ออกจากระบบ
หน้าหลัก >> การจัดการข้อมูลการทดสอบ
รายละเอียดการทดสอบ เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
   
ชื่อการทดสอบ (Test Name)   รหัสการทดสอบ (Test Code)
สิ่งที่ตรวจ/ปริมาตร (Specimen/Volumn)   ห้องปฏิบัติการ
       
รหัสการทดสอบชื่อการทดสอบสิ่งที่ตรวจ/ปริมาตรข้อควรระวังค่าอ้างอิงสามัญ (บาท)คลินิกพิเศษ/รพ.รัฐอื่น (บาท)รพ.เอกชน (บาท)วันทำการ ข้อบ่งชี้ปกติตรวจซ้ำด่วนห้องปฏิบัติการ 
410063Busalfan Personalized Medicine (EDTA Blood)EDTA Blood--4,9005,6005,600-----เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
410059HLA-B for Dapsone (HLA-B*13:01) (EDTA Blood)EDTA Blood--1,6002,0002,000-----เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
410040Pharmacogenetic for GPO-VIR-Z [Functional Genomics]EDTA blood 6 ml 1 tubeส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด-750900900--3 วัน ทำการ ถัดไป--เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
410052Pharmacogenetic for HLA-B*15:02 (สปสช)EDTA blood 6 ml 1 tubeส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด-1,0001,0001,000--3 วัน ทำการ ถัดไป - -เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
410055Pharmacogenetic for HLA-B*35:05 (สปสช)EDTA blood 6 ml 1 tubeส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด-1,0001,0001,000--3 วัน ทำการ ถัดไป - -เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
410053Pharmacogenetic for HLA-B*57:01 (สปสช)EDTA blood 6 ml 1 tubeส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด-1,0001,0001,000--3 วัน ทำการ ถัดไป - -เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
410054Pharmacogenetic for HLA-B*58:01 (สปสช)EDTA blood 6 ml 1 tubeส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด-1,0001,0001,000--3 วัน ทำการ ถัดไป - -เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
410028Pharmacogenetic for Acetaminophen [CYP2D6]EDTA blood 6 ml 1 tubeส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด-1,6002,0002,000--3 วัน ทำการ ถัดไป--เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
410003Pharmacogenetic for Amitriptyline [CYP2D6]EDTA blood 6 ml 1 tubeส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด-1,6002,0002,000--3 วัน ทำการ ถัดไป--เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
410004Pharmacogenetic for Aripiprazole [CYP2D6]EDTA blood 6 ml 1 tubeส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด-1,6002,0002,000--3 วัน ทำการ ถัดไป--เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
410005Pharmacogenetic for Atomoxetine (Strattera) [CYP2D6]EDTA blood 6 ml 1 tubeส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด-1,6002,0002,000--3 วัน ทำการ ถัดไป--เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
410036Pharmacogenetic for Azathioprine [TPMT]EDTA blood 6 ml 1 tubeส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด-1,6002,0002,000--3 วัน ทำการ ถัดไป--เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
410006Pharmacogenetic for Carvedilol [CYP2D6]EDTA blood 6 ml 1 tubeส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด-1,6002,0002,000--3 วัน ทำการ ถัดไป--เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
410029Pharmacogenetic for Citalopram [CYP2D6]EDTA blood 6 ml 1 tubeส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด-1,6002,0002,000--3 วัน ทำการ ถัดไป--เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
410007Pharmacogenetic for Clomipramine [CYP2D6]EDTA blood 6 ml 1 tubeส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด-1,6002,0002,000--3 วัน ทำการ ถัดไป--เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
410008Pharmacogenetic for Clozapine [CYP2D6]EDTA blood 6 ml 1 tubeส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด-1,6002,0002,000--3 วัน ทำการ ถัดไป--เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
410001Pharmacogenetic for CYP2D6, CYP2C19 profile (AmpliChip)EDTA blood 6 ml 1 tubeส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด-19,00021,00021,000--30 วัน ทำการ ถัดไป--เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
410009Pharmacogenetic for Desloratadine [CYP2D6]EDTA blood 6 ml 1 tubeส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด-1,6002,0002,000--3 วัน ทำการ ถัดไป--เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
410010Pharmacogenetic for Dextromethorphan [CYP2D6]EDTA blood 6 ml 1 tubeส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด-1,6002,0002,000--3 วัน ทำการ ถัดไป--เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
410042Pharmacogenetic for Didanosine [Functional Genomics]EDTA blood 6 ml 1 tubeส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด-7008501,000--3 วัน ทำการ ถัดไป--เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
410034Pharmacogenetic for Efavirenz [All in one assay]EDTA blood 6 ml 1 tubeส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด-4,5005,0005,000--3 วัน ทำการ ถัดไป--เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
410035Pharmacogenetic for Efavirenz [Functional Genomics]EDTA blood 6 ml 1 tubeส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด-700850850--3 วัน ทำการ ถัดไป--เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
410030Pharmacogenetic for Fluoxetine [CYP2D6]EDTA blood 6 ml 1 tubeส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด-1,6002,0002,000--3 วัน ทำการ ถัดไป--เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
410011Pharmacogenetic for Galantamine [CYP2D6]EDTA blood 6 ml 1 tubeส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด-1,6002,0002,000--3 วัน ทำการ ถัดไป--เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
410032Pharmacogenetic for Gefitinib [CYP2D6]EDTA blood 6 ml1 tubeส่งภายใน 6 ชม.หลังเจาะเลือด-1,6002,0002,000--3 วันทำการถัดไป--เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
410039Pharmacogenetic for GPO-VIR [Functional Genomics]EDTA blood 6 ml 1 tubeส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด-2,0002,4002,400--3 วัน ทำการ ถัดไป - -เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
410012Pharmacogenetic for Imipramine [CYP2D6]EDTA blood 6 ml 1 tubeส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด-1,6002,0002,000--3 วัน ทำการ ถัดไป--เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
410033Pharmacogenetic for Irinotecan [UGT1A1]EDTA blood 6 ml 1 tubeส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด-1,4001,7001,700--7 วัน ทำการ ถัดไป--เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
410048Pharmacogenetic for Itraconazole [Functional Genomics]EDTA blood 6 ml 1 tubeส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด-700850850--3 วัน ทำการ ถัดไป--เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
410046Pharmacogenetic for Lamivudine [Functional Genomics]EDTA blood 6 ml 1 tubeส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด-700850850--3 วัน ทำการ ถัดไป--เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
410041Pharmacogenetic for Lopinavir [Functional Genomics]EDTA blood 6 ml 1 tubeส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด-700850850--3 วัน ทำการ ถัดไป--เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
410037Pharmacogenetic for Mercaptopurine [TPMT]EDTA blood 6 ml 1 tubeส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด-1,6002,0002,000--3 วัน ทำการ ถัดไป--เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
410013Pharmacogenetic for Metoprolol [CYP2D6]EDTA blood 6 ml 1 tubeส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด-1,6002,0002,000--3 วัน ทำการ ถัดไป--เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
410045Pharmacogenetic for Nevirapine [Functional Genomics]EDTA blood 6 ml 1 tubeส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด-700850850--3 วัน ทำการ ถัดไป--เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
410014Pharmacogenetic for Nortriptyline [CYP2D6]EDTA blood 6 ml 1 tubeส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด-1,6002,0002,000--3 วัน ทำการ ถัดไป--เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
410031Pharmacogenetic for Olanzapine [CYP2D6]EDTA blood 6 ml 1 tubeส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด-1,6002,0002,000--3 วัน ทำการ ถัดไป--เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
410015Pharmacogenetic for Paroxetine [CYP2D6]EDTA blood 6 ml 1 tubeส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด-1,6002,0002,000--3 วัน ทำการ ถัดไป--เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
410016Pharmacogenetic for Perphenazine [CYP2D6]EDTA blood 6 ml 1 tubeส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด-1,6002,0002,000--3 วัน ทำการ ถัดไป--เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
410017Pharmacogenetic for Pimozide [CYP2D6]EDTA blood 6 ml 1 tubeส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด-1,6002,0002,000--3 วัน ทำการ ถัดไป--เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
410018Pharmacogenetic for Propafenone [CYP2D6]EDTA blood 6 ml 1 tubeส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด-1,6002,0002,000--3 วัน ทำการ ถัดไป--เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
410019Pharmacogenetic for Propranolol [CYP2D6]EDTA blood 6 ml 1 tubeส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด-1,6002,0002,000--3 วัน ทำการ ถัดไป--เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
410020Pharmacogenetic for Protriptyline [CYP2D6]EDTA blood 6 ml 1 tubeส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด-1,6002,0002,000--3 วัน ทำการ ถัดไป--เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
410021Pharmacogenetic for Risperidone [CYP2D6]EDTA blood 6 ml 1 tubeส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด-1,6002,0002,000--3 วัน ทำการ ถัดไป--เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
410049Pharmacogenetic for Risperidone [Functional Genomics]EDTA blood 6 ml 1 tubeส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด-700850850--3 วัน ทำการ ถัดไป--เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
410044Pharmacogenetic for Stavudine [Functional Genomics]EDTA blood 6 ml 1 tubeส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด-700850850--3 วัน ทำการ ถัดไป--เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
410022Pharmacogenetic for Terbinafine [CYP2D6]EDTA blood 6 ml 1 tubeส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด-1,6002,0002,000--3 วัน ทำการ ถัดไป--เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
410023Pharmacogenetic for Tetrabenazine [CYP2D6]EDTA blood 6 ml 1 tubeส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด-1,6002,0002,000--3 วัน ทำการ ถัดไป--เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
410038Pharmacogenetic for Thioguanine [TPMT]EDTA blood 6 ml 1 tubeส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด-2,0002,4002,400--3 วัน ทำการ ถัดไป--เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
410024Pharmacogenetic for Thioridazine [CYP2D6]EDTA blood 6 ml 1 tubeส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด-1,6002,0002,000--3 วัน ทำการ ถัดไป--เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
410025Pharmacogenetic for Timolol [CYP2D6]EDTA blood 6 ml 1 tubeส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด-1,6002,0002,000--3 วัน ทำการ ถัดไป--เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
410026Pharmacogenetic for Tolterodine [CYP2D6]EDTA blood 6 ml 1 tubeส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด-1,8002,0002,000--3 วัน ทำการ ถัดไป - -เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
410027Pharmacogenetic for Trimipramine [CYP2D6]EDTA blood 6 ml 1 tubeส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด-1,6002,0002,000--3 วัน ทำการ ถัดไป--เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
410002Pharmacogenetic for UGT1A1EDTA blood 6 ml1 tubeส่งภายใน 6 ชม.หลังเจาะเลือด-1,4001,7001,700--7 วันทำการถัดไป--เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
410050Pharmacogenetic for Voriconazole [CYP2C19]EDTA blood 6 ml1 tubeส่งภายใน 6 ชม.หลังเจาะเลือด-2,0002,4002,400--3 วันทำการถัดไป--เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
410047Pharmacogenetic for Voriconazole [Functional Genomics]EDTA blood 6 ml 1 tubeส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด-700850850--3 วัน ทำการ ถัดไป--เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
410043Pharmacogenetic for Zidovudine [Functional Genomics]EDTA blood 6 ml 1 tubeส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด-700850850--3 วัน ทำการ ถัดไป--เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
400276Pharmacogenetics CYP1A2 EDTA blood 6 ml 1 tubeส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด-1,8002,0002,000--3 วัน ทำการ ถัดไป - -เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
400277Pharmacogenetics CYP2A6 EDTA blood 6 ml 1 tubeส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด-1,8002,0002,000--3 วัน ทำการ ถัดไป - -เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
400278Pharmacogenetics CYP2B6 EDTA blood 6 ml 1 tubeส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด-1,8002,0002,000--3 วัน ทำการ ถัดไป - -เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
400279Pharmacogenetics CYP2C19 EDTA blood 6 ml 1 tubeส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด-1,8002,0002,000--3 วัน ทำการ ถัดไป - -เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
400280Pharmacogenetics CYP2C9 EDTA blood 6 ml 1 tubeส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด-1,8002,0002,000--3 วัน ทำการ ถัดไป - -เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
400281Pharmacogenetics CYP2D6 EDTA blood 6 ml 1 tubeส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด-1,8002,0002,000--3 วัน ทำการ ถัดไป - -เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
400282Pharmacogenetics CYP3A4 EDTA blood 6 ml 1 tubeส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด-1,8002,0002,000--3 วัน ทำการ ถัดไป - -เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
400283Pharmacogenetics CYP3A5 EDTA blood 6 ml 1 tubeส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด-1,8002,0002,000--3 วัน ทำการ ถัดไป - -เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
400285Pharmacogenetics for Abacavir EDTA blood 6 ml 1 tubeส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด-1,8002,0002,000--3 วัน ทำการ ถัดไป - -เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
400284Pharmacogenetics for Allopurinol, Lamotrigine EDTA blood 6 ml 1 tubeส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด-1,8002,0002,000--3 วัน ทำการ ถัดไป - -เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
410061Pharmacogenetics for ApoE (EDTA blood)EDTA Blood--1,8002,2002,200-----เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
400286Pharmacogenetics for Carbamazepine EDTA blood 6 ml 1 tubeส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด-1,8002,0002,000--3 วัน ทำการ ถัดไป - -เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
400287Pharmacogenetics for Clopidogrel EDTA blood 6 ml 1 tubeส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด-1,8002,0002,000--3 วัน ทำการ ถัดไป - -เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
410058Pharmacogenetics for CYP2D19 (10 SNPs) (EDTA Blood)EDTA blood 6 ml 1 tubeส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด-3,0003,5003,500--7 วัน ทำการ ถัดไป--เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
410057Pharmacogenetics for CYP2D6 (19 SNPs) (EDTA Blood)EDTA blood 6 ml 1 tubeส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด-4,2004,8004,800--7 วัน ทำการ ถัดไป--เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
410060Pharmacogenetics for DYPD (EDTA Blood)EDTA Blood--1,8002,2002,200-----เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
410064Pharmacogenetics for Erythropoietin (EDTA Blood)EDTA Blood--1,4001,7001,700-----เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
400288Pharmacogenetics for Nevirapine EDTA blood 6 ml 1 tubeส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด-1,8002,0002,000--3 วัน ทำการ ถัดไป - -เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
400289Pharmacogenetics for Warfarin EDTA blood 6 ml 1 tubeส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด-2,8003,0003,000--3 วัน ทำการ ถัดไป - -เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
410056Pharmacogenetics in HLA-B (เทคนิค PCR-SSO)---2,1002,5002,500-----เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
400291Pharmacogenetics in HLA-B GenotypeEDTA blood 6 ml1 tubeส่งภายใน 6 ชม.หลังเจาะเลือด-4,5004,7004,700--3 วันทำการถัดไป--เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
400290Pharmacogenetics in TPMT EDTA blood 6 ml 1 tubeส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด-1,8002,0002,000--3 วัน ทำการ ถัดไป - -เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
400293Pyrosequencing for SNPEDTA blood 6 ml1 tubeส่งภายใน 6 ชม.หลังเจาะเลือด-1,8002,0002,000--7 วันทำการถัดไป--เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
400294Sequencing by pyrosequencer-ส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด-2,0002,5002,500--7 วัน ทำการ ถัดไป - -เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
410051Therapeutic drug monitoring [Functional Genomics]EDTA blood 6 ml 1 tubeส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด-700850850--3 วัน ทำการ ถัดไป--เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331
410062TPMT Activity (EDTA Blood)EDTA Blood--2,9003,4003,400-----เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) Tel:02-2004331