ออกจากระบบ
หน้าหลัก >> การจัดการข้อมูลการทดสอบ
รายละเอียดการทดสอบ จุลทรรศน์อิเล็กตรอน (Electron Microscopy) Tel:02-2011444
   
ชื่อการทดสอบ (Test Name)   รหัสการทดสอบ (Test Code)
สิ่งที่ตรวจ/ปริมาตร (Specimen/Volumn)   ห้องปฏิบัติการ
       
รหัสการทดสอบชื่อการทดสอบสิ่งที่ตรวจ/ปริมาตรข้อควรระวังค่าอ้างอิงสามัญ (บาท)คลินิกพิเศษ/รพ.รัฐอื่น (บาท)รพ.เอกชน (บาท)วันทำการ ข้อบ่งชี้ปกติตรวจซ้ำด่วนห้องปฏิบัติการ 
150038Blood cell count panel (Bile fluid)---303040-----จุลทรรศน์อิเล็กตรอน (Electron Microscopy) Tel:02-2011444
150034Blood cell count panel (Bronchoalveolar lavage fluid)---303040-----จุลทรรศน์อิเล็กตรอน (Electron Microscopy) Tel:02-2011444
150036Blood cell count panel (Duodenum)---303040-----จุลทรรศน์อิเล็กตรอน (Electron Microscopy) Tel:02-2011444
150030Blood cell count panel (Feces)---303040-----จุลทรรศน์อิเล็กตรอน (Electron Microscopy) Tel:02-2011444
150032Blood cell count panel (Feces)---303040-----จุลทรรศน์อิเล็กตรอน (Electron Microscopy) Tel:02-2011444
150035Blood cell count panel (Gastric content)---303040-----จุลทรรศน์อิเล็กตรอน (Electron Microscopy) Tel:02-2011444
150037Blood cell count panel (Others)---303040-----จุลทรรศน์อิเล็กตรอน (Electron Microscopy) Tel:02-2011444
150033Blood cell count panel (Sputum)---303040-----จุลทรรศน์อิเล็กตรอน (Electron Microscopy) Tel:02-2011444
06301SEM วิธี Scanning electron microscopyชิ้นเนื้อ ขนาด 1 ซม. แช่ใน 4% Glut.แช่ชิ้นเนื้อใน น้ำยาทันที และรีบนำส่ง -1,0001,0001,000ทุกวันทำการ -15 วันทำการ - -จุลทรรศน์อิเล็กตรอน (Electron Microscopy) Tel:02-2011444
06300TEM วิธี Transmission electron microscopyชิ้นเนื้อขนาด 1 mm3 5 - 7 ชิ้น แช่ใน 2.5% Glut.แช่ชิ้นเนื้อใน น้ำยาทันที และรีบนำส่ง -2,2002,8002,800ทุกวันทำการ -15 วันทำการ - -จุลทรรศน์อิเล็กตรอน (Electron Microscopy) Tel:02-2011444
150029Urine Eosinophils---100150150-----จุลทรรศน์อิเล็กตรอน (Electron Microscopy) Tel:02-2011444
11596การตัด Thick section block resin - -100120120ทุกวันทำการ -1 วัน - -จุลทรรศน์อิเล็กตรอน (Electron Microscopy) Tel:02-2011444
11597การตัด Thin section block resin - -220220260ทุกวันทำการ -1 วัน - -จุลทรรศน์อิเล็กตรอน (Electron Microscopy) Tel:02-2011444
11595การเตรียม block resin ชิ้นเนื้อขนาด 1 mm3 แช่ใน 2.5% Glut. แช่ชิ้นเนื้อใน น้ำยาทันที และรีบนำส่ง -550650650ทุกวันทำการ -1 วัน - -จุลทรรศน์อิเล็กตรอน (Electron Microscopy) Tel:02-2011444
11593การเตรียม slide resin ชิ้นเนื้อขนาด 1 mm3 แช่ใน 2.5% Glut. แช่ชิ้นเนื้อใน น้ำยาทันที และรีบนำส่ง -1,1001,3001,300ทุกวันทำการ -3 วัน - -จุลทรรศน์อิเล็กตรอน (Electron Microscopy) Tel:02-2011444
11594ค่าบริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน - - -450500500ทุกวันทำการ - - - -จุลทรรศน์อิเล็กตรอน (Electron Microscopy) Tel:02-2011444