ออกจากระบบ
หน้าหลัก >> การจัดการข้อมูลการทดสอบ
รายละเอียดการทดสอบ ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
   
ชื่อการทดสอบ (Test Name)   รหัสการทดสอบ (Test Code)
สิ่งที่ตรวจ/ปริมาตร (Specimen/Volumn)   ห้องปฏิบัติการ
       
รหัสการทดสอบชื่อการทดสอบสิ่งที่ตรวจ/ปริมาตรข้อควรระวังค่าอ้างอิงสามัญ (บาท)คลินิกพิเศษ/รพ.รัฐอื่น (บาท)รพ.เอกชน (บาท)วันทำการ ข้อบ่งชี้ปกติตรวจซ้ำด่วนห้องปฏิบัติการ 
100209Acetylcholine Receptor Autoantibody (AchrAb ELISA) วิธี ELISASerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-<0.45 n mol/L 2,5003,0003,0002 เดือน / 1 ครั้งการทดสอบ Myasthenia Gravis วัน ทำการ ถัดไป--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100128ADA (Adenosine deaminase Test) วิธี Colorimetric assay (Kinetic)Serum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 mlรีบนำส่ง ห้องปฏิบัติการSerum 4-20 U/l Pleural exudate น้อยกว่า 33 U/l Body fluid อื่น ไม่มีค่าอ้างอิง200250250ทุกวันทำการ จ-ศTuberculosis, chronic liver disease ภายใน วัน ทำการ ทดสอบ--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100129ADA (Adenosine deaminase Test) วิธี Colorimetric assay (Kinetic)Ascitic fluidรีบนำส่ง ห้องปฏิบัติการSerum 4-20 U/l Pleural exudate น้อยกว่า 33 U/l Body fluid อื่น ไม่มีค่าอ้างอิง200250250ทุกวันทำการ จ-ศTuberculosis, chronic liver disease ภายใน วัน ทำการ ทดสอบ--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100130ADA (Adenosine deaminase Test) วิธี Colorimetric assay (Kinetic)Pleural fluidรีบนำส่ง ห้องปฏิบัติการSerum 4-20 U/l Pleural exudate น้อยกว่า 33 U/l Body fluid อื่น ไม่มีค่าอ้างอิง200250250ทุกวันทำการ จ-ศTuberculosis, chronic liver disease ภายใน วัน ทำการ ทดสอบ--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100131ADA (Adenosine deaminase Test) วิธี Colorimetric assay (Kinetic)Bronchoalveolar lavage fluidรีบนำส่ง ห้องปฏิบัติการSerum 4-20 U/l Pleural exudate น้อยกว่า 33 U/l Body fluid อื่น ไม่มีค่าอ้างอิง200250250ทุกวันทำการ จ-ศTuberculosis, chronic liver disease ภายใน วัน ทำการ ทดสอบ--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100132ADA (Adenosine deaminase Test) วิธี Colorimetric assay (Kinetic)Otherรีบนำส่ง ห้องปฏิบัติการSerum 4-20 U/l Pleural exudate น้อยกว่า 33 U/l Body fluid อื่น ไม่มีค่าอ้างอิง200250250ทุกวันทำการ จ-ศTuberculosis, chronic liver disease ภายใน วัน ทำการ ทดสอบ--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100306Adenovirus IgGClotted blood--270320320-----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100309Adenovirus IgMClotted blood--300360360-----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100045AFP (Alpha-fetoprotein)วิธี ECLIASerum 1-2 ml,Clotted blood 3-5 ml-0-7.2 ng/ml270320320ทุกวันHepato cellular carcinomaภายในวันทำการทดสอบ--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100046AFP (Alpha-fetoprotein)วิธี ECLIAOther--270320320ทุกวันHepato cellular carcinomaภายในวันทำการทดสอบ--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100184Alpha-1-Antitrypsin, Feces วิธี NEPHFresh Stool/Feces 1 -2 gm ใส่ภาชนะสะอาด ปิดฝาให้แน่น-0.25-5.22 mg/dL 400500500-วัน ทำการ ถัดไป --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100185Alpha-1-Antitrypsin,Serum วิธี NEPHSerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-90-220 mg/dL 400500500-วัน ทำการ ถัดไป--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100118AMA (Anti-Mitochondrial Ab) วิธี IFASerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-Negative300500500อังคาร, ศPrimary biliary cirrhosisภายใน 5 วัน ทำการ--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100218AMA/ASMA/LKM วิธี IFASerum 1-2 ml Clotted blood 3-5 ml-Negative <1:100500600700อังคาร, ศ-ภายใน 5 วัน ทำการ--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100005ANA (Serum)Serum--450540540-----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100206ANA profile 12 specific nuclear antigens [nRNP/Sm, Sm, SS-A(Ro60KDa),SS-A(Ro52KDa), SS-B(La),Scl70, Jo-1, CENP B, dsDNA, Nucleosomes, Histones, Ribosomal-P protein] วิธี Immuno blotSerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-Negative1,4001,5001,500จันทร์,พฤหัส-วันทำ การ ถัดไปวันทำ การ ถัดไป-ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100296ANCA IFASerum/CSF/Clotted blood--350450450พฤหัสบดีWegeners/Vasculitis autoimmune liver disease---ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100122ANCA: c-ANCA/ PR3 Proteinase 3 Antineutrophil Cytoplasmic Antibodyวิธี EIASerum 1-2 ml,Clotted blood 3-5 ml-Negative ( 0-20 U/mL)550660660จ, พฤWegeners granulomatosisวันทำการ ทดสอบ--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100121ANCA: p-ANCA/MPO Myeloperoxidase Antibodiesวิธี EIASerum 1-2 ml,Clotted blood 3-5 ml-Negative ( 0-20 U/mL)550660660จ, พฤVasculitis autoimmune liver diseaseวันทำการ ทดสอบ--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100295Anti - CIC - C1q lgGCSF--500600600สัปดาห์ละ2ครั้งSLE(lupus nephritis)---ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100304Anti Ganglioside Profile IgG,MSerum/Clotted blood--2,8003,3003,300-Guillain-Barre syndrome---ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100036Anti HIV ('Western blot) วิธี Western blotSerum 1-2 ml Clotted blood 3-5 ml-Negative 1,2001,5001,800พฤ -วันทำ การถัดไป --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100216Antibody against glutamic Acid Decarboxylase(GAD)/Tyrosine Phosphatase(IA2)[GAD/IA2]Clotted blood--500600700-----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100217Antibody against glutamic Acid Decarboxylase (GAD)/Tyrosine Phosphatase (IA2) [GAD/IA2] วิธี ELISAEDTA blood 3-5 ml-Negative Ratio <1.00 500600700อ 2 สัปดาห์/ครั้ง -1 วัน หลัง ทำการทดสอบ --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100281Anti-BP180Clotted blood--770920920-----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100280Anti-BP230Clotted blood--770920920-----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100073Anti-Cardiolipin IgG (ACL)วิธี EIASerum 1-2 ml,Clotted blood 3-5 ml-Negative(ต่ำกว่า 10 U/ml)( 0-20 GPL)400480480Lupus-like syndromesวันทำการทดสอบ--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100197Anti-CCP Cyclic Citrullinated Peptide IgG Ab วิธี MEIASerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-Negative (<5 U/ml) 8001,0001,000ทุกวันทำการ Early Diagnosis for RA วัน ทำการทดสอบ --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100145Anti-Desmoglein 1 (Dsg1) Desmoglein 1 Antibody, ELISA วิธี EIASerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-Negative (<0-20 U/ml)600800800พฤหัส 2สัปดาห์/ครั้งPemphigus foliaceus (PF)วัน ทำการทดสอบ--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100146Anti-Desmoglein 3 (Dsg3) Desmoglein 3 Antibody, ELISA วิธี EIASerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-Negative (<0-20 U/ml)600800800พฤหัส 2 สัปดาห์/ครั้งPempigus vulgaris (PV)วัน ทำการทดสอบ--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100105Anti-DNA (double-stranded) วิธี EIASerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-Negative ( 0-100 IU/mL)280320320จ, พฤSLEวัน ทำการทดสอบ--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100205Anti-ENA profile 4 specific nuclear antigens [nRNP/Sm, SS-A, SS-B] วิธี ImmunoblotSerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-Negative 8009001,000- --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100047Anti-HAV IgG---270320320-----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100033Anti-HAV IgMHepatitis A IgM antibodyวิธี CLIASerum 1-2 ml,Clotted blood 3-5 ml-Negative500600600ทุกวันAcute Hepatitis A virus infectionวันทำการ ทดสอบ--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100032Anti-HBc IgM Hepatitis B core IgM antibody วิธี CLIASerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-Negative 300400500ทุกวันAcute Hepatitis B virus infection วัน ทำการ ทดสอบ --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100031Anti-HBc Hepatitis B core total antibody วิธี CLIASerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-Negative 230300350ทุกวัน-วัน ทำการ ทดสอบ --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100030Anti-HBe Hepatitis B e antibody วิธี CLIASerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-Negative 350450500ทุกวันStaging, prognosis of HBV infection วัน ทำการ ทดสอบ --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100028Anti-HBs (ELISA)วิธี CLIASerum 1-2 ml,Clotted blood 3-5 ml-ระดับ Anti-HBs? 10 mIU/mlบ่งชี้มีภูมิคุ้มกันต่อ HBV180220220ทุกวันภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอับเสบบีวันทำการ ทดสอบ--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100048Anti-HCV วิธี CLIASerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-Negative 300400500ทุกวันHepatitis C virus Infection วัน ทำการทดสอบ --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100034Anti-HIV วิธี EIA, CLIA, ICSerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-Negative 140180200ทุกวันHIV infectionวัน ทำการ ทดสอบ --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100083Anti-HIV STAT (EIA Test) วิธี EIA, CLIA, PASerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-Negative 140180200ทุกวัน-ภาย ใน 2 ชม.--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100035Anti-HIV STAT (Rapid Test) วิธี Rapid testSerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-Negative 250350400ทุกวัน-ภาย ใน 30 นาที--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100074Anti-HTLV-1 วิธี PASerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-Negative 150220250ทุกวันทำการ จ-ศAdult T-cell acute lymphoblastic leukemia วัน ทำการ ทดสอบ --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100289Anti-Mullerian Hormone (AMH)Serum/Clotted blood/CFS--1,3001,5601,5603วันทำการตรวจความพร้อมในการตั้งครรภ์ (ขนาดของไข่)---ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100006Anti-Nuclear Antibody (ANA, ANF, FANA) วิธี IFAOther--450540540ทุกวันเวลาราชการAutoimmune diseasesวันทำการ ทดสอบหลังส่ง3 วัน-ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100282Anti-PLA2 receptor IgGClotted blood--660800800-----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100113Anti-RNP RNP Autoantibody วิธี ELISASerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-Negative 350500500พฤ Mixed connective tissue disease, SLE วัน ทำการทดสอบ --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100116Anti-Scl-70 ( Scleroderma Ab ) Scl-70 Autoantibody วิธี ELISASerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-Negative 200250250Progressive systemic sclerosis วัน ทำการทดสอบ --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100112Anti-Sm (smith) Sm Autoantibody วิธี ELISASerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-Negative 350500500พฤ SLE วัน ทำการทดสอบ --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100114Anti-SS-A Anti-Roวิธี ELISASerum 1-2 ml,Clotted blood 3-5 ml-Negative400480480Sjogrens syndromeวันทำการทดสอบ--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100115Anti-SS-B Anti-La วิธี ELISASerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-Negative400480480Sjogrens syndromeวัน ทำการทดสอบ--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100008Anti-Thyroglobulin Thyroglobulin Ab วิธี ECLIASerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-0 -115 IU/ml 300350350ทุกวันHashimoto's thyroiditis วัน ทำการ ทดสอบ--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100302Aquaporin -4 (NMO-IgG)CSF/Serum/Clotted Blood--9001,3001,3003สัปดาห์ ทำ1ครั้งneuromyelitis optica---ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100117ASMA Anti-Smooth muscle antibody วิธี IFASerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-Negative300500500อังคาร, ศchronic active (autoimmune) hepatitisภายใน 5 วัน ทำการ--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100023ASO (Anti-streptolysin O)วิธี Immuno TurbidimetrySerum 1-2 ml,Clotted blood 3-5 ml-ผู้ใหญ่ < 200 IU/mlเด็ก <150 IU/ml250300300ทุกวันทำการจ-ศPost streptococcal infectionวันทำการ ถัดไป--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100136Aspergillus galactomannan Antigen ด้วยวิธี Enzyme immuno assayPleural fluid--500600600-----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100138Aspergillus galactomannan Antigen ด้วยวิธี Enzyme immuno assayOther--500600600-----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100137Aspergillus galactomannan Antigen ด้วยวิธี Enzyme immuno assayBronchoalveolar lavage fluid--500600600-----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100135Aspergilus Galactomannan Antigen วิธี EIASerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml BAL-Negative (Ratio <0.5) 500600600อ, ศ Invasive Aspergillosis ในวัน ทำการ ทดสอบ --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100303Autoimmune Encephalitis AssaySerum/Clotted blood/CFS--4,2004,8004,8003สัปดาห์ ทำ1ครั้งEncephalitis---ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100049B2-Microglobulin [Serum]Clotted blood--400500600-----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100120Beta2 Glycoprotein IgG (b2 Gp1) วิธี EIASerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-0-20 U/ml 300350350-วันทำ การถัดไป --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100084Beta2-Microglobulin (b2-M)/Urine วิธี MEIARandom Urine 5-10 ml-Urine 5 -154 ug/L 400500600ทุกวันทำการ จ-ศmyeloma, Renal disease, tubular damage วัน ทำการทดสอบ --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100050Brucella/Ab วิธี Agglutinationclotted blood 3-5 ml-Negative 100150200ทุกวันทำการ จ-ศBrucellosis วัน ทำการ ทดสอบ --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100108C.difficile toxin A/B Clostidium difficile toxin A/B วิธี ELFAFresh Stool 1 -2 ml ใส่ภาชนะสะอาด ปิดฝาให้แน่นรีบนำส่งห้องปฏิบัติการทันทีNegative 500600600ทุกวันทำการ จ-ศAntibiotic -related, pseudomem- branous colitis วัน ทำการทดสอบ --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100043C3c complement วิธี NEPHSerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 mlรีบนำส่งห้องปฏิบัติการทันที900-1800 ug/ml 300400500จ, พฤ ไม่สามารถขอตรวจเพิ่มImmune complex disease, SLE วัน ทำการถัดไป --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100051C4 complement วิธี NEPHSerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 mlรีบนำส่งห้องปฏิบัติการทันที100-400 ug/ml 300400500จ, พฤ ไม่สามารถขอตรวจเพิ่มImmune complex disease, SLE วัน ทำการถัดไป --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100052CA 125 วิธี CLIASerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-0-35 U/ml600720720ทุกวันทำการ อังคาร-ศมะเร็งรังไข่ Ovarian carcinomaวัน ทำการทดสอบ--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100053CA 19-9 (Serum)Serum--600720720-----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100085CA15-3 วิธี CLIAclotted blood 3-5 ml-0-30 U/ml 400500600ทุกวันRecurrent breast carcinoma วัน ทำการ ทดสอบ --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100054CA19-9 วิธี ECLIAOther--600720720ทุกวันทำการ อังคาร-ศมะเร็งตับอ่อน pancreatic cancerวัน ทำการ ทดสอบ--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100336Candida AgSerum/Clotted blood/CFS--500600600-Candida infaction---ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100204CD133 วิธี Flow cytometryEDTA blood 3 cc Leukapharesisรีบนำส่งห้อง ปฏิบัติการ ห้ามแช่เย็น- 1,0001,3001,500ทุกวันทำการ จ-ศ (ก่อน 14.00 น.) -วัน ทำการ ถัดไป --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100294CD19/CD20 Lymphocyte ImmunophenotypingEDTA blood 3mlห้ามเกิน 48 ชั่วโมง/ ห้ามแช่เย็น (เก็บที่ rt เท่านั้น)-1,2501,5001,500ทุกวันทำการB cell---ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100292CD3 Lymphocyte ImmunophenotypingEDTA blood 3mlห้ามเกิน 48 ชั่วโมง/ ห้ามแช่เย็น (เก็บที่ rt เท่านั้น)-9001,0801,080ทุกวันทำการT cell---ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100293CD3/CD16+56 Lymphocyte ImmunophenotypingEDTA blood 3mlห้ามเกิน 48 ชั่วโมง/ ห้ามแช่เย็น (เก็บที่ rt เท่านั้น)-9601,1501,150ทุกวันทำการNK cell---ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100089CD34 วิธี Flow cytometryBone marrowปิดบริการ-1,0001,3001,500ทุกวันทำการ จ-ศ (ก่อน 14.00 น.)-วัน ทำการถัดไป--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100090CD34 วิธี Flow cytometryCord bloodปิดบริการ-1,0001,3001,500ทุกวันทำการ จ-ศ (ก่อน 14.00 น.)-วัน ทำการถัดไป--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100091CD34 วิธี Flow cytometryLeukapharesisปิดบริการ-1,0001,3001,500ทุกวันทำการ จ-ศ (ก่อน 14.00 น.)-วัน ทำการถัดไป--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100088CD34 วิธี Flow cytometryEDTA blood 3 cc รีบนำส่งห้อง ปฏิบัติการ ห้ามแช่เย็น- 1,0001,3001,500ทุกวันทำการ จ-ศ (ก่อน 14.00 น.) -วัน ทำการถัดไป --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100103CD4EDTA Blood--500650750-----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100086CD4 / CD8EDTA Blood--1,0001,3001,500-----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100104CD4 วิธี Flow cytometryOtherรีบนำส่งห้องปฏิบัติการ ไม่รับเลือดที่เจาะทิ้งไว้นานกว่า 48 ชั่วโมง เก็บเลือดที่อุณหภูมิห้อง ห้ามแช่เย็น-500650750ทุกวันทำการ จ-ศ (ก่อน 14.00 น.) -3 วัน ทำการ ถัดไป --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100087CD4/CD8 วิธี Flow cytometryOtherรีบนำส่งห้องปฏิบัติการ ไม่รับเลือดที่เจาะทิ้งไว้นานกว่า 48 ชั่วโมง เก็บเลือดที่อุณหภูมิห้อง ห้ามแช่เย็น-1,0001,3001,500ทุกวันทำการ จ-ศ (ก่อน 14.00 น.) Evaluate cellular immuno competence วัน ทำการถัดไป --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100344CD8 Count (EDTA-blood)---500650750-----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100345CD8 Count (Other)---500650750-----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100039CEA (carcinoembryonic antigen)วิธี ECLIAOther--300360360ทุกวันGastrointestinalcarcinomaวันทำการถัดไป--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100038CEA (Serum)Serum--300360360-----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100042CH50 Total Hemolytic complement วิธี Hemolytic activitySerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 mlรีบนำส่งห้อง ปฏิบัติการทันที เพราะcomplement เสียคุณสมบัติได้ง่ายภายใน 1 ชม.1150200200จ,พ,ศImmune complex disease, complement deficiency (classical pathway)วัน ทำการทดสอบ--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100298Chromogranin A (CqA)EDTA Plasma--1,0001,5001,5002สัปดาห์ฝครั้ง (พฤ)Brain tumor antigen---ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100317CMV IgG---300360360-----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100318CMV IgM---300360360-----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100055Cold agglutinin วิธี AgglutinationSerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 mlรีบนำส่งห้อง ปฏิบัติการทันที ห้ามแช่หลอด เลือดในตู้เย็น ก่อนแยกซีรั่มNegative5080100ทุกวันทำการ อังคาร-ศุกร์Atypical pneumoniaวัน ทำการถัดไป--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100041C-Reactive Protein (CRP) วิธี Immuno TurbidimetrySerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 mlรีบนำส่งห้องปฏิบัติการ เพื่อปั่นแยกซีรั่ม (ภายใน 6 ชั่วโมง)<5 mg/L 170200200ทุกวัน Inflammation Infectious diseases วัน ทำการทดสอบ --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100056Cryoglobulin (ปริมาณและคุณภาพของสิ่งส่งตรวจมีผล อย่างมากต่อผลการทดสอบ) วิธี PrecipitationSerum 3-5 ml, Clotted blood 6-10 mlรีบนำส่งห้อง ปฏิบัติการทันที ควรรักษาอุณหภูมิ เลือดที่ 37 ?C ห้ามแช่เย็นNegative100150200ทุกวันทำการ อังคาร-ศุกร์Macroglo- bulinemia of Waldenstrom, Myeloma3 วัน ทำการ ขึ้นไป (ภายใน 15วัน)หลังจาก ได้รับสิ่ง--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100337Cryptococcal Ag BALSerum/Clotted blood/CFS--320380380-Cryptococcosis---ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100011Cryptococcal Ag SerumSerum--320380380-----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100060Cryptococcal Ag Titer SerumClotted blood--600680680-----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100061Cryptococcal Ag titer/ LA วิธี LACSF 3-5 ml-Negative มีการรายงานผลค่าวิกฤติ Positive result ครั้งแรก600680680ทุกวันทำการ อังคาร-ศุกร์meningitisวัน ทำการถัดไป--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100012Cryptococcal Ag/ LAวิธี LACSF 3-5 ml-Negativeมีการรายงานผลค่าวิกฤติPositive result ครั้งแรก320380380ทุกวันจ-ศmeningitisวันทำการถัดไป--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100270Cyfra 21-1Serum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-<2.08ng/mL320380380ทุกวัน เวลาราชการnon small cell lung cancerวัน ทำการทดสอบ --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100026Cysticercosis/ Ab วิธี EIACSF 3-5 ml-Negative 300350350ทุกวัน จ-ศcysticercosis วัน ทำการถัดไป --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100025Cysticercosis/Ab (Serum)Clotted blood--300350350-----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100307Dengue IgGClotted blood--270320320-----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100310Dengue IgMClotted blood--300360360-----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100297DHR (dihydrorhodamine)EDTA blood 3mlห้ามเกิน 48 ชั่วโมง/ ห้ามแช่เย็น (เก็บที่ rt เท่านั้น)-1,3501,7001,700ทุกวันทำการWBC function---ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100024E.histolytical/ Ab วิธี PHASerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-Negative 200250250ทุกวัน จ-ศAmoebic liver abscesses วัน ทำการถัดไป --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100312EBV IgAClotted blood--300360360-----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100322EBV IgG---330400400-----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100323EBV IgM---370440440-----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100125EPO (Erythropoietin) วิธี CLIASerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-3.7-29.5 mIU/ml 250300300ทุกวัน จ-ศ-วัน ทำการถัดไป --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100072Ferritinวิธี CLIASerum 1-2 ml,Clotted blood 3-5 mlรีบนำส่งห้องปฏิบัติการช. 21.81-274.66 ng/mlญ. 4.63-204.00 ng/ml310370370ทุกวันIron deficiency anemia, Iron overloadวันทำการทดสอบ--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100100FK 506 PROGRAF, Tacrolimus วิธี CLIAEDTA blood 3-5 mlรีบนำส่งห้องปฏิบัติการReference range 5-20 ng/ml แปลผลโดยแพทย์1,0001,2001,200ทุกวันImmuno- suppressive drugวัน ทำการทดสอบ--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100110Folate level, Serum Folate; Folic acid serum วิธี ChemiluminescentFasting Serum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 mlรีบนำส่งห้อง ปฏิบัติการ ระวังอย่าให้ถูกแสง ระวัง Hemolysis2.76-20 ng/ml250350400ทุกวัน ทำการ จ-ศMegaloblastic Anemiaวัน ทำการถัดไป--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100111Folate Red Cell, RBC Folate, Folic Acid RBC วิธี ChemiluminescentEDTA blood 3-5 ml ( Fasting )รีบนำส่งห้องปฏิบัติการ ระวังอย่าให้ถูกแสง ระวัง Hemolysis141 - 1018 ng/mlกรุณาเขียนค่า HCT เพื่อใช้ในกาคำนวณผล250350400Folate deficiencyภายใน 2 วัน--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100133Free light chain Kappa (FLC, k) / Free light chain Lambda (FLC, l ) วิธี NEPHSerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-Kappa 3.3-19.4 mg/L Lambda5.71-26.3 mg/L Kappa/Lambda ratio 0.26-1.651,5001,8001,800จ, ศุกร์myelomaวัน ทำการถัดไป--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100134Free light chain Kappa (FLC, k) / Free light chain Lambda (FLC, l ) วิธี NEPHRundom urine 5-10 ml.-Kappa 3.3-19.4 mg/L Lambda5.71-26.3 mg/L Kappa/Lambda ratio 0.26-1.651,5001,8001,800จ, ศุกร์myelomaวัน ทำการถัดไป--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100107Free PSA วิธี ECLIASerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 mlต้องสั่งตรวจพร้อม PSA เพื่อคำนวณ Ratio ให้ - 400500500ทุกวัน มะเร็งต่อมลูกหมาก วัน ทำการทดสอบ --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100003FTA-ABS IgM (Serum)Clotted blood--200300350-----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100004FTA-ABS IgM วิธี IFACSF 1-2 ml-Non Reactive 200300350Congenital Syphilis วัน ทำการถัดไป --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100215GBM Antibody (Glomerular Basement Membrane Antibody) วิธี ELISASerum 0.5 ml Clotted blood 3-5 ml-Negative < 20 RU/mL 750850850พฤ 2 สัปดาห์/ครั้ง-วัน ทำการทดสอบ --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100283H.pylori AG---400480480-----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100099Haptoglobin วิธี NEPHSerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-0.3-2.00 mg/ml 200300350จ, พฤ Evaluate Hemolytic stateวัน ทำการถัดไป --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100067HbA1C ( Hemoglobin A1c ) วิธี Immuno Turbidimetric MethodEDTA blood 3-5 ml ไม่จำเป็น ต้องอดอาหาร-4.8-5.9% A1C (NGSP Ref)180250250ทุกวันLong term glucose control in Diabetesวัน ทำการทดสอบ ภายใน 1 ชม.-ภาย ใน 120 นาทีภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100029HBeAg/ELISA วิธี CLIASerum 1-2 ml,Clotted blood 3-5 ml-Negative350450500ทุกวันInfectivity, prognosis Hepatitis B infectionวันทำการทดสอบ--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100027HBsAg (ELISA) วิธี CLIASerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-Negative 150220250ทุกวันHepatitis B infection, acute, chronic carrier วัน ทำการ ทดสอบ --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100208HBsAg Quantitative วิธี ECLIASerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-Negative 0.00-0.04600800800ทุกวันHepatitis B infection, acute, chronic carrierวัน ทำการถัดไป-ภาย ใน 120 นาทีภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100248HE4 (Human Epididymis protein4) วิธี CLIASerum 1-2 ml Clotted blood 3-5 ml-Pre-menopausal 0-7 pmol/L Pos-menopausal 0-140 pmol/L 1,1001,3001,300ทุกวัน-วัน ทำการทดสอบ --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100249HE4 and CA125 with ROMA Value วิธี CLIASerum 1-2 ml Clotted blood 3-5 ml-Pre-menopausal <7.4% Low risk of finding EOC Pos-menopausal <25.3% Low risk of finding EOC 1,5001,8001,800ทุกวัน-วัน ทำการทดสอบ --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100057Helicobacter pylori/ Ab วิธี ICSerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-Negative500600700ทุกวันทำการ อังคาร-ศุกร์H. pylori infection peptic ulcerวัน ทำการทดสอบ--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100058Heterophile Ab (IM test) วิธี Infectious mononucleosis Total AbSerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-Negative100150200ทุกวันทำการ อังคาร-ศุกร์Infectious mononucleosisวัน ทำการถัดไป--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100010Histoplasma Ab วิธี IDSerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-Negative 180250300ทุกวันทำการ จ-ศHistoplasmosis วัน ทำการถัดไป --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100288HIV Ag---320400400-----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100106Homocysteine วิธี CLIAFasting EDTA plasma 1-2 ml, EDTA blood 3-5 mlรีบนำส่งห้องปฏิบัติการทันที5-15 umol/L 400500500ทุกวันทำการ จ-ศ-วัน ทำการทดสอบ --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100335HSVSmear on slide--300360360-HSV infaction---ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100324HSV type1,2 IgG---380460460-----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100325HSV type1,2 IgM---380460460-----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100069IgA ,quantitativeวิธี NEPHSerum 1-2 ml,Clotted blood 3-5 ml-โปรดดูท้ายตาราง350420420จ, พฤmultiple myeiomaวันทำการทดสอบ--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100092IgE (Total) วิธี CLIASerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-0-120 IU/ml New born <12 IU/ml 1 unit = 2.4 ng IgE protein 400500600ทุกวันทำการ จ-ศAllergic disorders วัน ทำการทดสอบ --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100196IgG subclass ( Ig G subclass 1,2,3,4 )Serum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-โปรดดูท้ายตาราง 2,0002,2002,200จ,พฤ -วัน ทำการทดสอบ --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100192IgG subclass 1, IgG1 วิธี NEPHSerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-โปรดดูท้ายตาราง 500550550จ,พฤ -วัน ทำการทดสอบ --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100193IgG subclass 2, IgG2 วิธี NEPHSerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-โปรดดูท้ายตาราง 500550550จ,พฤ -วัน ทำการทดสอบ --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100194IgG subclass 3, IgG3 วิธี NEPHSerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-โปรดดูท้ายตาราง 500550550จ,พฤ -วัน ทำการทดสอบ --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100195IgG subclass 4, IgG4 วิธี NEPHSerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-โปรดดูท้ายตาราง 500550550จ,พฤ -วัน ทำการทดสอบ --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100068IgG, quantitativeวิธี NEPHSerum 1-2 ml,Clotted blood 3-5 ml-โปรดดูท้ายตาราง350420420จ, พฤmyeloma, Evaluate humoral immunityวันทำการทดสอบ--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100070IgM, quantitativeวิธี NEPHSerum 1-2 ml,Clotted blood 3-5 ml-โปรดดูท้ายตาราง350420420จ, พฤmacroglobu-linemiaวันทำการทดสอบ--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100214IL-6 (Interlukin-6) วิธี ECLIASerum 1-2 ml Clotted blood 3-5 ml-0-7 pg/mL700800800ทุกวัน-วัน ทำการทดสอบ--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100059Immunoelectrophoresis (IEP) วิธี IEPSerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 mlปิดบริการNormal Pattern1,2001,4001,400ทุกวันทำการ อังคาร-ศุกร์Monoclonal gammopathyเย็นวันที่ ทำการ ทดสอบ ถัดไป--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100147Immunofixation Electrophoresis (IFE) วิธี Immunoprecipitation & electrophoresisSerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 mlรีบนำส่งเพื่อ ปั่นแยกซีรั่มNegative2,5002,8002,800ทุกวันทำการMonoclonal gammopathy, paraprotein evaluationภายใน 7 วัน ทำการ--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100044Immunoglobulins G, A, M วิธี NEPHSerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-โปรดดูท้ายตาราง 600700800จ, พฤ -วัน ทำการถัดไป --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100284Immunophenotyping for Lymphocyte All Subset (4-color-FCM)EDTA blood 3mlห้ามเกิน 48 ชั่วโมง / ห้ามแช่เย็น (เก็บที่ RT เท่านั้น)-2,1002,5002,500ทุกวันทำการLymphocyte typing---ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100272Inhalation Profile (immune blot 20Ag)Serum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml--1,5501,8501,700ทุกวันอังคาร-วัน ทำการถัดไป--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100332JE virus IgG---500600600-----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100333JE virus IgM---580700700-----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100020Leptospira/Ab วิธี ICSerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-Negative 200300300ทุกวันทำการ จ-ศLeptospirosis วัน ทำการทดสอบ --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100186Maternal serum, First trimester Double markers, (PAPP-A, Free-b-HCG) วิธี TRACESerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-รายงานผลโดยแพทย์ 1,0001,2001,200Screen Down's Syndromeทุก วันศุกร์ --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100201Maternal serum, Integrated prenatal screening, (Sample 1) วิธี TRACESerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-รายงานผลโดยแพทย์ 400500500Screen Down's Syndromeรอ ออกผล พร้อม Sample 2 --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100202Maternal serum, Integrated prenatal screening, (Sample 2) วิธี TRACESerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-รายงานผลโดยแพทย์ 1,5001,7001,700Screen Down's Syndromeทุก วันศุกร์ --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100203Maternal serum, Second trimester Quad test, (AFP, Free-b-HCG, uE3, inhibin-A) วิธี TRACE, ELISASerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-รายงานผลโดยแพทย์ 1,5001,7001,700Screen Down's Syndromeทุก วันศุกร์ --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100200Maternal serum, Second trimester Triple markers, (AFP, Free-b-HCG, uE3) วิธี TRACE, ELISASerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-รายงานผลโดยแพทย์ 1,1001,3001,300Screen Down's Syndromeทุก วันศุกร์ --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100328Measles virus IgG---380460460-----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100329Measles virus IgM---410500500-----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100015Meningitis/H.influenzae type b/Ag/LACSF--200300350-----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100016Meningitis/H.influenzae type b/Ag/LAotherรีบนำส่งห้องปฏิบัติการทันทีNegativeมีการรายงานผลค่าวิกฤติ200300350ทุกวันmeningitisวันทำการทดสอบ--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100017Meningitis/N.meningitidis/Ag/LA (CSF)CSF--250300300-----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100018Meningitis/N.meningitidis/Ag/LA (Other)otherรีบนำส่งห้องปฏิบัติการทันทีNegativeมีการรายงานผลค่าวิกฤติ250300300ทุกวัน-วันทำการทดสอบ--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100013Meningitis/S.pneumoniae/Ag/LA (CSF)CSF--250300300-----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100014Meningitis/S.pneumoniae/Ag/LA (Other)Otherรีบนำส่งห้องปฏิบัติการทันทีNegativeมีการรายงานผลค่าวิกฤติ200300300ทุกวันMeningitisวันทำการทดสอบ--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100093Meningitis/streptococcus B./Ag/LACSF--250300300-----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100009Microsomal/Ab ( Anti-TPO )Serum 1-2 ml,Clotted blood 3-5 ml-0- 34 IU/ml150220250ทุกวันHashimotos thyroiditis, primary myxedemaวันทำการทดสอบ--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100062Morphine (Opiate) วิธี TurbidityUrine 3-5 ml-Negative threshold = 300 ng/ml150220250ทุกวันทำการ จ-ศ-วัน ทำการทดสอบ --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100330Mumps virus IgG---380460460-----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100331Mumps virus IgM---380460460-----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100207Mycophenolic acid, Total Mycophenolic acid (Total MPA, TMPA)Serum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml--8001,2001,200ทุกวันทำการ จ-ศ-วัน ทำการถัดไป --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100019Mycoplasma pneumoniae/ Abวิธี PASerum 1-2 ml,Clotted blood 3-5 ml-Negative250300300ทุกวันทำการจ-ศAtypical pneumoniaวันทำการถัดไป--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100300Myositis Profile (Muscle specific antibody)Clotted blood--2,2502,5802,580-----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100299Noro-Rotavirus AGStool--650780780ทุกวันทำการDiagnostic test---ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100123NSE (Neuron specific enolase) วิธี ECLIASerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml.รีบนำส่งเพื่อปั่นแยก serumรีบนำส่งเพื่อปั่นแยก serum0-15 ng/ml500600600ทุกวันneuroblastomaวัน ทำการทดสอบ--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100021P.pseudomallei/Ab/PHASerum 1-2 ml,Clotted blood 3-5 ml-Negative with titers120180200ทุกวันทำการจ-ศ-วันทำการทดสอบ--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100273Padiatric Profile (Immuno Blot 27 Ag)Serum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml--1,5501,8501,700ทุกวันอังคาร-วัน ทำการถัดไป--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100301Paraneoplastic Syndrome AssaySerum/Clotted blood/CSF--2,8003,3003,300-Paraneoplastic Syndrome---ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100308Parvovirus B19 IgGClotted blood--300360360-----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100311Parvovirus B19 IgMClotted blood--300360360-----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100126PCP (Pneumocystis jiroveci, carinii) วิธี IFABAL Bronchoalvelolar larvage , sputum-Negative300370370อังคาร,พฤหัสpneumoniaวัน ทำการถัดไป--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100212PlGF (Placental Growth Factor) วิธี ECLIASerum 1-2 ml Clotted blood 3-5 ml-- 1,2001,5001,500ทุกวัน-วัน ทำการทดสอบ --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100095Prealbumin วิธี NEPHSerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-20 - 40 mg/ml 300400500จ, พฤ Malnutrition วัน ทำการถัดไป --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100040Pregnancy test วิธี ICUrine 3-5 mlควรเป็นปัสสาวะตอนเช้าNegative 80120150ทุกวัน-ภายใน 3 ชม.--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100199Procalcitonin PCT วิธี ECLIASerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-0 - 0.1 ng/ml 600700700ทุกวัน-ภายใน 3 ชม.--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100063PSA ( Prostate Specific Antigen ) วิธี ECLIASerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-0-4 ng/ml 400500600ทุกวันมะเร็งต่อมลูกหมาก วัน ทำการทดสอบ --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100305Quantiferon-TB GoldHeparin 4ml--2,3002,7002,700พุธสัปดาห์ถัดไปTB infaction---ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100139Residual Leucocount วิธี Flow cytometerLeucoreduced blood products- 8001,0001,000พ,พฤ -วันศุกร์--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100140Residual Leucocount ด้วยวิธี Flow cytometryLeucocyte poor blood filtration--8001,0001,000-----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100141Residual Leucocount ด้วยวิธี Flow cytometryLeucocyte poor platelet concentrates--8001,0001,000-----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100142Residual Leucocount ด้วยวิธี Flow cytometrySingle donor platelet--8001,0001,000-----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100143Residual Leucocount ด้วยวิธี Flow cytometryOther--8001,0001,000-----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100007Rheumatoid Factor (RF) วิธี ImmunoturbiditySerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-Negative (<14 IU/ml) 200300350ทุกวันทำการ Rheumatoid arthritis วัน ทำการทดสอบ--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100037Rotavirus (Stool) วิธี ICFresh Stool/Feces 1 -2 ml ใส่ภาชนะสะอาด ปิดฝาให้แน่นรีบนำส่งห้องปฏิบัติการNegative200250250ทุกวันGastroenteritisวัน ทำการทดสอบ--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100316RSV IgM---300360360-----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100319Rubella IgG---250300300-----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100320Rubella IgM---330400400-----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100022Salmonella/Ab (Widal test) วิธี AgglutinationSerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-A < 1:80, B < 1:80, D < 1:80 100150200ทุกวันทำการ จ-ศ-วัน ทำการถัดไป --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100064SCC ( Squamous cell carcinoma ) วิธี CLIASerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-0-2.5 ng/ml 400500600ทุกวัน-วัน ทำการทดสอบ --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100211SFLT-1 (Soluble fms-like tyrosine Kinase-1, VEGF receptor-1) วิธี ECLIASerum 1-2 ml Clotted blood 3-5 ml-- 1,2001,5001,500ทุกวัน-วัน ทำการทดสอบ --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100213SFLT-1 / PlGF Ratio วิธี ECLIASerum 1-2 ml Clotted blood 3-5 ml-- 2,0002,5002,500ทุกวัน-วัน ทำการทดสอบ --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100127Sirolimus (Rapamune, Rapamycin) วิธี CLIA EDTA blood 3-5 mlรีบนำส่งห้องปฏิบัติการแปลผลโดยแพทย์ 1,0001,2001,200ทุกวัน-วัน ทำการทดสอบ --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100271Specific IgE Immuno Blot for Food ProfileSerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml--1,5501,8501,700ทุกวันอังคาร-วัน ทำการถัดไป--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100119Specific IgE to mixture of Respiratory Allergens (Screening Test for atypical hypersensitivity due to inhalent allergens ) วิธี FEIASerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-Negative <0.35 KUA/L350450450ทุกวันทำการ อังคาร-ศ-วัน ทำการถัดไป--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100182Specific IgE, d1 (D.pteronyssinus) วิธี FEIASerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-<0.35 KUA/L450550550ทุกวันทำการ อังคาร-ศ-วัน ทำการถัดไป--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100183Specific IgE, d2 (D.farinae) วิธี FEIASerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-<0.35 KUA/L450550550ทุกวันทำการ อังคาร-ศ-วัน ทำการถัดไป--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100150Specific IgE, e1 (Cat epithelium and dander) วิธี FEIASerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-<0.35 KUA/L450550550ทุกวันทำการ อังคาร-ศ-วัน ทำการถัดไป--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100151Specific IgE, e5 (Dog dander) วิธี FEIASerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-<0.35 KUA/L450550550ทุกวันทำการ อังคาร-ศ-วันทำ การถัดไป--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100152Specific IgE, f1 (Egg white) วิธี FEIASerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-<0.35 KUA/L 450550550ทุกวันทำการ จ-ศ-วัน ทำการถัดไป --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100153Specific IgE, f13 (Peanut) วิธี FEIASerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-<0.35 KUA/L 450550550ทุกวันทำการ จ-ศ-วัน ทำการถัดไป --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100154Specific IgE, f14 (Soya bean) วิธี FEIASerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-<0.35 KUA/L 450550550ทุกวันทำการ จ-ศ-วัน ทำการถัดไป --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100155Specific IgE, f2 (Cow's milk) วิธี FEIASerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-<0.35 KUA/L 450550550ทุกวันทำการ จ-ศ-วัน ทำการถัดไป --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100156Specific IgE, f23 (Crab) วิธี FEIASerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-<0.35 KUA/L 450550550ทุกวันทำการ จ-ศ-วัน ทำการถัดไป --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100157Specific IgE, f233 (Ovomucoid) วิธี FEIASerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-<0.35 KUA/L 450550550ทุกวันทำการ จ-ศ-วัน ทำการถัดไป --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100158Specific IgE, f24 (Shrimp) วิธี FEIASerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-<0.35 KUA/L 450550550ทุกวันทำการ จ-ศ-วัน ทำการถัดไป --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100159Specific IgE, f258 (Squid) วิธี FEIASerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-<0.35 KUA/L 450550550ทุกวันทำการ จ-ศ-วัน ทำการถัดไป --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100160Specific IgE, f3 (Fish (cod)) วิธี FEIASerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-<0.35 KUA/L450550550ทุกวันทำการ อังคาร-ศุกร์-วัน ทำการถัดไป--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100161Specific IgE, f4 (Wheat) วิธี FEIASerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-<0.35 KUA/L 450550550ทุกวันทำการ จ-ศ-วัน ทำการถัดไป --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100277Specific IgE, F416 Omega-5 Glaidin, WheatClotted blood--620750750-----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100278Specific IgE, F431 beta-conglycinin, SoyClotted blood--1,2001,4001,400-----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100162Specific IgE, f45 (Yeast) วิธี FEIASerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-<0.35 KUA/L450550550ทุกวันทำการ อังคาร-ศุกร์-วัน ทำการถัดไป--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100163Specific IgE, f75 (Egg yolk) วิธี FEIASerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-<0.35 KUA/L450550550ทุกวันทำการ อังคาร-ศุกร์-วัน ทำการถัดไป--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100275Specific IgE, F77 beta-lactoglobulin, MilkClotted blood--650780780-----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100276Specific IgE, F78 Casein, MilkClotted blood--650780780-----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100279Specific IgE, F79 GlutenClotted blood--9601,1501,150-----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100190Specific IgE, fx2 (Food mixes, Seafood, f3, f24 ,f37, f40, f41 allergens) วิธี FEIASerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-Negative750850850ทุกวันทำการ อังคาร-ศุกร์-วัน ทำการถัดไป--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100180Specific IgE, fx5 (Food mixes, f1, f2, f3 , f4, f13, f14 allergens) วิธี FEIASerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-Negative ( <0.35 KU/L )750850850ทุกวันทำการ อังคาร-ศุกร์-วัน ทำการถัดไป--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100164Specific IgE, g10 (Johnson grass) วิธี FEIASerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-<0.35 KUA/L450550550ทุกวันทำการ อังคาร-ศุกร์-วัน ทำการถัดไป--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100165Specific IgE, g2 (Bermuda grass) วิธี FEIASerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-<0.35 KUA/L450550550ทุกวันทำการ อังคาร-ศุกร์-วัน ทำการถัดไป--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100181Specific IgE, gx2 (Mixes grass pollens, g2, g10, g8, g5, g6, g17 allergens) วิธี FEIASerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-Negative ( <0.35 KU/L )750850850ทุกวันทำการ อังคาร-ศุกร์-วัน ทำการถัดไป--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100172Specific IgE, i1 (Honey bee) วิธี FEIASerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-<0.35 KUA/L750850850ทุกวันทำการ อังคาร-ศุกร์-วัน ทำการถัดไป--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100173Specific IgE, i2 (White-faced hornet) วิธี FEIASerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-<0.35 KUA/L750850850ทุกวันทำการ อังคาร-ศุกร์-วัน ทำการถัดไป--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100250Specific IgE, i208 rApi m1 phospholipase A2 from Honey bee วิธี FEIASerum 1-2 ml Clotted blood 3-5 ml-<0.35 KUA/L750850850ทุกวันทำการ อังคาร-ศุกร์-วัน ทำการทดสอบ--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100251Specific IgE, i209 rVesV5 (recombinant protein Antigen5, Common wasp) วิธี FEIASerum 1-2 ml Clotted blood 3-5 ml-<0.35 KUA/L750850850ทุกวันทำการ อังคาร-ศุกร์-วัน ทำการทดสอบ--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100174Specific IgE, i3 (Common wasp (yellow jacket)) วิธี FEIASerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-<0.35 KUA/L750850850ทุกวันทำการ อังคาร-ศุกร์-วัน ทำการถัดไป--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100175Specific IgE, i4 (Paper wasp) วิธี FEIASerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-<0.35 KUA/L750850850ทุกวันทำการ อังคาร-ศุกร์-วัน ทำการถัดไป--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100176Specific IgE, i5 (Yellow hornet) วิธี FEIASerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-<0.35 KUA/L750850850ทุกวันทำการ อังคาร-ศุกร์-วัน ทำการถัดไป--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100177Specific IgE, i6 (Cockroach,German) วิธี FEIASerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-<0.35 KUA/L450550550ทุกวันทำการ อังคาร-ศุกร์-วัน ทำการถัดไป--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100178Specific IgE, i70 (Fire ant) วิธี FEIASerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-<0.35 KUA/L750850850ทุกวันทำการ อังคาร-ศุกร์-วัน ทำการถัดไป--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100191Specific IgE, k82 (Latex) วิธี FEIASerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-<0.35 KUA/L750850850ทุกวันทำการ อังคาร-ศุกร์-วัน ทำการถัดไป--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100166Specific IgE, m1 (Penicillium notatum) วิธี FEIASerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-<0.35 KUA/L450550550ทุกวันทำการ อังคาร-ศุกร์-วัน ทำการถัดไป--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100167Specific IgE, m2 (Cladosporium herbarum) วิธี FEIASerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-<0.35 KUA/L450550550ทุกวันทำการ อังคาร-ศุกร์-วัน ทำการถัดไป--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100169Specific IgE, m6 (Alternaria alternata) วิธี FEIASerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-<0.35 KUA/L 450550550ทุกวันทำการ จ-ศ-วัน ทำการถัดไป --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100170Specific IgE, Phadiatop (Screening Test for atypical hypersensitivity due to inhalent allergens) วิธี FEIASerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-Negative <0.35 KUA/L450550550ทุกวันทำการ อังคาร-ศุกร์-วัน ทำการถัดไป--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100171Specific IgE, Phadiatop Infant วิธี FEIASerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-Negative <0.35 KUA/L450550550ทุกวันทำการ อังคาร-ศุกร์-วัน ทำการถัดไป--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100179Specific IgE, Ri206 (Cockroach,American) วิธี FEIASerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-<0.35 KUA/L450550550ทุกวันทำการ อังคาร-ศุกร์-วัน ทำการถัดไป--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100168Specific IgE,m3 (Aspergillus fumigatus) วิธี FEIASerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-<0.35 KUA/L450550550ทุกวันทำการ อังคาร-ศุกร์-วัน ทำการถัดไป--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100285Specific lgE Food and Inhalation Panel (FEIA)Serum/Clotted blood--3,6004,8004,800วันทำการถัดไป----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100286Specific lgE Food Panel (FEIA)Serum/ Clotted blood--2,2002,6002,600วันทำการถัดไป----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100287Specific lgE Inhalation Panel (FEIA)Serum/Clotted blood--2,5003,0003,000วันทำการถัดไป----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100094Streptococcus B./Ag วิธี LAOtherรีบนำส่งห้องปฏิบัติการNegative มีการรายงานผลค่าวิกฤติ200300350ทุกวันMeningitis วัน ทำการทดสอบ --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100102T. pallidum Ab/ELISA การทดสอบแทน FTA-ABS IgG วิธี EIACSF 1-2 ml-Non Reactive 200300350-วัน ทำการทดสอบ --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100101T.Pallidum Ab/ELISA (Serum) (FTA-ABS IgG Substitution)Clotted blood--200300350-----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100071TB DNA [PCR] (CSF)CSF--1,5001,8002,000-----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100075TB DNA [PCR] (Others) วิธี PCRRandom/Spot urineรีบนำส่งห้องปฏิบัติการNegative 1,5001,8002,000Tuberculosis วัน พฤหัสบดี --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100076TB DNA [PCR] (Others) วิธี PCRSynovial fluidรีบนำส่งห้องปฏิบัติการNegative 1,5001,8002,000Tuberculosis วัน พฤหัสบดี --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100077TB DNA [PCR] (Others) วิธี PCRAscitic fluidรีบนำส่งห้องปฏิบัติการNegative 1,5001,8002,000Tuberculosis วัน พฤหัสบดี --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100078TB DNA [PCR] (Others) วิธี PCRCSFรีบนำส่งห้องปฏิบัติการNegative 1,5001,8002,000Tuberculosis วัน พฤหัสบดี --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100079TB DNA [PCR] (Others) วิธี PCRPleural fluidรีบนำส่งห้องปฏิบัติการNegative 1,5001,8002,000Tuberculosis วัน พฤหัสบดี --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100080TB DNA [PCR] (Others) วิธี PCRTissueรีบนำส่งห้องปฏิบัติการNegative 1,5001,8002,000Tuberculosis วัน พฤหัสบดี --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100081TB DNA [PCR] (Others) วิธี PCRBoneรีบนำส่งห้องปฏิบัติการNegative 1,5001,8002,000-วัน พฤหัสบดี --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100082TB DNA [PCR] (Others) วิธี PCROtherรีบนำส่งห้องปฏิบัติการNegative 1,5001,8002,000Tuberculosis วัน พฤหัสบดี --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100144Tetanus Antibody , Clostridium tetani IgG/ELISA Anti-tetanus, IgG วิธี EIASerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-> 0.1 IU/ml (Protective) 300400400Immuno completence Immunity to Tetanus วัน ทำการทดสอบ--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100124Thyroglobulin (Tg) level วิธี ECLIASerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-1.4 - 78.0 ng/ml 200300300ทุกวันHyperthyroidism malignant thyroid cancer วัน ทำการทดสอบ--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100326Toxoplasma IgG---380460460-----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100327Toxoplasma IgM---410500500-----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100097TPHACSF--100120150-----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100002TPHA (Serum)Clotted blood--100120150-----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100065Transferrin วิธี NEPHserum 1-2 ml, clotted blood 3-5 ml ควรเจาะเลือดตอนเช้า, ควรอดอาหารก่อนเจาะHemolysis มีผลต่อการทดสอบ 2.0-3.60 mg/ml 250350500จ, พฤ Anemia วัน ทำการถัดไป --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100149Tryptase วิธี EIA (Pharmacia UniCap)Serum 1-2 ml Clotted blood 3-5 ml-1.9 - 13.5 ng/ml 1,0001,2001,200-วัน ทำการทดสอบ --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100210TSH receptor Antibody (Thyroid Stimulating Hormone receptor Antibody) วิธี ECLIASerum 1-2 ml Clotted blood 3-5 ml-0.00 - 1.75 IU/L 700800800Graves' discase วัน ทำการทดสอบ --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100274T-SPOT.TBHeparinized Blood 3-5 ml จำนวน 2 หลอดรีบนำส่งห้องปฏิบัติการ ห้ามแช่เย็นNegative3,6504,2504,250ส่งวันจันทร์-พฤหัสบดี ก่อน12.00 น. ยกเว้นวันหยุดนัTuberculosis ใน 3 วันทำการ--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100269Tsutsugamushi AbSerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-Negative260310310ทุกวัน เวลาราชการScrub typhusวัน ทำการทดสอบ --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100268Typhi IgM วิธี ICSerum 1-2 ml, Clotted blood 3-5 ml-Negative310370370ทุกวันทำการจันทร์-ศุกร์Typhoid fever Entericfeverวัน ทำการทดสอบ--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100096VDRL (CSF) วิธี FlocculationCSF 1-2 ml-Non Reactive 506080ทุกวันทำการ Screening test for syphilis วัน ทำการทดสอบ --ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100001VDRL (RPR)Clotted blood--506080-----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100109Vitamin B12 (cyanocobalmin) วิธี ECLIAFasting Serum 1-2 ml Clotted blood 3-5 mlรีบนำส่งห้อง ปฏิบัติการ ระวัง อย่าให้ถูกแสง แนะนำใช้ Fasting specimen แยก ซีรั่มเก็บ freeze หากยังไม่วิเคราะห์239-931 pg/ml400480480ทุกวันทำการ จันทร์-ศุกร์-วัน ทำการถัดไป--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100321VZV IgG---300360360-----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100334VZV IgM---410500500-----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100066Weil Felix Reaction วิธี AgglutinationSerum 1-2 ml Clotted blood 3-5 ml-OX-2 < 1:80, OX-19 < 1:80, OX-K < 1:80150220250ทุกวันทำการ จันทร์-ศุกร์Rickettsial infectionวัน ทำการถัดไป--ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100313Zika virus IgGClotted blood--8801,1001,100-----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100314Zika virus IgMClotted blood--1,1001,3001,300-----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100291ผลิตภัณฑ์ควบคุมคุณภาพการทดสอบ HbA1c test (100 tests)Plasma--50,000100,000100,000-----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337
100290ผลิตภัณฑ์ควบคุมคุณภาพการทดสอบ Syphilis test (500 tests)Plasma--73,000105,000105,000-----ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) Tel:02-2011337