ออกจากระบบ
หน้าหลัก >> การจัดการข้อมูลการทดสอบ
รายละเอียดการทดสอบ จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
   
ชื่อการทดสอบ (Test Name)   รหัสการทดสอบ (Test Code)
สิ่งที่ตรวจ/ปริมาตร (Specimen/Volumn)   ห้องปฏิบัติการ
       
รหัสการทดสอบชื่อการทดสอบสิ่งที่ตรวจ/ปริมาตรข้อควรระวังค่าอ้างอิงสามัญ (บาท)คลินิกพิเศษ/รพ.รัฐอื่น (บาท)รพ.เอกชน (บาท)วันทำการ ข้อบ่งชี้ปกติตรวจซ้ำด่วนห้องปฏิบัติการ 
650308Aerobe - culture [Abdominal fluid]Abdominal fluid 5-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-250500500--3 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650289Aerobe - culture [Amniotic fluid]Amniotic fluid 5-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-250500500--3 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650286Aerobe - culture [Ascitic fluid]Ascitic fluid 5-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-250500500--3 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650316Aerobe - culture [Bile fluid]Bile fluid 5-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-250500500--3 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650302Aerobe - culture [Bone]ชิ้นเนื้อ 0.5-1 ลบ.ซม.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-250500500--3 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650322Aerobe - culture [Bronchoalveolar lavage fluid (BAL)]BAL 1-5 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-250500500--3 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650315Aerobe - culture [CATH](2)ปัสสาวะ จากสาย Cath 10-20 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-250500500--3 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650287Aerobe - culture [CSF](1)น้ำไขสันหลัง 5-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-250500500--3 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650314Aerobe - culture [Eye fluid]Eye fluid / Eye swabใส่ขวดปราศจากเชื้อ หรือ Stuart transport medium-250500500--3 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650283Aerobe - culture [Feces](1)อุจจาระ 2-5 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-250500500--3 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650311Aerobe - culture [Gastric content]Gastric content 5-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-250500500--3 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650296Aerobe - culture [Hair]Hairใส่ขวดปราศจากเชื้อ-250500500--3 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650306Aerobe - culture [Joint fluid]Joint fluid 5-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-250500500--3 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650319Aerobe - culture [Mid stream urine (MSU)](2)ปัสสาวะ 10-20 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-250500500--3 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650292Aerobe - culture [Nail]Nailใส่ขวดปราศจากเชื้อ-250500500--3 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650305Aerobe - culture [Nasal washing]Nasal washing 5-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-250500500--3 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650304Aerobe - culture [Nasophanyngeal aspirate]Nasophanyngeal aspirate 5-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-250500500--3 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650240Aerobe - culture [Other]หนอง 1-5 มล. , น้ำจากส่วนต่าง ๆ 5-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-250500500--3 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650310Aerobe - culture [Pericardial fluid]Pericardial fluid 5-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-250500500--3 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650309Aerobe - culture [Peritoneal dialysate fluid]PDF 5-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-250500500--3 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650307Aerobe - culture [Peritoneal fluid]Peritoneal fluid 5-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-250500500--3 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650293Aerobe - culture [Pleural fluid]น้ำเจาะปอด 5-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-250500500--3 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650298Aerobe - culture [Pus]หนอง 1-5 มล. / swab จากตำแหน่งที่ติดเชื้อใสขวดปราศจากเชื้อ / Stuart transport medium-250500500--3 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650284Aerobe - culture [Rectal](1)Rectal swabStuart transport medium-250500500--3 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650303Aerobe - culture [Skin lesion]ชิ้นเนื้อจาก skin 0.5-1 ลบ.ซม. หรือ swab จาก skinใสขวดปราศจากเชื้อ หรือ Stuart transport medium-250500500--3 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650290Aerobe - culture [Sputum](4)เสมหะ 1-5 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-250500500--3 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650285Aerobe - culture [Synovial fluid]Synovial fluid 5-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-250500500--3 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650320Aerobe - culture [Throat --> Tracheal suction](1)Tracheal suction fluid หรือ ตัดสาย Tracheal suction ~5 cm distal endใส่ขวดปราศจากเชื้อ-250500500--3 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650321Aerobe - culture [Throat swab]Throat swabStuart transport medium-250500500--3 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650301Aerobe - culture [Tip]สายสวนต่าง ๆ ~5 cm distal endใสขวดปราศจากเชื้อ-250500500--3 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650294Aerobe - culture [Tissue]ชิ้นเนื้อ 0.5-1 ลบ.ซม.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-250500500--3 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650300Aerobe - culture [Urethral](1)Urethral swab (ห้ามเก็บในตู้เย็น)Stuart transport medium-250500500--3 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650299Aerobe - culture [Vaginal](1)Vaginal swab (ห้ามเก็บในตู้เย็น)Stuart transport medium-250500500--3 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650295Aerobe - culture [Wound]หนอง 1-5 มล. / swab จากตำแหน่งที่ติดเชื้อใส่ขวดปราศจากเชื้อ / Stuart transport medium-250500500--3 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650288Aerobe - culture [Vesicle fluid]Vesicle fluid--250500500-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650236Aerobe-Hemoculture [Bone marrow](1,3) BM 5-10 มล.ใส่ขวด hemoculture-300600600--3 วัน*(โดยขวดจะบ่มเพาะต่อไปจนถึง 5 วัน)--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650238Aerobe-Hemoculture [Heart blood](1,3)Blood 8-10 มล.ใส่ขวด hemoculture-300600600-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650239Aerobe-Hemoculture [Other](1,3)Blood (adult) 8-10 มล. Blood (Child) 1-5 มล.ใส่ขวด hemoculture-300600600-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650237Aerobe-Hemoculture [Peripheral blood](1,3)Blood (adult) 8-10 มล. Blood (Child) 1-5 มล.ใส่ขวด hemoculture-300600600-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650040AFB culture, AFB sensitivity [Abnominal fluid]Abnominal fluid 5-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-7501,5001,500--60 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650025AFB culture, AFB sensitivity [Ascitic fluid]Ascitic fluid 5-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-7501,5001,500--60 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650034AFB culture, AFB sensitivity [Bone]ชิ้นเนื้อ 0.5-1 ลบ.ซม.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-7501,5001,500--60 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650043AFB culture, AFB sensitivity [Bronchoalveolar lavage fluid (BAL)]BAL 5-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-7501,5001,500--60 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650026AFB culture, AFB sensitivity [CSF]น้ำไขสันหลัง 5-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-7501,5001,500--60 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650021AFB culture, AFB sensitivity [Feces]อุจจาระ 2-5 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-7501,5001,500--60 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650038AFB culture, AFB sensitivity [Joint fluid]Joint fluid 5-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-7501,5001,500--60 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650045AFB culture, AFB sensitivity [Mid stream urine (MSU)]Urine 5-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-7501,5001,500--60 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650037AFB culture, AFB sensitivity [Nasal washing]Nasal washing 5-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-7501,5001,500--60 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650036AFB culture, AFB sensitivity [Nasophanyngeal aspirate]Nasophanyngeal aspirateใส่ขวดปราศจากเชื้อ-7501,5001,500--60 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650046AFB culture, AFB sensitivity [Other]หนอง 1-5 มล. , น้ำจากส่วนต่าง ๆ 5-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-7501,5001,500--60 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650042AFB culture, AFB sensitivity [Pericardial fluid]Pericardial fluid 2-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-7501,5001,500--60 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650041AFB culture, AFB sensitivity [Peritoneal dialysate fluid]PDF 2-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-7501,5001,500--60 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650027AFB culture, AFB sensitivity [Pleural fluid]น้ำเจาะปอด 2-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-7501,5001,500--60 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650032AFB culture, AFB sensitivity [Pus]หนอง หรือ น้ำจากบริเวณที่ติดเชื้อ 2-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-7501,5001,500--60 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650035AFB culture, AFB sensitivity [Skin lesion]ชิ้นเนื้อ 0.5-1 ลบ.ซม.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-7501,5001,500--60 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650023AFB culture, AFB sensitivity [Sputum]เสมหะ 5-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-7501,5001,500--60 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650033AFB culture, AFB sensitivity [Throat]Throat 5-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-7501,5001,500--60 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650028AFB culture, AFB sensitivity [Tissue]ชิ้นเนื้อ 0.5-1 ลบ.ซม.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-7501,5001,500--60 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650030AFB culture, AFB sensitivity [Wound]หนอง หรือ น้ำจากบริเวณที่ ติดเชื้อ 2-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-7501,5001,500--60 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650044AFB culture, AFB sensitivity [Gastric content]Gastric content 5-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-7501,5001,500--60 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650039AFB culture, AFB sensitivity [Peritoneal fluid]Peritoneal fluidใส่ขวดปราศจากเชื้อ-7501,5001,500--60 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650251AFB haemoculture [Bone marrow] BM(1,3) 5-10 มล.ใส่ขวด hemoculture myco/F-Lytic-5001,0001,000--42 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650253AFB haemoculture [Other] Blood (adult) 8-10 มล. จากสายต่างๆใส่ขวด hemoculture myco/F-Lytic-5001,0001,000--42 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650252AFB haemoculture [Peripheral blood] Blood (adult) 8-10 มล. Blood (Child) 1-5 มล.ใส่ขวด hemoculture myco/F-Lytic-5001,0001,000--42 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650103AFB stain [Abnominal fluid]Abdominal fluid 5-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ หรือ ป้าย slide-100200200--1 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650081AFB stain [Amniotic fluid]Amniotic fluid 5-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ หรือ ป้าย slide-100200200--1 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650087AFB stain [Ascitic fluid]Ascitic fluid 5-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ หรือ ป้าย slide-100200200--1 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650090AFB stain [Bone marrow]Bone marrow 1-5 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ หรือ ป้าย slide-100200200--1 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650097AFB stain [Bone]ชิ้นเนื้อ 0.5-1 ลบ.ซม.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ หรือ ป้าย slide-100200200--1 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650106AFB stain [Bronchoalveolar lavage fluid (BAL)]BAL 1-5 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ หรือ ป้าย slide-100200200--1 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650088AFB stain [CSF]น้ำไขสันหลัง(1) 5-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ หรือ ป้าย slide-100200200--1 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650083AFB stain [Feces]อุจจาระ 2-5 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ หรือ ป้าย slide-100200200--1 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650107AFB stain [Gastric content]Gastric content 5-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ หรือ ป้าย slide-100200200--1 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650101AFB stain [Joint fluid]Joint fluid 5-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ หรือ ป้าย slide-100200200--1 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650108AFB stain [Mid stream urine (MSU)]Urine 5-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ หรือ ป้าย slide-100200200--1 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650100AFB stain [Nasal washing]Nasal washing 5-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ หรือ ป้าย slide-100200200--1 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650099AFB stain [Nasophanyngeal aspirate]Nasophanyngeal aspirateใส่ขวดปราศจากเชื้อ หรือ ป้าย slide-100200200--1 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650110AFB stain [Other]หนอง 1-5 มล. , น้ำจากส่วนต่าง ๆ 5-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ หรือ ป้าย slide-100200200--1 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650105AFB stain [Pericardial fluid]Pericardial fluid 5-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ หรือ ป้าย slide-100200200--1 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650104AFB stain [Peritoneal dialysate fluid]PDF 5-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ หรือ ป้าย slide-100200200--1 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650102AFB stain [Peritoneal fluid]Peritoneal fluid 5-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ หรือ ป้าย slide-100200200--1 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650089AFB stain [Pleural fluid]น้ำเจาะปอด 5-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ หรือ ป้าย slide-100200200--1 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650094AFB stain [Pus]หนอง หรือ น้ำจากบริเวณที่ติดเชื้อ 2-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ หรือ ป้าย slide-100200200--1 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650098AFB stain [Skin lesion]ชิ้นเนื้อ 0.5-1 ลบ.ซม.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ หรือ ป้าย slide-100200200--1 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650085AFB stain [Sputum]เสมหะ 5-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ หรือ ป้าย slide-100200200--1 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650086AFB stain [Synovial fluid]Synovial fluid 5-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ หรือ ป้าย slide-100200200--1 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650096AFB stain [Throat]Throat 5-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ หรือ ป้าย slide-100200200--1 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650091AFB stain [Tissue]ชิ้นเนื้อ 0.5-1 ลบ.ซม.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ หรือ ป้าย slide-100200200--1 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650093AFB stain [Wound]หนอง หรือ น้ำจากบริเวณที่ติดเชื้อ 2-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ หรือ ป้าย slide-100200200--1 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650015Anaerobes culture [Abnominal fluid]Abnominal fluid 2-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ / Syringe / Anaerobic transport bottle media-5001,0001,000--15 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650001Anaerobes culture [Amniotic fluid]Amniotic fluid 2-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ / Syringe / Anaerobic transport bottle media-5001,0001,000--15 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650004Anaerobes culture [Ascitic fluid]Ascitic fluid 2-10ใส่ขวดปราศจากเชื้อ / Syringe / Anaerobic transport bottle media-5001,0001,000--15 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650020Anaerobes culture [Bile fluid]Bile fluid 2-10 มล.Anaerobic transport bottle media-5001,0001,000--15 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650006Anaerobes culture [Bone marrow **ต้องมาเบิกขวดที่ห้อง LAB**] (1,3)Bone marrow 5 มล.ใส่ขวด hemoculture สำหรับ Anaerobe-5001,0001,000--15 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650012Anaerobes culture [Bone]ชิ้นเนื้อ 0.5-1 ลบ.ซม.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ หรือ Anaerobic transport bottle media-5001,0001,000--15 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650005Anaerobes culture [CSF]น้ำไขสันหลัง(1) 2-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ หรือ Anaerobic transport bottle media-5001,0001,000--15 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650017Anaerobes culture [Eye fluid]Eye fluidSyringe / Anaerobic transport bottle media-5001,0001,000--15 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650002Anaerobes culture [Feces]อุจจาระ 2-5 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-5001,0001,000--15 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650018Anaerobes culture [Heart Blood **ต้องมาเบิกขวดที่ห้อง LAB**] (1,3)]Heart Bloodใส่ขวด hemoculture สำหรับ Anaerobe-5001,0001,000--15 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650013Anaerobes culture [Joint fluid]Joint fluid 2-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ / Syringe / Anaerobic transport bottle media-5001,0001,000--15 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650019Anaerobes culture [Other]หนอง หรือน้ำจากบริเวณที่ติดเชื้อ 2-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ / Syringe / Anaerobic transport bottle media-5001,0001,000--15 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650016Anaerobes culture [Pericardial fluid]Pericardial fluid 2-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ / Syringe / Anaerobic transport bottle media-5001,0001,000--15 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650009Anaerobes culture [Peripheral blood ( PB ) **ต้องมาเบิกขวดที่ห้อง LAB**Blood (adult) 8-10 มล. Blood (Child) 1-5 มล.ใส่ขวด hemoculture สำหรับ Anaerobe-5001,0001,000--15 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650014Anaerobes culture [Peritoneal fluid]Peritoneal fluid 2-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ หรือ Anaerobic transport bottle media-5001,0001,000--15 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650007Anaerobes culture [Tissue]ชิ้นเนื้อ 0.5-1 ลบ.ซม.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-5001,0001,000--15 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650011Anaerobes culture [Urethral]หนอง หรือน้ำจากบริเวณที่ติดเชื้อ 2-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ / Syringe / Anaerobic transport bottle media-5001,0001,000--15 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650010Anaerobes culture [Vaginal]หนอง หรือน้ำจากบริเวณที่ติดเชื้อ 2-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ / Syringe / Anaerobic transport bottle media-5001,0001,000--15 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650003Anaerobes culture (Synovial fluid)Synovial fluid--5001,0001,000-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650131Antimicrobial assay (MIC panel) [Abnominal fluid]แบคทีเรียที่เพาะได้จากผู้ป่วย--5001,0001,000--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650111Antimicrobial assay (MIC panel) [Amniotic fluid]แบคทีเรียที่เพาะได้จากผู้ป่วย--5001,0001,000--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650114Antimicrobial assay (MIC panel) [Ascitic fluid]แบคทีเรียที่เพาะได้จากผู้ป่วย--5001,0001,000--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650139Antimicrobial assay (MIC panel) [Bile fluid]แบคทีเรียที่เพาะได้จากผู้ป่วย--5001,0001,000--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650117Antimicrobial assay (MIC panel) [Bone marrow]แบคทีเรียที่เพาะได้จากผู้ป่วย--5001,0001,000--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650125Antimicrobial assay (MIC panel) [Bone]แบคทีเรียที่เพาะได้จากผู้ป่วย--5001,0001,000--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650133Antimicrobial assay (MIC panel) [Bronchoalveolar lavage fluid (BAL)]แบคทีเรียที่เพาะได้จากผู้ป่วย--5001,0001,000--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650124Antimicrobial assay (MIC panel) [Cervical]แบคทีเรียที่เพาะได้จากผู้ป่วย--5001,0001,000--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650115Antimicrobial assay (MIC panel) [CSF]แบคทีเรียที่เพาะได้จากผู้ป่วย--5001,0001,000--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650136Antimicrobial assay (MIC panel) [Eye fluid]แบคทีเรียที่เพาะได้จากผู้ป่วย--5001,0001,000--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650134Antimicrobial assay (MIC panel) [Gastric content]แบคทีเรียที่เพาะได้จากผู้ป่วย--5001,0001,000--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650137Antimicrobial assay (MIC panel) [Heart Blood]แบคทีเรียที่เพาะได้จากผู้ป่วย--5001,0001,000--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650129Antimicrobial assay (MIC panel) [Joint fluid]แบคทีเรียที่เพาะได้จากผู้ป่วย--5001,0001,000--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650128Antimicrobial assay (MIC panel) [Nasal washing]แบคทีเรียที่เพาะได้จากผู้ป่วย--5001,0001,000--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650127Antimicrobial assay (MIC panel) [Nasophanyngeal aspirate]แบคทีเรียที่เพาะได้จากผู้ป่วย--5001,0001,000--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650138Antimicrobial assay (MIC panel) [Other]แบคทีเรียที่เพาะได้จากผู้ป่วย--5001,0001,000--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650132Antimicrobial assay (MIC panel) [Pericardial fluid]แบคทีเรียที่เพาะได้จากผู้ป่วย--5001,0001,000--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650130Antimicrobial assay (MIC panel) [Peritoneal fluid]แบคทีเรียที่เพาะได้จากผู้ป่วย--5001,0001,000--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650116Antimicrobial assay (MIC panel) [Pleural fluid]แบคทีเรียที่เพาะได้จากผู้ป่วย--5001,0001,000--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650121Antimicrobial assay (MIC panel) [Pus]แบคทีเรียที่เพาะได้จากผู้ป่วย--5001,0001,000--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650112Antimicrobial assay (MIC panel) [Sputum]แบคทีเรียที่เพาะได้จากผู้ป่วย--5001,0001,000--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650113Antimicrobial assay (MIC panel) [Synovial fluid]แบคทีเรียที่เพาะได้จากผู้ป่วย--5001,0001,000--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650126Antimicrobial assay (MIC panel) [Throat swab]แบคทีเรียที่เพาะได้จากผู้ป่วย--5001,0001,000--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650118Antimicrobial assay (MIC panel) [Tissue]แบคทีเรียที่เพาะได้จากผู้ป่วย--5001,0001,000--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650123Antimicrobial assay (MIC panel) [Urethral]แบคทีเรียที่เพาะได้จากผู้ป่วย--5001,0001,000--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650122Antimicrobial assay (MIC panel) [Vaginal]แบคทีเรียที่เพาะได้จากผู้ป่วย--5001,0001,000--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650119Antimicrobial assay (MIC panel) [Vesicle fluid]แบคทีเรียที่เพาะได้จากผู้ป่วย--5001,0001,000--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650120Antimicrobial assay (MIC panel) [Wound]แบคทีเรียที่เพาะได้จากผู้ป่วย--5001,0001,000--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650135Antimicrobial assay (MIC panel) Mid stream urine (MSU)]แบคทีเรียที่เพาะได้จากผู้ป่วย--5001,0001,000--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650273Antimicrobial susceptibility test [Other]แบคทีเรียที่เพาะได้จากผู้ป่วย--300600600--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650272Antimicrobial susceptibility test [Peripheral blood]แบคทีเรียที่เพาะได้จากผู้ป่วย--300600600--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650255Campylobacter culture [Other]อุจจาระ(1) 2-5 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-5001,0001,000--15 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650281Chlamydia trachomatis molecular detection [Vaginal discharger]---1,0002,0002,000-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650282Chlamydia trachomatis molecular detection [Other]---1,0002,0002,000-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650069Fungus culture [Abnominal fluid]Abdominal fluid 5-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-300600600--30 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650047Fungus culture [Amniotic fluid]Amniotic fluid 5-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-300600600--30 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650052Fungus culture [Ascitic fluid]Ascitic fluid 5-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-300600600--30 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650079Fungus culture [Bile fluid]Bile fluid 5-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-300600600--30 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650063Fungus culture [Bone]ชิ้นเนื้อ 0.5-1 ลบ.ซม.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-300600600--30 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650072Fungus culture [Bronchoalveolar lavage fluid (BAL)]BAL 5-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-300600600--30 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650077Fungus culture [CATH]ปัสสาวะ จากสาย Cath 10-20 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-300600600--30 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650061Fungus culture [Cervical]Cervicalใส่ขวดปราศจากเชื้อ-300600600--30 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650054Fungus culture [CSF]น้ำไขสันหลัง(1) 5-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-300600600--30 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650076Fungus culture [Eye fluid]Eye fluid / Eye swabใส่ขวดปราศจากเชื้อ-300600600--30 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650049Fungus culture [Feces]อุจจาระ 2-5 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-300600600--30 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650073Fungus culture [Gastric content]Gastric content 5-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-300600600--30 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650057Fungus culture [Hair]Hairใส่ขวดปราศจากเชื้อ-300600600--30 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650067Fungus culture [Joint fluid]Joint fluid 2-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-300600600--30 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650074Fungus culture [Mid stream urine (MSU)]Urine 5-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-300600600--30 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650053Fungus culture [Nail]Nailใส่ขวดปราศจากเชื้อ-300600600--30 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650066Fungus culture [Nasal washing]Nasal washing 2-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-300600600--30 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650065Fungus culture [Nasophanyngeal aspirate]Nasophanyngeal aspirate 2-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-300600600--30 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650078Fungus culture [Other]หนอง หรือน้ำจากบริเวณที่ติดเชื้อ 2-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-300600600--30 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650071Fungus culture [Pericardial fluid]Pericardial fluid 2-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-300600600--30 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650070Fungus culture [Peritoneal dialysate fluid]PDF 5-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-300600600--30 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650068Fungus culture [Peritoneal fluid]Peritoneal fluid 2-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-300600600--30 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650055Fungus culture [Pleural fluid]Pleural fluid 2-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-300600600--30 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650059Fungus culture [Pus]หนอง หรือ น้ำจากบริเวณที่ ติดเชื้อ 2-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-300600600--30 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650075Fungus culture [Rectal swab]Rectal swabStuart transport medium-300600600--30 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650064Fungus culture [Skin lesion]ชิ้นเนื้อ 0.5-1 ลบ.ซม.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-300600600--30 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650050Fungus culture [Sputum]เสมหะ 5-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-300600600--30 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650051Fungus culture [Synovial fluid]Synovial fluid 5-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-300600600--30 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650062Fungus culture [Throat]Throat 5-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-300600600--30 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650170Giemsa stain [Bone marrow]Bone marrowป้ายบนแผ่นสไลด์-100200200--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650173Giemsa stain [Heart Blood]Heart Bloodป้ายบนแผ่นสไลด์-100200200--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650174Giemsa stain [Other]น้ำจากบริเวณที่ติดเชื้อ 2-10 มล. ,ชิ้นเนื้อ 0.5-1 ลบ.ซม.ป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อถ้าเป็นชิ้นเนื้อ-100200200--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650172Giemsa stain [Slide]เลือด, Lymphnode, ไขกระดูกป้ายบนแผ่นสไลด์-100200200--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650171Giemsa stain [Tissue (ย้อมเฉพาะจาก Lymphnode เท่านั้น)]Lymphnode 0.5-1 ลบ.ซม.ป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อถ้าเป็นชิ้นเนื้อ-100200200--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650141GMS stain (Urine(Mid-stream))Urine 5-10 มล.ป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อ-150300300--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650161GMS stain [Abnominal fluid]Abnominal fluid 5-10 มล.ป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อ-150300300--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650140GMS stain [Amniotic fluid]Amniotic fluid 5-10 มล.ป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อ-150300300--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650144GMS stain [Ascitic fluid]Ascitic fluid 5-10 มล.ป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อ-150300300--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650169GMS stain [Bile fluid]Bile fluid 5-10 มล.ป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อ-150300300--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650155GMS stain [Bone]ชิ้นเนื้อ 0.5-1 ลบ.ซม.ป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อ-150300300--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650164GMS stain [Bronchoalveolar lavage fluid (BAL)]BAL 5-10 มล.ป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อ-150300300--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650153GMS stain [Cervical]Cervicalป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อถ้าเป็น ชิ้นเนื้อ-150300300--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650145GMS stain [CSF]น้ำไขสันหลัง(1) 5-10 มล.ป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อ-150300300--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650167GMS stain [Eye fluid]Eye fluidป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อ-150300300--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650165GMS stain [Gastric content]Gastric content 5-10 มล.ป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อถ้าเป็น ชิ้นเนื้อ-150300300--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650159GMS stain [Joint fluid]Joint fluid 5-10 มล.ป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อถ้าเป็น ชิ้นเนื้อ-150300300--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650158GMS stain [Nasal washing]Nasal washing 5-10 มล.ป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อถ้าเป็นชิ้นเนื้อ-150300300--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650157GMS stain [Nasophanyngeal aspirate]Nasophanyngeal aspirate 5-10 มล.ป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อ-150300300--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650168GMS stain [Other]หนอง หรือน้ำจากบริเวณที่ติดเชื้อ 2-10 มล.ป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อ-150300300--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650163GMS stain [Pericardial fluid]Pericardial fluid 5-10 มล.ป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อ-150300300--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650162GMS stain [Peritoneal dialysate fluid]PDF 5-10 มล.ป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อ-150300300--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650160GMS stain [Peritoneal fluid]Peritoneal fluid 5-10 มล.ป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อ-150300300--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650146GMS stain [Pleural fluid]น้ำเจาะปอด 5-10 มล.ป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อ-150300300--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650150GMS stain [Pus]หนอง หรือ น้ำจากบริเวณที่ติดเชื้อ 2-10 มล.ป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อ-150300300--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650156GMS stain [Skin lesion]ชิ้นเนื้อ 0.5-1 ลบ.ซม.ป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อ-150300300--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650166GMS stain [Slide]น้ำจากบริเวณที่ติดเชื้อ 2-10 มล. ,ชิ้นเนื้อ 0.5-1 ลบ.ซม.ป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อ-150300300--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650142GMS stain [Sputum]เสมหะ 5-10 มล.ป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อ-150300300--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650143GMS stain [Synovial fluid]Synovial fluid 5-10 มล.ป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อ-150300300--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650154GMS stain [Throat]Throat 5-10 มล.ป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อ-150300300--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650147GMS stain [Tissue]ชิ้นเนื้อ 0.5-1 ลบ.ซม.ป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อ-150300300--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650152GMS stain [Urethral]Urethralป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อ-150300300--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650151GMS stain [Vaginal]Vaginalป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อ-150300300--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650148GMS stain [Vesicle fluid]หนอง หรือ น้ำจากบริเวณที่ติดเชื้อ 2-10 มล.ป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อ-150300300--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650149GMS stain [Wound]หนอง หรือ น้ำจากบริเวณที่ติดเชื้อ 2-10 มล.ป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อ-150300300--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650197Gram stain [Abdominal fluid]Abdominal fluid 5-10 มล.ป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อ-75150150--2 ชม.-1 ชม.จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650175Gram stain [Amniotic fluid]Amniotic fluid 5-10 มล.ป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อ-75150150--2 ชม.-1 ชม.จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650181Gram stain [Ascitic fluid]Ascitic fluid 5-10 มล.ป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อ-75150150--2 ชม.-1 ชม.จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650207Gram stain [Bile fluid]Bile fluidป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อ-75150150--2 ชม.-1 ชม.จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650184Gram stain [Bone marrow]Bone marrowป้ายบนแผ่นสไลด์-75150150--2 ชม.-1 ชม.จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650200Gram stain [Bronchoalveolar lavage fluid (BAL)]BAL 5-10 มล.ป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อ-75150150--2 ชม.-1 ชม.จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650205Gram stain [CATH]ปัสสาวะ จากสาย Cath 10-20 มล.ป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อ-75150150--2 ชม.-1 ชม.จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650182Gram stain [CSF]น้ำไขสันหลัง(1) 5-10 มล.ป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อ-75150150--2 ชม.-1 ชม.จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650204Gram stain [Eye fluid]Eye fluidป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อ-75150150--2 ชม.-1 ชม.จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650201Gram stain [Gastric content]Gastric content 5-10 มล.ป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อ-75150150--2 ชม.-1 ชม.จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650195Gram stain [Joint fluid]Joint fluid 5-10 มล.ป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อ-75150150--2 ชม.-1 ชม.จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650202Gram stain [Mid stream urine (MSU)]Urine 5-10 มล.ป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อ-75150150--2 ชม.-1 ชม.จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650178Gram stain [Morning urine]Urine 5-10 มล.ป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อ-75150150--2 ชม.-1 ชม.จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650194Gram stain [Nasal washing]Nasal washing 5-10 มล.ป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อ-75150150--2 ชม.-1 ชม.จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650193Gram stain [Nasophanyngeal aspirate]Nasophanyngeal aspirate 5-10 มล.ป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อ-75150150--2 ชม.-1 ชม.จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650206Gram stain [Other]หนอง หรือน้ำจากบริเวณที่ติดเชื้อ 2-10 มล.ป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อ-75150150--2 ชม.-1 ชม.จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650199Gram stain [Pericardial fluid]Pericardial fluid 5-10 มล.ป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อ-75150150--2 ชม.-1 ชม.จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650198Gram stain [Peritoneal dialysate fluid]PDF 5-10 มล.ป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อ-75150150--2 ชม.-1 ชม.จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650196Gram stain [Peritoneal fluid]Peritoneal fluid 5-10 มล.ป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อ-75150150--2 ชม.-1 ชม.จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650183Gram stain [Pleural fluid]น้ำเจาะปอด 5-10 มล.ป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อ-75150150--2 ชม.-1 ชม.จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650187Gram stain [Pus]หนอง หรือ น้ำจากบริเวณที่ติดเชื้อ 2-10 มล.ป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อ-75150150--2 ชม.-1 ชม.จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650203Gram stain [Slide]น้ำจากบริเวณที่ติดเชื้อ 2-10 มล. ,ชิ้นเนื้อ 0.5-1 ลบ.ซม.ป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อ-75150150--2 ชม.-1 ชม.จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650179Gram stain [Sputum](4)เสมหะ 5-10 มล.ป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อ-75150150--2 ชม.-1 ชม.จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650180Gram stain [Synovial fluid]Synovial fluid 5-10 มล.ป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อ-75150150--2 ชม.-1 ชม.จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650191Gram stain [Throat]Throat 5-10 มล.ป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อ-75150150--2 ชม.-1 ชม.จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650185Gram stain [Tissue]ชิ้นเนื้อ 0.5-1 ลบ.ซม.ป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อ-75150150--2 ชม.-1 ชม.จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650190Gram stain [Urethral]Urethralป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อ-75150150--2 ชม.-1 ชม.จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650188Gram stain [Vaginal]Vaginalป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อ-75150150--2 ชม.-1 ชม.จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650257Helicobacter culture [Other]ชิ้นเนื้อจากกระเพาะ 2-3 ชิ้นขวดใส่ Brucella broth-5001,0001,000--15 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650256Helicobacter culture [Tissue]ชิ้นเนื้อจากกระเพาะ 2-3 ชิ้นขวดใส่ Brucella broth-5001,0001,000--15 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650274Hemoculture (Fungus) [Bone marrow] BM(1,3) 5-10 มล.ขวด hemoculture myco/F-Lytic-300600600--30 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650275Hemoculture (Fungus) [Peripheral blood (PB)] Blood (1,3) 5-10 มล.ขวด hemoculture myco/F-Lytic-300600600--30 วัน*--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650242Indian ink preparation [Ascitic fluid]Ascitic fluid 5-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-55100100--2 ชม.-1 ชม.จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650243Indian ink preparation [CSF]น้ำไขสันหลัง(1) 5-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-55100100--2 ชม.-1 ชม.จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650247Indian ink preparation [Joint fluid]Joint fluid 5-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-55100100--2 ชม.-1 ชม.จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650248Indian ink preparation [Other]หนอง หรือน้ำจากบริเวณที่ติดเชื้อ 2-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-55100100--2 ชม.-1 ชม.จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650244Indian ink preparation [Pleural fluid]น้ำเจาะปอด 5-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-55100100--2 ชม.-1 ชม.จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650245Indian ink preparation [Pus]หนอง หรือ น้ำจากบริเวณที่ติดเชื้อ 2-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-55100100--2 ชม.-1 ชม.จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650241Indian ink preparation [Synovial fluid]Synovial fluid 5-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-55100100--2 ชม.-1 ชม.จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650216KOH preparation (Throat)Throat 5-10 มล.ป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อ-60100100--2 ชม.-1 ชม.จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650219KOH preparation [Bronchoalveolar lavage fluid (BAL)]BAL 5-10 มล.ป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อ-60100100--2 ชม.-1 ชม.จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650223KOH preparation [Eye fluid]Eye fluidป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อ-60100100--2 ชม.-1 ชม.จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650209KOH preparation [Nail]Nailป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อ-60100100--2 ชม.-1 ชม.จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650218KOH preparation [Nasal washing]Nasal washingป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อ-60100100--2 ชม.-1 ชม.จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650217KOH preparation [Nasophanyngeal aspirate]Nasophanyngeal aspirateป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อ-60100100--2 ชม.-1 ชม.จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650224KOH preparation [Other]หนอง หรือน้ำจากบริเวณที่ติดเชื้อ 2-10 มล.ป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อ-60100100--2 ชม.-1 ชม.จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650213KOH preparation [Pus]หนอง หรือ น้ำจากบริเวณที่ติดเชื้อ 2-10 มล.ป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อ-60100100--2 ชม.-1 ชม.จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650222KOH preparation [Slide]น้ำจากบริเวณที่ติดเชื้อ 2-10 มล. ,ชิ้นเนื้อ 0.5-1 ลบ.ซม.ป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อ-60100100--2 ชม.-1 ชม.จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650208KOH preparation [Sputum]เสมหะ 5-10 มล.ป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อ-60100100--2 ชม.-1 ชม.จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650210KOH preparation [Tissue]ชิ้นเนื้อ 0.5-1 ลบ.ซม.ป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อ-60100100--2 ชม.-1 ชม.จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650215KOH preparation [Urethral]Urethralป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อ-60100100--2 ชม.-1 ชม.จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650214KOH preparation [Vaginal]Vaginalป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อ-60100100--2 ชม.-1 ชม.จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650211KOH preparation [Vesicle fluid]หนอง หรือ น้ำจากบริเวณที่ติดเชื้อ 2-10 มล.ป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อ-60100100--2 ชม.-1 ชม.จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650212KOH preparation [Wound]หนอง หรือ น้ำจากบริเวณที่ติดเชื้อ 2-10 มล.ป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อ-60100100--2 ชม.-1 ชม.จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650220KOH preparation [ผม]ผมใส่ขวดปราศจากเชื้อ-60100100--2 ชม.-1 ชม.จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650230MIC - antifungal (ยา 1 ชนิด) [Abnominal fluid]แบคทีเรียที่เพาะได้จากผู้ป่วย--300600600--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650226MIC - antifungal (ยา 1 ชนิด) [Ascitic fluid]แบคทีเรียที่เพาะได้จากผู้ป่วย--300600600--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650228MIC - antifungal (ยา 1 ชนิด) [Bone marrow]แบคทีเรียที่เพาะได้จากผู้ป่วย--300600600--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650227MIC - antifungal (ยา 1 ชนิด) [CSF]แบคทีเรียที่เพาะได้จากผู้ป่วย--300600600--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650231MIC - antifungal (ยา 1 ชนิด) [Heart Blood]แบคทีเรียที่เพาะได้จากผู้ป่วย--300600600--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650262MIC - antifungal (ยา 1 ชนิด) [Heart Blood]แบคทีเรียที่เพาะได้จากผู้ป่วย--300600600--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650229MIC - antifungal (ยา 1 ชนิด) [Joint fluid]แบคทีเรียที่เพาะได้จากผู้ป่วย--300600600--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650261MIC - antifungal (ยา 1 ชนิด) [Joint fluid]แบคทีเรียที่เพาะได้จากผู้ป่วย--300600600--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650232MIC - antifungal (ยา 1 ชนิด) [Other]แบคทีเรียที่เพาะได้จากผู้ป่วย--300600600--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650263MIC - antifungal (ยา 1 ชนิด) [Other]แบคทีเรียที่เพาะได้จากผู้ป่วย--300600600--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650260MIC - antifungal (ยา 1 ชนิด) [Peripheral blood]แบคทีเรียที่เพาะได้จากผู้ป่วย--300600600--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650225MIC - antifungal (ยา 1 ชนิด) [Synovial fluid]แบคทีเรียที่เพาะได้จากผู้ป่วย--300600600--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650259MIC E-Test (ยา 1 ชนิด) [Bone marrow]แบคทีเรียที่เพาะได้จากผู้ป่วย--300600600--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650258MIC E-Test (ยา 1 ชนิด) [CSF]แบคทีเรียที่เพาะได้จากผู้ป่วย--300600600--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650262MIC E-Test (ยา 1 ชนิด) [Heart Blood]แบคทีเรียที่เพาะได้จากผู้ป่วย--300600600--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650261MIC E-Test (ยา 1 ชนิด) [Joint fluid]แบคทีเรียที่เพาะได้จากผู้ป่วย--300600600--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650263MIC E-Test (ยา 1 ชนิด) [Other]แบคทีเรียที่เพาะได้จากผู้ป่วย--300600600--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650260MIC E-Test (ยา 1 ชนิด) [Peripheral blood]แบคทีเรียที่เพาะได้จากผู้ป่วย--300600600--2 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650278Microbial identification (molecular) [Other]---1,0002,0002,000-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650277Modified AFB stain [Other]หนอง หรือน้ำจากบริเวณที่ติดเชื้อ 2-10 มล.ป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อ-100200200--1 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650276Modified AFB stain [Sputum]เสมหะ 5-10 มล.ป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อ-100200200--1 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
658048Mycobacteria: antimicrobial susceptibility test for 1st line anti-TB ชื่อยา INH, RIF, EMB, PZN, SM (Abnominal fluid)Abnominal fluid--250300500-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
658033Mycobacteria: antimicrobial susceptibility test for 1st line anti-TB ชื่อยา INH, RIF, EMB, PZN, SM (Bone)Bone--250300500-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
658057Mycobacteria: antimicrobial susceptibility test for 1st line anti-TB ชื่อยา INH, RIF, EMB, PZN, SM (Bronchoalveolar lavage fluid)Bronchoalveolar lavage fluid--250300500-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
658060Mycobacteria: antimicrobial susceptibility test for 1st line anti-TB ชื่อยา INH, RIF, EMB, PZN, SM (Gastric content)Gastric content--250300500-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
658042Mycobacteria: antimicrobial susceptibility test for 1st line anti-TB ชื่อยา INH, RIF, EMB, PZN, SM (Joint fluid)Joint fluid--250300500-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
658039Mycobacteria: antimicrobial susceptibility test for 1st line anti-TB ชื่อยา INH, RIF, EMB, PZN, SM (Nasophanyngeal aspirate)Nasophanyngeal aspirate--250300500-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
658066Mycobacteria: antimicrobial susceptibility test for 1st line anti-TB ชื่อยา INH, RIF, EMB, PZN, SM (Other)---250300500-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
658054Mycobacteria: antimicrobial susceptibility test for 1st line anti-TB ชื่อยา INH, RIF, EMB, PZN, SM (Pericardial fluid)Pericardial fluid--250300500-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
658051Mycobacteria: antimicrobial susceptibility test for 1st line anti-TB ชื่อยา INH, RIF, EMB, PZN, SM (Peritoneal dialysate fluid)Peritoneal dialysate fluid--250300500-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
658045Mycobacteria: antimicrobial susceptibility test for 1st line anti-TB ชื่อยา INH, RIF, EMB, PZN, SM (Peritoneal fluid)Peritoneal fluid--250300500-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
658018Mycobacteria: antimicrobial susceptibility test for 1st line anti-TB ชื่อยา INH, RIF, EMB, PZN, SM (Pleural fluid)Pleural fluid--250300500-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
658030Mycobacteria: antimicrobial susceptibility test for 1st line anti-TB ชื่อยา INH, RIF, EMB, PZN, SM (Pus)Pus--250300500-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
658036Mycobacteria: antimicrobial susceptibility test for 1st line anti-TB ชื่อยา INH, RIF, EMB, PZN, SM (Skin lesion)Skin lesion--250300500-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
658021Mycobacteria: antimicrobial susceptibility test for 1st line anti-TB ชื่อยา INH, RIF, EMB, PZN, SM (Tissue)Tissue--250300500-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
658063Mycobacteria: antimicrobial susceptibility test for 1st line anti-TB ชื่อยา INH, RIF, EMB, PZN, SM (Urine (mid-stream))Urine (mid-stream)--250300500-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
658024Mycobacteria: antimicrobial susceptibility test for 1st line anti-TB ชื่อยา INH, RIF, EMB, PZN, SM (Vesicle fluid)Vesicle fluid--250300500-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
658027Mycobacteria: antimicrobial susceptibility test for 1st line anti-TB ชื่อยา INH, RIF, EMB, PZN, SM (Wound)Wound--250300500-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
658012Mycobacteria: antimicrobial susceptibility test for 1st line anti-TB ชื่อยา INH,RIF,EMB,PZN,SM (Ascitic fluid)Ascitic fluid--250300500-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
658015Mycobacteria: antimicrobial susceptibility test for 1st line anti-TB ชื่อยา INH,RIF,EMB,PZN,SM (CSF)CSF--250300500-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
658003Mycobacteria: antimicrobial susceptibility test for 1st line anti-TB ชื่อยา INH,RIF,EMB,PZN,SM (Feces)Feces--250300300-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
658006Mycobacteria: antimicrobial susceptibility test for 1st line anti-TB ชื่อยา INH,RIF,EMB,PZN,SM (Sputum)Sputum--250300500-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
658009Mycobacteria: antimicrobial susceptibility test for 1st line anti-TB ชื่อยา INH,RIF,EMB,PZN,SM (Synovial fluid)Synovial fluid--250300500-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
658047Mycobacteria: antimicrobial susceptibility test for NTM (Abnominal fluid)Abnominal fluid--8009601,600-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
658011Mycobacteria: antimicrobial susceptibility test for NTM (Ascitic fluid)Ascitic fluid--8009601,600-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
658032Mycobacteria: antimicrobial susceptibility test for NTM (Bone)Bone--8009601,600-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
658056Mycobacteria: antimicrobial susceptibility test for NTM (Bronchoalveolar lavage fluid)Bronchoalveolar lavage fluid--8009601,600-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
658014Mycobacteria: antimicrobial susceptibility test for NTM (CSF)CSF--8009601,600-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
658002Mycobacteria: antimicrobial susceptibility test for NTM (Feces)Feces--8009601,600-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
658059Mycobacteria: antimicrobial susceptibility test for NTM (Gastric content)Gastric content--8009601,600-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
658041Mycobacteria: antimicrobial susceptibility test for NTM (Joint fluid)Joint fluid--8009601,600-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
658038Mycobacteria: antimicrobial susceptibility test for NTM (Nasophanyngeal aspirate)Nasophanyngeal aspirate--8009601,600-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
658065Mycobacteria: antimicrobial susceptibility test for NTM (Other)---8009601,600-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
658053Mycobacteria: antimicrobial susceptibility test for NTM (Pericardial fluid)Pericardial fluid--8009601,600-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
658050Mycobacteria: antimicrobial susceptibility test for NTM (Peritoneal dialysate fluid)Peritoneal dialysate fluid--8009601,600-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
658044Mycobacteria: antimicrobial susceptibility test for NTM (Peritoneal fluid)Peritoneal fluid--8009601,600-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
658017Mycobacteria: antimicrobial susceptibility test for NTM (Pleural fluid)Pleural fluid--8009601,600-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
658029Mycobacteria: antimicrobial susceptibility test for NTM (Pus)Pus--8009601,600-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
658035Mycobacteria: antimicrobial susceptibility test for NTM (Skin lesion)Skin lesion--8009601,600-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
658005Mycobacteria: antimicrobial susceptibility test for NTM (Sputum)Sputum--8009601,600-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
658008Mycobacteria: antimicrobial susceptibility test for NTM (Synovial fluid)Synovial fluid--8009601,600-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
658020Mycobacteria: antimicrobial susceptibility test for NTM (Tissue)Tissue--8009601,600-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
658062Mycobacteria: antimicrobial susceptibility test for NTM (Urine (mid-stream))Urine (mid-stream)--8009601,600-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
658023Mycobacteria: antimicrobial susceptibility test for NTM (Vesicle fluid)Vesicle fluid--6009601,600-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
658026Mycobacteria: antimicrobial susceptibility test for NTM (Wound)Wound--8009601,600-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
658046Mycobacterium culture (Abnominal fluid)Abnominal fluid--200240400-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
658010Mycobacterium culture (Ascitic fluid)Ascitic fluid--200240400-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
658031Mycobacterium culture (Bone)Bone--200240400-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
658055Mycobacterium culture (Bronchoalveolar lavage fluid)Bronchoalveolar lavage fluid--200240400-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
658013Mycobacterium culture (CSF)CSF--200240400-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
658001Mycobacterium culture (Feces)Feces--200240400-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
658058Mycobacterium culture (Gastric content)Gastric content--200240400-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
658040Mycobacterium culture (Joint fluid)Joint fluid--200240400-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
658037Mycobacterium culture (Nasophanyngeal aspirate)Nasophanyngeal aspirate--200240400-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
658064Mycobacterium culture (Other)---200240400-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
658052Mycobacterium culture (Pericardial fluid)Pericardial fluid--200240400-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
658049Mycobacterium culture (Peritoneal dialysate fluid)Peritoneal dialysate fluid--200240400-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
658043Mycobacterium culture (Peritoneal fluid)Peritoneal fluid--200240400-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
658016Mycobacterium culture (Pleural fluid)Pleural fluid--200240400-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
658028Mycobacterium culture (Pus)Pus--200240400-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
658034Mycobacterium culture (Skin lesion)Skin lesion--200240400-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
658004Mycobacterium culture (Sputum)Sputum--200240400-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
658007Mycobacterium culture (Synovial fluid)Synovial fluid--200240400-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
658019Mycobacterium culture (Tissue)Tissue--200240400-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
658061Mycobacterium culture (Urine (mid-stream))Urine (mid-stream)--200240400-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
658022Mycobacterium culture (Vesicle fluid)Vesicle fluid--200240400-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
658025Mycobacterium culture (Wound)Wound--200240400-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650279Mycobacterium susceptibility test (automated)---1,0002,0002,000-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650280Mycobacterium susceptibility test (second line drug)---7501,5001,500-----จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650233SIT และ SBT [Clotted blood]Clotted blood 5-10 มล. และแบคทีเรียที่เพาะได้จากผู้ป่วย--300600600--3 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650234SIT และ SBT [CSF](1)น้ำไขสันหลัง 5-10 มล.และแบคทีเรียที่เพาะได้จากผู้ป่วย--300600600--3 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650235SIT และ SBT [Joint fluid]Clotted blood 5-10 มล. และแบคทีเรียที่เพาะได้จากผู้ป่วย--300600600--3 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650264Staining for Pneumocystis carinii [Clotted blood----> Other]น้ำจากบริเวณที่ติดเชื้อ 2-10 มล. ,ชิ้นเนื้อ 0.5-1 ลบ.ซม.ป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อ-200400400--3 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650266Staining for Pneumocystis carinii [Slide]น้ำจากบริเวณที่ติดเชื้อ 2-10 มล. ,ชิ้นเนื้อ 0.5-1 ลบ.ซม.ป้ายบนแผ่นสไลด์-200400400--3 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650265Staining for Pneumocystis carinii [Sputum]เสมหะ 5-10 มล.ป้ายบนแผ่นสไลด์ หรือใส่ขวดปราศจากเชื้อ-200400400--3 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650270TB direct detection (Molecular) [Eye fluid]Eye fluidใส่ขวดปราศจากเชื้อ-1,0002,0002,000--5 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650271TB direct detection (Molecular) [Other]หนอง หรือน้ำจากบริเวณที่ติดเชื้อ 2-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-1,0002,0002,000--5 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650269TB direct detection (Molecular) [Pleural fluid]น้ำเจาะปอด 5-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-1,0002,0002,000--5 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650267TB direct detection (Molecular) [Sputum]เสมหะ 5-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-1,0002,0002,000--5 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650268TB direct detection (Molecular) [CSF]น้ำไขสันหลัง(1) 5-10 มล.ใส่ขวดปราศจากเชื้อ-1,0002,0002,000--5 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650250Urease test ชิ้นเนื้อจากกระเพาะ [Gastric content]---50100100--1 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389
650324Vaginitis identification panel (GV,Candida and Trichomonas) [Vagina]---7501,5001,500--5 วัน--จุลชีววิทยา (Microbiology) Tel:02-2011389