ออกจากระบบ
หน้าหลัก >> การจัดการข้อมูลการทดสอบ
รายละเอียดการทดสอบ พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
   
ชื่อการทดสอบ (Test Name)   รหัสการทดสอบ (Test Code)
สิ่งที่ตรวจ/ปริมาตร (Specimen/Volumn)   ห้องปฏิบัติการ
       
รหัสการทดสอบชื่อการทดสอบสิ่งที่ตรวจ/ปริมาตรข้อควรระวังค่าอ้างอิงสามัญ (บาท)คลินิกพิเศษ/รพ.รัฐอื่น (บาท)รพ.เอกชน (บาท)วันทำการ ข้อบ่งชี้ปกติตรวจซ้ำด่วนห้องปฏิบัติการ 
3500902,5-Hexanedione โดยเทคนิค HS-GC/FIDUrine end of shift at end of work week--3204004007----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350001Acetaminophen(Paracetamol) วิธี EMITClotted Blood5 mL-Therap. Conc. = 10 - 30 ug/mLค่าวิกฤตToxic Conc. 100-150 ug/mL (Schulz et al. Critical Care 2012)370380380ทุกวัน (24 ชั่วโมง)-ทุกวัน 24 ชั่วโมงภายใน 3 วันภายใน 1 ชม.พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350085Acetone วิธี GC-HeadspaceUrine10mL end of shift กรณีการตรวจในผู้ที่ทำงานสัมผัสสาร Acetone ให้เก็บปัสสาวะหลังเลิกงาน และปิดฝาให้สนิท 0 - 50 mg/L (ACGIH 2014) 250300300ภายใน 5 วัน-2 วันทำการถัดไปภายใน 7 วัน -พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350004Acetyl cholinesterase (erytrocyte) วิธี pH-meterEDTA Blood 3 mL - 1.0 - 1.5 150200220ภายใน 5 วัน-2 วันทำการถัดไปภายใน 7 วันภายใน 3 ชม.พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350020Acid phosphatase and Sperm and Prostate Specific Antigen (PSA) วิธี Screening and Microscopy and ImmunoassayVaginal swab- เก็บ swab ที่แห้งใส่ถุงพลาสติก หรือหลอดแก้วและมีจุกปิด - กรณีคดีให้ดูคำแนะนำวิธีเก็บสิ่งส่งตรวจของ ของหน่วยพิษวิทยา จากคู่มือการใช้บริการทางพยาธิวิทยาNegative /Not found500700700ทุกวันทำการ-15 วันทำการ--พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350021Acid phosphatase and Sperm and Prostate Specific Antigen (PSA) วิธี Screening and Microscopy and ImmunoassayDischarge - Negative 500700700ทุกวันทำการ-ภายใน 15 วัน--พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350009ALA (Aminolevulinic acid) วิธี HPLC-FLDRandom Urine 10 mL เก็บปัสสาวะในภาชนะทึบแสง เช่นขวดสีชา หรือภาชนะที่ห่อกระดาษหรือฟอยส์และนำส่งโดยเร็ว 0 - 6 mg/L 120150180ภายใน 5 วัน-2 วันทำการถัดไปภายใน 7 วัน -พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350010ALA-D (Aminolevulinic acid dehydratase) วิธี SpectrophotometryEDTA Blood 3 mL ควรนำเลือดส่งโดยเร็วภายใน 48 ชม. 108 - 299 U/mL erythrocytes 180240250ภายใน 5 วัน-2 วันทำการถัดไปภายใน 2 วัน -พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350023Alcohol (Ethanol) วิธี GC-HeadspaceNaF Blood 3 mL- ใช้เบตาดีนทำความสะอาดบริเวณผิวหนังก่อนเจาะเลือดห้ามใช้แอลกอฮอล์ > 50 mg% (ตามกฏหมายถือว่าเมาสุรา)240300300 --2 วันทำไปภายใน 7 วันภายใน3 ชมพิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350024Alcohol (Ethanol) วิธี GC-HeadspaceClotted Blood 3 mL- หากไม่สามารถเก็บ NaF blood ได้ให้ใช้serum,plasma,urine แทน> 150 mg% (ทางการแพทย์ถือว่าเมาสุรา) 240300300 --2 วันทำภายใน 7 วันภายใน3 ชมพิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350025Alcohol (Ethanol) วิธี GC-HeadspaceRandom Urine ทุกสิ่งส่งตรวจปิดฝาให้สนิทพันด้วยพาราฟิล์มหรือกระดาษ กาวทับอีกครั้งกฏกระทรวงฉบับที่ 16 พ.ศ. 2537 ออก ออกตามความในพระราชบัญญัติ240300300 --2 วันทำภายใน 7 วันภายใน3 ชมพิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350026Alcohol (Ethanol) วิธี GC-Headspace CSF 0.5 mL - กรณีคดีให้ดูคำแนะนำ วิธีเก็บสิ่งส่งตรวจของหน่วยพิษวิทยาจากคู่มือการใช้บริการทางพยาธิวิทยา จราจรทางบก พ.ศ.2522 240300300 --2 วันทำภายใน 7 วันภายใน3 ชมพิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350027Alcohol (Ethanol) วิธี GC-HeadspaceGastric Larvage 1 mL- - 240300300 --2 วันทำภายใน 7 วันภายใน3 ชมพิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350028Alcohol (Ethanol) วิธี GC-Headspace Eye fluid 0.5 mL- - 240300300 --2 วันทำภายใน 7 วันภายใน3 ชมพิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350029Alcohol (Ethanol) วิธี GC-HeadspaceOther - - 240300300 --2 วันทำภายใน 7 วันภายใน3 ชมพิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350083Aluminium วิธี GFAASClotted Blood 5 mLเก็บเลือดโดยใช้ Tube plastic, ห้ามใช้จุกยาง0 - 10 ug/L Patient on hemodialysis = 20-550 ug/L, Recommended:Desirable in chronic renal failure< 60 ug/L, Excessive accumulation > 60 ug/L, Indicated possible toxicity > 100 ug/dL,Usually shows clinical symptoms of toxicity> 200 ug/L220270270ทุกวันทำการ/ภายใน 5 วัน-3 วันทำการภายใน 7 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350367Aluminium, Other (ICP/MS)Other (ICP/MS)--380450450-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350366Aluminium, Urine (ICP/MS)Urine (ICP/MS)--380450450-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350002Amphetamine วิธี EMIT : Qualitative/Exclusion ScreeningRandom Urine 50 mL- กรณีคดีให้ดูคำแนะนำ วิธีเก็บสิ่งส่งตรวจของหน่วยพิษวิทยา "การตรวจหาสารพิษในทางนิติเวชศาสตร์"Negative ค่าวิกฤตScreening cut-off 1000 ng/mL300340340ทุกวัน-ทุกวัน 24 ชั่วโมงภายใน 3 วันภายใน 1 ชม.พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350131Amphetamines Panel วิธี GC/MS : Qualitative AnalysisPostmortem Clotted Blood 5 mL-Not Detected/ Detected รายงานผลเป็นชื่อของยาหรือสารเสพติด1,3001,6001,700ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350133Amphetamines Panel วิธี GC/MS : Qualitative AnalysisPostmortem EDTA Blood 5 mL-Not Detected /Detected รายงานผลเป็นชื่อของยาหรือสารเสพติด1,3001,6001,700ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350132Amphetamines Panel วิธี GC/MS : Qualitative AnalysisPostmortem NaF Blood 5 mL-Not Detected/ Detected รายงานผลเป็นชื่อของยาหรือสารเสพติด1,3001,6001,700ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350130Amphetamines Panel วิธี GC/MS : Qualitative AnalysisPostmortem Urine 10 mL-Not Detected/ Detected รายงานผลเป็นชื่อของยาหรือสารเสพติด1,3001,6001,700ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350128Amphetamines Panel วิธี GC/MS : Qualitative AnalysisEDTA Blood 5 mL-Not Detected/ Detected1,3001,7001,700ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350127Amphetamines Panel วิธี GC/MS : QualitativeClotted Blood 5 mL - Not Detected /Detected รายงานผลเป็นชื่อของยาหรือสารเสพติด 1,3001,7001,700ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350129Amphetamines Panel วิธี GC/MS : Qualitative AnalysisNaF Blood 5 mL - Not Detected Detected รายงานผลเป็นชื่อของยาหรือสารเสพติด 1,3001,7001,700ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350126Amphetamines Panel วิธี GC/MS : Qualitative AnalysisRandom Urine 30 mL - Not Detected Detected รายงานผลเป็นชื่อของยาหรือสารเสพติด 1,3001,6001,700ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350363Antimony, EDTA Blood (ICP/MS)EDTA Blood (ICP/MS)--380450450-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350365Antimony, Other (ICP/MS)Other (ICP/MS)--380450450-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350364Antimony, Urine (ICP/MS)(ICP/MS)--360450450-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350052Arsenic วิธี GFAAS : Qualitative AnalysisGastric content Larvage-Negative220270270ทุกวันทำการ-3 วันทำการถัดไปภายใน7 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350053Arsenic วิธี GFAAS : Qualitative AnalysisOther-Negative220270270ทุกวันทำการ-3 วันทำการถัดไปภายใน7 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350050Arsenic (เชิงปริมาณ) วิธี GFAAS : QuatitativeUrine 24 hrs 50 mL-5 - 50 ug/day ค่าวิกฤตChronic poisoning = 50-5000 ug/LAcute poisoning = 1,000-20,000 ug/L220270270ทุกวันทำการ-3 วันทำการถัดไปภายใน 7 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350049Arsenic (เชิงปริมาณ) วิธี GFAAS : Quatitative AnalysisRandom Urine 50 mLการตรวจในผู้ที่ทำงานสัมผัสสาร Arsenic ควรเก็บปัสสาวะหลังเลิกงาน และงดกินอาหารทะเล ก่อนเก็บปัสสาวะอย่างน้อย 48 ชม.0 - 50 ug/g creatinineACGIH1997220270270ทุกวันทำการภายใน 5 วัน-3 วันทำการถัดไปภายใน 7 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350362Arsenic (Total),EDTA Blood (ICP/MS)---380450450-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350051Arsenic (เชิงคุณภาพ) วิธี GFAAS : Qualitative Analysisยาสมุนไพร/ ยาไทย-Negative220270270ทุกวันทำการ-3 วันทำการถัดไปภายใน7 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350370Arsenic Speciation/Inordanic Arsenic plus Methylated Metabolites, Urine (LC-ICP/MS)Urine (LC-ICP/MS)--8001,0001,000-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350017ASA (Acetyl Salicylic acid) วิธี SpectrophotometryClotted Blood 5 mL-Therap. Conc :Analgesia, antipyresis <10 mg/dl :Anti-inflammatory = 15-30 mg/dl ค่าวิกฤตToxic : Gastric intolerance, impaired, hemostasis > 10 mg/dL; Deafness, headache, vertico, tinnitus = 15 - 30 mg/dL; Nausea, vomiting, hyperventilation= 25 - 40 mg/dL90120120--1 วันทำการถัดไปภายใน 7 วันภายใน 1 ชม.พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350151Barbiturates Panel วิธี GC/MS : Qualitative AnalysisClotted Blood 5 mL - Not Detected Detected รายงานผลเป็นชื่อของยาหรือสารเสพติด 1,3001,6001,700ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350152Barbiturates Panel วิธี GC/MS : Qualitative AnalysisEDTA Blood 5 mL - Not Detected Detected รายงานผลเป็นชื่อของยาหรือสารเสพติด 1,3001,6001,700ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350153Barbiturates Panel วิธี GC/MS : Qualitative AnalysisNaF Blood 5 mL - Not Detected Detected รายงานผลเป็นชื่อของยาหรือสารเสพติด 1,3001,6001,700ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350150Barbiturates Panel วิธี GC/MS : Qualitative AnalysisRandom Urine 30 mL - Not Detected Detected รายงานผลเป็นชื่อของยาหรือสารเสพติด 1,3001,6001,700ทุกวันทำการ-5 วันทำการภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350155Barbiturates Panel วิธี GC/MS : Qualitative AnalysisPostmortem Clotted Blood 5 mL - Not Detected Detected รายงานผลเป็นชื่อของยาหรือสารเสพติด 1,3001,6001,700ทุกวันทำการ-5 วันทำการภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350157Barbiturates Panel วิธี GC/MS : Qualitative AnalysisPostmortem EDTA Blood 5 mL - Not Detected Detected รายงานผลเป็นชื่อของยาหรือสารเสพติด 1,3001,6001,700ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350156Barbiturates Panel วิธี GC/MS : Qualitative AnalysisPostmortem NaF Blood 5 mL - Not Detected Detected รายงานผลเป็นชื่อของยาหรือสารเสพติด 1,3001,6001,700ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350154Barbiturates Panel วิธี GC/MS : Qualitative AnalysisPostmortem Urine 10 mL - Not Detected Detected รายงานผลเป็นชื่อของยาหรือสารเสพติด 1,3001,6001,700ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350359Barium, EDTA Blood (ICP/MS)---380450450-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350361Barium, Other (ICP/MS)---380450450-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350360Barium, Urine (ICP/MS)---380450450-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350378Benzene, NAF Blood (SPME-GC/MS)NAF Blood (SPME-GC/MS)--330400400-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350054Benzodiazepines Panel วิธี GC/MS : Qualitative AnalysisClotted Blood 5 mL - Not Detected Detected รายงานผลเป็นชื่อของยาหรือสารเสพติด 1,3001,6001,700ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350056Benzodiazepines Panel วิธี GC/MS : Qualitative AnalysisEDTA Blood 5 mL - Not Detected Detected รายงานผลเป็นชื่อของยาหรือสารเสพติด 1,3001,6001,700ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350057Benzodiazepines Panel วิธี GC/MS : Qualitative AnalysisNaF Blood 5 mL - Not Detected Detected รายงานผลเป็นชื่อของยาหรือสารเสพติด 1,3001,6001,700ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350055Benzodiazepines Panel วิธี GC/MS : Qualitative AnalysisRandom Urine 30 mL - Not Detected Detected รายงานผลเป็นชื่อของยาหรือสารเสพติด 1,3001,6001,700ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350058Benzodiazepines Panel วิธี GC/MS : Qualitative AnalysisPostmortem Clotted Blood 5 mL - Not Detected Detected รายงานผลเป็นชื่อของยาหรือสารเสพติด 1,3001,6001,700ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350060Benzodiazepines Panel วิธี GC/MS : Qualitative AnalysisPostmortem EDTA Blood 5 mL - Not Detected Detected รายงานผลเป็นชื่อของยาหรือสารเสพติด 1,3001,6001,700ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350059Benzodiazepines Panel วิธี GC/MS : Qualitative AnalysisPostmortem NaF Blood 5 mL - Not Detected Detected รายงานผลเป็นชื่อของยาหรือสารเสพติด 1,3001,6001,700ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350061Benzodiazepines Panel วิธี GC/MS : Qualitative AnalysisPostmortem Urine 10 mL - Not Detected Detected รายงานผลเป็นชื่อของยาหรือสารเสพติด 1,3001,6001,700ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350287Beta-blocker, Targeted วิธี LC-MS/MS : Qualitative AnalysisRandom Urine 10 mL-Not Detected / Detected1,4001,7001,700ทุกวันทำการ-7 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350356Bismuth, EDTA Blood (ICP/MS)---380450450-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350356Bismuth, EDTA Blood (ICP/MS)---380450450-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350358Bismuth, Other (ICP/MS)---380450450-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350357Bismuth, Urine (ICP/MS)---380450450-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350030Bromide วิธี SpectrophotometryClotted Blood 5 mL- 0-50 mg/dl ค่าวิกฤตToxic conc.> 120 mg/dl150200220ภายใน 5 วัน-2 วันทำการถัดไปภายใน 7 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350089Cadmium วิธี GFAAS EDTA Blood 3 mL - 0 - 5 ug/L ACGIH 2014 ค่าวิกฤตToxic> 100ug/L220280280ทุกวันทำการ ภายใน 5 วัน-3 วันทำการถัดไปภายใน 7 วัน -พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350355Cadmium, Other (IPC/MS)---380450450-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350354Cadmium, Urine (IPC/MS)---380450450-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350031Cannabinoids (Marijuana) วิธี EMIT : Qualitative AnalysisRandom Urine 50 mL- กรณีคดีให้ดูคำแนะนำ วิธีเก็บสิ่งส่งตรวจของหน่วยพิษวิทยา "การตรวจหาสารพิษในทางนิติเวชศาสตร์"Negative ค่าวิกฤตScreening Cut-off 50 ng/mL200280300ทุกวัน-ทุกวัน 24 ชั่วโมงภายใน 7 วันภายใน 1 ชม.พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350244Cannabinoids metabolite วิธี GC/MS : Quatitative AnalysisClotted Blood 5 mL-Not Detected/ Detected รายงานผลเป็นชื่อของยาหรือสารเสพติด2,0002,4002,400ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350245Cannabinoids metabolite วิธี GC/MS : Quatitative AnalysisRandom Urine 30 mL-Not Detected/ Detected รายงานผลเป็นชื่อของยาหรือสารเสพติด2,0002,4002,400ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350246Cannabinoids metabolite วิธี GC/MS : Quatitative AnalysisNaF Blood 5 mL-Not Detected/ Detected รายงานผลเป็นชื่อของยาหรือสารเสพติด2,0002,4002,400ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350247Cannabinoids metabolite วิธี GC/MS : Quatitative AnalysisEDTA Blood 5 mL-Not Detected/ Detected รายงานผลเป็นชื่อของยาหรือสารเสพติด2,0002,4002,400ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350248Cannabinoids metabolite วิธี GC/MS : Quatitative AnalysisPosmortem Clotted Blood 5 mL-Not Detected/ Detected รายงานผลเป็นชื่อของยาหรือสารเสพติด2,0002,4002,400ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350249Cannabinoids metabolite วิธี GC/MS : Quatitative AnalysisPosmortem NaF Blood 5 mL-Not Detected/ Detected รายงานผลเป็นชื่อของยาหรือสารเสพติด2,0002,4002,400ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350250Cannabinoids metabolite วิธี GC/MS : Quatitative AnalysisPosmortem EDTA Blood 5 mL-Not Detected/ Detected รายงานผลเป็นชื่อของยาหรือสารเสพติด2,0002,4002,400ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350251Cannabinoids metabolite วิธี GC/MS : Quatitative AnalysisPosmortem Urine 10 mL-Not Detected/ Detected รายงานผลเป็นชื่อของยาหรือสารเสพติด2,0002,4002,400ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350032Carbamazepine (Tegretol) วิธี EMITClotted Blood 5 mL-Therap. Conc. = 4 - 12 ug/mL ค่าวิกฤตToxic. Conc.>10 ug/mL (Schulz et al. Critical Care 2012)350370370ทุกวัน (24 ชั่วโมง)-ทุกวัน 24 ชั่วโมงภายใน 3 วันภายใน 1 ชม.พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350011Ceruloplasmin วิธี Turbidimetric immunoassay Clotted Blood 5 mL เก็บสิ่งส่งตรวจเข้าตู้เย็นทันทีหรือวางบน น้ำแข็งและFreezeหลังจากแยกSerum 1 day - 3 month = 5-8 mg/dL 6 month - 1 year = 33-43 mg/dL 1-7 years = 24-56 mg/dL > 7 years = 18-45 mg/dL (Levels rise during pregnancy and may peak at levels 3 times normal)300350350จันทร์,พุธ, ศุกร์ภายใน 3 วัน-จันทร์,พุธ, ศุกร์ภายใน 7 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350389Chloroform, NaF Blood (SPME-GC/MS)NaF Blood (SPME-GC/MS)--330400400-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350062Cholinesterase (serum) วิธี SpectrophotometryClotted Blood 5 mLระวังการ hemolysis 40-120 Rappaport units/mL 150200220ภายใน 5 วัน-2 วันทำการถัดไปภายใน 7 วันภายใน 3 ชม.พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350351Chromium, EDTA Blood (ICP/MS)---380450450-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350353Chromium, Other (ICP/MS)---380450450-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350352Chromium, Urine (ICP/MS)---380450450-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350274Clozapine and Metabolite วิธี LC-MS/MSEDTA Blood-Therapeutic 100-600 (800); Trough 100-300 ng/mL Toxic 800-1300 ng/mL Letal 3000 ng/mL Norclozapine Therapeutic 100-600 ng/mL Toxic > 700 ng/mL1,0001,2001,200ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350274Clozapine and Metabolite วิธี LC-MS/MSEDTA Blood-Therapeutic 100-600 (800); Trough 100-300 ng/mL Toxic 800-1300 ng/mL Letal 3000 ng/mL Norclozapine Therapeutic 100-600 ng/mL Toxic > 700 ng/mL1,0001,2001,200ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350348Cobalt, EDTA Blood (ICP/MS)EDTA Blood (ICP/MS)--380450450-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350350Cobalt, Other (ICP/MS)Other (ICP/MS)--380450450-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350349Cobalt, Urine (ICP/MS)Urine (ICP/MS)--380450450-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350135Cocaine/metabolites วิธี GC/MS : Qualitative AnalysisClotted Blood 5 mL-Not Detected/ Detected รายงานผลเป็นชื่อของยาหรือสารเสพติด1,3001,7001,700ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350136Cocaine/metabolites วิธี GC/MS : Qualitative AnalysisEDTA Blood 5 mL-Not Detected/ Detected รายงานผลเป็นชื่อของยาหรือสารเสพติด1,3001,7001,700ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350137Cocaine/metabolites วิธี GC/MS : Qualitative AnalysisNaF Blood 5 mL-Not Detected/ Detected รายงานผลเป็นชื่อของยาหรือสารเสพติด1,3001,7001,700ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350134Cocaine/metabolites วิธี GC/MS : Qualitative AnalysisRandom Urine 30 mL-Not Detected/ Detected รายงานผลเป็นชื่อของยาหรือสารเสพติด1,3001,7001,700ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350141Cocaine/metabolites วิธี GC/MS : Qualitative AnalysisPostmortem EDTA Blood 5 mL-Not Detected/ Detected รายงานผลเป็นชื่อของยาหรือสารเสพติด1,3001,7001,700ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350140Cocaine/metabolites วิธี GC/MS : Qualitative AnalysisPostmortem NaF Blood 5 mL-Not Detected/ Detected รายงานผลเป็นชื่อของยาหรือสารเสพติด1,3001,7001,700ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350138Cocaine/metabolites วิธี GC/MS : Qualitative AnalysisPostmortem Urine 10 mL-Not Detected/ Detected รายงานผลเป็นชื่อของยาหรือสารเสพติด1,3001,7001,700ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350139Cocaine/metabolites วิธี GC/MS : Qualitative AnalysisPostmortem Clotted Blood 5 mL - Not Detected Detected รายงานผลเป็นชื่อของยาหรือสารเสพติด 1,3001,7001,700ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350063Copper วิธี GFAASClotted Blood 5 mL-Birth- 6 month = 20-70 6 years = 90-190 ug/dL 12 years = 80-160 ug/dL Adult : Male = 70-140 ug/dL : Female= 80-155 ug/dL : Reegnancy at term = 118-302 ug/dL (Clinical Guide to Laboratory Tests 3 rd)220270270ทุกวันทำการ-3 วันทำการถัดไปภายใน 7 วันภายใน 3 ชม.พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350064Copper วิธี GFAASRandom Urine 50 mL-0-50 ug/gCreatinine AEGIH 1995220270270ทุกวันทำการ-3 วันทำการถัดไปภายใน 7 วันภายใน 3 ชม.พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350065Copper วิธี GFAASUrine 24 hrs 50 mL Fresh Random 20 mLระวังการปนเปื้อนของอุจจาระ2 - 80 ug/L หรือ 3 - 35 ug/day (Clinical Guide to Laboratory Tests 3rd)220270270ทุกวันทำการ-3 วันทำถัดไปภายใน 7 วันภายใน 3 ชม.พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350347Copper, Other (ICP/MS)Other (ICP/MS)--380450450-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350008Coproporphyrin (CP3) วิธี SpectrophotometryRandom Urine 50 mL เก็บปัสสาวะในภาชนะทึบแสงเช่นขวดสีชาหรือภาชนะที่ห่อกระดาษหรือฟอยส์ และนำส่งโดยเร็ว 0 - 200 ug/L 120150180 --2 วันทำการถัดไปภายใน 7 วัน -พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350066Coumadin (Warfarine,Orfarin) วิธี HPLC-DADClotted Blood 5 mL - Therap = 1-7 ug/mL ค่าวิกฤตToxic = 10-12 ug/mL (Schulz et al. Critical Care 2012)260320350ภายใน 2 วัน-3 วันทำการถัดไปภายใน 3 วัน -พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350012Cyanide วิธี HPLC-FLD : Quantitative AnalysisEDTA Blood 3 mLการตรวจในผู้ที่ทำงานสัมผัสสาร Cyanide ให้เก็บเลือดหลังเลิกงาน (end of shift) ปิดฝาให้แน่นพันด้วยพาราฟิล์ม หรือกระดาษกาวทับอีกครั้งNonsmoker ? 0.1 ug/mL Smoker? 0.2 ug/mL Nitroprusside therapy= 0.05 - 0.5 ug/mL ค่าวิกฤตToxic ?1 ug/mL230320320ภายใน 5 วัน-3 วันทำการถัดไปภายใน 7 วันภายใน3 ชม.พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350013Cyanide วิธี HPLC-FLD : Qualitative AnalysisRandom Urine - Negative ค่าวิกฤตPositive230320320ภายใน 5 วัน-3 วันทำการถัดไปภายใน 7 วันภายใน 3 ชม.พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350014Cyanide วิธี HPLC-FLD : Qualitative AnalysisGastric Larvage 50 mL- Negative ค่าวิกฤตPositive230320320ภายใน 5 วัน-3 วันทำการถัดไปภายใน 7 วันภายใน 3 ชม.พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350015Cyanide วิธี HPLC-FLD : Qualitative AnalysisOther (เชิงคุณภาพ)- Negative ค่าวิกฤตPositive230320320ภายใน 5 วัน-3 วันทำการถัดไปภายใน 7 วันภายใน3 ชม.พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350386Dichloromethane, NaF Blood (SPME-GC/MS)NaF Blood (SPME-GC/MS)--330400400-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350387Dichloromethane, Urine end of shift (SPME-GC/MS)Urine end of shift (SPME-GC/MS)--330400400-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350018Digoxin (Digitalis, Lanoxin) วิธี EMIT Clotted Blood 5 mL - Therap conc. =1.5 - 2.0 ng/mL ค่าวิกฤตToxic conc.= 3.0 ng/mL (Schulz et al.Critical Care 2012)350370370 ทุกวัน (24 ชั่วโมง)- ทุกวัน (24 ชั่วโมง)ภายใน 7 วันภายใน1 ชม.พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350286Diuretic, Targeted วิธี LC-MS/MS : Qualitive AnalysisRandom Urine 10 mL- Not Detected / Detected1,4001,7001,700ทุกวันทำการ-7 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350067Drug and Pesticides Screening วิธี GC/MS : QualitativeGastric Larvage 10 mL-Not Detected/ Detected รายงานผลเป็นชื่อของยา สารพิษหรือ สารเสพติด1,3001,7001,700ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350068Drug and Pesticides Screening วิธี GC/MS : Qualitativeยาสมุนไพร-Not Detected/ Detected รายงานผลเป็นชื่อของยา สารพิษหรือ สารเสพติด1,3001,7001,700ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350069Drug and Pesticides Screening วิธี GC/MS : Qualitativeยาแผนปัจจุบัน-Not Detected/ Detected รายงานผลเป็นชื่อของยา สารพิษหรือ สารเสพติด1,3001,7001,700ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350070Drug and Pesticides Screening วิธี GC/MS : QualitativeOther-Not Detected/ Detected รายงานผลเป็นชื่อของยา สารพิษหรือ สารเสพติด1,3001,7001,700ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350118Drug Quantitative Analysis วิธี GC/MS : Quatitative โปรดระบุชนิดของยาที่ต้องการตรวจClotted Blood 3 mL-Not Detected/ Detected รายงานผลเป็นชื่อของยา สารพิษหรือสารเสพติดและค่าความเข้มข้น2,6003,2003,200ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350120Drug Quantitative Analysis วิธี GC/MS : Quatitative โปรดระบุชนิดของยาที่ต้องการตรวจEDTA Blood 3 mL-Not Detected/ Detected รายงานผลเป็นชื่อของยา สารพิษหรือสารเสพติดและค่าความเข้มข้น2,6003,2003,200ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350121Drug Quantitative Analysis วิธี GC/MS : Quatitative โปรดระบุชนิดของยาที่ต้องการตรวจNaF Blood 3 mL-Not Detected/ Detected รายงานผลเป็นชื่อของยา สารพิษหรือสารเสพติดและค่าความเข้มข้น2,6003,2003,200ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350119Drug Quantitative Analysis วิธี GC/MS : Quatitative โปรดระบุชนิดของยาที่ต้องการตรวจRandom Urine 10 mL-Not Detected/ Detected รายงานผลเป็นชื่อของยา สารพิษหรือสารเสพติดและค่าความเข้มข้น2,6003,2003,200ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350122Drug Quantitative Analysis วิธี GC/MS : Quatitative โปรดระบุชนิดของยาที่ต้องการตรวจPostmortem Clotted Blood 3 mL-Not Detected/ Detected รายงานผลเป็นชื่อของยา สารพิษหรือสารเสพติดและค่าความเข้มข้น2,6003,2003,200ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350124Drug Quantitative Analysis วิธี GC/MS : Quatitative โปรดระบุชนิดของยาที่ต้องการตรวจPostmortem EDTA Blood 3 mL-Not Detected/ Detected รายงานผลเป็นชื่อของยา สารพิษหรือสารเสพติดและค่าความเข้มข้น2,6003,2003,200ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350123Drug Quantitative Analysis วิธี GC/MS : Quatitative โปรดระบุชนิดของยาที่ต้องการตรวจPostmortem NaF Blood 3 mL-Not Detected/ Detected รายงานผลเป็นชื่อของยา สารพิษหรือสารเสพติดและค่าความเข้มข้น2,6003,2003,200ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350094Drug Quantitative Analysis วิธี LC-MS/MS : Quatitative โปรดระบุชนิดของยาที่ต้องการตรวจClotted Blood 3 mL-Not Detected/ Detected รายงานผลเป็นชื่อของยา สารพิษหรือสารเสพติดและค่าความเข้มข้น2,4002,8002,800ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปกรณีนิติเวช 30 วันภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350097Drug Quantitative Analysis วิธี LC-MS/MS : Quatitative โปรดระบุชนิดของยาที่ต้องการตรวจEDTA Blood 3 mL-Not Detected/ Detected รายงานผลเป็นชื่อของยา สารพิษหรือสารเสพติดและค่าความเข้มข้น2,4002,8002,800ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปกรณีนิติเวช 30 วันภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350096Drug Quantitative Analysis วิธี LC-MS/MS : Quatitative โปรดระบุชนิดของยาที่ต้องการตรวจNaF Blood 3 mL-Not Detected/ Detected รายงานผลเป็นชื่อของยา สารพิษหรือสารเสพติดและค่าความเข้มข้น2,4002,8002,800ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปกรณีนิติเวช 30 วันภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350095Drug Quantitative Analysis วิธี LC-MS/MS : Quatitative โปรดระบุชนิดของยาที่ต้องการตรวจRandom Urine 10 mL-Not Detected/ Detected รายงานผลเป็นชื่อของยา สารพิษหรือสารเสพติดและค่าความเข้มข้น2,4002,8002,800ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปกรณีนิติเวช 30 วันภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350098Drug Quantitative Analysis วิธี LC-MS/MS : Quatitative โปรดระบุชนิดของยาที่ต้องการตรวจPostmortem Clotted Blood 3 mL-Not Detected/ Detected รายงานผลเป็นชื่อของยา สารพิษหรือสารเสพติดและค่าความเข้มข้น2,4002,8002,800ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปกรณีนิติเวช 30 วันภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350100Drug Quantitative Analysis วิธี LC-MS/MS : Quatitative โปรดระบุชนิดของยาที่ต้องการตรวจPostmortem EDTA Blood 3 mL-Not Detected/ Detected รายงานผลเป็นชื่อของยา สารพิษหรือสารเสพติดและค่าความเข้มข้น2,4002,8002,800ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปกรณีนิติเวช 30 วันภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350099Drug Quantitative Analysis วิธี LC-MS/MS : Quatitative โปรดระบุชนิดของยาที่ต้องการตรวจPostmortem NaF Blood 3 mL-Not Detected/ Detected รายงานผลเป็นชื่อของยา สารพิษหรือสารเสพติดและค่าความเข้มข้น2,4002,8002,800ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปกรณีนิติเวช 30 วันภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350101Drug Quantitative Analysis วิธี LC-MS/MS : Quatitative โปรดระบุชนิดของยาที่ต้องการตรวจPostmortem Urine 10 mL-Not Detected/ Detected รายงานผลเป็นชื่อของยา สารพิษหรือสารเสพติดและค่าความเข้มข้น2,4002,8002,800ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปกรณีนิติเวช 30 วันภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350125Drug Quantitative Analysis วิธี GC/MS : Quatitative โปรดระบุชนิดของยาที่ต้องการตรวจ Postmortem Urine 10 mL - Not Detected Detected รายงานผลเป็นชื่อของยา สารพิษหรือสารเสพติดและค่าความเข้มข้น2,6003,2003,200ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350243Drugs of Abuse Panel, Urine วิธี LC/MS/MS และ GC/MS Quatitative Random Urine 50 mL - Not Detected Detected รายงานผลเป็นชื่อของยาหรือสารเสพติด4,9005,3005,300ทุกวันทำการ-10 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350381Ethy Benzene, NaF Blood (SPME-GC/MS)NaF Blood (SPME-GC/MS)--330400400-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350388Ethyl Acetale, NaF Blood (SPME-GC/MS)NaF Blood (SPME-GC/MS)--330400400-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350376Fluconazole, Serum (LC-MS/MS)Serum (LC-MS/MS)--1,4001,7001,700-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350035Fluoride วิธี Ion Selective ElectrodeRandom Urine - 0.2 - 3.2 mg/L (Clinical Guide to Laboratory Tests 3rd) 120150180ทุกวันทำการ-2 วันทำการถัดไปภายใน 7 วัน -พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350071Formic acid วิธี GC-Headspace Random Urine 20 mL ปิดฝาภาชนะที่บรรจุให้สนิท คนปกติ = 0 - 17 mg/L ผู้สัมผัสสาร = 3 - 4 เท่าของคนปกติ (Clinical Guide to Laboratory Tests 3rd)150200220ภายใน 5 วัน-2 วันทำการถัดไปภายใน 7 วัน -พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350372Gabapentin, Serum (LC-MS/MS))Serum (LC-MS/MS)--1,4001,7001,700-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350261Gamma-Hydroxybutyric Acid (GHB) วิธี GC/MS : Quatitative Analysis Random Urine 10 mL - Not Detected ; Endogenous level 0-10 mg/L Detected ; > 10 mg/L ชื่อของยาหรือสาร550660660ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350262Gamma-Hydroxybutyric Acid (GHB) วิธี GC/MS : Quatitative Analysis Clotted Blood 3 mL - Not Detected ; Endogenous level 0-1 mg/L Therapeutic 50-120 mg/L ค่าวิกฤตToxic > 80 mg/L550660660ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350263Gamma-Hydroxybutyric Acid (GHB) วิธี GC/MS : Quatitative Analysis NaF Blood 3 mL - Not Detected ; Endogenous level 0-1 mg/L Therapeutic 50-120 mg/L ค่าวิกฤตToxic > 80 mg/L550660660ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350264Gamma-Hydroxybutyric Acid (GHB) วิธี GC/MS : Quatitative Analysis EDTA Blood 3 mL - Not Detected ; Endogenous level 0-1 mg/L Therapeutic 50-120 mg/L ค่าวิกฤตToxic > 80 mg/L550660660ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350103General Unknown Screening for Common Drugs and Drugs of Abuse วิธี LC/MS/MS : QualitativeClotted Blood 5 mL-Not Detected/ Detected รายงานผลเป็นชื่อของยา สารพิษหรือสารเสพติด1,7002,2002,200ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไป(กรณีนิติเวช 30 วัน)ภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350105General Unknown Screening for Common Drugs and Drugs of Abuse วิธี LC/MS/MS : QualitativeNaF Blood 5 mL-Not Detected/ Detected รายงานผลเป็นชื่อของยา สารพิษหรือสารเสพติด1,7002,2002,200ทุกวันทำการ-7 วันทำการถัดไป(กรณีนิติเวช 30 วัน)ภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350102General Unknown Screening for Common Drugs and Drugs of Abuse วิธี LC/MS/MS : Qualitative AnalysisRandom Urine 10 mL-Not Detected/ Detected รายงานผลเป็นชื่อของยา สารพิษหรือสารเสพติด1,7002,2002,200ทุกวันทำการ-7 วันทำการถัดไป(กรณีนิติเวช 30 วัน)ภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350107General Unknown Screening for Common Drugs and Drugs of Abuse วิธี LC/MS/MS : Qualitative AnalysisPostmortem Clotted Blood 5 mL-Not Detected/ Detected รายงานผลเป็นชื่อของยา สารพิษหรือสารเสพติด1,7002,2002,200ทุกวันทำการ-7 วันทำการถัดไป(กรณีนิติเวช 30 วัน)ภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350109General Unknown Screening for Common Drugs and Drugs of Abuse วิธี LC/MS/MS : Qualitative AnalysisPostmortem EDTA Blood 5 mL-Not Detected/ Detected รายงานผลเป็นชื่อของยา สารพิษหรือสารเสพติด1,7002,2002,200ทุกวันทำการ-7 วันทำการถัดไปกรณีนิติเวช 30 วันภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350108General Unknown Screening for Common Drugs and Drugs of Abuse วิธี LC/MS/MS : Qualitative AnalysisPostmortem NaF Blood 5 mL-Not Detected/ Detected รายงานผลเป็นชื่อของยา สารพิษหรือสารเสพติด1,7002,2002,200ทุกวันทำการ-7 วันทำการถัดไปกรณีนิติเวช 30 วันภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350106General Unknown Screening for Common Drugs and Drugs of Abuse วิธี LC/MS/MS : Qualitative AnalysisPostmortem Urine 10 mL-Not Detected/ Detected รายงานผลเป็นชื่อของยา สารพิษหรือสารเสพติด1,7002,2002,200ทุกวันทำการ-7 วันทำการถัดไป(กรณีนิติเวช 30 วัน)ภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350104General Unknown Screening for Common Drugs and Drugs of Abuse วิธี LC/MS/MS : Qualitative AnalysisEDTABlood 5 mL-Not Detected/ Detected รายงานผลเป็นชื่อของยา สารพิษหรือสารเสพติด1,7002,2002,200ทุกวันทำการ-7 วันทำการถัดไป(กรณีนิติเวช 30 วัน)ภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350036Gentamicin วิธี EMITClotted Blood 5 mL-Therap. conc. Peak : Less severe infection = 5 - 8 ug/mL : Severe infection = 8 - 10 ug/mL Trough : : Less severe infection < 1 ug/mL ค่าModerate infection<2ug/mLวิกฤต Toxic. conc.: Peak > 10 - 12 ug/mL: Trough > 2 - 4 ug/mL370380380ทุกวัน (24 ชั่วโมง)-ทุกวัน (24 ชั่วโมง)ภายใน 3 วันภายใน1 ชม.พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350390Hexane, NaF Blood (SPME-GC/MS)NaF Blood (SPME-GC/MS)--330400400-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350037Hippuric acid (Toluene metabolite) วิธี HPLC-DAD Urine 30 mL (end of shift) การตรวจในผู้ที่ทำงานสัมผัสสารToluene,Thinner ให้เก็บปัสสาวะหลังเลิกงาน (end of shift) และปิดฝาให้สนิท ≤ 1.6 g/g creatinine (ACGIH 2010)200220250จันทร์, พฤหัสภายใน 5 วัน-3 วันทำการถัดไปภายใน 7 วัน -พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350345Iodine, 24 hrs Urine (ICP/MS)24 hrs Urine (ICP/MS)--380450450-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350346Iodine, Other (ICP/MS)Other (ICP/MS)--380450450-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350343Iodine, Serum (ICP/MS)Serum (ICP/MS)--380450450-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350344Iodine, Urine (ICP/MS)Urine (ICP/MS)--380450450-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350072Isopropanol Metabolite (Acetone) วิธี GC-HeadspaceUrine 10 mL end of shift at end of workweekการตรวจในผู้ที่ทำงานสัมผัสสารIsopropanol ให้เก็บปัสสาวะหลังเลิกงานและปิดฝาให้สนิท 0 - 40 mg/L (ACGIH 2014) 150200220ภายใน 5 วัน-2 วันทำการถัดไปภายใน 7 วัน -พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350375Itaconazole, Serum (LC-MS/MS)Serum (LC-MS/MS)--1,4001,7001,700-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350044Lead (Pb) วิธี GFAASEDTA Blood 5 mLCollect in metal free containerเด็ก = 0 - 10 ug/dL ผู้ใหญ่ไม่สัมผัสสาร = 0 - 25 ug/dL (ACGIH 2014)220270270ทุกวันทำการภายใน 5 วัน-3 วันทำการถัดไปภายใน 7 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350046Lead (Pb) วิธี GFAASUrine 24 hrs 50 mLCollect in metal free containerAccaptable for Industrialexposure < 120 ug/L220270270ทุกวันทำการภายใน 5 วัน-3 วันทำการถัดไปภายใน 7 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350045Lead (Pb) วิธี GFAASRandom Urine 50 mLCollect in metal free container0 - 50 ug/g Creatinine (ACGIH 1995)220270270ทุกวันทำการภายใน 5 วัน-3 วันทำการถัดไปภายใน 7 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350342Lead, Other (ICP/MS)Other (ICP/MS)--380450450-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350271Levetiracetam วิธี GC/MS : Quatitative AnalysisClotted Blood 3 mL- Therapeutic 5-25 (40) mg/L ค่าวิกฤตToxic > 45 mg/L1,3001,6001,600ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350272Levetiracetam วิธี GC/MS : Quatitative AnalysisNaF Blood 3 mL- Therapeutic 5-25 (40) mg/L ค่าวิกฤตToxic > 45 mg/L1,3001,6001,600ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350339Lithium, EDTA Blood (ICP/MS)EDTA Blood (ICP/MS)--380450450-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350341Lithium, Other (ICP/MS)Other (ICP/MS)--380450450-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350340Lithium, Urine (ICP/MS)Urine (ICP/MS)--380450450-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350230Mandelic acid plus phenylglyoxylic acid (Styrene metabolite) วิธี HPLC-DAD Urine 30 mL end of shift การตรวจในผู้ที่ทำงานสัมผัสสาร Styrene ให้เก็บปัสสาวะหลังเลิกงาน (end of shift) และปิดฝาให้สนิท ≤ 400 mg/g Creatinine (ACGIH 2014)200300300--3 วันทำการถัดไปภายใน 7 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350047Mandelic acid/Styrene metabolite วิธี HPLC-DADUrine 30 mL end of shiftการตรวจในผู้ที่ทำงานสัมผัสสาร Styrene ให้เก็บปัสสาวะหลังเลิกงาน (end of shift) และปิดฝาให้สนิท ≤ 800 mg/g creatinine (ACGIH 2010)250320320ภายใน 5 วัน-3 วันทำการถัดไปภายใน 7 วัน -พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350084Manganese วิธี GFAASClotted Blood 5 mLเก็บเลือดโดยใช้ Tube plastic, ห้ามใช้จุกยาง0.2-1.1 ug/L Serum hemolyse ค่าสูง (Clinical Guide to Laboratory Tests 3 rd Disposition of Toxic Drugs and Chemical in Man)220270270ทุกวันทำการ-3 วันทำการถัดไปภายใน 7 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350338Manganese, EDTA Blood (ICP/MS)EDTA Blood (ICP/MS)--380450450-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350377Manganese, Other (ICP/MS)Other (ICP/MS)--380450450-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350337Manganese, Urine (ICP/MS)Urine (ICP/MS)--380450450-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350005Mercury วิธี HG-AASRandom Urine 50 mL - 0 - 20 ug/g creatinine (ACGIH 2013) 260320350ภายใน 5 วัน-3 วันทำการถัดไปภายใน 7 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350006Mercury วิธี HG-AASUrine 24 hrs - - 260320350 ภายใน 5 วัน-3 วันทำการถัดไปภายใน 7 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350335Mercury, EDTA Blood (ICP/MS)---380450450-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350336Mercury, Other (ICP/MS)Other (ICP/MS)--380450450-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350252Methadone/Metabolite วิธี GC/MS : Quatitative AnalysisClotted Blood 5 mL-Not Detected/ Detected รายงานผลเป็นชื่อของยาหรือสารเสพติด2,0002,4002,400ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350253Methadone/Metabolite วิธี GC/MS : Quatitative AnalysisRandom Urine 30 mL-Not Detected/ Detected รายงานผลเป็นชื่อของยาหรือสารเสพติด2,0002,4002,400ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350254Methadone/Metabolite วิธี GC/MS : Quatitative AnalysisNaF Blood 5 mL-Not Detected/ Detected รายงานผลเป็นชื่อของยาหรือสารเสพติด2,0002,4002,400ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350255Methadone/Metabolite วิธี GC/MS : Quatitative AnalysisEDTA Blood 5 mL-Not Detected/ Detected รายงานผลเป็นชื่อของยาหรือสารเสพติด2,0002,4002,400ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350256Methadone/Metabolite วิธี GC/MS : Quatitative AnalysisPosmortem Clotted Blood 5 mL-Not Detected/ Detected รายงานผลเป็นชื่อของยาหรือสารเสพติด2,0002,4002,400ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350257Methadone/Metabolite วิธี GC/MS : Quatitative AnalysisPosmortem NaF Blood 5 mL-Not Detected/ Detected รายงานผลเป็นชื่อของยาหรือสารเสพติด2,0002,4002,400ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350258Methadone/Metabolite วิธี GC/MS : Quatitative AnalysisPosmortem EDTA Blood 5 mL-Not Detected/ Detected รายงานผลเป็นชื่อของยาหรือสารเสพติด2,0002,4002,400ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350259Methadone/Metabolite วิธี GC/MS : Quatitative AnalysisPosmortem Urine 10 mL-Not Detected/ Detected รายงานผลเป็นชื่อของยาหรือสารเสพติด2,0002,4002,400ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350088Methanol (Methyl alcohol) วิธี GC-HeadspaceOther - -2403003002 วันทำการขอเพิ่มภายใน 5 วัน-2 วันทำการถัดไปภายใน 7 วันภายใน 3 ชม.พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350087Methanol (Methyl alcohol) วิธี GC-Headspace Urine 20 mL end of shift การตรวจในผู้ที่สัมผัสสารMethanol ให้เก็บปัสสาวะหลังเลิกงาน และปิดฝาให้สนิทUrine = 0 - 15 mg/L(ACGIH 2014) 2403003002 วันทำการขอเพิ่มภายใน 5 วัน-2 วันทำการถัดไปภายใน 7 วันภายใน3 ชม.พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350086Methanol (Methyl alcohol) วิธี GC-Headspace NaF Blood 3 mL WB = 0 mg% Toxic>20 mg%(Clinical guide to Laboratory Test 3 rd Edition)2403003002 วันทำการ ขอเพิ่มภายใน 5 วัน-2 วันทำการถัดไปภายใน 7 วันภายใน3 ชม.พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350038Methotrexate วิธี EMITClotted Blood 5 mL เก็บสิ่งส่งตรวจในที่เย็นและพันด้วยฟอยล์ Therap.Conc.= Variable ค่าวิกฤต Toxic = 1-2 wk. after low dose therapy > 0.02 umol/L, 24 h. after high dose therapy > 5 umol/L, 48 h. after high dose therapy>0.5 umol/L 330400400 ทุกวัน (24 ชั่วโมง)- ทุกวัน (24 ชั่วโมง)ภายใน 3 วันภายใน 1 ชม.พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350091Methyl Ethyl Ketone (MEK) วิธี GC-HeadspaceUrine 10 mL end of shift การตรวจในผู้ที่ทำงานสัมผัสสาร MEK ให้เก็บปัสสาวะหลังเลิกงาน และปิดฝาให้สนิท 0 - 2 mg/L (ACGIH 2014)280350350ภายใน 5 วัน-3 วันทำการถัดไปภายใน 7 วัน -พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350073Methyl hippuric acid (Xylene metabolite) วิธี HPLC-DADRandom Urine 50 mL (end of shift) การตรวจในผู้ที่ทำงานสัมผัสสาร Xylene ให้เก็บปัสสาวะหลังเลิกงาน (end of shift)และปิดฝาให้สนิท ≤ 1.5 g/g creatinine (ACGIH 2014)220250250จันทร์, พฤหัสภายใน 5 วัน-3 วันทำการถัดไปภายใน 7 วัน -พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350265Mitragynine วิธี LC-MS/MS : QuatitativeClotted Blood 3 mL-Not Detected/ Detected3,3003,8003,800ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350266Mitragynine วิธี LC-MS/MS : QuatitativeNaF Blood 3 mL-Not Detected Detected3,3003,8003,800ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350315Molybdenum, EDTA Blood (ICP/MS)---380450450-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350317Molybdenum, Other (ICP/MS)---380450450-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350316Molybdenum, Urine (ICP/MS)---380450450-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350332Nickie, EDTA Blood (ICP/MS)---380450450-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350334Nickie, Other (ICP/MS)---380450450-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350333Nickie, Urine (ICP/MS)---380450450-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350284Nicotine and metabolite วิธี GC/MS : Qualitative AnalysisRandom Urine 10 mL-Non-Tobacco user : Nicotine<2.0 ng/mL Cotinine<2.0 ng/mL Passive exposure Nicotine<20 ng/mL Cotinine<20 ng/mLAbstinettobacco user Nicotine<30 ng/mL Cotinine<50 ng/mL Active tobacco use: Nicotine>1000 ng/mL8301,0001,000ทุกวันทำการ-7 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350234o-Cresol (Toluene,Thinner methabolite) วิธี HPLC-FLDUrine 30 mL end of shift- £ 0.3 mg/g Creatinine (ACGIH 2014)300300350--4 วันทำการถัดไปภายใน 7 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350148Opiates Panel วิธี GC/MS : QualitativePostmortem NaF Blood 5 mL-Not Detected/ Detected รายงานผลเป็นชื่อของยาหรือสารเสพติด1,3001,7001,700ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350146Opiates Panel วิธี GC/MS : QualitativePostmortem Urine 10 mL-Not Detected/ Detected รายงานผลเป็นชื่อของยาหรือสารเสพติด1,3001,7001,700ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350143Opiates Panel วิธี GC/MS : QualitativeClotted Blood 5 mL - Not Detected Detected รายงานผลเป็นชื่อของยาหรือสารเสพติด 1,3001,7001,700ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350144Opiates Panel วิธี GC/MS : QualitativeEDTA Blood 5 mL - Not Detected Detected รายงานผลเป็นชื่อของยาหรือสารเสพติด 1,3001,7001,700ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350145Opiates Panel วิธี GC/MS : QualitativeNaF Blood 5 mL - Not Detected Detected รายงานผลเป็นชื่อของยาหรือสารเสพติด 1,3001,7001,700ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350142Opiates Panel วิธี GC/MS : QualitativeRandom Urine 30 mL - Not Detected Detected รายงานผลเป็นชื่อของยาหรือสารเสพติด 1,3001,7001,700ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350147Opiates Panel วิธี GC/MS : QualitativePostmortem Clotted Blood 5 mL - Not Detected Detected รายงานผลเป็นชื่อของยาหรือสารเสพติด 1,3001,7001,700ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350149Opiates Panel วิธี GC/MS : QualitativePostmortem EDTA Blood 5 mL - Not Detected Detected รายงานผลเป็นชื่อของยาหรือสารเสพติด 1,3001,7001,700ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350373Oxcarbazepine, Serum (LC-MS/MS)Serum (LC-MS/MS)--1,5001,8001,800-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350081Paraquat (เชิงคุณภาพ) วิธี Screening: Colorimetric methodGastric content 20 mL-Negative ค่าวิกฤตPositive100130150ภายใน 5 วัน-3 วันทำการถัดไปภายใน 7 วันภายใน 3 ชม.พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350080Paraquat (เชิงคุณภาพ) (Gramoxone) วิธี Screening: Colorimetric methodRandom Urine 20mL-Negative ค่าวิกฤตPositive100130150ภายใน 5 วัน-3 วันทำการถัดไป-ภายใน 3 ชม.พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350082Paraquat (เชิงคุณภาพ) (Gramoxone) วิธี Screening: Colorimetric methodOther - Negative ค่าวิกฤตPositive100130150ภายใน 5 วัน-1 วันทำการถัดไป-ภายใน 1 ชม.พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350074Paraquat (เชิงปริมาณ) วิธี HPLC-DAD Clotted Blood 5 mL - 0 ug/mL 250320320อังคาร, พฤหัส-3 วันทำการถัดไป-ภายใน3 ชม.พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350075Paraquat (เชิงปริมาณ) วิธี HPLC-DADEDTA 5 mL (Plasma 1 mL)- 0 ug/mL 250320320--3 วันทำการถัดไป-ภายใน 3 ชม.พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350076Paraquat (เชิงปริมาณ) วิธี HPLC-DADRandom Urine 20 mL, - 0 ug/mL 250320320--3 วันทำการถัดไป-ภายใน 3 ชม.พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350003Phenobarbital วิธี EMITClotted Blood 5 mL- Therap.conc. = 15 - 40 ug/mL ค่าวิกฤต Toxic : Slowness, ataxia, nystagmus = 35 - 80 ug/mL, Coma with reflexes = 65 - 117 ug/mL, Coma without reflexes > 0.5 umol/L (Schulz et al. Critical Care 2012.)350370370ทุกวัน(24 ชั่วโมง)- ทุกวัน (24 ชั่วโมง)ภายใน 3 วันภายใน 1 ชม.พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350034Phenytoin (Dilantin) วิธี EMITClotted Blood 5 mL- Therap.conc. = 10 - 20 ug/mL ค่าวิกฤตTherap: Far lateral nystagmus ; > 20 ug/mL, Nystagmus at 45 lateralqaze ataxia;> 30 ug/mL, Depressed mental capacity >40 ug/mL300320320ทุกวัน (24 ชั่วโมง)- ทุกวัน (24 ชั่วโมง) ภายใน 3 วันภายใน 1 ชม.พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350077Porphobilinogen (PBG) วิธี SpectrophotrometryRandom Urine 20 mlเก็บปัสสาวะในภาชนะทึบแสงเช่นขวดสีชา หรือภาชนะที่ห่อกระดาษหรือฟอยส์และนำส่งโดยเร็ว ค่าปกติ= 0 - 40 ug/mL 150200200ภายใน 5 วัน-2 วันทำการถัดไปภายใน 7 วัน -พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350371Pregabalin, Serum (LC-MS/MS)Serum (LC-MS/MS)--1,5001,8001,800-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350321Selenium, EDTA Blood (ICP/MS)---380450450-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350323Selenium, Other (ICP/MS)---380450450-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350322Selenium, Urine (ICP/MS)---380450450-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350318Silver,EDTA Blood (ICP/MS)---380450450-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350320Silver,Other (ICP/MS)---380450450-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350319Silver,Urine (ICP/MS)---380450450-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350235S-Phenylmercapturic acid (Specific metabolite of benzene) วิธี GC/MSUrine 10 mL end of shift - £ 25 ug/g Creatinine (ACGIH 2014)8701,0501,050งาน Lot ติดต่อหน่วยก่อนนำส่ง-10 วันทำการถัดไป--พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350283Steroid,Targeted วิธี LC-MS/MS : Qualitative AnalysisRandom Urine 10 mL-Not Detected / Detected1,4001,7001,700ทุกวันทำการ-7 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350285Stimulant,Targeted วิธี C-MS/MS : Qualitative AnalysisRandom Urine 10 mL Not Detected / Detected1,4001,7001,700ทุกวันทำการ-7 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350383Styrene, NaF Blood (SPME-GC/MS)NaF Blood (SPME-GC/MS)--330400400-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350384Tetrachloroethylene, NaF Blood (SPME-GC/MS)NaF Blood (SPME-GC/MS)--330400400-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350329Thallium, EDTA Blood (ICP/MS)---380450450-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350331Thallium, Other (ICP/MS)---380450450-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350330Thallium, Urine (ICP/MS)---380450450-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350019Theophylline (Aminophylline) วิธี EMIT Clotted Blood 5 mL - Therap.Conc. >20ug/mL(Schulz el al. Critical Care 2012)370380380ทุกวัน(24 ชั่วโมง)- ทุกวัน (24 ชั่วโมง)ภายใน 3 วันภายใน1 ชม.พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350260Thiocyanate in urine วิธี HPLC-FLD Urine 10 mL end of work week - Nonsmoker = 8.12 mg/L Smoker = 14.5 mg/L (Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki, Finland)550660660ภายใน 5 วัน-5 วันทำการถัดไป--พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350078Thiocyanate วิธี SpectrophotrometryClotted Blood 5 mL - Nonsmoker = 1 - 4 ug/mL Smoker = 3-12 ug/mL120150180ทุกวันทำการ-1 วันทำการถัดไปภายใน 7 วัน -พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350326Tin, EDTA Blood (ICP/MS)---380450450-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350328Tin, Other (ICP/MS)---380450450-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350327Tin, Urine (ICP/MS)---380450450-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350379Toluene, NAF Blood (SPME-GC/MS)NAF Blood (SPME-GC/MS)--330400400-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350380Toluene, Urine end of shift (SPME-GC/MS)Urine end of shift (SPME-GC/MS)--330400400-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350267Topiramate วิธี GC/MS : Quatitative AnalysisClotted Blood 3 mL - Therapeutic (2) 4-10 (20) mg/L ค่าวิกฤตToxic > 20 mg/L1,3001,6001,600ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350268Topiramate วิธี GC/MS : Quatitative AnalysisNaF Blood 3 mL - Therapeutic (2) 4-10 (20) mg/L ค่าวิกฤตToxic > 20 mg/L1,3001,6001,600ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350368Toxic Metals Profile, EDTA Blood (ICP/MS)EDTA Blood (ICP/MS)--650800800-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350369Toxic Metals Profile, Urine (ICP/MS)Urine (ICP/MS)--650800800-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350093trans,trans Muconic acid (ttMA) วิธี HPLC-DADUrine 15 mL end of shift- ≤ 500 ug/g Creatinine (ACGIH 2014)230280280ภายใน 5 วัน-4 วันทำการถัดไปภายใน 7 วัน -พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350231trans,trans-Muconic acid (tt-MA)100 รายขึ้นไป วิธี HPLC-DADUrine 15 mL end of shift - ≤ 500 ug/g Creatinine (ACGIH 2014) 160200200งาน Lot ติดต่อหน่วยก่อนนำส่ง-ติดต่อหน่วยฯ ก่อนส่ง- -พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350041Trichloroacetic acid (Trichloroethylene metabolite) วิธี GC-HeadspaceUrine 10 mL end of shift at end of work week การตรวจในผู้ที่ทำงานสัมผัสสารTrichloroethyleneให้เก็บปัสสาวะหลังเลิกงานกะสุดท้ายของสัปดาห์และปิดฝาให้สนิท 0 - 15 mg/L (ACGIH 2014)180240250ภายใน 5 วัน-2 วันทำการถัดไปภายใน 7 วัน -พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350385Trichloroethylene, NaF Blood (SPME-GC/MS)NaF Blood (SPME-GC/MS)--330400400-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350079Uroporphyrin วิธี SpectrophotrometryUrine 24 hrs. + 5g Na2CO3 (ผงโซเดียมคาร์บอเนต,) รับได้ที่ห้อง เจาะเลือด ชั้น 4- เก็บปัสสาวะในภาชนะทึบแสง เช่นขวดสีชาหรือภาชนะที่กระดาษหรือห่อฟอยส์ และนำส่งโดยเร็ว - ขณะรอเก็บปัสสาวะควรแช่ตู้เย็น 4๐C0 - 50 ug/day (หนังสือ Tietz Text book of Clinical Chemistry 2nd Edition ปี 1994)260320350ภายใน 5 วัน-3 วันทำการถัดไปภายใน 7 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350042Valproic acid (Depakine) วิธี EMIT Clotted Blood 5 mL - Therap. Conc. 50 -100 ug/mL ,Toxic. conc. > 150 ug/mL (Schuiz et al Critical Care 2012)300320320ทุกวัน (24 ชั่วโมง)-ทุกวัน (24 ชั่วโมง)ภายใน 3 วันภายใน 1 ชม.พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350048Vancomycin วิธี EMITClotted Blood 5 mL - Therap. Conc. ; Peak: = 20 - 40 ug/mL : Trough: = 5 - 10 ug/mL ค่าวิกฤต Toxic. conc. > 80-100 ug/mL300320320ทุกวัน (24 ชั่วโมง)- ทุกวัน (24 ชั่วโมง)ภายใน 3 วันภายใน1 ชม.พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350391Volatile Organic Compounds, NaF Blood (SPME-GC/MS)NaF Blood (SPME-GC/MS)--8001,0001,000-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350269Voriconazole วิธี LC-MS/MS : Quatitative AnalysisClotted Blood 3 mL-Therapeutic 2 -5 mg/L ค่าวิกฤตToxic > 6 mg/L8501,0001,000ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350270Voriconazole วิธี LC-MS/MS : Quatitative AnalysisNaF Blood 3 mL-Therapeutic 2 -5 mg/L ค่าวิกฤตToxic > 6 mg/L8501,0001,000ทุกวันทำการ-5 วันทำการถัดไปภายใน 30 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350382Xylenes, NaF Blood (SPME-GC/MS)NaF Blood (SPME-GC/MS)--330400400-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350007Zinc วิธี Flame AASClotted Blood 5 mL-ไม่รับเลือด hemolyzed - ห้ามใช้จุกยาง (rubber) ให้ใช้จุกพลาสติก70 - 120 ug/dL220280300ภายใน 5 วัน-3 วันทำการถัดไปภายใน 7 วัน-พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350043Zinc Phosphide วิธี ScreeningGastric larvage - Not Found 100130150ทุกวันทำการภายใน 5 วัน-1 วันทำการถัดไปภายใน 7 วันภายใน1 ชม.พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350039Zinc Protoporphyrin (ZPP) วิธี HematofluorometryEDTA Blood 3mL เก็บในภาชนะทึบแสง 17 - 77 ug/dL RBC 120150180ทุกวัน-ทุกวัน ภายใน 7 วันภายใน1 ชม.พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350325Zinc, Other (ICP/MS)---380450450-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350324Zinc, Urine (ICP/MS)---380450450-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338
350374Zonisamide, Serum (LC-MS/MS)Serum (LC-MS/MS)--1,5001,8001,800-----พิษวิทยา (Toxicology) Tel:02-2011338