ออกจากระบบ
หน้าหลัก >> การจัดการข้อมูลการทดสอบ
รายละเอียดการทดสอบ ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
   
ชื่อการทดสอบ (Test Name)   รหัสการทดสอบ (Test Code)
สิ่งที่ตรวจ/ปริมาตร (Specimen/Volumn)   ห้องปฏิบัติการ
       
รหัสการทดสอบชื่อการทดสอบสิ่งที่ตรวจ/ปริมาตรข้อควรระวังค่าอ้างอิงสามัญ (บาท)คลินิกพิเศษ/รพ.รัฐอื่น (บาท)รพ.เอกชน (บาท)วันทำการ ข้อบ่งชี้ปกติตรวจซ้ำด่วนห้องปฏิบัติการ 
15995 Alpha - Sarcoglycanชิ้นเนื้อจาก formaline fixed - -500600 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15996 Alpha - Sarcoglycanชิ้นเนื้อจาก formaline fixed - -500600 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15997 Alpha - Sarcoglycanชิ้นเนื้อจาก formaline fixed - -500600 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15998 Alpha - Sarcoglycanชิ้นเนื้อจาก formaline fixed - -500600 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15999 Alpha - Sarcoglycanชิ้นเนื้อจาก formaline fixed - -500600 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15534Appendixชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -6001,200 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15543Bone biopsy (<1 cm.)ชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -6001,200 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15546Bone extremity, amputation for gangreneชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -2,5004,500 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15362Bone marrow, biopsy (ระบุเวลาแช่น้ำยาด้วย)ชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -1,2002,300 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15548Bone with tumor post chemotherapy specimenชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -6,0008,500 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15547Bone, extremity, amputationชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -4,0006,000 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15549Bone, femoral headชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -1,0001,800 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15545Bone, finger, amputationชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -1,2002,300 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15544Bone/Jaw/mandible+- Soft tissue, resectionชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -2,5004,500 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15553Breast, MRMชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -2,5004,500 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15550Breast, multiple needle biopsyชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -1,2002,300 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15551Breast, needle localization biopsyชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -2,5003,800 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15552Breast, Simple mastectomyชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -2,0003,300 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
11689Cell BlockOther--9001,4001,200-----ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15377Cervix, conizationชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -2,0003,300 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15899En bloc tumor removal specimen/complex specimenชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -4,0007,000 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15554Endocervical, curettageชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -5001,200 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15387Endometrium, curettageชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -5001,200 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15556Esophagus, Stomach/Small intestine/Large intestine with tumor and lymph nodesชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -2,5004,500 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15555Esophagus/Stomach/Small intestine/Large intestine without tumorชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -2,0003,300 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15559Eye, enucleationชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -1,0002,000 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15560Eye, exenterationชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -2,5004,500 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15561Fallopian tube, Salpingectomy, Tubal pregnancyชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -6001,500 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15898Frozen section 11-20 block (รวม permanent section) นอกเวลาชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -2,5008,500 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15894Frozen section 11-20 block(รวม permanent section)ชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -2,5007,000 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15589Frozen section 1-2 block (รวม permanent section)ชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -2,0005,500 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15895Frozen section 1-2 block (รวม permanent section) นอกเวลาชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -1,1606,000 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15892Frozen section 3-5 block (รวม permanent section)ชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -2,0006,000 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15896Frozen section 3-5 block (รวม permanent section) นอกเวลาชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -2,0006,500 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15897Frozen section 6-10 block (รวม permanent section) นอกเวลาชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -2,0007,500 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15893Frozen section 6-10 block(รวม permanent section)ชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -2,0006,500 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15402Heart valveชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -1,0002,800 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15914Immunostains for breast cancer (ER, PR, HER-2, Ki-67)ชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -2,0003,500 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15908Kidney needle biopsy + IFชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -2,3504,000 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15562Kidney, nephrectomyชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -1,5002,800 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15907kidney, wedge biopsyชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -1,0002,000 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15564Larynxชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -3,0005,000 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15565Liver, lobectomyชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -1,5002,800 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15904liver, needle biopsyชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -5002,000 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15906liver, wedge biopsyชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ--5002,000 ทุกวัน 8:30-20:00----ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15422Lung, lobectomyชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ--1,5002,8002,800ทุกวัน 8:30-20:00----ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15423Lung, pneumonectomyชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ--2,0002,0003,800ทุกวัน 8:30-20:00----ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15905lung, wedge biopsyชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -1,0002,000 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15425Lymph node, biopsyชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -1,0002,000 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15909muscle biopsy + histochemical stainsชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -2,4004,000 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15566Omentumชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -1,0002,000 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15903Ovarian tumor with or without fallopian tubeชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -1,2002,200 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15916Package for immunostains (9-15 antibodies)ชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ--7,50012,00012,000ทุกวัน 8:30-20:00----ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15915Package for immunostains (ไม่เกิน 8 antibodies)ชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ--4,2006,9006,900ทุกวัน 8:30-20:00----ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15567Pancreasชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -1,2002,200 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15593Paraffin block and Slide reviewชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -5001,800 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15569Penisชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -1,0002,000 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15570Placentaชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -1,5002,800 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15572Prostate gland, multiple biopsy, needle biopsyชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -1,2002,200 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15910Prostate gland, prostatectomy for BPHชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -1,0002,000 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15574Prostate gland, radical prostatectomyชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -3,0005,000 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15573Prostate gland, TUR-Pชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -1,2002,200 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15563Radical neck dissection specimenชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -2,0003,300 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15576Skin, biopsyชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -6001,500 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15901slide review > 10 slidesชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -7001,800 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15900slide review 3-10 slides ชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -7001,800 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15913Special stains for bone marrow biopsyชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -510800 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15577Testisชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -6001,500 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15912Testis (tumor)ชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -1,2002,800 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15579Thyroid, nontumorชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -1,5002,800 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15581Tongue, glossectomy, hemiglossectomyชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -1,5002,800 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15582Tonsils, right and leftชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -6001,500 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15902Tubal resection, sterilizationชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -6001,200 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15584Urinary bladder, radical cystectomyชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -3,0005,000 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15583Urinary bladder, TUR-BTชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -1,0002,000 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15588Uterus specimen from Wertheim's operation ชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -4,0006,000 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15586Uterus with adnexaชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -2,0003,300 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15587Uterus with ovarian tumorชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -2,5004,500 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15585Uterus, TAHชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -1,5002,300 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15911Vasectomy, unilateral or bilateralชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -6001,200 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
15530Whipple's opertion specimen, Wertheim'sชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -4,0006,000 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
T010ชิ้นเนื้อทั่วไป 2 - 5 cmชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -1,0002,000 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
T011ชิ้นเนื้อทั่วไป 5 - 10 cmชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -2,0003,300 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
T012ชิ้นเนื้อทั่วไป > 10 cmชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -3,0005,000 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431
T009ชิ้นเนื้อทั่วไป ขนาด < 2 cmชิ้นเนื้อตามคำแนะนำ - -5001,200 ทุกวัน 8:30-20:00 - - - -ศัลยพยาธิวิทยา(Surgical Pathology) Tel:02-2011431