ออกจากระบบ
หน้าหลัก >> การจัดการข้อมูลการทดสอบ
รายละเอียดการทดสอบ ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
   
ชื่อการทดสอบ (Test Name)   รหัสการทดสอบ (Test Code)
สิ่งที่ตรวจ/ปริมาตร (Specimen/Volumn)   ห้องปฏิบัติการ
       
รหัสการทดสอบชื่อการทดสอบสิ่งที่ตรวจ/ปริมาตรข้อควรระวังค่าอ้างอิงสามัญ (บาท)คลินิกพิเศษ/รพ.รัฐอื่น (บาท)รพ.เอกชน (บาท)วันทำการ ข้อบ่งชี้ปกติตรวจซ้ำด่วนห้องปฏิบัติการ 
400001Adenovirus antibody IgG วิธี ELISA Clotted Blood 5 - 7 ml - Detection Range 2 - 200 RU/mL RU= relative units300400400 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-5 วัน ทำการ ถัดไป5 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400002Adenovirus antibody IgG วิธี ELISA Serum 1 ml - Detection Range 2 - 200 RU/mL RU= relative units300400400 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-5 วัน ทำการ ถัดไป5 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400003Adenovirus antibody IgM วิธี ELISA Clotted Blood 5 - 7 ml - - 300400400 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-5 วัน ทำการ ถัดไป5 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400004Adenovirus antibody IgM วิธี ELISA Serum 1 ml - - 300400400 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-5 วัน ทำการ ถัดไป5 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400006Adenovirus PCR วิธี Real-Time PCR EDTA Blood 5 - 7 ml ส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือดNon- reactive** Sensitivity 100 copies 1,5001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400007Adenovirus PCR วิธี Real-Time PCR CSF 500 µl - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,5001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400008Adenovirus PCR วิธี Real-Time PCR Mid stream urine (MSU) 1 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,5001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400009Adenovirus PCR วิธี Real-Time PCR Plasma 1 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,5001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400010Adenovirus PCR วิธี Real-Time PCR Others - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,5001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400011Adenovirus Viral Load วิธี Real-Time PCR EDTA Blood 5 - 7 ml ส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือดDetection Range 100 - 1,000,000 copies 1,7002,0002,000 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400012Adenovirus Viral Load วิธี Real-Time PCR Plasma 1 ml - Detection Range 100 - 1,000,000 copies 1,7002,0002,000 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400013Adenovirus Viral Load วิธี Real-Time PCR CSF 500 µl - Detection Range 100 - 1,000,000 copies 1,7002,0002,000 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400014Adenovirus Viral Load วิธี Real-Time PCR Mid stream urine (MSU) 1 ml - Detection Range 100 - 1,000,000 copies 1,7002,0002,000 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400015Adenovirus Viral Load วิธี Real-Time PCR Others - Detection Range 100 - 1,000,000 copies 1,7002,0002,000 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400446Aneuploidy screening by Next Generation Sequencing (Aneuploidy by NGS) วิธี Deep SequencingWhole genome amplification (WGA) - - 8,5009,5009,500 - -7 วัน (Laboratory) 30 วัน (Analysis) --ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400447Aneuploidy screening by Next Generation Sequencing (Aneuploidy by NGS) วิธี Deep SequencingOthers - - 8,5009,5009,500 - -7 วัน (Laboratory) 30 วัน (Analysis) --ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400016BK virus PCR วิธี Real-Time PCR EDTA Blood 5 - 7 ml ส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือดNon- reactive** Sensitivity 10 copies 1,5001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400017BK virus PCR วิธี Real-Time PCR CSF 500 µl - Non- reactive** Sensitivity 10 copies 1,5001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400018BK virus PCR วิธี Real-Time PCR Mid stream urine (MSU) 1 ml - Non- reactive** Sensitivity 10 copies 1,5001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400019BK virus PCR วิธี Real-Time PCR Plasma 1 ml - Non- reactive** Sensitivity 10 copies 1,5001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400020BK virus PCR วิธี Real-Time PCR Others - Non- reactive** Sensitivity 10 copies 1,5001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400021BK virus Viral Load วิธี Real-Time PCR EDTA Blood 5 - 7 ml ส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือดDetection Range 10 - 1,000,000 copies 1,7002,0002,000 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400022BK virus Viral Load วิธี Real-Time PCR CSF 500 µl - Detection Range 10 - 1,000,000 copies 1,7002,0002,000 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400023BK virus Viral Load วิธี Real-Time PCR Mid stream urine (MSU) 1 ml - Detection Range 10 - 1,000,000 copies 1,7002,0002,000 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400024BK virus Viral Load วิธี Real-Time PCR Plasma 1 ml - Detection Range 10 - 1,000,000 copies 1,7002,0002,000 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400025BK virus Viral Load วิธี Real-Time PCR Others - Detection Range 10 - 1,000,000 copies 1,7002,0002,000 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
401151BKV,EBV,CMV Viral load (Bronchoalveolar lavage fluid)Bronchoalveolar lavage fluid--3,5004,1004,100-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
401152BKV,EBV,CMV Viral load (CSF)CSF--3,5004,1004,100-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
401149BKV,EBV,CMV Viral load (EDTA Blood)EDTA Blood--3,5004,1004,100-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
401153BKV,EBV,CMV Viral load (Mid stream urine)Mid stream urine--3,5004,1004,100-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
401154BKV,EBV,CMV Viral load (Others)---3,5004,1004,100-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
401150BKV,EBV,CMV Viral load (Plasma)Plasma--3,5004,1004,100-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400458BRCA 1/2 testing by Next Generation Sequencing (BRCA 1/2 by NGS) วิธี Next Generation SequencingEDTA Blood 5 - 7 ml ส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด - 25,50028,00028,000 - -1 เดือน (Laboratory) 30 วัน (Analysis) --ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400459BRCA 1/2 testing by Next Generation Sequencing (BRCA 1/2 by NGS) วิธี Next Generation SequencingOthers - - 25,50028,00028,000 - -1 เดือน (Laboratory) 30 วัน (Analysis) --ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400030Chikungunya antibody IgM (Rapid test) วิธี Rapid test (immunochromatography)Clotted Blood 5 - 7 ml - - 400500500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-1 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400031Chikungunya antibody IgM (Rapid test) วิธี Rapid test (immunochromatography)Serum 1 ml - - 400500500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-1 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400026Chikungunya PCR วิธี Real-Time PCR EDTA Blood 5 - 7 ml ส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือดNon- reactive** Sensitivity 100 copies 1,6001,8001,800 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400027Chikungunya PCR วิธี Real-Time PCR CSF 500 µl - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,6001,8001,800 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400028Chikungunya PCR วิธี Real-Time PCR Plasma 1 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,6001,8001,800 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400029Chikungunya PCR วิธี Real-Time PCR Others - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,6001,8001,800 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400504CMV, EBV, Adeno Multiplex PCR (Bronchoalveolar Lavage)Bronchoalveolar Lavage--2,2002,6002,600-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400503CMV, EBV, Adeno Multiplex PCR (CSF)CSF--2,2002,6002,600-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400501CMV, EBV, Adeno Multiplex PCR (EDTA Blood)EDTA Blood--2,2002,6002,600-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400505CMV, EBV, Adeno Multiplex PCR (Mid Stream urine)Mid Stream urine--2,2002,6002,600-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400506CMV, EBV, Adeno Multiplex PCR (Other)Other--2,2002,6002,600-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400502CMV, EBV, Adeno Multiplex PCR (Plasma)Plasma--2,2002,6002,600-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400497Cox A16, Entero, Entero 71 Multiplex PCR (CSF)---1,6001,9001,900-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400495Cox A16, Entero, Entero 71 Multiplex PCR (EDTA Blood)---1,6001,9001,900-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400498Cox A16, Entero, Entero 71 Multiplex PCR (Nasal swab)---1,6001,9001,900-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400500Cox A16, Entero, Entero 71 Multiplex PCR (Other)---1,6001,9001,900-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400496Cox A16, Entero, Entero 71 Multiplex PCR (Plasma)---1,6001,9001,900-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400496Cox A16, Entero, Entero 71 Multiplex PCR (Plasma)---1,6001,9001,900-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400499Cox A16, Entero, Entero 71 Multiplex PCR (Throat swab)---1,6001,9001,900-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400412Coxsackie A 16 virus PCR วิธี Real-Time PCR EDTA Blood 5 - 7 ml ส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือดNon- reactive** Sensitivity 100 copies 1,4001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400413Coxsackie A 16 virus PCR วิธี Real-Time PCR Plasma 1 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,4001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400414Coxsackie A 16 virus PCR วิธี Real-Time PCR CSF 500 µl - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,4001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400415Coxsackie A 16 virus PCR วิธี Real-Time PCR Eye fluid 500 µl - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,4001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400416Coxsackie A 16 virus PCR วิธี Real-Time PCR Nasopharyngeal swab in VTM 1.5 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,4001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400417Coxsackie A 16 virus PCR วิธี Real-Time PCR Others - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,4001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400034Coxsackie virus PCR วิธี Real-Time PCR Nasopharyngeal wash 1 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,4001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400035Coxsackie virus PCR วิธี Real-Time PCR EDTA Blood 5 - 7 ml ส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือดNon- reactive** Sensitivity 100 copies 1,4001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400036Coxsackie virus PCR วิธี Real-Time PCR CSF 500 µl - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,4001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400037Coxsackie virus PCR วิธี Real-Time PCR Plasma 1 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,4001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400038Coxsackie virus PCR วิธี Real-Time PCR Eye fluid 500 µl - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,4001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400039Coxsackie virus PCR วิธี Real-Time PCR Others - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,4001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400040Cytomegalovirus (CMV) antibody IgG วิธี ELISA Clotted Blood 5 - 7 ml - Detection Range 0.5 - 20 IU / mL IU = international unit300400400 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-1 วัน ทำการ ถัดไป1 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400041Cytomegalovirus (CMV) antibody IgG วิธี ELISA Serum 1 ml - Detection Range 0.5 - 20 IU / mL IU = international unit300400400 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-1 วัน ทำการ ถัดไป1 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400042Cytomegalovirus (CMV) antibody IgM วิธี ELISA Clotted Blood 5 - 7 ml - - 300400400 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-1 วัน ทำการ ถัดไป1 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400043Cytomegalovirus (CMV) antibody IgM วิธี ELISA Serum 1 ml - - 300400400 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-1 วัน ทำการ ถัดไป1 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400044Cytomegalovirus (CMV) Drug Resistance วิธี Real-Time PCR EDTA Blood 5 - 7 ml ส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด - 1,8002,0002,000 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-5วัน ทำการ ถัดไป5 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400045Cytomegalovirus (CMV) Drug Resistance วิธี Real-Time PCR Plasma 1 ml - - 1,8002,0002,000 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-5วัน ทำการ ถัดไป5 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400046Cytomegalovirus (CMV) PCR วิธี Real-Time PCR EDTA Blood 5 - 7 ml ส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือดNon- reactive** Sensitivity 100 copies 1,3001,5001,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400047Cytomegalovirus (CMV) PCR วิธี Real-Time PCR Plasma 1 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,3001,5001,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400048Cytomegalovirus (CMV) PCR วิธี Real-Time PCR CSF 500 µl - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,3001,5001,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400049Cytomegalovirus (CMV) PCR วิธี Real-Time PCR Bronchoalveolar lavage fluid 500 µl - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,3001,5001,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400050Cytomegalovirus (CMV) PCR วิธี Real-Time PCR Mid stream urine (MSU) 1 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,3001,5001,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400051Cytomegalovirus (CMV) PCR วิธี Real-Time PCR Eye fluid 500 µl - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,3001,5001,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400052Cytomegalovirus (CMV) PCR วิธี Real-Time PCR Others - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,3001,5001,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400373Cytomegalovirus (CMV) Viral Load by Abbott PCR วิธี Real-Time PCR EDTA Blood 5 - 7 ml ส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือดDetection Range 20 - 100,000,000 copies/mL (1 copies/mL=1.56 IU )2,4002,5002,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-3วัน ทำการ ถัดไป3 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400374Cytomegalovirus (CMV) Viral Load by Abbott PCR วิธี Real-Time PCR Plasma 2 ml - Detection Range 20 - 100,000,000 copies/mL (1 copies/mL=1.56 IU )2,4002,5002,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-3วัน ทำการ ถัดไป3 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400375Cytomegalovirus (CMV) Viral Load by Abbott PCR วิธี Real-Time PCR Others - Detection Range 20 - 100,000,000 copies/mL (1 copies/mL=1.56 IU )2,4002,5002,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-3วัน ทำการ ถัดไป3 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400053Cytomegalovirus (CMV) Viral Load by Cobas TaqMan วิธี Real-Time PCR EDTA Blood 5 - 7 ml ส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือดDetection Range 150 - 10,000,000 copies/mL (1 copies/mL=0.91 IU )2,5002,8002,800 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-36 ชั่วโมง 36 ชั่วโมง -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400054Cytomegalovirus (CMV) Viral Load by Cobas TaqMan วิธี Real-Time PCR Plasma 2 ml - Detection Range 150 - 10,000,000 copies/mL (1 copies/mL=0.91IU )2,5002,8002,800 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-36 ชั่วโมง 36 ชั่วโมง -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400055Cytomegalovirus (CMV) Viral Load by Cobas TaqMan วิธี Real-Time PCR Others - Detection Range 150 - 10,000,000 copies/mL (1 copies/mL=0.91IU )2,5002,8002,800 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-36 ชั่วโมง 36 ชั่วโมง -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
40058Dengue virus antibody IgG and IgM (Rapid test) วิธี Rapid test (immunochromatography)Clotted Blood 5 - 7 ml - - 400500500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-1 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400059Dengue virus antibody IgG and IgM (Rapid test) วิธี Rapid test (immunochromatography)Serum 1 ml - - 400500500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-1 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400056Dengue virus antibody IgG วิธี ELISA Clotted Blood 5 - 7 ml - Detection Range 2 - 200 RU/mL RU= relative units300400400 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-5 วัน ทำการ ถัดไป5 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400057Dengue virus antibody IgG วิธี ELISA Serum 1 ml - Detection Range 2 - 200 RU/mL RU= relative units300400400 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-5 วัน ทำการ ถัดไป5 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400060Dengue virus antibody IgM วิธี ELISA Clotted Blood 5 - 7 ml - - 300400400 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-5 วัน ทำการ ถัดไป5 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400061Dengue virus antibody IgM วิธี ELISA Serum 1 ml - - 300400400 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-5 วัน ทำการ ถัดไป5 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400062Dengue virus NS1 antigen & antibody IgM ,IgG (Rapid test) วิธี Rapid test (immunochromatography)Clotted Blood 5 - 7 ml - - 600700700ทุกวันทำการ ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-1 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400063Dengue virus NS1 antigen & antibody IgM ,IgG (Rapid test) วิธี Rapid test (immunochromatography)Serum 1 ml - - 600700700 - ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-1 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400064Dengue virus NS1 antigen (Rapid test) วิธี Rapid test (immunochromatography)Clotted Blood 5 - 7 ml - - 400500500 - ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-1 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400065Dengue virus NS1 antigen (Rapid test) วิธี Rapid test (immunochromatography)Serum 1 ml - - 400500500ทุกวันทำการ ขอเพิ่มภายใน 1 เดือน-1 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400397Dengue virus PCR Type D1,D2, D3,D4 & Chikungunya PCR วิธี Real-Time PCR EDTA Blood 5 - 7 ml ส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือดNon- reactive** Sensitivity 100 copies 1,5001,8001,800 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400398Dengue virus PCR Type D1,D2, D3,D4 & Chikungunya PCR วิธี Real-Time PCR Plasma 1 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,5001,8001,800 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400399Dengue virus PCR Type D1,D2, D3,D4 & Chikungunya PCR วิธี Real-Time PCR CSF 500 µl - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,5001,8001,800 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400400Dengue virus PCR Type D1,D2, D3,D4 & Chikungunya PCR วิธี Real-Time PCR Others - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,5001,8001,800 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400066Dengue virus PCR วิธี Real-Time PCR EDTA Blood 5 - 7 ml ส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือดNon- reactive** Sensitivity 100 copies 1,3001,5001,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400067Dengue virus PCR วิธี Real-Time PCR CSF 500 µl - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,3001,5001,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400068Dengue virus PCR วิธี Real-Time PCR Plasma 1 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,3001,5001,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400069Dengue virus PCR วิธี Real-Time PCR Others - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,3001,5001,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400418Enterovirus 71 (EV71) PCR วิธี Real-Time PCR EDTA Blood 5 - 7 ml ส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือดNon- reactive** Sensitivity 100 copies 1,4001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400419Enterovirus 71 (EV71) PCR วิธี Real-Time PCR Plasma 1 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,4001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400420Enterovirus 71 (EV71) PCR วิธี Real-Time PCR CSF 500 µl - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,4001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400421Enterovirus 71 (EV71) PCR วิธี Real-Time PCR Nasal swab in VTM 1.5 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,4001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400422Enterovirus 71 (EV71) PCR วิธี Real-Time PCR Nasopharyngeal swab in VTM 1.5 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,4001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400423Enterovirus 71 (EV71) PCR วิธี Real-Time PCR Others - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,4001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400070Enterovirus PCR วิธี Real-Time PCR EDTA Blood 5 - 7 ml ส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือดNon- reactive** Sensitivity 100 copies 1,6001,8001,800 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400071Enterovirus PCR วิธี Real-Time PCR Plasma 1 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,6001,8001,800 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400072Enterovirus PCR วิธี Real-Time PCR CSF 500 µl - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,6001,8001,800 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400073Enterovirus PCR วิธี Real-Time PCR Nasopharyngeal aspirate 1 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,6001,8001,800 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400074Enterovirus PCR วิธี Real-Time PCR Nasal wash 1 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,6001,8001,800 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400075Enterovirus PCR วิธี Real-Time PCR Others - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,6001,8001,800 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400076Enterovirus PCR วิธี Real-Time PCR Nasopharyngeal swab in VTM 1.5 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,6001,8001,800 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400077Enterovirus PCR วิธี Real-Time PCR Nasal swab in VTM 1.5 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,6001,8001,800 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400078Enterovirus PCR วิธี Real-Time PCR Throat swab in VTM 1.5 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,6001,8001,800 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400079Epstein-Barr virus (EBV) antibody IgA วิธี ELISA Clotted Blood 5 - 7 ml - - 300400400 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-5 วัน ทำการ ถัดไป5 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400080Epstein-Barr virus (EBV) antibody IgA วิธี ELISA Serum 1 ml - - 300400400 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-5 วัน ทำการ ถัดไป5 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400081Epstein-Barr virus (EBV) antibody IgG วิธี ELISA Clotted Blood 5 - 7 ml - - 300400400 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-1 วัน ทำการ ถัดไป1 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400082Epstein-Barr virus (EBV) antibody IgG วิธี ELISA Serum 1 ml - - 300400400 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-1 วัน ทำการ ถัดไป1 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400083Epstein-Barr virus (EBV) antibody IgM วิธี ELISA Clotted Blood 5 - 7 ml - - 300400400 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-1 วัน ทำการ ถัดไป1 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400084Epstein-Barr virus (EBV) antibody IgM วิธี ELISA Serum 1 ml - - 300400400 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-1 วัน ทำการ ถัดไป1 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400085Epstein-Barr virus (EBV) PCR วิธี Real-Time PCR EDTA Blood 5 - 7 ml ส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือดNon- reactive** Sensitivity 100 copies 1,3001,5001,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400086Epstein-Barr virus (EBV) PCR วิธี Real-Time PCR CSF 500 µl - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,3001,5001,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400087Epstein-Barr virus (EBV) PCR วิธี Real-Time PCR Bronchoalveolar lavage fluid 500 µl - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,3001,5001,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400088Epstein-Barr virus (EBV) PCR วิธี Real-Time PCR Mid stream urine (MSU) 1 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,3001,5001,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400089Epstein-Barr virus (EBV) PCR วิธี Real-Time PCR Plasma 1 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,3001,5001,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400090Epstein-Barr virus (EBV) PCR วิธี Real-Time PCR Others - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,3001,5001,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400091Epstein-Barr virus (EBV) Viral Load วิธี Real-Time PCR EDTA Blood 5 - 7 ml ส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือดDetection Range 100 - 1,000,000 copies 1,5001,8001,800 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400092Epstein-Barr virus (EBV) Viral Load วิธี Real-Time PCR CSF 500 µl - Detection Range 100 - 1,000,000 copies 1,5001,8001,800 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400093Epstein-Barr virus (EBV) Viral Load วิธี Real-Time PCR Bronchoalveolar lavage fluid 500 µl - Detection Range 100 - 1,000,000 copies 1,5001,8001,800 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400094Epstein-Barr virus (EBV) Viral Load วิธี Real-Time PCR Mid stream urine (MSU) 1 ml - Detection Range 100 - 1,000,000 copies 1,5001,8001,800 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400095Epstein-Barr virus (EBV) Viral Load วิธี Real-Time PCR Plasma 1 ml - Detection Range 100 - 1,000,000 copies 1,5001,8001,800 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400096Epstein-Barr virus (EBV) Viral Load วิธี Real-Time PCR Others - Detection Range 100 - 1,000,000 copies 1,5001,8001,800 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400565Epstien-Barr virus (EBV) igG & igM, EBNA igG & Heterophile Ab panel Rapid test---500600600-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400569Epstien-Barr virus (EBV) igG & igM, EBNA igG & Heterophile Ab panel Rapid test---500600600-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400460Exome Sequencing by Next Generation Sequencing virus (Exome by NGS) วิธี Next Generation SequencingEDTA Blood 5 - 7 mlส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด-34,00037,00037,000--1 เดือน (Laboratory) 30 วัน (Analysis)--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400461Exome Sequencing by Next Generation Sequencing virus (Exome by NGS) วิธี Next Generation SequencingOthers--34,00037,00037,000--1 เดือน (Laboratory) 30 วัน (Analysis)--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400471Gastrointestinal Panel (STAT) (Other)Other--6,0006,6006,600-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400469Gastrointestinal Panel (STAT) (Rectal swab))---6,0006,6006,600-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400470Gastrointestinal Panel (STAT) (Stool swab)---6,0006,6006,600-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400448Gastrointestinal Pathogen Panel 15 (GPP detect 15 pathogen of virus, Bacteria & parasite) วิธี xTAX Panel TechnologyRetal swab in Cary blair transport medium - - 3,0003,5003,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 วัน ทำการ ถัดไป2 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400449Gastrointestinal Pathogen Panel 15 (GPP detect 15 pathogen of virus, Bacteria & parasite) วิธี xTAX Panel Technologystool swab in Cary blair transport medium - - 3,0003,5003,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 วัน ทำการ ถัดไป2 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400450Gastrointestinal Pathogen Panel 15 (GPP detect 15 pathogen of virus, Bacteria & parasite) วิธี xTAX Panel TechnologyOthers - - 3,0003,5003,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 วัน ทำการ ถัดไป2 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
401179HCV Genotype (สปสช.), EDTA BloodEDTA Blood--2,8002,8002,800-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
401178HCV Viral Load (สปสช.), EDTA BloodEDTA Blood--2,3002,3002,300-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400099Hepatitis B virus (HBV) Drug ResistanceEDTA-blood--3,2003,5003,500-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400100Hepatitis B virus (HBV) Drug ResistancePlasma--3,2003,5003,500-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400101Hepatitis B virus (HBV) Genotype by Pyrosequencing วิธี Pyrosequencing EDTA Blood 5 - 7 ml ส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือดตัวอย่างที่ส่งตรวจ ควรมีค่า viral load ไม่น้อยกว่า 1,000 IU/ml2,0002,5002,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-5 วัน ทำการ ถัดไป5 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400102Hepatitis B virus (HBV) Genotype Line probe วิธี reverse hybridization line probe assayEDTA Blood 5 - 7 ml ส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือดตัวอย่างที่ส่งตรวจ ควรมีค่า viral load ไม่น้อยกว่า 1,000 IU/ml3,2003,5003,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-5 วัน ทำการ ถัดไป5 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400103Hepatitis B virus (HBV) Genotype Line probe วิธี reverse hybridization line probe assayPlasma 1 ml - ตัวอย่างที่ส่งตรวจ ควรมีค่า viral load ไม่น้อยกว่า 1,000 IU/ml3,2003,5003,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-5 วัน ทำการ ถัดไป5 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400104Hepatitis B virus (HBV) PCR วิธี Real-Time PCR EDTA Blood 5 - 7 ml ส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือดNon- reactive** Sensitivity 100 copies 1,3001,5001,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400105Hepatitis B virus (HBV) PCR วิธี Real-Time PCR Plasma 1 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,3001,5001,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400106Hepatitis B virus (HBV) Pre core mutant Line probe วิธี reverse hybridization line probe assayEDTA Blood 5 - 7 ml ส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือดตัวอย่างที่ส่งตรวจ ควรมีค่า viral load ไม่น้อยกว่า 1,000 IU/ml3,2003,5003,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-5 วัน ทำการ ถัดไป5 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400107Hepatitis B virus (HBV) Pre core mutant Line probe วิธี reverse hybridization line probe assayPlasma 1 ml - ตัวอย่างที่ส่งตรวจ ควรมีค่า viral load ไม่น้อยกว่า 1,000 IU/ml3,2003,5003,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-5 วัน ทำการ ถัดไป5 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400110Hepatitis B virus (HBV) Viral Load by Abbott PCR วิธี Real-Time PCR EDTA Blood 5 - 7 ml ส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือดDetection Range 10 -1,000,000,000 IU/mL (1 IU=3.41 copies/mL)1,8002,0002,000 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-3 วัน ทำการ ถัดไป3 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400111Hepatitis B virus (HBV) Viral Load by Abbott PCR วิธี Real-Time PCR Plasma 2 ml - Detection Range 10 -1,000,000,000 IU/mL (1 IU=3.41 copies/mL)1,8002,0002,000 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-3 วัน ทำการ ถัดไป3 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400112Hepatitis B virus (HBV) Viral Load by Cobas TaqMan วิธี Real-Time PCR EDTA Blood 5 - 7 ml ส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือดDetection Range 20 -170,000,000 IU/mL (1 IU=5.82 copies/mL)2,0002,2002,200 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-3 วัน ทำการ ถัดไป3 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400113Hepatitis B virus (HBV) Viral Load by Cobas TaqMan วิธี Real-Time PCR Plasma 2 ml - Detection Range 20 -170,000,000 IU/mL (1 IU=5.82 copies/mL)2,0002,2002,200 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-3 วัน ทำการ ถัดไป3 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400507Hepatitis B virus 4 Drug Resistance (EDTA Blood)EDTA Blood--2,4002,8002,800-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400508Hepatitis B virus 4 Drug Resistance (Plasma)Plasma--2,4002,8002,800-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400114Hepatitis C virus (HCV) Genotype by Abbott Real Time วิธี Real-Time PCR EDTA Blood 5 - 7 ml ส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือดตัวอย่างที่ส่งตรวจ ควรมีค่า viral load ไม่น้อยกว่า 1,000 IU/ml3,5003,8003,800 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-5 วัน ทำการ ถัดไป5 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400115Hepatitis C virus (HCV) Genotype by Abbott Real Time วิธี Real-Time PCR Plasma 2 ml - ตัวอย่างที่ส่งตรวจ ควรมีค่า viral load ไม่น้อยกว่า 1,000 IU/ml3,5003,8003,800 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-5 วัน ทำการ ถัดไป5 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400117Hepatitis C virus (HCV) Genotype Line probe วิธี reverse hybridization line probe assayEDTA Blood 5 - 7 ml ส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือดตัวอย่างที่ส่งตรวจ ควรมีค่า viral load ไม่น้อยกว่า 1,000 IU/ml3,3003,8003,800 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-5 วัน ทำการ ถัดไป5 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400118Hepatitis C virus (HCV) Genotype Line probe วิธี reverse hybridization line probe assayPlasma 1 ml - ตัวอย่างที่ส่งตรวจ ควรมีค่า viral load ไม่น้อยกว่า 1,000 IU/ml3,3003,8003,800 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-5 วัน ทำการ ถัดไป5 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400119Hepatitis C virus (HCV) PCR วิธี Real-Time PCR EDTA Blood 5 - 7 ml ส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือดNon- reactive** Sensitivity 15 copies 1,6001,8001,800 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-5 วัน ทำการ ถัดไป5 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400120Hepatitis C virus (HCV) PCR วิธี Real-Time PCR Plasma 1 ml - Non- reactive** Sensitivity 15 copies 1,6001,8001,800 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-5 วัน ทำการ ถัดไป5 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400123Hepatitis C virus (HCV) Viral Load by Abbott PCR วิธี Real-Time PCR EDTA Blood 5 - 7 ml ส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือดDetection Range 12 - 100,000,000 IU/mL 2,3002,5002,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-5 วัน ทำการ ถัดไป5 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400124Hepatitis C virus (HCV) Viral Load by Abbott PCR วิธี Real-Time PCR Plasma 2 ml - Detection Range 12 - 100,000,000 IU/mL 2,3002,5002,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-5 วัน ทำการ ถัดไป5 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400125Hepatitis C virus (HCV) Viral Load by Cobas TaqMan วิธี Real-Time PCR EDTA Blood 5 - 7 ml ส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือดDetection Range 15 - 69,000,000 IU/mL 2,3002,5002,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-3 วัน ทำการ ถัดไป3 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400126Hepatitis C virus (HCV) Viral Load by Cobas TaqMan วิธี Real-Time PCR Plasma 2 ml - Detection Range 15 - 69,000,000 IU/mL 2,3002,5002,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-3 วัน ทำการ ถัดไป3 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400388Hepatitis Delta virus (HDV) PCR วิธี Real-Time PCR EDTA Blood 5 - 7 ml ส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด - 1,5501,8501,850 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400389Hepatitis Delta virus (HDV) PCR วิธี Real-Time PCR Plasma 2 ml - - 1,5501,8501,850 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400390Hepatitis Delta virus (HDV) Viral Load วิธี Real-Time PCR EDTA Blood 5 - 7 ml ส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด - 1,6502,0002,000 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400391Hepatitis Delta virus (HDV) Viral Load วิธี Real-Time PCR Plasma 2 ml - - 1,6502,0002,000 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400127Herpes simplex virus (HSV) 1,2 antibody IgG วิธี ELISA Clotted Blood 5 - 7 ml - - 300400400 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-1 วัน ทำการ ถัดไป1 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400128Herpes simplex virus (HSV) 1,2 antibody IgG วิธี ELISA Serum 1 ml - - 300400400 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-1 วัน ทำการ ถัดไป1 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400129Herpes simplex virus (HSV) 1,2 antibody IgM วิธี ELISA Clotted Blood 5 - 7 ml - - 300400400 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-1 วัน ทำการ ถัดไป1 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400130Herpes simplex virus (HSV) 1,2 antibody IgM วิธี ELISA Serum 1 ml - - 300400400 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-1 วัน ทำการ ถัดไป1 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400131Herpes simplex virus (HSV) 1,2 PCR วิธี Real-Time PCR EDTA Blood 5 - 7 ml ส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือดNon- reactive** Sensitivity 100 copies 1,5001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400132Herpes simplex virus (HSV) 1,2 PCR วิธี Real-Time PCR CSF 500 µl - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,5001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400133Herpes simplex virus (HSV) 1,2 PCR วิธี Real-Time PCR Bronchoalveolar lavage fluid 500 µl - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,5001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400134Herpes simplex virus (HSV) 1,2 PCR วิธี Real-Time PCR Eye fluid 500 µl - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,5001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400135Herpes simplex virus (HSV) 1,2 PCR วิธี Real-Time PCR Plasma 1 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,5001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400136Herpes simplex virus (HSV) 1,2 PCR วิธี Real-Time PCR Mid stream urine (MSU) 1 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,5001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400137Herpes simplex virus (HSV) 1,2 PCR วิธี Real-Time PCR Others - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,5001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400138Herpes simplex virus (HSV) antigen direct FA วิธี Immunofluorescence assayVesicular scrape - - 250300300 - -2 วัน ทำการ ถัดไป2 วัน ทำการ ถัดไป-ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400139Herpes simplex virus (HSV) antigen direct FA วิธี Immunofluorescence assayeye scrape - - 250300300 - -2 วัน ทำการ ถัดไป2 วัน ทำการ ถัดไป-ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400140Herpes simplex virus (HSV) antigen direct FA วิธี Immunofluorescence assayOthers - - 250300300 - -2 วัน ทำการ ถัดไป2 วัน ทำการ ถัดไป-ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400424Herpes simplex virus (HSV) type 1 Viral Load วิธี Real-Time PCR EDTA Blood 5 - 7 ml ส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด 1,4001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400425Herpes simplex virus (HSV) type 1 Viral Load วิธี Real-Time PCR Plasma 2 ml - - 1,4001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400426Herpes simplex virus (HSV) type 1 Viral Load วิธี Real-Time PCR CSF 500 µl - - 1,4001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400427Herpes simplex virus (HSV) type 1 Viral Load วิธี Real-Time PCR Bronchoalveolar lavage fluid 500 µl - - 1,4001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400428Herpes simplex virus (HSV) type 1 Viral Load วิธี Real-Time PCR Mid stream urine (MSU) 1 ml - - 1,4001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400430Herpes simplex virus (HSV) type 2 Viral Load วิธี Real-Time PCR EDTA Blood 5 - 7 ml ส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด - 1,4001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400431Herpes simplex virus (HSV) type 2 Viral Load วิธี Real-Time PCR Plasma 2 ml - - 1,4001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400432Herpes simplex virus (HSV) type 2 Viral Load วิธี Real-Time PCR CSF 500 µl - - 1,4001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400433Herpes simplex virus (HSV) type 2 Viral Load วิธี Real-Time PCR Bronchoalveolar lavage fluid 500 µl - - 1,4001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400434Herpes simplex virus (HSV) type 2 Viral Load วิธี Real-Time PCR Mid stream urine (MSU) 1 ml - - 1,4001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400435Herpes simplex virus (HSV) type 2 Viral Load วิธี Real-Time PCR Others - - 1,4001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400429Herpes simplex virus (HSV) type1 Viral Load วิธี Real-Time PCR Others - - 1,4001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400365Herpes viruses - 7 in one วิธี Microarray detectionEDTA Blood 5 - 7 ml ส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด - 3,2003,5003,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-36 ชั่วโมง 36 ชั่วโมง -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400366Herpes viruses - 7 in one วิธี Microarray detectionCSF 500 µl - - 3,2003,5003,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-36 ชั่วโมง 36 ชั่วโมง -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400367Herpes viruses - 7 in one วิธี Microarray detectionEye fluid 500 µl - - 3,2003,5003,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-36 ชั่วโมง 36 ชั่วโมง -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400368Herpes viruses - 7 in one วิธี Microarray detectionBronchoalveolar lavage fluid 500 µl - - 3,2003,5003,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-36 ชั่วโมง 36 ชั่วโมง -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400369Herpes viruses - 7 in one วิธี Microarray detection Mid stream urine (MSU) 1 ml - - 3,2003,5003,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-36 ชั่วโมง 36 ชั่วโมง -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400370Herpes viruses - 7 in one วิธี Microarray detectionOthers - - 3,2003,5003,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-36 ชั่วโมง 36 ชั่วโมง -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400441Human Coronavirus (Middle East Respiratory Syndrome =MERS-CoV) วิธี Real-Time PCR Nasal swab in VTM 1.5 ml - - 1,4001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400442Human Coronavirus (Middle East Respiratory Syndrome =MERS-CoV) วิธี Real-Time PCR Nasal wash 1 ml - - 1,4001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400443Human Coronavirus (Middle East Respiratory Syndrome =MERS-CoV) วิธี Real-Time PCR Nasopharyngeal swab in VTM 1.5 ml - - 1,4001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400444Human Coronavirus (Middle East Respiratory Syndrome =MERS-CoV) วิธี Real-Time PCR Nasopharyngeal wash 1 ml - - 1,4001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400445Human Coronavirus (Middle East Respiratory Syndrome =MERS-CoV) วิธี Real-Time PCR Others - - 1,4001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400147Human herpes virus 6 PCR วิธี Real-Time PCR EDTA Blood 5 - 7 ml ส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือดNon- reactive** Sensitivity 100 copies 1,3001,5001,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400148Human herpes virus 6 PCR วิธี Real-Time PCR CSF 500 µl - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,3001,5001,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400149Human herpes virus 6 PCR วิธี Real-Time PCR Bronchoalveolar lavage fluid 500 µl - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,3001,5001,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400150Human herpes virus 6 PCR วิธี Real-Time PCR Mid stream urine (MSU) 1 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,3001,5001,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400151Human herpes virus 6 PCR วิธี Real-Time PCR Eye fluid 500 µl - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,3001,5001,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400152Human herpes virus 6 PCR วิธี Real-Time PCR Plasma 1 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,3001,5001,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400153Human herpes virus 6 PCR วิธี Real-Time PCR Others - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,3001,5001,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400154Human herpes virus 7 PCR วิธี Real-Time PCR EDTA Blood 5 - 7 ml ส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือดNon- reactive** Sensitivity 100 copies 1,3001,5001,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400155Human herpes virus 7 PCR วิธี Real-Time PCR CSF 500 µl - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,3001,5001,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400156Human herpes virus 7 PCR วิธี Real-Time PCR Bronchoalveolar lavage fluid 500 µl - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,3001,5001,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400157Human herpes virus 7 PCR วิธี Real-Time PCR Mid stream urine (MSU) 1 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,3001,5001,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400158Human herpes virus 7 PCR วิธี Real-Time PCR Eye fluid 500 µl - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,3001,5001,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400159Human herpes virus 7 PCR วิธี Real-Time PCR Plasma 1 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,3001,5001,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400160Human herpes virus 7 PCR วิธี Real-Time PCR Others - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,3001,5001,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400161Human herpes virus 8 PCR วิธี Real-Time PCR EDTA Blood 5 - 7 ml ส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือดNon- reactive** Sensitivity 100 copies 1,3001,5001,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400162Human herpes virus 8 PCR วิธี Real-Time PCR CSF 500 µl - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,3001,5001,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400163Human herpes virus 8 PCR วิธี Real-Time PCR Bronchoalveolar lavage fluid 500 µl - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,3001,5001,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400164Human herpes virus 8 PCR วิธี Real-Time PCR Mid stream urine (MSU) 1 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,3001,5001,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400165Human herpes virus 8 PCR วิธี Real-Time PCR Eye fluid 500 µl - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,3001,5001,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400166Human herpes virus 8 PCR วิธี Real-Time PCR Others - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,3001,5001,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400167Human herpes virus 8 PCR วิธี Real-Time PCR Plasma 1 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,3001,5001,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400168Human immunodeficiency virus 1 (HIV-1) antigen p24 วิธี ELISAClotted Blood 5 - 7 ml - - 300400400 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-5 วัน ทำการ ถัดไป5 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400169Human immunodeficiency virus 1 (HIV-1) antigen p24 วิธี ELISASerum 1 ml - - 300400400 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-5 วัน ทำการ ถัดไป5 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400408Human immunodeficiency virus 1 (HIV-1) Drug Resistance (สปสช) วิธี RT-PCR / SequencingEDTA Blood 5 - 7 ml ส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือดตัวอย่างที่ส่งตรวจ ควรมีค่า viral load ไม่น้อยกว่า 1,000 cp/ml6,0006,0006,000 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-5 วัน ทำการ ถัดไป5 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400409Human immunodeficiency virus 1 (HIV-1) Drug Resistance (สปสช) วิธี RT-PCR / SequencingPlasma 2 ml - ตัวอย่างที่ส่งตรวจ ควรมีค่า viral load ไม่น้อยกว่า 1,000 cp/ml6,0006,0006,000 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-5 วัน ทำการ ถัดไป5 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400172Human immunodeficiency virus 1 (HIV-1) Drug Resistance ตรวจ Protease gene (PI) วิธี RT-PCR / SequencingEDTA Blood 5 - 7 ml ส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือดตัวอย่างที่ส่งตรวจ ควรมีค่า viral load ไม่น้อยกว่า 1,000 cp/ml3,7004,0004,000 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-5 วัน ทำการ ถัดไป5 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400173Human immunodeficiency virus 1 (HIV-1) Drug Resistance ตรวจ Protease gene (PI) วิธี RT-PCR / SequencingPlasma 2 ml - ตัวอย่างที่ส่งตรวจ ควรมีค่า viral load ไม่น้อยกว่า 1,000 cp/ml3,7004,0004,000 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-5 วัน ทำการ ถัดไป5 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400174Human Immunodeficiency Virus 1 (HIV-1) Drug Resistance ตรวจหาส่วน ReveseEDTA-blood--3,7004,0004,000-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400175Human Immunodeficiency Virus 1 (HIV-1) Drug Resistance ตรวจหาส่วน RevesePlasma--3,7004,0004,000-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400170Human immunodeficiency virus 1 (HIV-1) Drug Resistance วิธี RT-PCR / SequencingEDTA Blood 5 - 7 ml ส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือดตัวอย่างที่ส่งตรวจ ควรมีค่า viral load ไม่น้อยกว่า 1,000 cp/ml6,0006,5006,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-5 วัน ทำการ ถัดไป5 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400171Human immunodeficiency virus 1 (HIV-1) Drug Resistance วิธี RT-PCR / SequencingPlasma 2 ml - ตัวอย่างที่ส่งตรวจ ควรมีค่า viral load ไม่น้อยกว่า 1,000 cp/ml6,0006,5006,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-5 วัน ทำการ ถัดไป5 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400392Human immunodeficiency virus 1 (HIV-1) PCR (สปสช) วิธี Real-Time PCR EDTA Blood 5 - 7 ml ส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือดNon- reactive** Sensitivity 100 copies 1,0001,0001,000 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-5 วัน ทำการ ถัดไป5 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400393Human immunodeficiency virus 1 (HIV-1) PCR (สปสช) วิธี Real-Time PCR Plasma 2 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,0001,0001,000 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-5 วัน ทำการ ถัดไป5 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400176Human immunodeficiency virus 1 (HIV-1) PCR วิธี Real-Time PCR EDTA Blood 5 - 7 ml ส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือดNon- reactive** Sensitivity 100 copies 1,6001,8001,800 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-5 วัน ทำการ ถัดไป5 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400177Human immunodeficiency virus 1 (HIV-1) PCR วิธี Real-Time PCR Plasma 2 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,6001,8001,800 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-5 วัน ทำการ ถัดไป5 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400382Human immunodeficiency virus 1 (HIV-1) Short Reverse Transcriptase วิธี SequencingEDTA Blood 5 - 7 ml ส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือดตัวอย่างที่ส่งตรวจ ควรมีค่า viral load ไม่น้อยกว่า 1,000 cp/ml1,5001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-5 วัน ทำการ ถัดไป5 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400383Human immunodeficiency virus 1 (HIV-1) Short Reverse Transcriptase วิธี SequencingPlasma 2 ml - ตัวอย่างที่ส่งตรวจ ควรมีค่า viral load ไม่น้อยกว่า 1,000 cp/ml1,5001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-5 วัน ทำการ ถัดไป5 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400384Human immunodeficiency virus 1 (HIV-1) Tropism วิธี SequencingEDTA Blood 5 - 7 ml ส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือดตัวอย่างที่ส่งตรวจ ควรมีค่า viral load ไม่น้อยกว่า 1,000 cp/ml4,3004,7004,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-5 วัน ทำการ ถัดไป5 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400385Human immunodeficiency virus 1 (HIV-1) Tropism วิธี SequencingPlasma 2 ml - ตัวอย่างที่ส่งตรวจ ควรมีค่า viral load ไม่น้อยกว่า 1,000 cp/ml4,3004,7004,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-5 วัน ทำการ ถัดไป5 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400178Human immunodeficiency virus 1 (HIV-1) Viral Load by Abbott RealTime PCR วิธี Real-Time PCR EDTA Blood 5 - 7 ml ส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือดDetection Range 40 -10,000,000 cp/ml (1 copies/mL = 1.74 IU)1,5001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-3วัน ทำการ ถัดไป3วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400179Human immunodeficiency virus 1 (HIV-1) Viral Load by Abbott RealTime PCR วิธี Real-Time PCR Plasma 2 ml - Detection Range 40 -10,000,000 cp/ml (1 copies/mL = 1.74 IU)1,5001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-3วัน ทำการ ถัดไป3วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400180Human immunodeficiency virus 1 (HIV-1) Viral Load by Cobas TaqMan วิธี Real-Time PCR EDTA Blood 5 - 7 ml ส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือดDetection Range 20 -10,000,000 cp/ml (1 copies/mL = 1.7 IU)1,8002,0002,000 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-3วัน ทำการ ถัดไป3วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400181Human immunodeficiency virus 1 (HIV-1) Viral Load by Cobas TaqMan วิธี Real-Time PCR Plasma 2 ml - Detection Range 20 -10,000,000 cp/ml (1 copies/mL = 1.7 IU)1,8002,0002,000 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-3วัน ทำการ ถัดไป3วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400371Human immunodeficiency virus 1 (HIV-1) Viral load ค่าบริการ สปสช. วิธี Real-Time PCR EDTA Blood 5 - 7 ml ส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด - 1,3501,3501,350 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-3วัน ทำการ ถัดไป3วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400372Human immunodeficiency virus 1 (HIV-1) Viral load ค่าบริการ สปสช. วิธี Real-Time PCR Plasma 2 ml - - 1,3501,3501,350 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-3วัน ทำการ ถัดไป3วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400386Human immunodeficiency virus 2 (HIV-2) PCR วิธี Real-Time PCR EDTA Blood 5 - 7 ml ส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด 1,5001,6001,600 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400387Human immunodeficiency virus 2 (HIV-2) PCR วิธี Real-Time PCR Plasma 2 ml - - 1,5001,6001,600 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400483Human Immunodeficiency Virus Deep sequencing (EDTA-blood)---6,0006,5006,500-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400484Human Immunodeficiency Virus Deep sequencing (Other)Other--6,0006,5006,500-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400184Human metapneumovirus PCR วิธี Real-Time PCR Throat swab in VTM 1.5 ml - - 1,3001,5001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400185Human metapneumovirus PCR วิธี Real-Time PCR Nasopharyngeal aspirate 1 ml - - 1,3001,5001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400186Human metapneumovirus PCR วิธี Real-Time PCR Nasal wash 1 ml - - 1,3001,5001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400187Human metapneumovirus PCR วิธี Real-Time PCR Nasopharyngeal wash 1 ml - - 1,3001,5001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400188Human metapneumovirus PCR วิธี Real-Time PCR Nasopharyngeal swab in VTM 1.5 ml - - 1,3001,5001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400189Human metapneumovirus PCR วิธี Real-Time PCR Nasal swab in VTM 1.5 ml - - 1,3001,5001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400190Human metapneumovirus PCR วิธี Real-Time PCR Others - - 1,3001,5001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400554Human Metapneumovirus Rapid test ()ther)Other--400500500-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400544Human Metapneumovirus Rapid test (Nasal swab)Nasal swab--400500500-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400545Human Metapneumovirus Rapid test (Nasal wash)Nasal wash--400500500-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400550Human Metapneumovirus Rapid test (Nasopharyngeal aspirate)Nasopharyngeal aspirate--400500500-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400548Human Metapneumovirus Rapid test (Nasopharyngeal swab)Nasopharyngeal swab--400500500-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400549Human Metapneumovirus Rapid test (Nasopharyngeal wash)Nasopharyngeal wash--400500500-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400553Human Metapneumovirus Rapid test (Throat swab)Throat swab--400500500-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400191Human papilloma virus (HPV) Genotype by Line probe วิธี Real-Time PCR swab จากภายในปากมดลูก ใส่ VTM 1.5 ml - ตัวอย่างที่ส่งตรวจ ควรมีค่า viral load ไม่น้อยกว่า 1,000 IU/ml3,0003,4003,400 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-5 วัน ทำการ ถัดไป5 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400192Human papilloma virus (HPV) Genotype by Line probe วิธี Real-Time PCR liquid cytology ( สำหรับ pap test ) 2 ml - ตัวอย่างที่ส่งตรวจ ควรมีค่า viral load ไม่น้อยกว่า 1,000 IU/ml3,0003,4003,400 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-5 วัน ทำการ ถัดไป5 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400194Human papilloma virus (HPV) PCR วิธี PCR swab จากภายในปากมดลูก ใส่ VTM 1.5 ml - - 1,6001,8001,800 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-5 วัน ทำการ ถัดไป5 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400195Human papilloma virus (HPV) PCR วิธี PCR liquid cytology ( สำหรับ pap test ) 2 ml - - 1,6001,8001,800 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-5 วัน ทำการ ถัดไป5 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400394Human Papilloma virus (HPV) Type11 Viral Load วิธี Real-Time PCR swab จากภายในปากมดลูก ใส่ VTM 1.5 ml - - 1,6502,0002,000 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400395Human Papilloma virus (HPV) Type11 Viral Load วิธี Real-Time PCR liquid cytology ( สำหรับ pap test ) 2 ml - - 1,6502,0002,000 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400396Human Papilloma virus (HPV) Type11 Viral Load วิธี Real-Time PCR Others - - 1,6502,0002,000 ขอเพิ่มภายใน 2 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
401143Human papilloma virus 16, 18/45 Genotyping Aptima (Liquid base)Liquid base--1,1001,3001,300-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
401145Human papilloma virus 16, 18/45 Genotyping Aptima (Other)---1,1001,3001,300-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
401144Human papilloma virus 16, 18/45 Genotyping Aptima (Transport meduim)---1,1001,3001,300-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400509Human papilloma virus HR15 genotypes PCR (Liquid base)Liquid base--800950950-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400513Human papilloma virus HR15 genotypes PCR (Other)Other--800950950-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400510Human papilloma virus HR15 genotypes PCR (Specimen transport medium)Specimen transport medium--800950950-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
401140Human papiloma virus PCR Assay Aptima (Liquid base)Liquid base--1,3001,5001,500-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
401142Human papiloma virus PCR Assay Aptima (Other)---1,3001,5001,500-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
401141Human papiloma virus PCR Assay Aptima (Transport Medium)---1,3001,5001,500-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400203Influenza A (H1N1 2009) virus PCR วิธี Real-Time PCR Throat swab in VTM 1.5 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,3001,5001,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400204Influenza A (H1N1 2009) virus PCR วิธี Real-Time PCR Nasopharyngeal aspirate 1 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,3001,5001,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400205Influenza A (H1N1 2009) virus PCR วิธี Real-Time PCR Nasal wash 1 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,3001,5001,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400206Influenza A (H1N1 2009) virus PCR วิธี Real-Time PCR Others - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,3001,5001,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400207Influenza A (H1N1 2009) virus PCR วิธี Real-Time PCR Nasopharyngeal swab in VTM 1.5 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,3001,5001,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400208Influenza A (H1N1 2009) virus PCR วิธี Real-Time PCR Nasal swab in VTM 1.5 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,3001,5001,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400209Influenza A (H1N1 2009) virus PCR วิธี Real-Time PCR Nasopharyngeal wash 1 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,3001,5001,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400361Influenza A (H5N1) virus PCR วิธี Real-Time PCR Nasal swab in VTM 1.5 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,3001,5001,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400362Influenza A (H5N1) virus PCR วิธี Real-Time PCR Nasal wash 1 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,3001,5001,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400363Influenza A (H5N1) virus PCR วิธี Real-Time PCR Nasopharyngeal aspirate 1 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,3001,5001,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400364Influenza A (H5N1) virus PCR วิธี Real-Time PCR Others - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,3001,5001,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400196Influenza A and B virus (Rapid Test) วิธี Rapid test (fluorescence immuno assay (FIA) )Nasopharyngeal aspirate 1 ml - - 500600600 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-1 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400197Influenza A and B virus (Rapid Test) วิธี Rapid test (fluorescence immuno assay (FIA) )Nasal wash 1 ml - - 500600600 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-1 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400198Influenza A and B virus (Rapid Test) วิธี Rapid test (fluorescence immuno assay (FIA) )Nasopharyngeal swab in VTM 1.5 ml - - 500600600 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-1 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400199Influenza A and B virus (Rapid Test) วิธี Rapid test (fluorescence immuno assay (FIA) )Nasal swab in VTM 1.5 ml - - 500600600 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-1 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400200Influenza A and B virus (Rapid Test) วิธี Rapid test (fluorescence immuno assay (FIA) )Others - - 500600600 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-1 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400201Influenza A and B virus (Rapid Test) วิธี Rapid test (fluorescence immuno assay (FIA) )Nasopharyngeal wash 1 ml - - 500600600 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-1 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400202Influenza A and B virus (Rapid Test) วิธี Rapid test (fluorescence immuno assay (FIA) )Throat swab in VTM 1 .5 ml - - 500600600 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-1 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400514Influenza A for H1N1 - H275Y Drug Resistance (Nasal swab)Nasal swab--1,6001,9001,900-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400515Influenza A for H1N1 - H275Y Drug Resistance (Nasal wash)Nasal washing--1,6001,9001,900-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400520Influenza A for H1N1 - H275Y Drug Resistance (Nasopharyngeal aspirate)Nasopharyngeal aspirate--1,6001,9001,900-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400518Influenza A for H1N1 - H275Y Drug Resistance (Nasopharyngeal swab)Nasopharyngeal swab--1,6001,9001,900-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400519Influenza A for H1N1 - H275Y Drug Resistance (Nasopharyngeal wash)Nasopharyngeal wash--1,6001,9001,900-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400525Influenza A for H1N1 - H275Y Drug Resistance (Other)Other--1,6001,9001,900-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400524Influenza A for H1N1 - H275Y Drug Resistance (Throat swab)Throat swab--1,6001,9001,900-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400355Influenza A virus 3 subtypes วิธี Real-Time PCR Nasal swab in VTM 1.5 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 2,7002,9002,900 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400356Influenza A virus 3 subtypes วิธี Real-Time PCR Throat swab in VTM 1.5 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 2,7002,9002,900 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400357Influenza A virus 3 subtypes วิธี Real-Time PCR Nasal wash 1 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 2,7002,9002,900 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400358Influenza A virus 3 subtypes วิธี Real-Time PCR Nasopharyngeal swab in VTM 1.5 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 2,7002,9002,900 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400359Influenza A virus 3 subtypes วิธี Real-Time PCR Nasopharyngeal aspirate 1 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 2,7002,9002,900 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400360Influenza A virus 3 subtypes วิธี Real-Time PCR Others - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 2,7002,9002,900 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400401Influenza A virus PCR (swH1N1, huH1N1, huH3N2) & Influenza B virus PCR วิธี Real-Time PCR Nasal swab in VTM 1.5 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,6001,9001,900 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-ทำทุกวันอังคาร และ ทำทุกวันพฤหัสบดี--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400402Influenza A virus PCR (swH1N1, huH1N1, huH3N2) & Influenza B virus PCR วิธี Real-Time PCR Nasal wash 1 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,6001,9001,900 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-ทำทุกวันอังคาร และ ทำทุกวันพฤหัสบดี--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400403Influenza A virus PCR (swH1N1, huH1N1, huH3N2) & Influenza B virus PCR วิธี Real-Time PCR Nasopharyngeal swab in VTM 1.5 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,6001,9001,900 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-ทำทุกวันอังคาร และ ทำทุกวันพฤหัสบดี--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400404Influenza A virus PCR (swH1N1, huH1N1, huH3N2) & Influenza B virus PCR วิธี Real-Time PCR Nasopharyngeal wash 1 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,6001,9001,900 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-ทำทุกวันอังคาร และ ทำทุกวันพฤหัสบดี--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400405Influenza A virus PCR (swH1N1, huH1N1, huH3N2) & Influenza B virus PCR วิธี Real-Time PCR Nasopharyngeal aspirate 1 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,6001,9001,900 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-ทำทุกวันอังคาร และ ทำทุกวันพฤหัสบดี--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400406Influenza A virus PCR (swH1N1, huH1N1, huH3N2) & Influenza B virus PCR วิธี Real-Time PCR Throat swab in VTM 1.5 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,6001,9001,900 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-ทำทุกวันอังคาร และ ทำทุกวันพฤหัสบดี--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400407Influenza A virus PCR (swH1N1, huH1N1, huH3N2) & Influenza B virus PCR วิธี Real-Time PCR Others - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,6001,9001,900 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-ทำทุกวันอังคาร และ ทำทุกวันพฤหัสบดี--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400217Influenza B virus PCR วิธี Real-Time PCR Nasopharyngeal aspirate 1 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,3001,5001,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400218Influenza B virus PCR วิธี Real-Time PCR Nasal wash 1 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,3001,5001,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400219Influenza B virus PCR วิธี Real-Time PCR Others - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,3001,5001,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400220Influenza B virus PCR วิธี Real-Time PCR Nasopharyngeal swab in VTM 1.5 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,3001,5001,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400221Influenza B virus PCR วิธี Real-Time PCR Nasal swab in VTM 1.5 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,3001,5001,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400222Influenza B virus PCR วิธี Real-Time PCR Nasopharyngeal wash 1 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,3001,5001,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400223Influenza B virus PCR วิธี Real-Time PCR Throat swab in VTM 1.5 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,3001,5001,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400464Inherited cardiac disease gene panel testing by Next Generation Sequencing (Inherited cardiac by NGS) วิธี Next Generation SequencingEDTA-blood 5 - 7 mlส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด-20,00022,00022,000--3 เดือน (Laboratory) 30 วัน (Analysis)--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400465Inherited cardiac disease gene panel testing by Next Generation Sequencing (Inherited cardiac by NGS) วิธี Next Generation SequencingOthers--20,00022,00022,000--3 เดือน (Laboratory) 30 วัน (Analysis)--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400462Inherited monogenic disease gene panel testing by Next Generation Sequencing (Inherited monogenic by NGS) วิธี Next Generation SequencingEDTA-blood 5 - 7 mlส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือด-34,00037,00037,000--3 เดือน (Laboratory) 30 วัน (Analysis)--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400463Inherited monogenic disease gene panel testing by Next Generation Sequencing (Inherited monogenic by NGS) วิธี Next Generation SequencingOthers--34,00037,00037,000--3 เดือน (Laboratory) 30 วัน (Analysis)--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400224Japanese encephalitis virus (JEV) antibody IgG วิธี ELISA Clotted Blood 5 - 7 ml - - 300500500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-5 วัน ทำการ ถัดไป5 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400225Japanese encephalitis virus (JEV) antibody IgG วิธี ELISA Serum 1 ml - - 300500500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-5 วัน ทำการ ถัดไป5 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400226Japanese encephalitis virus (JEV) PCR วิธี Real-Time PCR EDTA-blood 5 - 7 ml ส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือดNon- reactive** Sensitivity 100 copies 1,6001,8001,800 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400227Japanese encephalitis virus (JEV) PCR วิธี Real-Time PCR CSF 500 µl - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,6001,8001,800 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400228Japanese encephalitis virus (JEV) PCR วิธี Real-Time PCR Bronchoalveolar lavage fluid 500 µl - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,6001,8001,800 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400229Japanese encephalitis virus (JEV) PCR วิธี Real-Time PCR Mid stream urine (MSU) 1 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,6001,8001,800 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400230Japanese encephalitis virus (JEV) PCR วิธี Real-Time PCR Plasma 1 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,6001,8001,800 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400231Japanese encephalitis virus (JEV) PCR วิธี Real-Time PCR Eye fluid 500 µl - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,6001,8001,800 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400232Japanese encephalitis virus (JEV) PCR วิธี Real-Time PCR Others - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,6001,8001,800 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400233JC virus PCR วิธี Real-Time PCR EDTA-blood 5 - 7 ml ส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือดNon- reactive** Sensitivity 10 copies 1,5001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 2 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400234JC virus PCR วิธี Real-Time PCR CSF 500 µl - Non- reactive** Sensitivity 10 copies 1,5001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 2 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400235JC virus PCR วิธี Real-Time PCR Bronchoalveolar lavage fluid 500 µl - Non- reactive** Sensitivity 10 copies 1,5001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 2 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400236JC virus PCR วิธี Real-Time PCR Mid stream urine (MSU) 1 ml - Non- reactive** Sensitivity 10 copies 1,5001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 2 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400237JC virus PCR วิธี Real-Time PCR Eye fluid 500 µl - Non- reactive** Sensitivity 10 copies 1,5001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 2 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400238JC virus PCR วิธี Real-Time PCR Plasma 1 ml - Non- reactive** Sensitivity 10 copies 1,5001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 2 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400239JC virus PCR วิธี Real-Time PCR Others - Non- reactive** Sensitivity 10 copies 1,5001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 2 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400240JC virus Viral Load วิธี Real-Time PCR EDTA-blood 5 - 7 ml ส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือดDetection Range 10 -1,000,000 copies 1,7002,0002,000 ขอเพิ่มภายใน 2 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400241JC virus Viral Load วิธี Real-Time PCR CSF 500 µl - Detection Range 10 -1,000,000 copies 1,7002,0002,000 ขอเพิ่มภายใน 2 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400242JC virus Viral Load วิธี Real-Time PCR Bronchoalveolar lavage fluid 500 µl - Detection Range 10 -1,000,000 copies 1,7002,0002,000 ขอเพิ่มภายใน 2 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400243JC virus Viral Load วิธี Real-Time PCR Mid stream urine (MSU) 1 ml - Detection Range 10 -1,000,000 copies 1,7002,0002,000 ขอเพิ่มภายใน 2 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400244JC virus Viral Load วิธี Real-Time PCRPlasma 1 ml-Detection Range 10 -1,000,000 copies1,7002,0002,000ขอเพิ่มภายใน 2 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400245JC virus Viral Load วิธี Real-Time PCREye fluid-Detection Range 10 -1,000,000 copies1,7002,0002,000ขอเพิ่มภายใน 2 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400246JC virus Viral Load วิธี Real-Time PCR Others - Detection Range 10 -1,000,000 copies 1,7002,0002,000 ขอเพิ่มภายใน 2 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400247Measles virus antibody IgG วิธี ELISA Clotted Blood 5 - 7 ml - - 300400400 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-1 วัน ทำการ ถัดไป1 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400248Measles virus antibody IgG วิธี ELISA Serum 1 ml - - 300400400 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-1 วัน ทำการ ถัดไป1 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400249Measles virus antibody IgM วิธี ELISA Clotted Blood 5 - 7 ml - - 300400400 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-1 วัน ทำการ ถัดไป1 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400250Measles virus antibody IgM วิธี ELISA Serum 1 ml - - 300400400 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-1 วัน ทำการ ถัดไป1 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
401146Meningitis/Encephalitis Panel (STAT) by Film Array (CSF)CSF--7,5008,5008,500-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
401147Meningitis/Encephalitis Panel (STAT) by Film Array (EDTA Blood)EDTA Blood--7,5008,5008,500-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
401148Meningitis/Encephalitis Panel (STAT) by Film Array (Other)---7,5008,5008,500-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400251Mumps virus antibody IgG วิธี ELISA Clotted Blood 5 - 7 ml - - 300400400 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-1 วัน ทำการ ถัดไป1 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400252Mumps virus antibody IgG วิธี ELISA Serum 1 ml - - 300400400 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-1 วัน ทำการ ถัดไป1 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400253Mumps virus antibody IgM วิธี ELISA Clotted Blood 5 - 7 ml - - 300400400 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-1 วัน ทำการ ถัดไป1 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400254Mumps virus antibody IgM วิธี ELISA Serum 1 ml - - 300400400 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-1 วัน ทำการ ถัดไป1 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400410Next Generation Sequencing virus วิธี Next Generation SequencingOthers - - 24,00027,00027,000 ขอเพิ่มภายใน -14 วัน ทำการ ถัดไป1[4 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400210nfluenza A virus Subtyping and Drug Resistance Genotyping วิธี Real-Time PCR Nasopharyngeal aspirate 1 ml - - 2,0002,5002,500 ขอเพิ่มภายใน 2 สัปดาห์-5 วัน ทำการ ถัดไป5 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400211nfluenza A virus Subtyping and Drug Resistance Genotyping วิธี Real-Time PCR Throat swab in VTM 1.5 ml - - 2,0002,5002,500 ขอเพิ่มภายใน 2 สัปดาห์-5 วัน ทำการ ถัดไป5 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400212nfluenza A virus Subtyping and Drug Resistance Genotyping วิธี Real-Time PCR Nasal wash 1 ml - - 2,0002,5002,500 ขอเพิ่มภายใน 2 สัปดาห์-5 วัน ทำการ ถัดไป5 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400213nfluenza A virus Subtyping and Drug Resistance Genotyping วิธี Real-Time PCR Others - - 2,0002,5002,500 ขอเพิ่มภายใน 2 สัปดาห์-5 วัน ทำการ ถัดไป5 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400214nfluenza A virus Subtyping and Drug Resistance Genotyping วิธี Real-Time PCR Nasopharyngeal swab in VTM 1.5 ml - - 2,0002,5002,500 ขอเพิ่มภายใน 2 สัปดาห์-5 วัน ทำการ ถัดไป5 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400215nfluenza A virus Subtyping and Drug Resistance Genotyping วิธี Real-Time PCR Nasal swab in VTM 1.5 ml - - 2,0002,5002,500 ขอเพิ่มภายใน 3 สัปดาห์-5 วัน ทำการ ถัดไป5 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400216nfluenza A virus Subtyping and Drug Resistance Genotyping วิธี Real-Time PCR Nasopharyngeal wash 1 ml - - 2,0002,5002,500 ขอเพิ่มภายใน 4 สัปดาห์-5 วัน ทำการ ถัดไป5 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400466Non invasive prenatal testing by Next Generation Sequencing (NIPT by NGS) วิธี Next Generation SequencingClotted Blood 5 - 7 ml--8,9009,9009,900--14 วัน (Laboratory) 30 วัน (Analysis)--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400467Non invasive prenatal testing by Next Generation Sequencing (NIPT by NGS) วิธี Next Generation SequencingOthers--8,9009,9009,900--14 วัน (Laboratory) 30 วัน (Analysis)--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400558Noro, Rota, Adeno viral panel Rapid test stool (Other)Other--700800800-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400555Noro, Rota, Adeno viral panel Rapid test stool (Rectal swab)Rectal swab--700800800-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400255Parainfluenza virus 1,2,3 PCR วิธี Real-Time PCR Throat swab in VTM 1.5 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 3,0003,4003,400 ขอเพิ่มภายใน 2 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400256Parainfluenza virus 1,2,3 PCR วิธี Real-Time PCR Nasopharyngeal aspirate 1 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 3,0003,4003,400 ขอเพิ่มภายใน 2 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400257Parainfluenza virus 1,2,3 PCR วิธี Real-Time PCR Nasal wash 1 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 3,0003,4003,400 ขอเพิ่มภายใน 2 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400258Parainfluenza virus 1,2,3 PCR วิธี Real-Time PCR Nasopharyngeal swab in VTM 1.5 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 3,0003,4003,400 ขอเพิ่มภายใน 2 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400259Parainfluenza virus 1,2,3 PCR วิธี Real-Time PCR Nasal swab in VTM 1.5 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 3,0003,4003,400 ขอเพิ่มภายใน 2 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400260Parainfluenza virus 1,2,3 PCR วิธี Real-Time PCR Nasopharyngeal wash 1 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 3,0003,4003,400 ขอเพิ่มภายใน 2 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400261Parainfluenza virus 1,2,3 PCR วิธี Real-Time PCR Others - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 3,0003,4003,400 ขอเพิ่มภายใน 2 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400262Parvovirus B 19 antibody IgG วิธี ELISA Clotted Blood 5 - 7 ml - Detection Range 2 - 100 RU/mL RU= relative units300400400 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-5 วัน ทำการ ถัดไป5 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400263Parvovirus B 19 antibody IgG วิธี ELISA Serum 1 ml - Detection Range 2 - 100 RU/mL RU= relative units300400400 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-5 วัน ทำการ ถัดไป5 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400264Parvovirus B 19 antibody IgM วิธี ELISA Clotted Blood 5 - 7 ml - - 300400400 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-5 วัน ทำการ ถัดไป5 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400265Parvovirus B 19 antibody IgM วิธี ELISA Serum 1 ml - - 300400400 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-5 วัน ทำการ ถัดไป5 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400266Parvovirus B 19 PCR วิธี Real-Time PCR EDTA-blood 5 - 7 ml ส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือดNon- reactive** Sensitivity 100 copies 1,3001,5001,500 ขอเพิ่มภายใน 2 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400267Parvovirus B 19 PCR วิธี Real-Time PCR CSF 500 µl - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,3001,5001,500 ขอเพิ่มภายใน 3 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400268Parvovirus B 19 PCR วิธี Real-Time PCR Bronchoalveolar lavage fluid 500 µl - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,3001,5001,500 ขอเพิ่มภายใน 3 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400269Parvovirus B 19 PCR วิธี Real-Time PCR Plasma 1 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,3001,5001,500 ขอเพิ่มภายใน 3 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400270Parvovirus B 19 PCR วิธี Real-Time PCR Others - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,3001,5001,500 ขอเพิ่มภายใน 3 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400271Parvovirus B 19 Viral Load วิธี Real-Time PCR EDTA-blood 5 - 7 ml ส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือดDetection Range 100 -1,000,000 copies 1,5001,8001,800 ขอเพิ่มภายใน 4 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400272Parvovirus B 19 Viral Load วิธี Real-Time PCR CSF 500 µl - Detection Range 100 -1,000,000 copies 1,5001,8001,800 ขอเพิ่มภายใน 5 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400273Parvovirus B 19 Viral Load วิธี Real-Time PCR Bronchoalveolar lavage fluid 500 µl - Detection Range 100 -1,000,000 copies 1,5001,8001,800 ขอเพิ่มภายใน 5 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400274Parvovirus B 19 Viral Load วิธี Real-Time PCR Plasma 1 ml - Detection Range 100 -1,000,000 copies 1,5001,8001,800 ขอเพิ่มภายใน 5 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400275Parvovirus B 19 Viral Load วิธี Real-Time PCR Others 1 ml - Detection Range 100 -1,000,000 copies 1,5001,8001,800 ขอเพิ่มภายใน 5 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400529Respiratory 33 pathogens panel (Nasal swab)Nasal swab--6,0006,8006,800-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400530Respiratory 33 pathogens panel (Nasal wash)Nasal washing--6,0006,8006,800-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400534Respiratory 33 pathogens panel (Nasopharyngeal wash)Nasopharyngeal wash--6,0006,8006,800-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400535Respiratory 33 pathogens panel (Nasopharynreal aspirate)Nasopharyngeal aspirate--6,0006,8006,800-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400533Respiratory 33 pathogens panel (Nasopharynreal swab)Nasopharyngeal swab--6,0006,8006,800-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400539Respiratory 33 pathogens panel (Other)Other--6,0006,8006,800-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400538Respiratory 33 pathogens panel (Throat swab)Throat swab--6,0006,8006,800-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400295Respiratory syncytial virus (RSV) antibody (Rapid Test) วิธี Rapid test (fluorescence immuno assay (FIA) )Nasopharyngeal aspirate 1 ml - - 500600600 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-1 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400296Respiratory syncytial virus (RSV) antibody (Rapid Test) วิธี Rapid test (fluorescence immuno assay (FIA) )Nasal wash 1 ml - - 500600600 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-1 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400297Respiratory syncytial virus (RSV) antibody (Rapid Test) วิธี Rapid test (fluorescence immuno assay (FIA) )Nasopharyngeal swab in VTM 1.5 ml - - 500600600 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-1 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400298Respiratory syncytial virus (RSV) antibody (Rapid Test) วิธี Rapid test (fluorescence immuno assay (FIA) )Nasal swab in VTM 1.5 ml - - 500600600 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-1 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400299Respiratory syncytial virus (RSV) antibody (Rapid Test) วิธี Rapid test (fluorescence immuno assay (FIA) )Nasopharyngeal wash 1 ml - - 500600600 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-1 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400301Respiratory syncytial virus (RSV) antibody (Rapid Test) วิธี Rapid test (fluorescence immuno assay (FIA) )Others - - 500600600 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-1 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400300Respiratory syncytial virus (RSV) antibody (Rapid Test) วิธี Rapid test (immunochromatography)Throat swab in VTM 1.5 ml - - 500600600 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-1 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400302Respiratory syncytial virus (RSV) antibody IgG วิธี ELISA Clotted Blood 5 - 7 ml - - 300400400 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-5 วัน ทำการ ถัดไป5 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400303Respiratory syncytial virus (RSV) antibody IgG วิธี ELISA Serum 1 ml - - 300400400 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-5 วัน ทำการ ถัดไป5 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400304Respiratory syncytial virus (RSV) antibody IgM วิธี ELISA Clotted Blood 5 - 7 ml - - 300400400 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-5 วัน ทำการ ถัดไป5 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400305Respiratory syncytial virus (RSV) antibody IgM วิธี ELISA Serum 1 ml - - 300400400 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-5 วัน ทำการ ถัดไป5 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400306Respiratory syncytial virus all species (RSV all species) PCR วิธี Real-Time PCR Nasopharyngeal aspirate 1 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,4001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400307Respiratory syncytial virus all species (RSV all species) PCR วิธี Real-Time PCR Nasal wash 1 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,4001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400308Respiratory syncytial virus all species (RSV all species) PCR วิธี Real-Time PCR Others - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,4001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400309Respiratory syncytial virus all species (RSV all species) PCR วิธี Real-Time PCR Nasopharyngeal swab in VTM 1.5 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,4001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400310Respiratory syncytial virus all species (RSV all species) PCR วิธี Real-Time PCR Nasal swab in VTM 1.5 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,4001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400311Respiratory syncytial virus all species (RSV all species) PCR วิธี Real-Time PCR Throat swab in VTM 1.5 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,4001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400312Respiratory syncytial virus all species (RSV all species) PCR วิธี Real-Time PCR Nasopharyngeal wash 1 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,4001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400436Respiratory syncytial virus type A (RSV A) PCR วิธี Real-Time PCR Nasal swab in VTM 1.5 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,4001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400437Respiratory syncytial virus type A (RSV A) PCR วิธี Real-Time PCR Nasal wash 1 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,4001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400438Respiratory syncytial virus type A (RSV A) PCR วิธี Real-Time PCR Nasopharyngeal swab in VTM 1.5 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,4001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400439Respiratory syncytial virus type A (RSV A) PCR วิธี Real-Time PCR Nasopharyngeal wash 1 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,4001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400440Respiratory syncytial virus type A (RSV A) PCR วิธี Real-Time PCR Others - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,4001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400313Respiratory syncytial virus type B (RSV B) PCR วิธี Real-Time PCR Nasopharyngeal aspirate 1 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,4001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400314Respiratory syncytial virus type B (RSV B) PCR วิธี Real-Time PCR Nasal wash 1 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,4001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400315Respiratory syncytial virus type B (RSV B) PCR วิธี Real-Time PCR Others - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,4001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400316Respiratory syncytial virus type B (RSV B) PCR วิธี Real-Time PCR Nasopharyngeal swab in VTM 1.5 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,4001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400317Respiratory syncytial virus type B (RSV B) PCR วิธี Real-Time PCR Nasal swab in VTM 1.5 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,4001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400318Respiratory syncytial virus type B (RSV B) PCR วิธี Real-Time PCR Throat swab in VTM 1.5 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,4001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400319Respiratory syncytial virus type B (RSV B) PCR วิธี Real-Time PCR Nasopharyngeal wash 1 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,4001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400326Respiratory virus 18 types วิธี Microarray detectionOthers - - 3,2003,5003,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400472Respiratory virus panel (STAT) (Nasal swab)Nasal swab--6,0006,6006,600-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400473Respiratory virus panel (STAT) (Nasal washing)Nasal washing--6,0006,6006,600-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400476Respiratory virus panel (STAT) (Nasopharyngeal aspirate)Nasopharyngeal aspirate--6,0006,6006,600-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400474Respiratory virus panel (STAT) (Nasopharyngeal swab)Nasopharyngeal swab--6,0006,6006,600-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400475Respiratory virus panel (STAT) (Nasopharyngeal wash)Nasopharyngeal wash--6,0006,6006,600-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400478Respiratory virus panel (STAT) (Other)Other--6,0006,6006,600-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400477Respiratory virus panel (STAT) (Throat swab)Throat swab--6,0006,6006,600-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400320Respiratory viruses - 18 in one วิธี Microarray detectionNasopharyngeal aspirate 1 ml - - 3,2003,5003,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400321Respiratory viruses - 18 in one วิธี Microarray detectionNasal wash 1 ml - - 3,2003,5003,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400322Respiratory viruses - 18 in one วิธี Microarray detectionThroat swab in VTM 1.5 ml - - 3,2003,5003,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400323Respiratory viruses - 18 in one วิธี Microarray detectionNasopharyngeal wash 1 ml - - 3,2003,5003,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400324Respiratory viruses - 18 in one วิธี Microarray detectionNasopharyngeal swab in VTM 1.5 ml - - 3,2003,5003,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400325Respiratory viruses - 18 in one วิธี Microarray detectionNasal swab in VTM 1.5 ml - - 3,2003,5003,500 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400451Respiratory viruses 4 Rapid Test (RV4: Flu A, Flu B, RSV, Adenovirus Rapid Test) วิธี Rapid test (immunochromatography)Nasal swab in VTM 1.5ml - - 9501,1001,100 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-1 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400452Respiratory viruses 4 Rapid Test (RV4: Flu A, Flu B, RSV, Adenovirus Rapid Test) วิธี Rapid test (immunochromatography)Nasal wash 1 ml - - 9501,1001,100 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-1 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400453Respiratory viruses 4 Rapid Test (RV4: Flu A, Flu B, RSV, Adenovirus Rapid Test) วิธี Rapid test (immunochromatography)Nasopharyngeal swab in VTM 1.5 ml - - 9501,1001,100 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-1 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400454Respiratory viruses 4 Rapid Test (RV4: Flu A, Flu B, RSV, Adenovirus Rapid Test) วิธี Rapid test (immunochromatography)Nasopharyngeal wash 1 ml - - 9501,1001,100 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-1 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400455Respiratory viruses 4 Rapid Test (RV4: Flu A, Flu B, RSV, Adenovirus Rapid Test) วิธี Rapid test (immunochromatography)Nasopharyngeal aspirate 1 ml - - 9501,1001,100 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-1 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400456Respiratory viruses 4 Rapid Test (RV4: Flu A, Flu B, RSV, Adenovirus Rapid Test) วิธี Rapid test (immunochromatography)Throat swab in VTM 1.5 ml - - 9501,1001,100 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-1 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400457Respiratory viruses 4 Rapid Test (RV4: Flu A, Flu B, RSV, Adenovirus Rapid Test) วิธี Rapid test (immunochromatography)Others - - 9501,1001,100 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-1 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400327Rubella (German Measles) IgG วิธี ELFA Clotted Blood 5 - 7 ml - Detection Range 1 - 400 IU/mL 300400400 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-1 วัน ทำการ ถัดไป1 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400328Rubella (German Measles) IgG วิธี ELFA Serum 1 ml - Detection Range 1 - 400 IU/mL 300400400 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-1 วัน ทำการ ถัดไป1 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400329Rubella (German Measles) IgM วิธี ELFA Clotted Blood 5 - 7 ml - - 300400400 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-1 วัน ทำการ ถัดไป1 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400330Rubella (German Measles) IgM วิธี ELFA Serum 1 ml - - 300400400 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-1 วัน ทำการ ถัดไป1 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400331Simianvirus 40 PCR วิธี Real-Time PCR Tissue - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,5001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400468SNaPshot assay (SNaPshot) วิธี SequencingOthers - - 8501,0001,000--7 วันทำการ (Laboratory) 30 วัน (Analysis) --ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400332TORCH antibody IgG (Toxoplasma, Rubella, CMV, HSV) วิธี ELISA Clotted Blood 5 - 7 ml - - 1,2001,4001,400 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-1 วัน ทำการ ถัดไป1 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400333TORCH antibody IgG (Toxoplasma, Rubella, CMV, HSV) วิธี ELISA Serum 1 ml - - 1,2001,4001,400 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-1 วัน ทำการ ถัดไป1 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400334TORCH antibody IgM (Toxoplasma, Rubella, CMV, HSV) วิธี ELISA Clotted Blood 5 - 7 ml - - 1,2001,4001,400 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-1 วัน ทำการ ถัดไป1 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400335TORCH antibody IgM (Toxoplasma, Rubella, CMV, HSV) วิธี ELISA Serum 1 ml - - 1,2001,4001,400 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-1 วัน ทำการ ถัดไป1 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400340Toxoplasma antibody IgG วิธี ELISA Clotted Blood 5 - 7 ml - Detection Range 5 - 100 IU / mL IU = international unit300400400 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-1 วัน ทำการ ถัดไป1 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400341Toxoplasma antibody IgG วิธี ELISA Serum 1 ml - Detection Range 5 - 100 IU / mL IU = international unit300400400 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-1 วัน ทำการ ถัดไป1 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400342Toxoplasma antibody IgM วิธี ELISA Clotted Blood 5 - 7 ml - - 300400400 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-1 วัน ทำการ ถัดไป1 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400343Toxoplasma antibody IgM วิธี ELISA Serum 1 ml - - 300400400 ขอเพิ่มภายใน 1 สัปดาห์-1 วัน ทำการ ถัดไป1 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400336Toxoplasma PCR วิธี Real-Time PCR EDTA-blood 5 - 7 ml ส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือดNon- reactive** Sensitivity 100 copies 1,3001,5001,500 ขอเพิ่มภายใน 2 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400337Toxoplasma PCR วิธี Real-Time PCR CSF 500 µl - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,3001,5001,500 ขอเพิ่มภายใน 2 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400338Toxoplasma PCR วิธี Real-Time PCR Plasma 1 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,3001,5001,500 ขอเพิ่มภายใน 2 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400339Toxoplasma PCR วิธี Real-Time PCR Others - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,3001,5001,500 ขอเพิ่มภายใน 2 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400344Varicella zoster virus (VZV) antibody IgG วิธี ELISA Clotted Blood 5 - 7 ml - - 300400400 ขอเพิ่มภายใน 2 สัปดาห์-1 วัน ทำการ ถัดไป1 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400345Varicella zoster virus (VZV) antibody IgG วิธี ELISA Serum 1 ml - - 300400400 ขอเพิ่มภายใน 2 สัปดาห์-1 วัน ทำการ ถัดไป1 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400346Varicella zoster virus (VZV) antibody IgM วิธี ELISA Clotted Blood 5 - 7 ml - - 300400400 ขอเพิ่มภายใน 2 สัปดาห์-1 วัน ทำการ ถัดไป1 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400347Varicella zoster virus (VZV) antibody IgM วิธี ELISA Serum 1 ml - - 300400400 ขอเพิ่มภายใน 2 สัปดาห์-1 วัน ทำการ ถัดไป1 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400348Varicella zoster virus (VZV) PCR วิธี Real-Time PCR EDTA-blood 5 - 7 ml ส่งภายใน 6 ชม. หลังเจาะเลือดNon- reactive** Sensitivity 100 copies 1,5001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 2 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400349Varicella zoster virus (VZV) PCR วิธี Real-Time PCR CSF 500 µl - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,5001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 2 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400350Varicella zoster virus (VZV) PCR วิธี Real-Time PCR Bronchoalveolar lavage fluid 500 µl - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,5001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 2 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400351Varicella zoster virus (VZV) PCR วิธี Real-Time PCR Mid stream urine (MSU) 1 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,5001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 2 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400352Varicella zoster virus (VZV) PCR วิธี Real-Time PCR Eye fluid 500 µl - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,5001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 2 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400353Varicella zoster virus (VZV) PCR วิธี Real-Time PCR Plasma 1 ml - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,5001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 2 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400354Varicella zoster virus (VZV) PCR วิธี Real-Time PCR Others - Non- reactive** Sensitivity 100 copies 1,5001,7001,700 ขอเพิ่มภายใน 2 สัปดาห์-2 รอบ/วัน แบบมีเงือนไข **** รอบที่ 1 : 13.00 น *** รอบที่ 2 : 18.00 น--ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400411Viral Sequencing วิธี Sequencing Others - - 1,6002,0002,000--7 วัน ทำการ ถัดไป7 วัน ทำการ ถัดไป -ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400485Zika virus antibody lgG (Clotted Blood)---700850850-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400486Zika virus antibody lgG (Serum)---700850850-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400487Zika virus antibody lgM (Clotted Blood)---700850850-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400487Zika virus antibody lgM (Clotted Blood)---700850850-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400488Zika virus antibody lgM (Serum)---700850850-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400489Zika virus RT-PCR (EDTA Blood)---1,7002,0002,000-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400491Zika virus RT-PCR (Other)---1,7002,0002,000-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400491Zika virus RT-PCR (Other)---1,7002,0002,000-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400490Zika virus RT-PCR (Plasma)---1,7002,0002,000-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400492Zika, Dengue, Chik Multiple RT-PCR (EDTA Blood)---2,5003,0003,000-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400494Zika, Dengue, Chik Multiple RT-PCR (Other)---2,5003,0003,000-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470
400493Zika, Dengue, Chik Multiple RT-PCR (Plasma)Plasma--2,5003,0003,000-----ไวรัสวิทยา (Virology) Tel: 02-2011470