ออกจากระบบ
หน้าหลัก >> การจัดการข้อมูล การทดสอบ >> แสดงข้อมูลการทดสอบ
แสดงข้อมูลการทดสอบ
รหัสการทดสอบ   ชื่อการทดสอบ
สิ่งที่ตรวจ/ปริมาตร   ข้อควรระวัง
ค่าอ้างอิง   สามัญ/บาท
คลินิกพิเศษ/รพ.รัฐอื่น/บาท
  รพ.เอกชน/บาท
ข้อบ่งชี้   วันทำการ
ปกติ/วัน   ตรวจซ้ำ/วัน
ด่วน/วัน   ห้องปฏิบัติการ