ออกจากระบบ
หน้าหลัก >> การจัดการข้อมูลการทดสอบ
รายละเอียดการทดสอบ มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
   
ชื่อการทดสอบ (Test Name)   รหัสการทดสอบ (Test Code)
สิ่งที่ตรวจ/ปริมาตร (Specimen/Volumn)   ห้องปฏิบัติการ
       
รหัสการทดสอบชื่อการทดสอบสิ่งที่ตรวจ/ปริมาตรข้อควรระวังค่าอ้างอิงสามัญ (บาท)คลินิกพิเศษ/รพ.รัฐอื่น (บาท)รพ.เอกชน (บาท)วันทำการ ข้อบ่งชี้ปกติตรวจซ้ำด่วนห้องปฏิบัติการ 
300225Aneuploidies 13, 18, 21 X and Y Chromosome by FISH (Cord Blood)Cord Blood--3,3003,8003,800-----มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300226Aneuploidies 13, 18, 21 X and Y Chromosome by FISH (Other)Other--3,3003,8003,800-----มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300224Aneuploidies 13, 18, 21 X and Y Chromosome by FISH (Peripheral Blood)Peripheral Blood--3,3003,8003,800-----มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300195Array Comparative Genomic Hybridization (aCGH) วิธี Array comparative genomic hybridizationBlood 3 - 5 ml.ด้วย EDTA และ Heparin 50 I.U./ml.การป้องกันการปนเปื้อน-25,00027,00027,000จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-20 วันทำการ--มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300196Array Comparative Genomic Hybridization (aCGH) วิธี Array comparative genomic hybridizationBone marrow 3 - 5 ml.ด้วย EDTAการป้องกันการปนเปื้อน-25,00027,00027,000จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-20 วันทำการ--มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300197Array Comparative Genomic Hybridization (aCGH) วิธี Array comparative genomic hybridizationAmniotic fluid 15 - 20 ml.การป้องกันการปนเปื้อน-25,00027,00027,000จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-14 วันทำการ--มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300198Array Comparative Genomic Hybridization (aCGH) วิธี Array comparative genomic hybridizationOtherกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการการป้องกันการปนเปื้อน-25,00027,00027,000จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-20 วันทำการ--มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300040BCR/ABL Fusion gene by FISH วิธี Fluorescence in situ hybridization (FISH)Bone marrow 3 - 5 ml.ด้วย EDTA or Heparin 50 I.U./ml.การป้องกันการปนเปื้อน -2,8003,5003,500จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-5 วันทำการ3 วันทำการ3 วันทำการมนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300041BCR/ABL Fusion gene by FISH วิธี Fluorescence in situ hybridization (FISH)Blood 3 - 5 ml.ด้วย EDTA or Heparin 50 I.U./ml.การป้องกันการปนเปื้อน -2,8003,5003,500จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-5 วันทำการ3 วันทำการ3 วันทำการมนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300042BCR/ABL Fusion gene by FISH วิธี Fluorescence in situ hybridization (FISH)Otherกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการการป้องกันการปนเปื้อน -2,8003,5003,500จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-5 วันทำการ3 วันทำการ3 วันทำการมนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300129BCR/ABL Mutation detection by direct sequencing วิธี Direct sequencingBlood 5 - 10 ml.ด้วย EDTAโดยส่งตัวอย่างภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเจาะเก็บสิ่งส่งตรวจการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ-7,5008,5008,500จันทร์ - ศุกร์8.30 - 16.30 น.-10 วันทำการ --มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300130BCR/ABL Mutation detection by direct sequencing วิธี Direct sequencingBone marrow 3 - 5 ml.ด้วย EDTAโดยส่งตัวอย่างภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเจาะเก็บสิ่งส่งตรวจการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ-7,5008,5008,500จันทร์ - ศุกร์8.30 - 16.30 น.-10 วันทำการ --มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300086BCR/ABL p210 by RQ-PCR วิธี RQ-PCRBone marrow 3 - 5 ml.ด้วย EDTAโดยส่งตัวอย่างภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเจาะเก็บสิ่งส่งตรวจการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ-4,0004,5004,500จันทร์ - ศุกร์8.30 - 16.30 น.-10 วันทำการ --มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300087BCR/ABL p210 by RQ-PCR วิธี RQ-PCRBlood 5 - 10 ml.ด้วย EDTAโดยส่งตัวอย่างภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเจาะเก็บสิ่งส่งตรวจการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ-4,0004,5004,500จันทร์ - ศุกร์8.30 - 16.30 น.-10 วันทำการ --มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
3000247BRCA1 and BRCA2 screening by MLPA (Other)---5,0006,0006,000-----มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
3000246BRCA1 and BRCA2 screening by MLPA (Peripheral blood)---5,0006,0006,000-----มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300246BRCA1 and BRCA2 screening by MLPA (Peripheral blood)---5,0006,0006,000-----มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
3000243BRCA1 screening by MLPA (Other)---3,4004,4004,400-----มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
3000242BRCA1 screening by MLPA (Peripheral blood)---3,4004,4004,400-----มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
3000245BRCA2 screening by MLPA (Other)---3,4004,4004,400-----มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
3000244BRCA2 screening by MLPA (Peripheral blood)---3,4004,4004,400-----มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300222CALR (exon9) mutation analysis (EDTA Blood)---2,8003,3003,300-----มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300223CALR (exon9) mutation analysis (EDTA Bone marrow)---2,8003,3003,300-----มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300177CEBPA Gene mutation in AML by direct sequencing วิธี Direct sequencingBlood 1 - 3 ml. ด้วย EDTAโดย Blast count at least 10%การป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ-7,8008,8008,800จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-15 วันทำการ--มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300178CEBPA Gene mutation in AML by direct sequencing วิธี Direct sequencingBone marrow 1 - 3 ml.ด้วย EDTA โดย Blast count at least 10%การป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ-7,8008,8008,800จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-15 วันทำการ--มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300175CEBPA Gene mutation in AML by screening method วิธี DHPLCการทดสอบใหม่ รอเปิดบริการBlood 1 - 3 ml. ด้วย EDTAโดย Blast count at least 10%การป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ-   จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-15 วันทำการ--มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300176CEBPA Gene mutation in AML by screening method วิธี DHPLCการทดสอบใหม่ รอเปิดบริการBone marrow 1 - 3 ml. ด้วย EDTAโดย Blast count at least 10%การป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ-   จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-15 วันทำการ--มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300141Cell culture วิธี -Otherกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการการป้องกันการปนเปื้อน-3,5004,0004,000จันทร์ - ศุกร์8.30 - 12.00 น.----มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300170Cell maintenance and karyotyping วิธี Banding techniquesการทดสอบใหม่ รอเปิดบริการOtherกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการการป้องกันการปนเปื้อน46,XXหรือ46,XY4,6007,8007,800จันทร์ - ศุกร์8.30 - 12.00 น.-3สัปดาห์--มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
350273Clozapine and Metabolite, Clotted blood---1,0001,2001,200-----มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
3000142DNA extraction---1,4001,6001,600-----มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
3000143DNA extraction---1,4001,6001,600-----มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
3000144DNA extraction---1,4001,6001,600-----มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
3000145DNA extraction---1,4001,6001,600-----มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300146DNA Extraction วิธี Magnetic particles หรือ Column based methodระยะเวลาดำเนินการ 5 วันทำการOtherกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ-1,4001,6001,600จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.----มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300012DNA Fingerprint (BMT)---4,5005,0005,000-----มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300016DNA Fingerprint (BMT)---4,5005,0005,000-----มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300106DNA Fingerprint (Bone) วิธี Fluorescent based PCR technique using capillary electrophoresisBoneกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ-9,50010,00010,000จันทร์ - ศุกร์8.30 - 16.30 น.-อย่างน้อย1 เดือน - -มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300107DNA Fingerprint (Bone) วิธี Fluorescent based PCR technique using capillary electrophoresisTeethกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ-9,50010,00010,000จันทร์ - ศุกร์8.30 - 16.30 น.-อย่างน้อย1 เดือน - -มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
3000114DNA Fingerprint (other forensic cases)---7,5008,0008,000-----มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
3000110DNA Fingerprint (other forensic cases)---7,5008,0008,000-----มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
3000111DNA Fingerprint (other forensic cases)---7,5008,0008,000-----มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
3000112DNA Fingerprint (other forensic cases)---7,5008,0008,000-----มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
3000113DNA Fingerprint (other forensic cases)---7,5008,0008,000-----มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300108DNA Fingerprint (Other forensic cases) วิธี Fluorescent based PCR technique using capillary electrophoresisBuccal cell on FTA Cardกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ-7,5008,0008,000จันทร์ - ศุกร์8.30 - 16.30 น.-อย่างน้อย1 เดือน- -มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300109DNA Fingerprint (Other forensic cases) วิธี Fluorescent based PCR technique using capillary electrophoresisBlood 1 - 3 ml.ด้วย EDTAกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ-7,5008,0008,000จันทร์ - ศุกร์8.30 - 16.30 น.-อย่างน้อย1 เดือน- -มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300115DNA Fingerprint (Other forensic cases) วิธี Fluorescent based PCR technique using capillary electrophoresisOtherกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ-7,5008,0008,000จันทร์ - ศุกร์8.30 - 16.30 น.-อย่างน้อย1 เดือน- -มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300098DNA Fingerprint (Paternity testing, 15 Loci)---6,0006,5006,500-----มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300096DNA Fingerprint (Paternity testing, 15 Loci) วิธี Fluroescent based PCR technique using capillary electrophoresisBuccal cell on FTA Cardกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ-6,0006,5006,500จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-1 เดือน -2สัปดาห์ มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300097DNA Fingerprint (Paternity testing, 15 Loci) วิธี Fluroescent based PCR technique using capillary electrophoresisBlood 1 - 3 ml.ด้วย EDTAกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ-6,0006,5006,500จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-1 เดือน -2สัปดาห์ มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300099DNA Fingerprint (Paternity testing, 15 Loci) วิธี Fluroescent based PCR technique using capillary electrophoresisOtherกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ-6,0006,5006,500จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-1 เดือน -2สัปดาห์ มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
3000102DNA Fingerprint (Rape)---9,50010,00010,000-----มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
3000103DNA Fingerprint (Rape)---9,50010,00010,000-----มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
3000104DNA Fingerprint (Rape)---9,50010,00010,000-----มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300100DNA Fingerprint (Rape) วิธี Fluorescent based PCR technique using capillary electrophoresisBuccal cell on FTA Cardกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ-9,50010,00010,000จันทร์ - ศุกร์8.30 - 16.30 น.-อย่างน้อย1 เดือน - -มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300101DNA Fingerprint (Rape) วิธี Fluorescent based PCR technique using capillary electrophoresisBlood 1 - 3 ml.ด้วย EDTAกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ-9,50010,00010,000จันทร์ - ศุกร์8.30 - 16.30 น.-อย่างน้อย1 เดือน - -มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300105DNA Fingerprint (Rape) วิธี Fluorescent based PCR technique using capillary electrophoresisOtherกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ-9,50010,00010,000จันทร์ - ศุกร์8.30 - 16.30 น.-อย่างน้อย1 เดือน - -มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300013DNA Fingerprint วิธี Fluorescent based PCR technique using capillary electrophoresisBlood 1 - 3 ml.ด้วย EDTA การป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ-4,5005,0005,000จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-10 วันทำการ -5 วันทำการมนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300014DNA Fingerprint วิธี Fluorescent based PCR technique using capillary electrophoresisBone marrow 1 - 3 ml.ด้วย EDTA การป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ-4,5005,0005,000จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-10 วันทำการ -5 วันทำการมนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300017DNA Fingerprint วิธี Fluorescent based PCR technique using capillary electrophoresisOtherกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ-4,5005,0005,000จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-10 วันทำการ -5 วันทำการมนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
350243Drugs of Abuse Panel, Urine วิธี LC/MS/MS และ GC/MSQuatitativeRandomUrine 50 mL-Not DetectedDetectedรายงานผลเป็นชื่อของยาหรือสารเสพติด4,6005,3005,300ทุกวันทำการ-10 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300199FISH Confirmation for aCGH detected result วิธี Fluorescence in situ hybirdization (FISH)Bloodกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการการป้องกันการปนเปื้อน-27,00030,00030,000จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-30 วันทำการ--มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300200FISH Confirmation for aCGH detected result วิธี Fluorescence in situ hybirdization (FISH)Otherกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการการป้องกันการปนเปื้อน-27,00030,00030,000จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-30 วันทำการ--มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300230FISH for FIPL1-PDGFRA fusion (Heparin Bone Marrow)Heparin Bone marrow--3,1003,6003,600-----มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300231FISH for FIPL1-PDGFRA fusion (Heparinized Blood)Heparinized Blood--3,1003,6003,600-----มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300232FISH for FIPL1-PDGFRA fusion (Other)Other--3,1003,6003,600-----มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300147FLT3 Gene mutation in AML วิธี PCR and PCR-RFLPBlood 1 - 3 ml.ด้วย EDTAโดย Blast count at least 10% การป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ-2,8003,2003,200จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-10 วันทำการ--มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300148FLT3 Gene mutation in AML วิธี PCR and PCR-RFLPBone marrow 1 - 3 ml. ด้วย EDTAโดย Blast count at least 10%การป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ-2,8003,2003,200จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-10 วันทำการ--มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300077Fragile X syndrome analysis วิธี Fluorescent based PCR technique using capillary electrophoresis, fluorescent based MS-PCR technique Blood 1 - 3 ml.ด้วย EDTAการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ-2,9003,2003,200จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-1 เดือน - -มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300003Fusion gene for BCR/ABL by RT-PCR วิธี RT-PCRBone marrow 3 - 5 ml.ด้วย EDTAโดยส่งตัวอย่างภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเจาะเก็บสิ่งส่งตรวจการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ-1,5001,8002,000จันทร์ - ศุกร์8.30 - 16.30 น.-10 วันทำการ - -มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300004Fusion gene for BCR/ABL by RT-PCR วิธี RT-PCRBlood 5 - 10 ml.ด้วย EDTAโดยส่งตัวอย่างภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเจาะเก็บสิ่งส่งตรวจการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ-1,5001,8002,000จันทร์ - ศุกร์8.30 - 16.30 น.-10 วันทำการ - -มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300005Genetic disorders chromosome analysis วิธี Banding techniquesPeripheral blood 3 - 5 ml.ด้วย Heparin 50 I.U./ml.การป้องกันการปนเปื้อน46,XXหรือ46,XY2,0003,0003,000จันทร์, อังคาร, ศุกร์8.30 - 16.30 น.-15 วันทำการ6 วันทำการ6 วันทำการมนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300006Genetic disorders chromosome analysis วิธี Banding techniquesCord blood 1 - 2 ml.ด้วย Heparin 50 I.U./ml.การป้องกันการปนเปื้อน46,XXหรือ46,XY2,0003,0003,000จันทร์, อังคาร, ศุกร์8.30 - 16.30 น.-15 วันทำการ6 วันทำการ6 วันทำการมนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300007Genetic disorders chromosome analysis วิธี Banding techniquesHeart blood 1 - 5 ml.ด้วย Heparin 50 I.U./ml.การป้องกันการปนเปื้อน46,XXหรือ46,XY2,0003,0003,000จันทร์, อังคาร, ศุกร์8.30 - 16.30 น.-15 วันทำการ6 วันทำการ6 วันทำการมนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300008Genetic disorders chromosome analysis วิธี Banding techniquesOtherกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการการป้องกันการปนเปื้อน46,XXหรือ46,XY2,0003,0003,000จันทร์, อังคาร, ศุกร์8.30 - 16.30 น.-15 วันทำการ6 วันทำการ6 วันทำการมนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300122HER-2/neu Gene by FISH วิธี Fluorescence in situ hybirdization (FISH)+ Unstain (06759)FFPE-Breast--9,65010,70010,700จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-10 วันทำการ6 วันทำการ5 วันทำการมนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300123HER-2/neu Gene by FISH วิธี Fluorescence in situ hybirdization (FISH)+ Unstain (06759)FFPE-Stomach--9,65010,70010,700จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-10 วันทำการ6 วันทำการ5 วันทำการมนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300124HER-2/neu Gene by FISH วิธี Fluorescence in situ hybirdization (FISH)+ Unstain (06759)Otherกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ--9,65010,70010,700จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-10 วันทำการ6 วันทำการ5 วันทำการมนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300125JAK2 V617F Mutation by AS-PCR วิธี Allele Specific - PCRBlood 1 - 3 ml. ด้วย EDTAการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ-2,2002,5002,500จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-10 วันทำการ--มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300126JAK2 V617F Mutation by AS-PCR วิธี Allele Specific - PCRBone marrow 1 - 3 ml. ด้วย EDTAการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ-2,2002,5002,500จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-10 วันทำการ--มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300015Leukemia chromosome analysis (Other)---4,5005,0005,000-----มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300011Leukemia chromosome analysis (Other)---3,0004,0004,000-----มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300009Leukemia chromosome analysis วิธี Banding techniquesBone marrow 3 - 5 ml.ด้วย Heparin 50 I.U./ml.โดยส่งตัวอย่างภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเจาะเก็บสิ่งส่งตรวจการป้องกันการปนเปื้อน46,XXหรือ46,XY3,0004,0004,000จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.กรณีการส่งตัวอย่างในวันเสาร์ รับสิ่งส่งตรวจเฉพาะที่เจาะเก็บในวันเดียวกันเท่านั้น-15 วันทำการ10 วันทำการ10 วันทำการมนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300010Leukemia chromosome analysis วิธี Banding techniquesBlood 3 - 5 ml.ด้วย Heparin 50 I.U./ml.โดยส่งตัวอย่างภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเจาะเก็บสิ่งส่งตรวจการป้องกันการปนเปื้อน46,XXหรือ46,XY3,0004,0004,000จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.กรณีการส่งตัวอย่างในวันเสาร์ รับสิ่งส่งตรวจเฉพาะที่เจาะเก็บในวันเดียวกันเท่านั้น-15 วันทำการ10 วันทำการ10 วันทำการมนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300201Microarray scanning ระยะเวลาดำเนินการ 2 วันทำการ วิธี -Otherกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการการป้องกันการปนเปื้อน-3,0003,5003,500จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.----มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300045Mitochobdrial DNA sequencing (Blood)---8,0008,5008,500-----มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300043Mitochondrial DNA sequencing (Blood) วิธี PCR Technique และ fluorescent based cycle sequencing technique using capillary electrophoresisBuccal cell on FTA Cardกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ-8,0008,5008,500จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.- 1 เดือน -2สัปดาห์มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300044Mitochondrial DNA sequencing (Blood) วิธี PCR Technique และ fluorescent based cycle sequencing technique using capillary electrophoresisBlood 1 - 3 ml.ด้วย EDTAกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ-8,0008,5008,500จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.- 1 เดือน -2สัปดาห์มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300046Mitochondrial DNA sequencing (Blood) วิธี PCR Technique และ fluorescent based cycle sequencing technique using capillary electrophoresisOtherกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ-8,0008,5008,500จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.- 1 เดือน -2สัปดาห์มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
3000118Mitochondrial DNA sequencing (forensic case)---11,00013,00013,000-----มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
3000119Mitochondrial DNA sequencing (forensic case)---11,00013,00013,000-----มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
3000120Mitochondrial DNA sequencing (forensic case)---11,00013,00013,000-----มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300116Mitochondrial DNA sequencing (Forensic case) วิธี PCR Technique และ fluorescent based cycle sequencing technique using capillary electrophoresisBuccal cell on FTA Cardกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ-11,00013,00013,000จันทร์ - ศุกร์8.30 - 16.30 น.-อย่างน้อย1 เดือน- -มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300117Mitochondrial DNA sequencing (Forensic case) วิธี PCR Technique และ fluorescent based cycle sequencing technique using capillary electrophoresisBlood 1 - 3 ml.ด้วย EDTAกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ-11,00013,00013,000จันทร์ - ศุกร์8.30 - 16.30 น.-อย่างน้อย1 เดือน- -มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300121Mitochondrial DNA sequencing (Forensic case) วิธี PCR Technique และ fluorescent based cycle sequencing technique using capillary electrophoresisOtherกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ-11,00013,00013,000จันทร์ - ศุกร์8.30 - 16.30 น.-อย่างน้อย1 เดือน- -มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300227Multiple myeloma by FISH (8 probes) (Heparin Bone marrow)Heparin Bone marrow--14,00015,60015,600-----มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300228Multiple myeloma by FISH (8 probes) (Heparinized Blood)Heparinized Blood--14,00015,60015,600-----มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300229Multiple myeloma by FISH (8 probes) (Other)Other--14,00015,60015,600-----มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300172Multiple myeloma by FISH [del (13), del (17), t(4;14) and t(11;14)] วิธี Fluorescence in situ hybridization (FISH) with 4 probes [del (13), del (17), t(4;14) and t(11;14)]Bone marrow 3 - 5 ml.ด้วย Heparin 50 I.U./ml.โดยส่งตัวอย่างภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเจาะเก็บสิ่งส่งตรวจ การป้องกันการปนเปื้อน-9,70011,00011,000จันทร์ - ศุกร์8.30 - 16.30 น.-15 วันทำการ10 วันทำการ10 วันทำการมนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300171Multiple myeloma by FISH [del (17) and t(4;14)] วิธี Fluorescence in situ hybridization (FISH) with 2 probes [del (17) and t(4;14)]Bone marrow 3 - 5 ml.ด้วย Heparin 50 I.U./ml.โดยส่งตัวอย่างภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเจาะเก็บสิ่งส่งตรวจ การป้องกันการปนเปื้อน-6,0006,8006,800จันทร์ - ศุกร์8.30 - 16.30 น.-15 วันทำการ10 วันทำการ10 วันทำการมนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300151Multiplex RT-PCR for AML1/ETO, CBFB/MYH11 and PML/RARA in AML วิธี Multiplex RT-PCRBlood 5 - 10 ml.ด้วย EDTAโดยส่งตัวอย่างภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเจาะเก็บสิ่งส่งตรวจการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ-4,2004,8004,800จันทร์ - ศุกร์8.30 - 16.30 น.-10 วันทำการ--มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300152Multiplex RT-PCR for AML1/ETO, CBFB/MYH11 and PML/RARA in AML วิธี Multiplex RT-PCRBone marrow 3 - 5 ml.ด้วย EDTAโดยส่งตัวอย่างภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเจาะเก็บสิ่งส่งตรวจการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ-4,2004,8004,800จันทร์ - ศุกร์8.30 - 16.30 น.-10 วันทำการ--มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300173Multiplex RT-PCR for BCR/ABL p190, TEL/AML1, E2A/PBX1, MLL/AF4 in ALL and CML วิธี Multiplex RT-PCRBlood 5 - 10 ml.ด้วย EDTAโดยส่งตัวอย่างภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเจาะเก็บสิ่งส่งตรวจการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ-3,5004,0004,000จันทร์ - ศุกร์8.30 - 16.30 น.-10 วันทำการ--มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300174Multiplex RT-PCR for BCR/ABL p190, TEL/AML1, E2A/PBX1, MLL/AF4 in ALL and CML วิธี Multiplex RT-PCRBone marrow 3 - 5 ml.ด้วย EDTAโดยส่งตัวอย่างภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเจาะเก็บสิ่งส่งตรวจการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ-3,5004,0004,000จันทร์ - ศุกร์8.30 - 16.30 น.-10 วันทำการ--มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300055N-myc Amplification by FISH วิธี Fluorescence in situ hybirdization (FISH)Blood 3 - 5 ml.ด้วย EDTA or Heparin 50 I.U./ml.การป้องกันการปนเปื้อน -2,2002,9002,900จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-5 วันทำการ3 วันทำการ3 วันทำการมนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300058N-myc Amplification by FISH วิธี Fluorescence in situ hybirdization (FISH)Otherกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการการป้องกันการปนเปื้อน -2,2002,9002,900จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-5 วันทำการ3 วันทำการ3 วันทำการมนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300149NPM1 Gene mutation in AML วิธี Fluorescent based PCR technique using capillary electrophoresisBlood 1 - 3 ml. ด้วย EDTAโดย Blast count at least 10%การป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ-2,4002,8002,800จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-10 วันทำการ--มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300150NPM1 Gene mutation in AML วิธี Fluorescent based PCR technique using capillary electrophoresisBone marrow 1 - 3 ml. ด้วย EDTAโดย Blast count at least 10%การป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ-2,4002,8002,800จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-10 วันทำการ--มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
3500092Phenylglyoxylic acid (PGA), Urine---270320350-----มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300059PML/RARA Fusion gene by FISH วิธี Fluorescence in situ hybirdization (FISH)Blood 3 - 5 ml.ด้วย EDTA or Heparin 50 I.U./ml. การป้องกันการปนเปื้อน-2,8003,5003,500จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-5 วันทำการ3 วันทำการ3 วันทำการมนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300060PML/RARA Fusion gene by FISH วิธี Fluorescence in situ hybirdization (FISH)Bone marrow 3 - 5 ml.ด้วย EDTA or Heparin 50 I.U./ml. การป้องกันการปนเปื้อน-2,8003,5003,500จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-5 วันทำการ3 วันทำการ3 วันทำการมนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300061PML/RARA Fusion gene by FISH วิธี Fluorescence in situ hybirdization (FISH)Otherกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการการป้องกันการปนเปื้อน-2,8003,5003,500จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-5 วันทำการ3 วันทำการ3 วันทำการมนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300186PML/RARA Fusion gene by RT-PCR (bcr1 and bcr3) วิธี RT-PCRBlood 5 - 10 ml.ด้วย EDTAโดยส่งตัวอย่างภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเจาะเก็บสิ่งส่งตรวจการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ-2,8003,3003,300จันทร์ - ศุกร์8.30 - 16.30 น.-10 วันทำการ--มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300187PML/RARA Fusion gene by RT-PCR (bcr1 and bcr3) วิธี RT-PCRBone marrow 3 - 5 ml.ด้วย EDTAโดยส่งตัวอย่างภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเจาะเก็บสิ่งส่งตรวจการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ-2,8003,3003,300จันทร์ - ศุกร์8.30 - 16.30 น.-10 วันทำการ--มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300092Prader-Willi syndrome (Chromosome and FISH analysis) วิธี Banding techniques และ FISHPeripheral blood 3 - 5 ml.ด้วย Heparin 50 I.U./ml. การป้องกันการปนเปื้อน-5,9006,9006,900จันทร์, อังคาร, ศุกร์8.30 - 16.30 น.-15 วันทำการ6 วันทำการ6 วันทำการมนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300094Prader-Willi syndrome (Chromosome and FISH analysis) วิธี Banding techniques และ FISHCord blood 1 - 2 ml.ด้วย Heparin 50 I.U./ml.การป้องกันการปนเปื้อน-5,9006,9006,900จันทร์, อังคาร, ศุกร์8.30 - 16.30 น.-15 วันทำการ6 วันทำการ6 วันทำการมนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300095Prader-Willi syndrome (Chromosome and FISH analysis) วิธี Banding techniques และ FISHOtherกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการการป้องกันการปนเปื้อน-5,9006,9006,900จันทร์, อังคาร, ศุกร์8.30 - 16.30 น.-15 วันทำการ6 วันทำการ6 วันทำการมนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300088Prader-Willi syndrome (FISH analysis) วิธี Fluorescence in situ hybridization (FISH)Peripheral blood 3 - 5 ml.ด้วย Heparin 50 I.U./ml. การป้องกันการปนเปื้อน-4,7005,5005,500จันทร์, อังคาร, ศุกร์8.30 - 16.30 น.-7 วันทำการ6 วันทำการ6 วันทำการมนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300090Prader-Willi syndrome (FISH analysis) วิธี Fluorescence in situ hybridization (FISH)Cord blood 1 - 2 ml.ด้วย Heparin 50 I.U./ml.การป้องกันการปนเปื้อน-4,7005,5005,500จันทร์, อังคาร, ศุกร์8.30 - 16.30 น.-7 วันทำการ6 วันทำการ6 วันทำการมนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300091Prader-Willi syndrome (FISH analysis) วิธี Fluorescence in situ hybridization (FISH)Otherกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการการป้องกันการปนเปื้อน-4,7005,5005,500จันทร์, อังคาร, ศุกร์8.30 - 16.30 น.-7 วันทำการ6 วันทำการ6 วันทำการมนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300036Preimplantation genetic diagnosis by FISH---5,5006,0006,000-----มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300037Preimplantation genetic diagnosis by FISH---5,5006,0006,000-----มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300038Preimplantation genetic diagnosis by FISH---5,5006,0006,000-----มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300039Preimplantation genetic diagnosis by FISH วิธี Fluorescence in situ hybridization (FISH)Otherกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการการป้องกันการปนเปื้อน -5,5006,0006,000จันทร์ - ศุกร์8.30 - 12.00 น.-3 วันทำการ3 วันทำการ2 วันทำการมนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300001Prenatal chromosome analysis วิธี Banding techniquesAmniotic fluid 15 - 20 ml.การป้องกันการปนเปื้อน46,XXหรือ46,XY4,0005,0005,000จันทร์ - เสาร์8.30 - 12.00 น.-2สัปดาห์ก่อน 2สัปดาห์ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราการเจริญเติบโตของเซลล์ก่อน 2สัปดาห์ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราการเจริญเติบโตของเซลล์มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300002Prenatal chromosome analysis วิธี Banding techniquesChorionic villi > 10 mg. in medium 5 ml. โดยHeparin 50 I.U./medium 1 ml.การป้องกันการปนเปื้อน46,XXหรือ46,XY4,5005,5005,500จันทร์ - เสาร์8.30 - 12.00 น.-3สัปดาห์ก่อน 2สัปดาห์ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราการเจริญเติบโตของเซลล์ก่อน 2สัปดาห์ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราการเจริญเติบโตของเซลล์มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300006Prenatal chromosome analysis วิธี Banding techniquesCord blood 1 - 2 ml.ด้วย Heparin 50 I.U./ml.การป้องกันการปนเปื้อน46,XXหรือ46,XY2,0003,0003,000จันทร์, อังคาร, ศุกร์8.30 - 16.30 น.--6 วันทำการ6 วันทำการมนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300202Rapid aneuploidy screening in all 24 chromosomes by BACs on Beads (PGD, 2 embryo) วิธี BACs-on-Beads assayBlastocystกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจDisomy for chromosome1 - 22, XX or XYNo grain or losson target regions14,30016,00016,000กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ-10 วันทำการ--มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300203Rapid aneuploidy screening in all 24 chromosomes by BACs on Beads (PGD, 2 embryo) วิธี BACs-on-Beads assayOtherกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจDisomy for chromosome1 - 22, XX or XYNo grain or losson target regions14,30016,00016,000กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ-10 วันทำการ--มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300204Rapid aneuploidy screening in all 24 chromosomes by BACs on Beads (PGD, 4 embryo) วิธี BACs-on-Beads assayBlastocystกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจDisomy for chromosome1 - 22, XX or XYNo grain or losson target regions26,40029,30029,300กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ-10 วันทำการ--มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300205Rapid aneuploidy screening in all 24 chromosomes by BACs on Beads (PGD, 4 embryo) วิธี BACs-on-Beads assayOtherกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจDisomy for chromosome1 - 22, XX or XYNo grain or losson target regions26,40029,30029,300กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ-10 วันทำการ--มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300206Rapid aneuploidy screening in all 24 chromosomes by BACs on Beads (PGD, 6 embryo) วิธี BACs-on-Beads assayBlastocystกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจDisomy for chromosome1 - 22, XX or XYNo grain or losson target regions38,40042,40042,400กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ-10 วันทำการ--มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300207Rapid aneuploidy screening in all 24 chromosomes by BACs on Beads (PGD, 6 embryo) วิธี BACs-on-Beads assayOtherกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจDisomy for chromosome1 - 22, XX or XYNo grain or losson target regions38,40042,40042,400กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ-10 วันทำการ--มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300208Rapid aneuploidy screening in all 24 chromosomes by BACs on Beads (PGD, 8 embryo) วิธี BACs-on-Beads assayBlastocystกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจDisomy for chromosome1 - 22, XX or XYNo grain or losson target regions51,00056,30056,300กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ-10 วันทำการ--มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300209Rapid aneuploidy screening in all 24 chromosomes by BACs on Beads (PGD, 8 embryo) วิธี BACs-on-Beads assayOtherกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจDisomy for chromosome1 - 22, XX or XYNo grain or losson target regions51,00056,30056,300กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ-10 วันทำการ--มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300162Rapid aneuploidy screening in all 24 chromosomes by BACs-on-Beads (PGD) วิธี BACs-on-Beads assayBlastomearกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจDisomy for chromosome1 - 22, XX or XYNo grain or losson target regions8,3009,3009,300กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ-10 วันทำการ-48 ชม.มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300163Rapid aneuploidy screening in all 24 chromosomes by BACs-on-Beads (PGD) วิธี BACs-on-Beads assayOtherกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจDisomy for chromosome1 - 22, XX or XYNo grain or losson target regions8,3009,3009,300กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ-10 วันทำการ-48 ชม.มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300157Rapid aneuploidy screening in all 24 chromosomes by BACs-on-Beads (PND) วิธี BACs-on-Beads assayAmniotic fluid 5 - 10 ml.การป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ และmaternal cellcontaminationDisomy forchromosome1 - 22, XX or XYNo grain or losson targetregions6,0006,8006,800จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-5 วันทำการ--มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300158Rapid aneuploidy screening in all 24 chromosomes by BACs-on-Beads (PND) วิธี BACs-on-Beads assayChorionic villi > 5 mg.in normal salineการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ และmaternal cellcontaminationDisomy forchromosome1 - 22, XX or XYNo grain or losson targetregions6,0006,8006,800จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-5 วันทำการ--มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300159Rapid aneuploidy screening in all 24 chromosomes by BACs-on-Beads (PND) วิธี BACs-on-Beads assayCord blood 0.5 - 1.0 ml.ด้วย EDTAการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ และmaternal cellcontaminationDisomy forchromosome1 - 22, XX or XYNo grain or losson targetregions6,0006,8006,800จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-5 วันทำการ--มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300160Rapid aneuploidy screening in all 24 chromosomes by BACs-on-Beads (PND) วิธี BACs-on-Beads assayProduct of conception0.5 x 0.5 x 0.5 cm.in normal saline การป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ และmaternal cellcontaminationDisomy forchromosome1 - 22, XX or XYNo grain or losson targetregions6,0006,8006,800จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-5 วันทำการ--มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300161Rapid aneuploidy screening in all 24 chromosomes by BACs-on-Beads (PND) วิธี BACs-on-Beads assayOtherกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ และmaternal cellcontaminationDisomy forchromosome1 - 22, XX or XYNo grain or losson targetregions6,0006,8006,800จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-5 วันทำการ--มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300182Rapid aneuploidy screening in all 24 chromosomes by BACs-on-Beads (PND) วิธี BACs-on-Beads assayHeart blood 1 - 3 ml.ด้วย EDTAการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ และmaternal cellcontaminationDisomy forchromosome1 - 22, XX or XYNo grain or losson targetregions6,0006,8006,800จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-5 วันทำการ--มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300183Rapid aneuploidy screening in all 24 chromosomes by BACs-on-Beads (PND) วิธี BACs-on-Beads assayPeripheral blood 1 - 3 ml.ด้วย EDTAการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ และmaternal cellcontaminationDisomy forchromosome1 - 22, XX or XYNo grain or losson targetregions6,0006,8006,800จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-5 วันทำการ--มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300164Rapid detection of 24 chromosomal abnormalities and 9 microdeletion syndromes by BACs-on-Beads (PND) วิธี BACs-on-Beads assayAmniotic fluid 5 - 10 ml.การป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ และmaternal cellcontaminationDisomy forchromosome1 - 22, XX or XYNo gain or loss of 9 microdeletionsyndromeregions andtarget regions10,00011,20011,200จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-5 วันทำการ--มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300165Rapid detection of 24 chromosomal abnormalities and 9 microdeletion syndromes by BACs-on-Beads (PND) วิธี BACs-on-Beads assayChorionic villi > 5 mg.in normal salineการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ และmaternal cellcontaminationDisomy forchromosome1 - 22, XX or XYNo gain or loss of 9 microdeletionsyndromeregions andtarget regions10,00011,20011,200จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-5 วันทำการ--มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300166Rapid detection of 24 chromosomal abnormalities and 9 microdeletion syndromes by BACs-on-Beads (PND) วิธี BACs-on-Beads assayCord blood 0.5 - 1.0 ml.ด้วย EDTAการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ และmaternal cellcontaminationDisomy forchromosome1 - 22, XX or XYNo gain or loss of 9 microdeletionsyndromeregions andtarget regions10,00011,20011,200จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-5 วันทำการ--มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300167Rapid detection of 24 chromosomal abnormalities and 9 microdeletion syndromes by BACs-on-Beads (PND) วิธี BACs-on-Beads assayProduct of conception0.5 x 0.5 x 0.5 cm.in normal saline การป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ และmaternal cellcontaminationDisomy forchromosome1 - 22, XX or XYNo gain or loss of 9 microdeletionsyndromeregions andtarget regions10,00011,20011,200จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-5 วันทำการ--มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300168Rapid detection of 24 chromosomal abnormalities and 9 microdeletion syndromes by BACs-on-Beads (PND) วิธี BACs-on-Beads assayOtherกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ และmaternal cellcontaminationDisomy forchromosome1 - 22, XX or XYNo gain or loss of 9 microdeletionsyndromeregions andtarget regions10,00011,20011,200จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-5 วันทำการ--มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300184Rapid detection of 24 chromosomal abnormalities and 9 microdeletion syndromes by BACs-on-Beads (PND) วิธี BACs-on-Beads assayHeart blood 1 - 3 ml.ด้วย EDTAการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ และmaternal cellcontaminationDisomy forchromosome1 - 22, XX or XYNo gain or loss of 9 microdeletionsyndromeregions andtarget regions10,00011,20011,200จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-5 วันทำการ--มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300185Rapid detection of 24 chromosomal abnormalities and 9 microdeletion syndromes by BACs-on-Beads (PND) วิธี BACs-on-Beads assayPeripheral blood 1 - 3 ml.ด้วย EDTAการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ และmaternal cellcontaminationDisomy forchromosome1 - 22, XX or XYNo gain or loss of 9 microdeletionsyndromeregions andtarget regions10,00011,20011,200จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-5 วันทำการ--มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300188Rapid detection of aneuploidies 13, 18, 21, X and Y by quantitative fluorescent - PCR (QF-PCR) วิธี QF-PCRAmniotic fluid 5 - 10 ml.การป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ และmaternal cellcontaminationDisomy13,18,21,XX or XY4,0004,6004,600จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-3 วันทำการ--มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300189Rapid detection of aneuploidies 13, 18, 21, X and Y by quantitative fluorescent - PCR (QF-PCR) วิธี QF-PCRChorionic villi > 5 mg.in normal salineการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ และmaternal cellcontaminationDisomy13,18,21,XX or XY4,0004,6004,600จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-3 วันทำการ--มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300190Rapid detection of aneuploidies 13, 18, 21, X and Y by quantitative fluorescent - PCR (QF-PCR) วิธี QF-PCRCord blood 0.5 - 1.0 ml.ด้วย EDTAการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ และmaternal cellcontaminationDisomy13,18,21,XX or XY4,0004,6004,600จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-3 วันทำการ--มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300191Rapid detection of aneuploidies 13, 18, 21, X and Y by quantitative fluorescent - PCR (QF-PCR) วิธี QF-PCRHeart blood 1 - 3 ml.ด้วย EDTAการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ และmaternal cellcontaminationDisomy13,18,21,XX or XY4,0004,6004,600จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-3 วันทำการ--มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300192Rapid detection of aneuploidies 13, 18, 21, X and Y by quantitative fluorescent - PCR (QF-PCR) วิธี QF-PCRPeripheral blood 1 - 3 ml.ด้วย EDTAการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ และmaternal cellcontaminationDisomy13,18,21,XX or XY4,0004,6004,600จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-3 วันทำการ--มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300193Rapid detection of aneuploidies 13, 18, 21, X and Y by quantitative fluorescent - PCR (QF-PCR) วิธี QF-PCRProduct of conception0.5 x 0.5 x 0.5 cm.in normal saline การป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ และmaternal cellcontaminationDisomy13,18,21,XX or XY4,0004,6004,600จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-3 วันทำการ--มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300194Rapid detection of aneuploidies 13, 18, 21, X and Y by quantitative fluorescent - PCR (QF-PCR) วิธี QF-PCROtherกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ และmaternal cellcontaminationDisomy13,18,21,XX or XY4,0004,6004,600จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-3 วันทำการ--มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300153Rapid detection of aneuploidies 13, 18, 21, X, Y and 9 microdeletion syndromes by BACs-on-Beads (PND) วิธี BACs-on-Beads assayAmniotic fluid 5 - 10 ml.การป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ และmaternal cellcontaminationDisomy 13,18,21,XX or XYNo gain or loss of microdeletionsyndromeregions6,0006,8006,800จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-5 วันทำการ--มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300154Rapid detection of aneuploidies 13, 18, 21, X, Y and 9 microdeletion syndromes by BACs-on-Beads (PND) วิธี BACs-on-Beads assayChorionic villi > 5 mg.in normal salineการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ และmaternal cellcontaminationDisomy 13,18,21,XX or XYNo gain or loss of microdeletionsyndromeregions6,0006,8006,800จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-5 วันทำการ--มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300155Rapid detection of aneuploidies 13, 18, 21, X, Y and 9 microdeletion syndromes by BACs-on-Beads (PND) วิธี BACs-on-Beads assayCord blood 0.5 - 1.0 ml.ด้วย EDTAการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ และmaternal cellcontaminationDisomy 13,18,21,XX or XYNo gain or loss of microdeletionsyndromeregions6,0006,8006,800จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-5 วันทำการ--มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300156Rapid detection of aneuploidies 13, 18, 21, X, Y and 9 microdeletion syndromes by BACs-on-Beads (PND) วิธี BACs-on-Beads assayOtherกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ และmaternal cellcontaminationDisomy 13,18,21,XX or XYNo gain or loss of microdeletionsyndromeregions6,0006,8006,800จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-5 วันทำการ--มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300179Rapid detection of aneuploidies 13, 18, 21, X, Y and 9 microdeletion syndromes by BACs-on-Beads (PND) วิธี BACs-on-Beads assayHeart blood 1 - 3 ml.ด้วย EDTAการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ และmaternal cellcontaminationDisomy 13,18,21,XX or XYNo gain or loss of microdeletionsyndromeregions6,0006,8006,800จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-5 วันทำการ--มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300180Rapid detection of aneuploidies 13, 18, 21, X, Y and 9 microdeletion syndromes by BACs-on-Beads (PND) วิธี BACs-on-Beads assayPeripheral blood 1 - 3 ml.ด้วย EDTAการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ และmaternal cellcontaminationDisomy 13,18,21,XX or XYNo gain or loss of microdeletionsyndromeregions6,0006,8006,800จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-5 วันทำการ--มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300181Rapid detection of aneuploidies 13, 18, 21, X, Y and 9 microdeletion syndromes by BACs-on-Beads (PND) วิธี BACs-on-Beads assayProduct of conception0.5 x 0.5 x 0.5 cm.in normal saline การป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ และmaternal cellcontaminationDisomy 13,18,21,XX or XYNo gain or loss of microdeletionsyndromeregions6,0006,8006,800จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-5 วันทำการ--มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300062Rb-1 Gene by FISH วิธี Fluorescence in situ hybirdization (FISH)Blood 3 - 5 ml.ด้วย EDTA or Heparin 50 I.U./ml. การป้องกันการปนเปื้อน -2,7003,4003,400จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-5 วันทำการ3 วันทำการ3 วันทำการมนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300064Rb-1 Gene by FISH วิธี Fluorescence in situ hybirdization (FISH)Otherกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการการป้องกันการปนเปื้อน -2,7003,4003,400จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-5 วันทำการ3 วันทำการ3 วันทำการมนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300018Sex chromosome by FISH วิธี Fluorsence in situ hybridization (FISH)Peripheral blood 3 - 5 ml.ด้วย EDTA or Heparin 50 I.U./ml.การป้องกันการปนเปื้อน -3,0003,7003,700จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-4 วันทำการ3 วันทำการ2 วันทำการมนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300019Sex chromosome by FISH วิธี Fluorsence in situ hybridization (FISH)Amniotic fluid 10 ml.การป้องกันการปนเปื้อน -3,0003,7003,700จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-4 วันทำการ3 วันทำการ2 วันทำการมนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300020Sex chromosome by FISH วิธี Fluorsence in situ hybridization (FISH)Bone marrow 3 - 5 ml.ด้วย EDTA or Heparin 50 I.U./ml.การป้องกันการปนเปื้อน -3,0003,7003,700จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-4 วันทำการ3 วันทำการ2 วันทำการมนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300022Sex chromosome by FISH วิธี Fluorsence in situ hybridization (FISH)Cord blood 1 - 2 ml.ด้วย EDTA or Heparin 50 I.U./ml.การป้องกันการปนเปื้อน -3,0003,7003,700จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-4 วันทำการ3 วันทำการ2 วันทำการมนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300023Sex chromosome by FISH วิธี Fluorsence in situ hybridization (FISH)Otherกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการการป้องกันการปนเปื้อน -3,0003,7003,700จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-4 วันทำการ3 วันทำการ2 วันทำการมนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300021Sex chromosome by FISH วิธี Fluorsence in situ hybridization (FISH)---3,0003,7003,700-----มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300073TEL/AML Fusion gene by FISH วิธี Fluorescence in situ hybirdization (FISH)Blood 3 - 5 ml.ด้วย EDTA or Heparin 50 I.U./ml. การป้องกันการปนเปื้อน -2,8003,5003,500จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-5 วันทำการ3 วันทำการ3 วันทำการมนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300074TEL/AML Fusion gene by FISH วิธี Fluorescence in situ hybirdization (FISH)Bone marrow 3 - 5 ml.ด้วย EDTA or Heparin 50 I.U./ml. การป้องกันการปนเปื้อน -2,8003,5003,500จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-5 วันทำการ3 วันทำการ3 วันทำการมนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300076TEL/AML Fusion gene by FISH วิธี Fluorescence in situ hybirdization (FISH)Otherกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการการป้องกันการปนเปื้อน -2,8003,5003,500จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-5 วันทำการ3 วันทำการ3 วันทำการมนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300214Trisomy 13 by FISH วิธี Fluorescence in situ hybridization (FISH)การทดสอบใหม่ รอเปิดบริการAmniotic fluid 10 ml. การป้องกันการปนเปื้อน -   จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-5 วันทำการ3 วันทำการ3 วันทำการมนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300215Trisomy 13 by FISH วิธี Fluorescence in situ hybridization (FISH)การทดสอบใหม่ รอเปิดบริการCord blood 1 - 2 ml.ด้วย EDTA or Heparin 50 I.U./ml.การป้องกันการปนเปื้อน -   จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-5 วันทำการ3 วันทำการ3 วันทำการมนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300216Trisomy 13 by FISH วิธี Fluorescence in situ hybridization (FISH)การทดสอบใหม่ รอเปิดบริการPeripheral blood 3 - 5 ml.ด้วย EDTA or Heparin 50 I.U./ml.การป้องกันการปนเปื้อน -   จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-5 วันทำการ3 วันทำการ3 วันทำการมนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300217Trisomy 13 by FISH วิธี Fluorescence in situ hybridization (FISH)การทดสอบใหม่ รอเปิดบริการOtherกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการการป้องกันการปนเปื้อน -   จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-5 วันทำการ3 วันทำการ3 วันทำการมนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300218Trisomy 18 by FISH (Amniotic Fluid)Amniotic Fluid--3,1003,6003,600-----มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300220Trisomy 18 by FISH (Cord Blood)Cord Blood--3,1003,6003,600-----มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300221Trisomy 18 by FISH (Other)Other--3,1003,6003,600-----มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300219Trisomy 18 by FISH (Peripheral Blood)Peripheral Blood--3,1003,6003,600-----มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300218Trisomy 18 by FISH วิธี Fluorescence in situ hybridization (FISH)การทดสอบใหม่ รอเปิดบริการAmniotic fluid 10 ml. การป้องกันการปนเปื้อน -   จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-5 วันทำการ3 วันทำการ3 วันทำการมนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300219Trisomy 18 by FISH วิธี Fluorescence in situ hybridization (FISH)การทดสอบใหม่ รอเปิดบริการCord blood 1 - 2 ml.ด้วย EDTA or Heparin 50 I.U./ml.การป้องกันการปนเปื้อน -   จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-5 วันทำการ3 วันทำการ3 วันทำการมนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300220Trisomy 18 by FISH วิธี Fluorescence in situ hybridization (FISH)การทดสอบใหม่ รอเปิดบริการPeripheral blood 3 - 5 ml.ด้วย EDTA or Heparin 50 I.U./ml.การป้องกันการปนเปื้อน -   จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-5 วันทำการ3 วันทำการ3 วันทำการมนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300221Trisomy 18 by FISH วิธี Fluorescence in situ hybridization (FISH)การทดสอบใหม่ รอเปิดบริการOtherกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการการป้องกันการปนเปื้อน -   จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-5 วันทำการ3 วันทำการ3 วันทำการมนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300024Trisomy 21 by FISH วิธี Fluorescence in situ hybridization (FISH)Peripheral blood 3 - 5 ml.ด้วย EDTA or Heparin 50 I.U./ml.การป้องกันการปนเปื้อน -2,7003,4003,400จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-5 วันทำการ3 วันทำการ3 วันทำการมนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300025Trisomy 21 by FISH วิธี Fluorescence in situ hybridization (FISH)Amniotic fluid 10 ml. การป้องกันการปนเปื้อน -2,7003,4003,400จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-5 วันทำการ3 วันทำการ3 วันทำการมนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300028Trisomy 21 by FISH วิธี Fluorescence in situ hybridization (FISH)Cord blood 1 - 2 ml.ด้วย EDTA or Heparin 50 I.U./ml.การป้องกันการปนเปื้อน -2,7003,4003,400จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-5 วันทำการ3 วันทำการ3 วันทำการมนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300029Trisomy 21 by FISH วิธี Fluorescence in situ hybridization (FISH)Otherกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการการป้องกันการปนเปื้อน -2,7003,4003,400จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-5 วันทำการ3 วันทำการ3 วันทำการมนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300051VCFS/DiGeorge/CATCH22 (Chromosome and FISH analysis) วิธี Banding techniques และ FISHPeripheral blood 3 - 5 ml.ด้วย Heparin 50 I.U./ml. การป้องกันการปนเปื้อน-4,0005,0005,000จันทร์, อังคาร, ศุกร์8.30 - 16.30 น.-15 วันทำการ6 วันทำการ6 วันทำการมนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300052VCFS/DiGeorge/CATCH22 (Chromosome and FISH analysis) วิธี Banding techniques และ FISHCord blood 1 - 2 ml.ด้วย Heparin 50 I.U./ml.การป้องกันการปนเปื้อน-4,0005,0005,000จันทร์, อังคาร, ศุกร์8.30 - 16.30 น.-15 วันทำการ6 วันทำการ6 วันทำการมนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300054VCFS/DiGeorge/CATCH22 (Chromosome and FISH analysis) วิธี Banding techniques และ FISHOtherกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการการป้องกันการปนเปื้อน-4,0005,0005,000จันทร์, อังคาร, ศุกร์8.30 - 16.30 น.-15 วันทำการ6 วันทำการ6 วันทำการมนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300047VCFS/DiGeorge/CATCH22 (FISH analysis) วิธี Fluorescence in situ hybridization (FISH)Peripheral blood 3 - 5 ml.ด้วย Heparin 50 I.U./ml. การป้องกันการปนเปื้อน-2,6003,3003,300จันทร์, อังคาร, ศุกร์8.30 - 16.30 น.-7 วันทำการ6 วันทำการ6 วันทำการมนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300048VCFS/DiGeorge/CATCH22 (FISH analysis) วิธี Fluorescence in situ hybridization (FISH)Cord blood 1 - 2 ml.ด้วย Heparin 50 I.U./ml.การป้องกันการปนเปื้อน-2,6003,3003,300จันทร์, อังคาร, ศุกร์8.30 - 16.30 น.-7 วันทำการ6 วันทำการ6 วันทำการมนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300050VCFS/DiGeorge/CATCH22 (FISH analysis) วิธี Fluorescence in situ hybridization (FISH)Otherกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการการป้องกันการปนเปื้อน-2,6003,3003,300จันทร์, อังคาร, ศุกร์8.30 - 16.30 น.-7 วันทำการ6 วันทำการ6 วันทำการมนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300210Whole genome amplification วิธี PCR techniqueระยะเวลาดำเนินการ 3 วันทำการ Otherกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ-3,9004,5004,500กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ----มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300065Williams syndrome (Chromosome and FISH analysis) วิธี Banding techniques และ FISHPeripheral blood 3 - 5 ml.ด้วย Heparin 50 I.U./ml. การป้องกันการปนเปื้อน-4,0005,0005,000จันทร์, อังคาร, ศุกร์8.30 - 16.30 น.-15 วันทำการ6 วันทำการ6 วันทำการมนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300067Williams syndrome (Chromosome and FISH analysis) วิธี Banding techniques และ FISHCord blood 1 - 2 ml.ด้วย Heparin 50 I.U./ml.การป้องกันการปนเปื้อน-4,0005,0005,000จันทร์, อังคาร, ศุกร์8.30 - 16.30 น.-15 วันทำการ6 วันทำการ6 วันทำการมนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300068Williams syndrome (Chromosome and FISH analysis) วิธี Banding techniques และ FISHOtherกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการการป้องกันการปนเปื้อน-4,0005,0005,000จันทร์, อังคาร, ศุกร์8.30 - 16.30 น.-15 วันทำการ6 วันทำการ6 วันทำการมนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300069Williams syndrome (FISH analysis) วิธี Fluorescence in situ hybirdization (FISH)Peripheral blood 3 - 5 ml.ด้วย Heparin 50 I.U./ml. การป้องกันการปนเปื้อน-2,6003,3003,300จันทร์, อังคาร, ศุกร์8.30 - 16.30 น.-7 วันทำการ6 วันทำการ6 วันทำการมนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300071Williams syndrome (FISH analysis) วิธี Fluorescence in situ hybirdization (FISH)Cord blood 1 - 2 ml.ด้วย Heparin 50 I.U./ml.การป้องกันการปนเปื้อน-2,6003,3003,300จันทร์, อังคาร, ศุกร์8.30 - 16.30 น.-7 วันทำการ6 วันทำการ6 วันทำการมนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300072Williams syndrome (FISH analysis) วิธี Fluorescence in situ hybirdization (FISH)Otherกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการการป้องกันการปนเปื้อน-2,6003,3003,300จันทร์, อังคาร, ศุกร์8.30 - 16.30 น.-7 วันทำการ6 วันทำการ6 วันทำการมนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300211X-STR Analysis วิธี Fluroescent based PCR technique using capillary electrophoresisBuccal cell on FTA Cardกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ-6,6007,5007,500จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-1 เดือน -2สัปดาห์มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300212X-STR Analysis วิธี Fluroescent based PCR technique using capillary electrophoresisBlood 1 - 3 ml.ด้วย EDTAกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ-6,6007,5007,500จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-1 เดือน -2สัปดาห์มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300213X-STR Analysis วิธี Fluroescent based PCR technique using capillary electrophoresisOtherกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ-6,6007,5007,500จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-1 เดือน -2สัปดาห์มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300080Y-STR analysis---6,0006,5006,500-----มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300081Y-STR analysis---6,0006,5006,500-----มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300082Y-STR analysis---6,0006,5006,500-----มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300083Y-STR analysis---6,0006,5006,500-----มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300084Y-STR analysis---6,0006,5006,500-----มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300078Y-STR Analysis วิธี Fluorescent based PCR technique using capillary electrophoresisBuccal cell on FTA Cardกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ-6,0006,5006,500จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-1 เดือน -2สัปดาห์มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300079Y-STR Analysis วิธี Fluorescent based PCR technique using capillary electrophoresisBlood 1 - 3 ml.ด้วย EDTAกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ-6,0006,5006,500จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-1 เดือน -2สัปดาห์มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
300085Y-STR Analysis วิธี Fluorescent based PCR technique using capillary electrophoresisOtherกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ-6,0006,5006,500จันทร์ - เสาร์8.30 - 16.30 น.-1 เดือน -2สัปดาห์มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369
3000128การเพาะเลี้ยงเซลล์ (Amniotic fluid)---3,0003,5003,500-----มนุษย์พันธุศาสตร์ (Human Genetics) Tel:02-2011369