ออกจากระบบ
หน้าหลัก >> การจัดการข้อมูลการทดสอบ
รายละเอียดการทดสอบ โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
   
ชื่อการทดสอบ (Test Name)   รหัสการทดสอบ (Test Code)
สิ่งที่ตรวจ/ปริมาตร (Specimen/Volumn)   ห้องปฏิบัติการ
       
รหัสการทดสอบชื่อการทดสอบสิ่งที่ตรวจ/ปริมาตรข้อควรระวังค่าอ้างอิงสามัญ (บาท)คลินิกพิเศษ/รพ.รัฐอื่น (บาท)รพ.เอกชน (บาท)วันทำการ ข้อบ่งชี้ปกติตรวจซ้ำด่วนห้องปฏิบัติการ 
250011Absolute Eosinophil count วิธี automated blood cell analyzer EDTA blood (หลอดสูญญากาศจุกสีม่วง) 3 ml. นำส่งห้องปฏิบัติการ ทันทีหลังเจาะเลือด 100-300 cells/cumm. 608080ทำทุกวัน บอกภาวะการมีพยาธิหรืออาการ แพ้ต่าง ๆ 1 ชม.1 ชม. 30 นาที30 นาทีโลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250012Absolute Eosinophil count วิธี automated blood cell analyzerHeparinized microtube นำส่งห้องปฏิบัติการ ทันทีหลังเจาะเลือด 100-300 cells/cumm. 608080ทำทุกวัน บอกภาวะการมีพยาธิหรืออาการ แพ้ต่าง ๆ 1 ชม.1 ชม. 30 นาที30 นาทีโลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250037Acid phosphatase C tartrate resistance วิธี Goldberg, A.F. and Barka, T. (1962) EDTA blood 3 ml. รีบนำส่งห้องปฏิบัติการทันทีหลังเจาะเลือด Positive 250350350ทุกวันเวลาราชการ Hairy cell leukemia 2-3 วัน--โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250038Acid phosphatase C tartrate resistance วิธี Goldberg, A.F. and Barka, T. (1962) Fresh peripheral blood smear 2-3 แผ่นควรห่อฟรอยด์ แยกใส่ถุงพลาสติก ไม่ให้สไลด์แตกPositive 250350350ทุกวันเวลาราชการ Hairy cell leukemia 2-3 วัน--โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250039Acid phosphatase C tartrate resistance วิธี Goldberg, A.F. and Barka, T. (1962)Bone marrow smear 2-3 แผ่น ควรห่อฟรอยด์ แยกใส่ถุงพลาสติก ไม่ให้สไลด์แตก Positive 250350350ทุกวันเวลาราชการ Hairy cell leukemia 2-3 วัน--โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250040Acid phosphatase C tartrate resistance วิธี Goldberg, A.F. and Barka, T. (1962) Cord blood smear 2-3 แผ่น ควรห่อฟรอยด์ แยกใส่ถุงพลาสติก แยกใส่ถุงพลาสติกPositive 250350350ทุกวันเวลาราชการ Hairy cell leukemia 2-3 วัน--โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250076Activated protein C resistance3.2% Trisodium citrated blood (หลอดสูญญากาศจุกสีฟ้า) 4.5 ml.แช่ในน้ำที่ผสมกับน้ำแข็ง ห้ามแช่ในน้ำแข็งโดยตรงPositive1,1001,2001,200อังคาร,ศุกร์ถ้า positive คนไข้จะมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดthrombosis3 วัน4 วัน3 วันโลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250045Alpha-naphthyl acetate esterase (ANAE) วิธี Yam LT, Li, Cy, Crosby WH (1971) EDTA blood 3 ml. รีบนำส่งห้องปฏิบัติการทันทีหลังเจาะเลือด Positive 300400400เวลาราชการ กลุ่ม monocytic series 2-3 วัน--โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250046Alpha-naphthyl acetate esterase (ANAE) (Blood smear) วิธี Yam LT, Li, Cy, Crosby WH (1971) Fresh peripheral blood smear 2-3 แผ่นควรห่อฟรอยด์ แยกใส่ถุงพลาสติก ไม่ให้สไลด์แตก Positive 300400400เวลาราชการ กลุ่ม monocytic series 2-3 วัน--โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250047Alpha-naphthyl acetate esterase (ANAE) (Blood smear) วิธี Yam LT, Li, Cy, Crosby WH (1971)Bone marrow smear 2-3 แผ่น ควรห่อฟรอยด์ แยกใส่ถุงพลาสติก ไม่ให้สไลด์แตก Positive 300400400เวลาราชการ กลุ่ม monocytic series 2-3 วัน--โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250048Alpha-naphthyl acetate esterase (ANAE) (Blood smear) วิธี Yam LT, Li, Cy, Crosby WH (1971) Cord blood smear 2-3 แผ่น ควรห่อฟรอยด์ แยกใส่ถุงพลาสติก ไม่ให้สไลด์แตก Positive 300400400เวลาราชการ กลุ่ม monocytic series 2-3 วัน--โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250041Alpha-naphthyl acetate esterase with NaF วิธี Yam LT, Li, Cy, Crosby WH (1971) EDTA blood 3 ml. รีบนำส่งห้องปฏิบัติการทันที หลังเจาะเลือดNegative (resist) 400600600เวลาราชการmegakaryocytic series 2-3 วัน--โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250042Alpha-naphthyl acetate esterase with NaF วิธี Yam LT, Li, Cy, Crosby WH (1971) Fresh peripheral blood smear 2-3 แผ่นควรห่อฟรอยด์ แยกใส่ถุงพลาสติก ไม่ให้สไลด์แตกNegative (resist) 400600600เวลาราชการmegakaryocytic series 2-3 วัน--โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250043Alpha-naphthyl acetate esterase with NaF วิธี Yam LT, Li, Cy, Crosby WH (1971)Bone marrow smear 2-3 แผ่น ควรห่อฟรอยด์ แยกใส่ถุงพลาสติก ไม่ให้สไลด์แตก Negative (resist) 400600600เวลาราชการmegakaryocytic series 2-3 วัน--โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250044Alpha-naphthyl acetate esterase with NaF วิธี Yam LT, Li, Cy, Crosby WH (1971) Cord blood smear 2-3 แผ่น ควรห่อฟรอยด์ แยกใส่ถุงพลาสติก ไม่ให้สไลด์แตกNegative (resist) 400600600เวลาราชการmegakaryocytic series 2-3 วัน--โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250082Anti FXa ต่อ Enoxaparin (Clexane) วิธี chromogenic3.2% Trisodium citrated blood (หลอดสูญญากาศจุกสีฟ้า) 4.5 ml.แช่ในน้ำเย็นหรือน้ำที่ มีน้ำแข็งละลายอยู่ ห้ามแช่ในน้ำแข็ง โดยตรง0.5-1.0 IU/ml 400450450ทำทุกวันเวลาราชการวัดระดับปริมาณ LMW heparin ใน plasma 2 ชม.61 ชม.โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250081Anti FXa ต่อ Fondaparinux sodium (Arixtra) วิธี chromogenic3.2% Trisodium citrated blood (หลอดสูญญากาศจุกสีฟ้า) 4.5 ml.แช่ในน้ำเย็นหรือน้ำที่ มีน้ำแข็งละลายอยู่ ห้ามแช่ในน้ำแข็ง โดยตรง0.5-1.0 IU/ml 400450450ทำทุกวันเวลาราชการวัดระดับปริมาณ LMW heparin ใน plasma 2 ชม.61 ชม.โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250084Anti FXa ต่อ Fraxiparin วิธี chromogenic3.2% Trisodium citrated blood (หลอดสูญญากาศจุกสีฟ้า) 4.5 ml.แช่ในน้ำเย็นหรือน้ำที่ มีน้ำแข็งละลายอยู่ ห้ามแช่ในน้ำแข็ง โดยตรง0.5-1.0 IU/ml 400450450ทำทุกวันเวลาราชการวัดระดับปริมาณ LMW heparin ใน plasma 2 ชม.61 ชม.โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250083Anti FXa ต่อ Innohep (Tinzaparin) วิธี chromogenic3.2% Trisodium citrated blood (หลอดสูญญากาศจุกสีฟ้า) 4.5 ml.แช่ในน้ำเย็นหรือน้ำที่ มีน้ำแข็งละลายอยู่ ห้ามแช่ในน้ำแข็ง โดยตรง0.5-1.0 IU/ml 400450450ทำทุกวันเวลาราชการวัดระดับปริมาณ LMW heparin ใน plasma 2 ชม.61 ชม.โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250080Anti FXa ต่อ Standard heparin (Leo heparin) วิธี chromogenic3.2% Trisodium citrated blood (หลอดสูญญากาศจุกสีฟ้า) 4.5 ml.แช่ในน้ำเย็นหรือน้ำที่ มีน้ำแข็งละลายอยู่ ห้ามแช่ในน้ำแข็ง โดยตรง0.3-0.7 IU/ml 400450450ทำทุกวันเวลาราชการวัดระดับปริมาณ standard heparin ใน plasma2 ชม.61 ชม.โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250067Antithrombin III วิธี chromogenic3.2 % Trisodium citrated blood(หลอดสูญญากาศจุกสีฟ้า4.5 ml.แช่ในน้ำเย็นหรือน้ำที่มีน้ำแข็งละลายอยู่ห้ามแช่ในน้ำแข็งโดยตรงชาย 80-128% หญิง 82-136%450600600อังคาร,ศุกร์ค่าต่ำแสดงถึงการมีภาวะ thromboembolicstate3 วัน4 วัน3 วันโลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250049Beta-glucuronidase วิธี Hayashi et al (1964) EDTA blood 3 ml. รีบนำส่งห้องปฏิบัติการทันที หลังเจาะเลือดPositive 400600600เวลาราชการเซลล์แต่ละชนิด จะให้ผล positive แตกต่างกัน2-3 วัน--โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250050Beta-glucuronidase วิธี Hayashi et al (1964) Fresh peripheral blood smear 2-3 แผ่นควรห่อฟรอยด์ แยกใส่ถุงพลาสติก ไม่ให้สไลด์แตกPositive 400600600เวลาราชการเซลล์แต่ละชนิด จะให้ผล positive แตกต่างกัน2-3 วัน--โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250051Beta-glucuronidase วิธี Hayashi et al (1964)Bone marrow smear 2-3 แผ่น ควรห่อฟรอยด์ แยกใส่ถุงพลาสติก ใม่ให้สไลด์แตก Positive 400600600เวลาราชการเซลล์แต่ละชนิด จะให้ผล positive แตกต่างกัน 2-3 วัน--โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250052Beta-glucuronidase วิธี Hayashi et al (1964) Cord blood smear 2-3 แผ่น ควรห่อฟรอยด์ แยกใส่ถุงพลาสติก ไม่ให้สไลด์แตกPositive 400600600เวลาราชการเซลล์แต่ละชนิด จะให้ผล positive แตกต่างกัน2-3 วัน--โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250027Bleeding time (Skin puncture) วิธี Ivy method - เป็นการเจาะเลือดของคนไข้ที่ OPD Lab หรือ OPD ต่างๆ 1-6 นาที 507575ทำทุกวันถ้าค่ายาวกว่าปกติแสดงว่ามี bleeding disorder 1 ชม. -30 นาทีโลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250028Clot lysis time วิธี Tocantinwhole blood 1.5-2 ml. นำส่งห้องปฎิบัติการ ทันทีหลังเลือดที่ตรวจ VCT clot แล้ว No lysis within 24-48 hours 507575ทำทุกวันแสดง fibrinolytic activity ของคนไข้ 2 วัน2 วัน2 วันโลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250029Clot retraction วิธี Tocantinwhole blood 1.5-2 ml. นำส่งห้องปฎิบัติการทันทีหลังเลือดที่ตรวจ VCT clot แล้ว 50% retracted within 2 hours 507575ทำทุกวันถ้าหดตัวได้ไม่ดี (<50% retracted) แสดงว่ามีความผิดปกติของ เกร็ดเลือด2-4 ชม. -2 ชม.โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250030Coagulation time (Venous Clotting Time; VCT) วิธี Lee & whiteนำผู้ป่วยไปเจาะเลือดที่ศูนย์ชันสูตรผู้ป่วยนอก ต้องทำการตรวจที่ ศูนย์ชันสูตรผู้ป่วยนอก 5-15 นาที 1020 ทำทุกวันค่ายาวในพวกที่มีความผิดปกติของปัจจัยในการ แข็งตัวของเลือด1 ชม.1 ชม.1 ชม.โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250005Complete blood countEDTA blood(หลอดสูญญากาศจุกสีม่วง)3 ml. EDTA micro tube 0.5 mlนำส่งห้องปฏิบัติการทันทีหลังเจาะเลือดดูในรายละเอียดหน่วยโลหิตวิทยา90110110ทำทุกวัน(24 ชม.)ดูรายละเอียดหน่วยโลหิตวิทยา2 ชม.1 ชม.30 นาที1 ชม.โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250092Complete blood count +Malaria (Over sea check up) หรือ CBC ศตง. วิธี automated blood cell analyzer + วิธี thick and thin blood smearEDTA blood (หลอดสูญญากาศจุกสีม่วง) 3 ml.นำส่งห้องปฏิบัติการทันทีหลังเจาะเลือดดูในรายละเอียด หน่วยโลหิตวิทยา180  ทำทุกวันเวลาราชการดูรายละเอียดหน่วยโลหิตวิทยา2 ชม.--โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250071Complete blood count +Malaria วิธี automated blood cell analyzer + วิธี thick and thin blood smear EDTA blood (หลอดสูญญากาศจุกสีม่วง) 3 ml.นำส่งห้องปฏิบัติการทันทีหลังเจาะเลือด ดูในรายละเอียด หน่วยโลหิตวิทยา 90120120ทำทุกวัน (24 ชม.)ดูรายละเอียดหน่วยโลหิตวิทยา 2 ชม.3-5 ชม.1 ชม.โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250073D-dimer3.2% Trisodium citrated blood (หลอดสูญญากาศจุกสีฟ้า) 4.5 ml.แช่ในน้ำที่ผสมกับน้ำแข็ง ห้ามแช่ในน้ำแข็งโดยตรง0-550 ng/ml FEU400600600ทำทุกวัน(24 ชม.)บอกถึงภาวะการมี thrombosis3-4 ชม.1 วัน1 ชม.โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250053DIC panel tests---1,1301,5001,500-----โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250054Differential leukocyte count วิธี automated blood cell analyzer EDTA blood (หลอดสูญญากาศจุกสีม่วง) 3 ml.นำส่งห้องปฏิบัติการทันทีหลังเจาะเลือด ดูในรายละเอียด หน่วยโลหิตวิทยา 506060ทำทุกวัน (24 ชม.)แยกชนิดของ เม็ดเลือดขาว 2 ชม.1 ชม. 30 นาที1 ชม.โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250091Erythrocyte sedimentation rate (Over sea check up)หรือ ESR ศตง.EDTA blood (หลอดสูญญากาศจุกสีม่วง) 3 ml.นำส่งห้องปฏิบัติการทันทีหลังเจาะเลือดชาย 0-10 mmHg หญิง 0-20 mmHg70  ทำทุกวันเวลาราชการบอกภาวะการมีความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง หรือมีการติดเชื้อ1 ชม. 30 นาที--โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250013Erythrocyte sedimentation rate (ESR)EDTA blood(หลอดสูญญากาศจุกสีม่วง)3 ml.นำส่งห้องปฏิบัติการทันทีหลังเจาะเลือดชาย 0-10 mmHgหญิง 0-20 mmHg507575ทำทุกวัน(24 ชม.)บอกภาวะการมีความผิดปกติของเม็ดเลือดแดงหรือมีการติดเชื้อ1 ชม.30 นาที1 ชม.30 นาที45 นาทีโลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250031Euglobulin lysis timeวิธี Modified Sherry3.2% Trisodium citrated blood (หลอดสูญญากาศจุกสีฟ้า) 4.5 ml.แช่ในน้ำที่ผสมกับน้ำแข็ง ห้ามแช่ในน้ำแข็งโดยตรงNormal : no lysis within 2 hoursabnormal : completelysis before 2 hours200300300ทำทุกวันเวลาราชการบอกภาวะของการมีการเพิ่มขึ้นของ fibrinolytic activity3 ชม.6 ชม.3 ชม.โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250090Factor IX assay วิธี one stage factor assay3.2% Trisodium citrated blood (หลอดสูญญากาศจุกสีฟ้า) 4.5 ml. แช่ในน้ำที่ผสมกับ น้ำแข็ง ห้ามแช่ใน น้ำแข็งโดยตรง % activity = 70-120% 1,2001,4001,400ทำทุกวันเวลาราชการตรวจปริมาณ factor IX ที่มีใน plasma 1-2 วัน1-2 วัน -โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250086Factor V assay วิธี one stage factor assay3.2% Trisodium citrated blood (หลอดสูญญากาศจุกสีฟ้า) 4.5 ml. แช่ในน้ำที่ผสมกับ น้ำแข็ง ห้ามแช่ใน น้ำแข็งโดยตรง % activity = 70-120% 1,2001,4001,400ทำทุกวันเวลาราชการตรวจปริมาณ factor V ที่มีใน plasma 1-2 วัน1-2 วัน-โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250088Factor VII assay วิธี one stage factor assay3.2% Trisodium citrated blood (หลอดสูญญากาศจุกสีฟ้า) 4.5 ml. แช่ในน้ำที่ผสมกับ น้ำแข็ง ห้ามแช่ใน น้ำแข็งโดยตรง % activity = 70-120% 1,2001,4001,400ทำทุกวันเวลาราชการตรวจปริมาณ factor VII ที่มีใน plasma 1-2 วัน1-2 วัน -โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250089Factor VIII assay วิธี one stage factor assay3.2% Trisodium citrated blood (หลอดสูญญากาศจุกสีฟ้า) 4.5 ml. แช่ในน้ำที่ผสมกับ น้ำแข็ง ห้ามแช่ใน น้ำแข็งโดยตรง % activity = 70-150% 1,2001,4001,400ทำทุกวันเวลาราชการตรวจปริมาณ factor VIII ที่มีใน plasma 1-2 วัน1-2 วัน -โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250014Fetal hemoglobin stain วิธี Acid elution testEDTA blood 3 ml. รีบส่งห้องปฏิบัติการ ภายใน 24 ชม.หลังเจาะเลือด Negative in adult 608080ทุกวัน Positive เป็น HbF 1-3 วัน--โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250015Fetal hemoglobin stain วิธี Acid elution testFresh peripheral blood smear 2-3 แผ่น รีบส่งห้องปฏิบัติการ ภายใน 24 ชม.หลังเจาะเลือด Negative in adult 608080ทุกวัน Positive เป็น HbF 1-3 วัน--โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250032Fibrinogen levelวิธี Clauss method)3.2% Trisodium citrated blood (หลอดสูญญากาศจุกสีฟ้า) 4.5 ml.แช่ในน้ำที่ผสมกับน้ำแข็ง ห้ามแช่ในน้ำแข็งโดยตรง164-400 mg/dl350420420ทำทุกวัน(24 ชม.)บ่งชี้ถึงความสามารถในการแข็งตัวของเลือดของคนไข้ (Secondary hemostasis)2 ชม.1 ชม.30 นาที1 ชม.โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250079Free Protein S3.2% Trisodium citrated blood (หลอดสูญญากาศจุกสีฟ้า) 4.5 ml.แช่ในน้ำเย็นหรือน้ำที่มีน้ำแข็งละลายอยู่ห้ามแช่ในน้ำแข็งโดยตรงชาย 74-133% หญิง 73-128%8001,0001,000อังคาร,ศุกร์บ่งชี้ภาวะของ Thrombosis ในคนไข้2-3 วัน3-5 วัน2-3 วันโลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250010Heinz bodies (HB) วิธี Methyl violet staining EDTA blood (หลอดสูญญากาศจุกสีม่วง) 3 ml. นำส่งห้องปฏิบัติการทันทีหลังเจาะเลือด Negative 507070ทำทุกวันแสดง hemoglobin ที่ผิดปกติของคนไข้ 2-3 ชม.2-3 ชม.1 ชม.โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250002Hematocrit (Hct) วิธี automated blood cell analyzer EDTA blood (หลอดสูญญากาศจุกสีม่วง) 3 ml. นำส่งห้องปฏิบัติการทันทีหลังเจาะเลือด ดูในรายละเอียด หน่วยโลหิตวิทยา 506060ทำทุกวันบ่งชี้ภาวะ โลหิตจางของคนไข้ 1 ชม.1 ชม. 30 นาที30 นาทีโลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250003Hematocrit วิธี ManualEDTA micro tube 0.5 ml หรือ Capillary tubeนำส่งห้องปฏิบัติการทันทีหลังเจาะเลือดดูในรายละเอียดหน่วยโลหิตวิทยา506060ทำทุกวันบ่งชี้ภาวะโลหิตจางของคนไข้1 ชม.1 ชม.30 นาที30 นาทีโลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250072Hemoglobin & hematocrit วิธี automated blood cell analyzer EDTA blood (หลอดสูญญากาศจุกสีม่วง) 3 ml. นำส่งห้องปฏิบัติการทันทีหลังเจาะเลือด ดูในรายละเอียด หน่วยโลหิตวิทยา 506060ทำทุกวันบ่งชี้ภาวะ โลหิตจางของคนไข้ 1 ชม.1 ชม. 30 นาที30 นาทีโลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250001Hemoglobin (Hb) วิธี automated blood cell analyzer EDTA blood (หลอดสูญญากาศจุกสีม่วง) 3 ml. นำส่งห้องปฏิบัติการทันทีหลังเจาะเลือด ดูในรายละเอียด หน่วยโลหิตวิทยา 506060ทำทุกวันบ่งชี้ภาวะ โลหิตจางของคนไข้ 1 ชม.1 ชม. 30 นาที30 นาทีโลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250074Heparin assay (Anti Xa) วิธี Anti Xa (chromogenic method)3.2% Trisodium citrated blood (หลอดสูญญากาศจุกสีฟ้า) 4.5 ml. แช่ในน้ำที่ผสมกับ น้ำแข็ง ห้ามแช่ใน น้ำแข็งโดยตรง therapeutic range Leo 0.3-0.7 IU/ml Inoxa 0.5-1.0 IU/ml (twice a day) 1.0-2.0 IU/ml (once a day)400450450ทำทุกวันเวลาราชการใช้ในการติดตามการให้ heparin แก่ผู้ป่วย 2 ชม.6 ชม.2 ชม.โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250009Inclusion bodies (IB) วิธี New methylene blue staining EDTA blood (หลอดสูญญากาศจุกสีม่วง) 3 ml. นำส่งห้องปฏิบัติการทันทีหลังเจาะเลือด Negative 507070ทำทุกวันแสดง hemoglobin ที่ผิดปกติของคนไข้ 2-3 ชม.2-3 ชม.1 ชม.โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250018L.E. cell preparation วิธี Manual blood smearClotted blood 5-10 ml. นำส่งห้องปฏิบัติการทันทีหลังเจาะเลือด Negative 70100100ทุกวันPositive ใน SLE 1-2 วัน1-2 วัน1 วันโลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250016Leukocyte alkaline phosphatase stain (LAP) วิธี Kaplow (1963)Fresh peripheral blood smear 4 แผ่น รีบส่งห้องปฏิบัติการ ภายใน 4 ชม. หลังเจาะเลือด 50-100 Kaplow 150250250ทุกวัน 0-10 ถือว่าเป็น Chronic myelocytic leukemia1-3 วัน--โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250017Leukocyte alkaline phosphatase stain (LAP) วิธี Kaplow (1963)Bone marrow smear 4 แผ่น รีบส่งห้องปฏิบัติการ ภายใน 4 ชม. หลังเจาะเลือด 50-100 Kaplow 150250250ทุกวัน 0-10 ถือว่าเป็น Chronic myelocytic leukemia1-3 วัน--โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250085Lupus Anticoagulant วิธี APTT-LA และ dRVVT3.2% Trisodium citrated blood (หลอดสูญญากาศจุกสีฟ้า) 4.5 ml.แช่ในน้ำที่ผสมกับน้ำแข็ง ห้ามแช่ในน้ำแข็งโดยตรงNegative ทั้งสองหลักการ ถือว่า Negative แท้จริง Positive หลักการใดหลักการหนึ่ง ให้ถือว่า Positive8001,0001,000ทำทุกวันPositive ใน SLE, antiphospholipid syndrome หรือมี inhibitorบางชนิดในเลือด3-4 ชม.6 ชม.3-4 ชม.โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250008Malaria (thick and thin film) วิธี Thick and thin film Fresh peripheral blood smear นำส่งห้องปฏิบัติการทันทีหลังเจาะเลือด Not found 507070ทำทุกวัน (24 ชม.)ถ้าพบ malaria ห้องปฏิบัติการ จะแยกชนิดและ ระยะของ malaria ให้แพทย์ทราบ 2 ชม.1 ชม. 30 นาที1 ชม.โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250006Malaria (thick and thin film) วิธี Thick and thin film EDTA blood (หลอดสูญญากาศจุกสีม่วง) 3 ml. นำส่งห้องปฏิบัติการทันทีหลังเจาะเลือด Not found 507070ทำทุกวัน (24 ชม.)ถ้าพบ malaria ห้องปฏิบัติการ จะแยกชนิดและ ระยะของ malaria ให้แพทย์ทราบ 2 ชม.1 ชม. 30 นาที1 ชม.โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250007Malaria (thick and thin film)วิธี Thick and thin filmEDTA micro tube 0.5 mlนำส่งห้องปฏิบัติการทันทีหลังเจาะเลือดNot found507070ทำทุกวัน(24 ชม.)ถ้าพบ malariaห้องปฏิบัติการจะแยกชนิดและระยะของ malaria ให้แพทย์ทราบ2 ชม.1 ชม.30 นาที1 ชม.โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250095Malaria antigen screening(Rapid test)---220260260ทุกวัน----โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250077Mixing test APTT 3.2% Trisodium citrated blood (หลอดสูญญากาศจุกสีฟ้า) 4.5 ml. แช่ในน้ำที่ผสมกับ น้ำแข็ง ห้ามแช่ใน น้ำแข็งโดยตรง 200220220เวลาราชการบ่งบอกถึงความสามารถในการแข็งตัวของเลือดของคนไข้ 3 ชม.4 ชม.-โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250078Mixing test PT 3.2% Trisodium citrated blood (หลอดสูญญากาศจุกสีฟ้า) 4.5 ml. แช่ในน้ำที่ผสมกับ น้ำแข็ง ห้ามแช่ใน น้ำแข็งโดยตรง ดูในรายละเอียด หน่วยโลหิตวิทยา180200200เวลาราชการบ่งบอกถึงความสามารถในการแข็งตัวของเลือดของคนไข้ 3 ชม.4 ชม.-โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250033Partial thromboplastin time3.2% Trisodium citrated blood (หลอดสูญญากาศจุกสีฟ้า) 4.5 ml.รีบนำส่งห้องปฏิบัติการทันทีหลังเจาะเลือดดูในรายละเอียดหน่วยโลหิตวิทยา80100100ทำทุกวัน(24 ชม.)บ่งบอกถึงความสามารถในการแข็งตัวของเลือดของคนไข้ (secondaryhemostasis)2 ชม.1 ชม.30 นาที1 ชม.โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250019Periodic acid schiff stain (PAS) วิธี Hayhoe FGJ, Quaglino D. (1981) EDTA blood 3 ml. รีบนำส่งห้องปฏิบัติการทันทีหลังเจาะเลือด negative in erythroblast ในคนปกติ 250350400ทุกวันเวลาราชการ Positive ในerythroblast ใน erythroleukemia และ lymphoblast ใน ALL 2-3 วัน--โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250020Periodic acid schiff stain (PAS) วิธี Hayhoe FGJ, Quaglino D. (1981) Fresh peripheral blood smear 2-3 แผ่น ห่อฟรอยด์ ใส่กล่อง หรือถุง กันสไลด์แตก negative in erythroblast ในคนปกติ 250350400ทุกวันเวลาราชการ Positive ใน erythroblast ใน erythroleukemia และ lymphoblast ใน ALL2-3 วัน--โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250021Periodic acid schiff stain (PAS) วิธี Hayhoe FGJ, Quaglino D. (1981)Bone marrow smear 2-3 แผ่น ห่อฟรอยด์ ใส่กล่อง หรือถุง กันสไลด์แตก negative in erythroblast ในคนปกติ 250350400ทุกวันเวลาราชการ Positive ในerythroblast ใน erythroleukemia และ lymphoblast ใน ALL 2-3 วัน--โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250022Periodic acid schiff stain (PAS) วิธี Hayhoe FGJ, Quaglino D. (1981) Cord blood smear 2-3 แผ่น ห่อฟรอยด์ ใส่กล่อง หรือถุง กันสไลด์แตก negative in erythroblast ในคนปกติ 250350400ทุกวันเวลาราชการ Positive ในerythroblast ใน erythroleukemia และ lymphoblast ใน ALL 2-3 วัน--โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250023Peroxidase stain วิธี Sato & Sekiya EDTA blood 3 ml. รีบนำส่งห้องปฏิบัติการทันทีหลังเจาะเลือด Lymphocytic cells = negative 150250250ทุกวันเวลาราชการ Positive ใน myelocytic cells 2-3 วัน--โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250024Peroxidase stain วิธี Sato & Sekiya Fresh peripheral blood smear 2-3 แผ่นห่อฟรอยด์ ใส่กล่อง หรือถุง กันสไลด์แตก Lymphocytic cells = negative 150250250ทุกวันเวลาราชการ Positive ใน myelocytic cells 2-3 วัน--โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250025Peroxidase stain วิธี Sato & SekiyaBone marrow smear 2-3 แผ่น ห่อฟรอยด์ ใส่กล่อง หรือถุง กันสไลด์แตก Lymphocytic cells = negative 150250250ทุกวันเวลาราชการ Positive ใน myelocytic cells 2-3 วัน--โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250026Peroxidase stain วิธี Sato & Sekiya Cord blood smear 2-3 แผ่น ห่อฟรอยด์ ใส่กล่อง หรือถุง กันสไลด์แตก Lymphocytic cells = negative 150250250ทุกวันเวลาราชการ Positive ใน myelocytic cells 2-3 วัน--โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250075Platelet aggregation with ADP, collagen, adrenaline3.2% Trisodium citrated blood (หลอดสูญญากาศจุกสีฟ้า) 4.5 ml. 2 หลอดห้ามแช่ในน้ำเย็น หรือน้ำแข็งโดยเด็ดขาดดูในรายละเอียดหน่วยโลหิตวิทยา1,1501,5001,500ทำทุกวันเวลาราชการบอกถึงการทำงานของ platelet ของคนไข้3 ชม.4 ชม.3 ชม.โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250055Platelet aggregation with ADP, collagen, adrenaline, ristocetin3.2% Trisodium citrated blood (หลอดสูญญากาศจุกสีฟ้า) 4.5 ml. 2 หลอดห้ามแช่ในน้ำเย็น หรือน้ำแข็งโดยเด็ดขาดดูในรายละเอียดหน่วยโลหิตวิทยา1,5002,0002,000ทำทุกวันบอกถึงการทำงานของ platelet ของคนไข้3 ชม.4 ชม.3 ชม.โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250087Platelet aggregation with ADP+ Arachidonic acid3.2% Trisodium citrated blood (หลอดสูญญากาศจุกสีฟ้า) 4.5 ml. 2 หลอดห้ามแช่ในน้ำเย็น หรือน้ำแข็งโดยเด็ดขาดดูในรายละเอียดหน่วยโลหิตวิทยา9001,1001,100ทำทุกวันเวลาราชการบอกถึงภาวะการตอบสนองหรือต้านต่อยา antiplatelet ของคนไข้3 ชม.4 ชม.3 ชม.โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250004Platelet count วิธี automated cell counter EDTA blood (หลอดสูญญากาศจุกสีม่วง) 3 ml. นำส่งห้องปฏิบัติการ ทันทีหลังเจาะเลือด 140-450 x 103/cumm 506060ทำทุกวัน (24 ชม.)บ่งชี้ถึงขบวนการแข็งตัวของเลือด (primary hemostasis) 1 ชม.1 ชม. 30 นาที30 นาทีโลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250070Protein C3.2% Trisodium citrated blood (หลอดสูญญากาศจุกสีฟ้า) 4.5 ml.แช่ในน้ำที่ผสมกับน้ำแข็ง ห้ามแช่ในน้ำแข็งโดยตรงชาย 65-135% หญิง 62-141%8001,0001,000อังคาร,ศุกร์ถ้ามีปริมาณลดลงคนไข้จะมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดthrombosis3 วัน4 วัน3 วันโลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250068Protein S3.2% Trisodium citrated blood (หลอดสูญญากาศจุกสีฟ้า) 4.5 ml.แช่ในน้ำที่ผสมกับน้ำแข็ง ห้ามแช่ในน้ำแข็งโดยตรงชาย 60-140% หญิง 60-140%1,1001,3001,300อังคาร,ศุกร์ถ้ามีปริมาณลดลงคนไข้จะมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดthrombosis3 วัน4 วัน3 วันโลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250034Prothrombin time3.2% Trisodium citrated blood (หลอดสูญญากาศจุกสีฟ้า) 4.5 ml.รีบนำส่งห้องปฏิบัติการทันทีหลังเจาะเลือดดูในรายละเอียดหน่วยโลหิตวิทยา80100100ทำทุกวัน(24 ชม.)บ่งบอกถึงความสามารถในการแข็งตัวของเลือดของคนไข้ (secondaryhemostasis)2 ชม.1 ชม.30 นาที1 ชม.โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250056Red blood cell morphology Red cell countEDTA blood (หลอดสูญญากาศจุกสีม่วง) 3 ml. รีบนำส่งห้องปฏิบัติการทันทีหลังเจาะเลือด Normochromia & Normocytosis 506060ทำทุกวันบ่งชี้ภาวะโลหิตจางของคนไข้ ดูในรายละเอียด หน่วยโลหิตวิทยา1 ชม.1 ชม. 30 นาที30 นาทีโลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250057Red cell count วิธี automated blood cell analyzerEDTA blood (หลอดสูญญากาศจุกสีม่วง) 3 ml. นำส่งห้องปฏิบัติการทันทีหลังเจาะเลือด 506060ทำทุกวันดูในรายละเอียด หน่วยโลหิตวิทยา 1 ชม.1 ชม. 30 นาที30 นาทีโลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250069Reticulocyte count วิธี automated blood cell analyzer EDTA blood (หลอดสูญญากาศจุกสีม่วง) 3 ml.รีบนำส่งห้องปฏิบัติการทันทีหลังเจาะเลือด 0.5-2.0% 90110110ทำทุกวัน ในเวลาราชการบ่งชี้ภาวะโลหิตจางของคนไข้ 1 ชม.1 ชม. 30 นาที30 นาทีโลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250058Specific esterase (Chloroacetate esterase) วิธี After Wachstein and Wolf, 1958) EDTA blood 3 ml. รีบนำส่งห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชม. Positive 150250250ทุกวันเวลาราชการ Positive ใน cell กลุ่ม granulocytic series 2-3 วัน--โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250059Specific esterase (Chloroacetate esterase) วิธี After Wachstein and Wolf, 1958) Fresh peripheral blood smear 2-3 แผ่น ห่อฟรอยด์ ใส่กล่อง หรือถุง กันสไลด์แตก Positive 150250250ทุกวันเวลาราชการ Positive ใน cell กลุ่ม granulocytic series 2-3 วัน--โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250060Specific esterase (Chloroacetate esterase) วิธี After Wachstein and Wolf, 1958)Bone marrow smear 2-3 แผ่น ห่อฟรอยด์ ใส่กล่อง หรือถุง กันสไลด์แตก Positive 150250250ทุกวันเวลาราชการ Positive ใน cell กลุ่ม granulocytic series 2-3 วัน--โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250061Specific esterase (Chloroacetate esterase) วิธี After Wachstein and Wolf, 1958) Cord blood smear 2-3 แผ่น ห่อฟรอยด์ ใส่กล่อง หรือถุง กันสไลด์แตก Positive 150250250ทุกวันเวลาราชการ Positive ใน cell กลุ่ม granulocytic series 2-3 วัน--โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250062Sudan Black B วิธี Shechan HL, storey GW,1974 EDTA blood 3 ml. รีบนำส่งห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชม. Positive 200300300ทุกวันเวลาราชการ Positive ใน cell กลุ่ม granulocytic และ monocytic series 2-3 วัน--โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250063Sudan Black B วิธี Shechan HL, storey GW,1974 Fresh peripheral blood smear 2-3 แผ่น ห่อฟรอยด์ ใส่กล่อง หรือถุง กันสไลด์แตก Positive 200300300ทุกวันเวลาราชการ Positive ใน cell กลุ่ม granulocytic และ monocytic series 2-3 วัน--โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250064Sudan Black B วิธี Shechan HL, storey GW,1974Bone marrow smear 2-3 แผ่น ห่อฟรอยด์ ใส่กล่อง หรือถุง กันสไลด์แตก Positive 200300300ทุกวันเวลาราชการ Positive ใน cell กลุ่ม granulocytic และ monocytic series2-3 วัน--โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250065Sudan Black B วิธี Shechan HL, storey GW,1974 Cord blood smear 2-3 แผ่น ห่อฟรอยด์ ใส่กล่อง หรือถุง กันสไลด์แตก Positive 200300300ทุกวันเวลาราชการ Positive ใน cell กลุ่ม granulocytic และ monocytic series2-3 วัน--โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250035Thrombin time3.2% Trisodium citrated blood (หลอดสูญญากาศจุกสีฟ้า) 4.5 ml.รีบนำส่งห้องปฏิบัติการทันทีหลังเจาะเลือดดูในรายละเอียดหน่วยโลหิตวิทยา80100100ทำทุกวัน24 ชม.บ่งชี้ถึงขบวนการแข็งตัวของเลือด (secondaryhemostasis)2 ชม.1 ชม.30 นาที1 ชม.โลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250036Tourniquet test วิธี Rumpel-Leede Capillary-Fragility Test เป็นการเจาะเลือดของคนไข้ที่ OPD Lab หรือ OPD ต่างๆ ดูในรายละเอียด หน่วยโลหิตวิทยา 102020ทำทุกวัน ตรวจการทำงานของหลอดเลือดและเกร็ดเลือด (primary hemostasis)1 ชม. -30 นาทีโลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250094von Willebrand factor antigen3.2% Trisodium citrated blood 4.5 ml.แช่ในน้ำที่ผสมกับ น้ำแข็ง ห้ามแช่ในน้ำแข็งโดยตรง% activity แยกตามหมู่เลือด หมู่ A, B และ AB %activity = 91.4-155.0% หมู่ O %activity= 57.9-104.1%8001,0001,000อังคาร,ศุกร์ถ้ามีปริมาณลดลง จะมีแนวโน้มเป็นโรคเลือดออกง่าย3 วัน4 วัน3 วันโลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332
250066White cell count วิธี automated method by cell counterEDTA blood 3 ml. นำส่งห้องปฏิบัติการทันทีหลังเจาะเลือด ดูในรายละเอียด หน่วยโลหิตวิทยา 506060ทำทุกวัน 24 ชม.ดูในรายละเอียด หน่วยโลหิตวิทยา 1 ชม.1 ชม. 30 นาที30 นาทีโลหิตวิทยา (Hematology) Tel:02-2011332