ออกจากระบบ
หน้าหลัก >> การจัดการข้อมูลการทดสอบ
รายละเอียดการทดสอบ การวินิจฉัยโรคเลือด (Blood Disease Diagnostic) Tel:02-2011076
   
ชื่อการทดสอบ (Test Name)   รหัสการทดสอบ (Test Code)
สิ่งที่ตรวจ/ปริมาตร (Specimen/Volumn)   ห้องปฏิบัติการ
       
รหัสการทดสอบชื่อการทดสอบสิ่งที่ตรวจ/ปริมาตรข้อควรระวังค่าอ้างอิงสามัญ (บาท)คลินิกพิเศษ/รพ.รัฐอื่น (บาท)รพ.เอกชน (บาท)วันทำการ ข้อบ่งชี้ปกติตรวจซ้ำด่วนห้องปฏิบัติการ 
450013 Dichlorophenol-indophenol Precipitation (DCIP) test วิธี ชุดน้ำยาสำเร็จรูปEDTA blood 1 ml. - Negative 708080ทุกวันทำการ -1 วัน -ให้ติดต่อ Labการวินิจฉัยโรคเลือด (Blood Disease Diagnostic) Tel:02-2011076
450048FactorV Leiden mutation (FV1691G>A) - Allele specific PCREDTA blood 2-3 ml.--9501,1501,150ขึ้นกับจำนวน specimen-ไม่เกิน 1 สัปดาห์-ให้ติดต่อ Labการวินิจฉัยโรคเลือด (Blood Disease Diagnostic) Tel:02-2011076
450046G6PD (10 mutations) - Multiplex PCREDTA blood 2-3 ml.--2,3002,8002,800ขึ้นกับจำนวน specimen-ไม่เกิน 2 สัปดาห์-ให้ติดต่อ Labการวินิจฉัยโรคเลือด (Blood Disease Diagnostic) Tel:02-2011076
450045 G6PD Screening (FST)EDTA blood 1 ml. - Normal 140170170ทุกวันทำการ -1 วัน -ให้ติดต่อ Labการวินิจฉัยโรคเลือด (Blood Disease Diagnostic) Tel:02-2011076
450025 Hb typing (Automated) + PCR for alpha-thal 1 genes; 5 deletions (- -SEA, - - THAI,- - FIL, - -MED and - a 20.5) วิธี HPLC/CE, Multiplex PCR EDTA blood 2-3 ml. ( 2 tubes ) เจาะเลือดแยก สำหรับการ ทดสอบนี้เพื่อ ป้องกันการปนเปื้อน A2A (HbA2 <_3.5 % HbF <_1.5%) และ 6501,0001,100ขึ้นกับจำนวน specimen -ไม่เกิน 1 สัปดาห์ -ให้ติดต่อ Labการวินิจฉัยโรคเลือด (Blood Disease Diagnostic) Tel:02-2011076
450026 Hb typing (Automated) + PCR for alpha-thal 1 genes; 5 deletions (- -SEA, - - THAI,- - FIL, - -MED and - a 20.5) วิธี HPLC/CE, Multiplex PCR Cord Blood (EDTA) ³1 ml. ( 2 tybes ) เจาะเลือดแยก สำหรับการ ทดสอบนี้เพื่อ ป้องกันการปนเปื้อน A2A (HbA2 <_3.5 % HbF <_1.5%) และ 6501,0001,100ขึ้นกับจำนวน specimen -ไม่เกิน 1 สัปดาห์ -ให้ติดต่อ Labการวินิจฉัยโรคเลือด (Blood Disease Diagnostic) Tel:02-2011076
450023 Hb typing (Automated) + PCR for alpha-thal1 gene (- -SEA and - - THAI deletion) วิธี HPLC/CE, Multiplex PCR EDTA blood 2-3 ml. ( 2 tubes ) เจาะเลือดแยก สำหรับการ ทดสอบนี้เพื่อ ป้องกันการปนเปื้อน A2A (HbA2 <_3.5 % HbF <_1.5%) และ 6009001,000ขึ้นกับจำนวน specimen -ไม่เกิน 1 สัปดาห์ -ให้ติดต่อ Labการวินิจฉัยโรคเลือด (Blood Disease Diagnostic) Tel:02-2011076
450024 Hb typing (Automated) + PCR for alpha-thal1 gene (- -SEA and - - THAI deletion) วิธี HPLC/CE, Multiplex PCR Cord Blood (EDTA) ³1 ml. ( 2 tybes ) เจาะเลือดแยก สำหรับการ ทดสอบนี้เพื่อ ป้องกันการปนเปื้อน A2A (HbA2 <_3.5 % HbF <_1.5%) และ 6009001,000ขึ้นกับจำนวน specimen -ไม่เกิน 1 สัปดาห์ -ให้ติดต่อ Labการวินิจฉัยโรคเลือด (Blood Disease Diagnostic) Tel:02-2011076
450027 Hb typing (Automated) + Thalassemia profile 2 วิธี HPLC/CE, Multiplex PCR EDTA blood 2-3 ml. ( 2 tubes ) เจาะเลือดแยก สำหรับการ ทดสอบนี้เพื่อ ป้องกันการปนเปื้อน A2A (HbA2 <_3.5 % HbF <_1.5%) และ 1,1001,5001,800ขึ้นกับจำนวน specimen -ไม่เกิน 1 สัปดาห์ -ให้ติดต่อ Labการวินิจฉัยโรคเลือด (Blood Disease Diagnostic) Tel:02-2011076
450028 Hb typing (Automated) + Thalassemia profile 2 วิธี HPLC/CE, Multiplex PCR Cord Blood (EDTA) ³1 ml. ( 2 tybes ) เจาะเลือดแยก สำหรับการ ทดสอบนี้เพื่อ ป้องกันการปนเปื้อน A2A (HbA2 <_3.5 % HbF <_1.5%) และ 1,1001,5001,800ขึ้นกับจำนวน specimen -ไม่เกิน 1 สัปดาห์ -ให้ติดต่อ Labการวินิจฉัยโรคเลือด (Blood Disease Diagnostic) Tel:02-2011076
450003Hb typing (Automated) วิธี HPLC/CEEDTA blood 2-3 ml. เก็บspecimen 4°C A2A (HbA2 <_3.5 % HbF <_1.5%)300450450ขึ้นกับจำนวน specimen -ไม่เกิน 1 สัปดาห์ -ให้ติดต่อ Labการวินิจฉัยโรคเลือด (Blood Disease Diagnostic) Tel:02-2011076
450004Hb typing (Automated) วิธี HPLC/CECord Blood (EDTA) ³1 ml. เก็บspecimen 4°C A2A (HbA2 <_3.5 % HbF <_1.5%)300450450ขึ้นกับจำนวน specimen -ไม่เกิน 1 สัปดาห์ -ให้ติดต่อ Labการวินิจฉัยโรคเลือด (Blood Disease Diagnostic) Tel:02-2011076
450050Heinz bodies stain---506060-----การวินิจฉัยโรคเลือด (Blood Disease Diagnostic) Tel:02-2011076
450049Inclusion bodies stain---506060-----การวินิจฉัยโรคเลือด (Blood Disease Diagnostic) Tel:02-2011076
450039 Multiplex PCR for abnormal Hb (8 types) วิธี Multiplex PCREDTA blood 2-3 ml. ( 2 tubes )เจาะเลือดแยก สำหรับการ ทดสอบนี้เพื่อป้องกันการปนเปื้อน 750900900ขึ้นกับจำนวน specimen -ไม่เกิน 2 สัปดาห์ -ให้ติดต่อ Labการวินิจฉัยโรคเลือด (Blood Disease Diagnostic) Tel:02-2011076
450035 Multiplex PCR for beta-thalassemia (21 types) วิธี Multiplex PCR EDTA blood 2-3 ml. ( 2 tubes ) เจาะเลือดแยก สำหรับการ ทดสอบนี้เพื่อ ป้องกันการปนเปื้อน 2,2502,7002,700ขึ้นกับจำนวน specimen -ไม่เกิน 2 สัปดาห์ -ให้ติดต่อ Labการวินิจฉัยโรคเลือด (Blood Disease Diagnostic) Tel:02-2011076
450036 Multiplex PCR for beta-thalassemia (21 types) วิธี Multiplex PCR Cord Blood (EDTA) ³1 ml. ( 2 tybes ) เจาะเลือดแยก สำหรับการ ทดสอบนี้เพื่อ ป้องกันการปนเปื้อน 2,2502,7002,700ขึ้นกับจำนวน specimen -ไม่เกิน 2 สัปดาห์ -ให้ติดต่อ Labการวินิจฉัยโรคเลือด (Blood Disease Diagnostic) Tel:02-2011076
450040 Multiplex PCR for beta-thalassemia (13 common mutations) วิธี Multiplex PCREDTA blood 2-3 ml. ( 2 tubes )เจาะเลือดแยก สำหรับการ ทดสอบนี้เพื่อป้องกันการปนเปื้อน 1,2001,5001,500ขึ้นกับจำนวน specimen -ไม่เกิน 2 สัปดาห์ -ให้ติดต่อ Labการวินิจฉัยโรคเลือด (Blood Disease Diagnostic) Tel:02-2011076
450014 One tube Osmotic Fragility(OF) test วิธี ชุดน้ำยาสำเร็จรูป EDTA blood 1 ml. - Negative 406060ทุกวันทำการ -1 วัน -ให้ติดต่อ Labการวินิจฉัยโรคเลือด (Blood Disease Diagnostic) Tel:02-2011076
450015PCR for alpha- thal 1 gene ;- 5 deletions (- - SEA, - -THAI, - - FIL, - - MED, -a 20.5) วิธี Multiplex PCREDTA blood 2-3 ml. ( 2 tubes ) เจาะเลือดแยก สำหรับการ ทดสอบนี้เพื่อ ป้องกันการปนเปื้อน 620750750ขึ้นกับจำนวน specimen -ไม่เกิน 1 สัปดาห์ -ให้ติดต่อ Labการวินิจฉัยโรคเลือด (Blood Disease Diagnostic) Tel:02-2011076
450009PCR for alpha thal 1 gene ;- (- -SEA and - - THAI deletions)วิธี Multiplex PCREDTA blood 2-3 ml.( 2 tubes )เจาะเลือดแยกสำหรับการทดสอบนี้เพื่อป้องกันการปนเปื้อน-500550650ขึ้นกับจำนวนspecimen-ไม่เกิน1 สัปดาห์-ให้ติดต่อ Labการวินิจฉัยโรคเลือด (Blood Disease Diagnostic) Tel:02-2011076
450010PCR for alpha thal 1 gene ;- (- -SEA and - - THAI deletions)วิธี Multiplex PCRCord Blood (EDTA) ?1 ml.( 2 tybes )เจาะเลือดแยกสำหรับการทดสอบนี้เพื่อป้องกันการปนเปื้อน-500550650ขึ้นกับจำนวนspecimen-ไม่เกิน1 สัปดาห์-ให้ติดต่อ Labการวินิจฉัยโรคเลือด (Blood Disease Diagnostic) Tel:02-2011076
450016PCR for alpha- thal 1 gene ;-5 deletions(- - SEA, - -THAI, - - FIL, - - MED, -a 20.5)วิธี Multiplex PCRCord Blood (EDTA) ?1 ml.( 2 tybes )เจาะเลือดแยกสำหรับการทดสอบนี้เพื่อป้องกันการปนเปื้อน-550600750ขึ้นกับจำนวนspecimen-ไม่เกิน1 สัปดาห์-ให้ติดต่อ Labการวินิจฉัยโรคเลือด (Blood Disease Diagnostic) Tel:02-2011076
450020PCR for alpha- thal 2 gene ;- (-a3.7,a4.2,Hb CS and Hb PS) วิธี Multiplex PCRCord Blood (EDTA) ³1 ml. ( 2 tybes ) เจาะเลือดแยก สำหรับการ ทดสอบนี้เพื่อ ป้องกันการปนเปื้อน 7008001,000ขึ้นกับจำนวน specimen -ไม่เกิน 1 สัปดาห์ -ให้ติดต่อ Labการวินิจฉัยโรคเลือด (Blood Disease Diagnostic) Tel:02-2011076
450019PCR for alpha- thal 2 gene ;- (-a3.7,a4.2,Hb CS and Hb PS) วิธี Multiplex PCREDTA blood 2-3 ml. ( 2 tubes ) เจาะเลือดแยก สำหรับการ ทดสอบนี้เพื่อ ป้องกันการปนเปื้อน 7008001,000ขึ้นกับจำนวน specimen -ไม่เกิน 1 สัปดาห์ -ให้ติดต่อ Labการวินิจฉัยโรคเลือด (Blood Disease Diagnostic) Tel:02-2011076
450051Plasma free hemoglobin level---600700700-----การวินิจฉัยโรคเลือด (Blood Disease Diagnostic) Tel:02-2011076
450047Prothrombin mutation (FII20210G>A) - Allele specific PCREDTA blood 2-3 ml.--9501,1501,150ขึ้นกับจำนวน specimen-ไม่เกิน 1 สัปดาห์-ให้ติดต่อ Labการวินิจฉัยโรคเลือด (Blood Disease Diagnostic) Tel:02-2011076
450001Thalassemia profile 1 [RBC parameters+Hb typing+IB)---400600600-----การวินิจฉัยโรคเลือด (Blood Disease Diagnostic) Tel:02-2011076
450002Thalassemia profile 1 [RBC parameters+Hb typing+IB)[Cord Blood]Cord Blood (EDTA) ?1 ml.เก็บspecimen 4?CA2A(HbA2 <_3.5 %HbF <_1.5%)400600600ขึ้นกับจำนวนspecimen-ไม่เกิน1 สัปดาห์-ให้ติดต่อ Labการวินิจฉัยโรคเลือด (Blood Disease Diagnostic) Tel:02-2011076
450031 Thalassemia profile 1 + PCR for a-thal 1 geses; 5 deletions (- -SEA, - - THAI,- - FIL, - -MED and - a 20.5) วิธี HPLC/CE, Multiplex PCR EDTA blood 2-3 ml. ( 2 tubes ) เจาะเลือดแยก สำหรับการ ทดสอบนี้เพื่อ ป้องกันการปนเปื้อน A2A (HbA2 <_3.5 % HbF <_1.5%) และ 7501,0501,200ขึ้นกับจำนวน specimen -ไม่เกิน 1 สัปดาห์ -ให้ติดต่อ Labการวินิจฉัยโรคเลือด (Blood Disease Diagnostic) Tel:02-2011076
450032 Thalassemia profile 1 + PCR for a-thal 1 geses; 5 deletions (- -SEA, - - THAI,- - FIL, - -MED and - a 20.5) วิธี HPLC/CE, Multiplex PCR Cord Blood (EDTA) ³1 ml. ( 2 tybes ) เจาะเลือดแยก สำหรับการ ทดสอบนี้เพื่อ ป้องกันการปนเปื้อน A2A (HbA2 <_3.5 % HbF <_1.5%) และ 7501,0501,200ขึ้นกับจำนวน specimen -ไม่เกิน 1 สัปดาห์ -ให้ติดต่อ Labการวินิจฉัยโรคเลือด (Blood Disease Diagnostic) Tel:02-2011076
450029 Thalassemia profile 1 + PCR for alpha-thal 1 genes (- -SEA and - - THAI deletions) วิธี HPLC/CE, Multiplex PCR EDTA blood 2-3 ml. ( 2 tubes ) เจาะเลือดแยก สำหรับการ ทดสอบนี้เพื่อ ป้องกันการปนเปื้อน A2A (HbA2 <_3.5 % HbF <_1.5%) และ 7001,0001,100ขึ้นกับจำนวน specimen -ไม่เกิน 1 สัปดาห์ -ให้ติดต่อ Labการวินิจฉัยโรคเลือด (Blood Disease Diagnostic) Tel:02-2011076
450030 Thalassemia profile 1 + PCR for alpha-thal 1 genes (- -SEA and - - THAI deletions) วิธี HPLC/CE, Multiplex PCR Cord Blood (EDTA) ³1 ml. ( 2 tybes ) เจาะเลือดแยก สำหรับการ ทดสอบนี้เพื่อ ป้องกันการปนเปื้อน A2A (HbA2 <_3.5 % HbF <_1.5%) และ 7001,0001,100ขึ้นกับจำนวน specimen -ไม่เกิน 1 สัปดาห์ -ให้ติดต่อ Labการวินิจฉัยโรคเลือด (Blood Disease Diagnostic) Tel:02-2011076
450033 Thalassemia profile 1 + Thalassemia profile 2 วิธี HPLC/CE, Multiplex PCR EDTA blood 2-3 ml. ( 2 tubes ) เจาะเลือดแยก สำหรับการ ทดสอบนี้เพื่อ ป้องกันการปนเปื้อน A2A (HbA2 <_3.5 % HbF <_1.5%) และ 1,2001,6001,900ขึ้นกับจำนวน specimen -ไม่เกิน 2 สัปดาห์ -ให้ติดต่อ Labการวินิจฉัยโรคเลือด (Blood Disease Diagnostic) Tel:02-2011076
450034 Thalassemia profile 1 + Thalassemia profile 2 วิธี HPLC/CE, Multiplex PCR Cord Blood (EDTA) ³1 ml. ( 2 tybes ) เจาะเลือดแยก สำหรับการ ทดสอบนี้เพื่อ ป้องกันการปนเปื้อน A2A (HbA2 <_3.5 % HbF <_1.5%) และ 1,2001,6001,900ขึ้นกับจำนวน specimen -ไม่เกิน 2 สัปดาห์ -ให้ติดต่อ Labการวินิจฉัยโรคเลือด (Blood Disease Diagnostic) Tel:02-2011076
450005Thalassemia profile 2 (PCR alpha-thal) (Peripheral blood)Peripheral blood 2-3 ml.( 2 tubes )เจาะเลือดแยกสำหรับการทดสอบนี้เพื่อป้องกันการปนเปื้อน-1,2001,4001,400ขึ้นกับจำนวนspecimen-ไม่เกิน2 สัปดาห์-ให้ติดต่อ Labการวินิจฉัยโรคเลือด (Blood Disease Diagnostic) Tel:02-2011076
450006 Thalassemia profile 2 (DNA analysis for alpha globin genes); a-thal 1 (- -SEA , - - THAI, - -FIL, -MED and -a20.5), a-thal 2 (-a3.7,-a4.2,Hb CS and HbPakse) วิธี Multiplex PCRCord Blood (EDTA) ³1 ml. ( 2 tybes ) เจาะเลือดแยก สำหรับการ ทดสอบนี้เพื่อ ป้องกันการปนเปื้อน 9001,2001,500ขึ้นกับจำนวน specimen -ไม่เกิน 2 สัปดาห์ -ให้ติดต่อ Labการวินิจฉัยโรคเลือด (Blood Disease Diagnostic) Tel:02-2011076