ออกจากระบบ
หน้าหลัก >> การจัดการข้อมูลการทดสอบ
รายละเอียดการทดสอบ เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
   
ชื่อการทดสอบ (Test Name)   รหัสการทดสอบ (Test Code)
สิ่งที่ตรวจ/ปริมาตร (Specimen/Volumn)   ห้องปฏิบัติการ
       
รหัสการทดสอบชื่อการทดสอบสิ่งที่ตรวจ/ปริมาตรข้อควรระวังค่าอ้างอิงสามัญ (บาท)คลินิกพิเศษ/รพ.รัฐอื่น (บาท)รพ.เอกชน (บาท)วันทำการ ข้อบ่งชี้ปกติตรวจซ้ำด่วนห้องปฏิบัติการ 
2002821,25 Vitamin D วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL-19.9 - 79.3 pg/mL1,9002,2802,280ทุกวันพฤหัสบดี ตรวจเพิ่มได้ 1 วันช่วยติดตามระดับของ Vitamin D ในรูป active form หลังจาก เสริม Vitamin D ให้กับผู้ป่วย1 สัปดาห์ภายในวันที่ทำ-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
20000325-OH Vitami D Total วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL->= 30 ng/mL8001,2001,200ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันRickets Osteomalacia Osteoporosis 2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200004Acid Phosphatase วิธี Citrate buffer,p-NitrophenylphosphateClotted blood 3-5 mLรีบนำส่งทันที ปฏิเสธสิ่ง ส่งตรวจเมื่อ มี hemolysisMale: 0.13-0.63 sigmaU/mL Female: 0.01-0.56 sigmaU/mL 250300350ทุกวันเว้น วันหยุดราชการ ไม่รับตรวจเพิ่ม เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคมะเร็ง ต่อมลูกหมาก 3 ชม3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200177ACTH (0 min) วิธี ChemiluminescenceEDTA blood 2-3 mL ต้องแช่ในน้ำใส่น้ำแข็ง และรีบนำส่งทันที 0 - 46 pg/mL7001,0001,000ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่ม ช่วยในการวินิจฉัยแยกโรคระหว่าง primary- กับ secondary-adrenal insufficiency 3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200211ACTH (120 mins) วิธี ChemiluminescenceEDTA blood 2-3 mL ต้องแช่ในน้ำใส่น้ำแข็ง และรีบนำส่งทันที -7001,0001,000ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่ม ช่วยในการวินิจฉัยแยกโรคระหว่าง primary- กับ secondary-adrenal insufficiency 3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200208ACTH (20 mins) วิธี ChemiluminescenceEDTA blood 2-3 mL ต้องแช่ในน้ำใส่น้ำแข็ง และรีบนำส่งทันที -7001,0001,000ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่ม ช่วยในการวินิจฉัยแยกโรคระหว่าง primary- กับ secondary-adrenal insufficiency 3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200209ACTH (30 mins) วิธี ChemiluminescenceEDTA blood 2-3 mL ต้องแช่ในน้ำใส่น้ำแข็ง และรีบนำส่งทันที -7001,0001,000ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่ม ช่วยในการวินิจฉัยแยกโรคระหว่าง primary- กับ secondary-adrenal insufficiency 3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200178ACTH (60 mins) วิธี ChemiluminescenceEDTA blood 2-3 mL ต้องแช่ในน้ำใส่น้ำแข็ง และรีบนำส่งทันที -7001,0001,000ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่ม ช่วยในการวินิจฉัยแยกโรคระหว่าง primary- กับ secondary-adrenal insufficiency 3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200210ACTH (90 mins) วิธี ChemiluminescenceEDTA blood 2-3 mL ต้องแช่ในน้ำใส่น้ำแข็ง และรีบนำส่งทันที -7001,0001,000ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่ม ช่วยในการวินิจฉัยแยกโรคระหว่าง primary- กับ secondary-adrenal insufficiency 3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200005ACTH วิธี ChemiluminescenceEDTA blood 2-3 mL ต้องแช่ในน้ำใส่น้ำแข็ง และรีบนำส่งทันที 0 - 46 pg/Ml7001,0001,000ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่ม ช่วยในการวินิจฉัยแยกโรคระหว่าง primary- กับ secondary-adrenal insufficiency 3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200268Adiponectin วิธี ElisaClotted blood 5-7 mLงดอาหาร อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง/ปฏิเสธสิ่งส่งตรวจเมื่อมี Hemolysis,LipemicMale : <20 yrs:3.36-18.6 ug/mL >20 yrs :2.0-13.9 ug/mL Female: <20 yrs :3.05-15.6 ug/mL >20 yrs :4.0-19.4 ug/mL1,6001,9001,900วันพุธที่ 2 และ 4 ของเดือน ไม่รับตรวจเพิ่มบ่งชี้ความเสี่ยงโรค Metabolic syndrome, Artheroschle rosis2 สัปดาห์2 สัปดาห์ถัดไป-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200007Alanine aminotransferase วิธี IFCC method with pyridoxal-5-phosphateClotted blood 3-5 mL-0-55 U/L5070100ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันช่วยวินิจฉัยโรคตับที่มีสาเหตุจากเซลล์ตับถูกทำลาย2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200006Alanine aminotransferase วิธี IFCC method with pyridoxal-5-phosphateOther--5070100ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันช่วยวินิจฉัยโรคตับที่มีสาเหตุจากเซลล์ตับถูกทำลาย2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200008Albumin วิธี Bromcresol purpleClotted blood 3-5 mL-35.0-50.0 g/L5070100ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคตับเรื้อรังโรคไต2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200009Albumin วิธี Bromcresol purpleOther--5070100ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคตับเรื้อรัง โรคไต2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200010Aldolase วิธี Enzymatic end pointClotted blood 3-5 mLรีบนำส่งทันที ปฏิเสธสิ่ง ส่งตรวจเมื่อมีHemolysis2 - 8 U/L350450550ทุกวันเว้นวัน หยุดราชการ ไม่รับตรวจเพิ่มช่วยในการประเมินผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อ3 ชม3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200011Aldosterone วิธี ChemiluminescenceEDTA blood 2-3 mLปฏิเสธเมื่อมี Hemolysis Lipemic IctericNormal Salt intake Upright :2.21-35.3 ng/dL Supine : 1.17 - 23.6 ng/dL700850850ทุกวันพฤหัสบดี ไม่รับตรวจเพิ่มวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับความดันโลหิตสูง1 สัปดาห์1 สัปดาห์-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200012Aldosterone วิธี Chemiluminescence24hrs urine-1.19 - 28.1 ug/24hrs700850850ทุกวันพฤหัสบดี ไม่รับตรวจเพิ่มวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับความดันโลหิตสูง1 สัปดาห์1 สัปดาห์-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200015Alkaline phosphatase isoenzyme วิธี Heat stable and heat labileClotted blood 3-5 mL-1. ถ้าค่า alkaline phosphatase ที่ทนความร้อนได้ (Thermostable ALP) อยู่ระหว่าง 25-35% คนไข้มีความผิดปกติเกี่ยวกับตับและกระดูก 2. ถ้าค่า Thermostable ALP มากกว่า 35% คนไข้มีโรคตับ หรือถ้ามีโรคตับและกระดูกร่วมกันโรคตับจะ predominate 3. ถ้าค่า Thermostable ALP น้อยกว่า 25%คนไข้มีโรคกระดูกที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่ม Osteoblastic activity150220250ทุกวันเว้นวัน หยุดราชการ ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคตับและโรคกระดูก3 ชม3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200013Alkaline phosphatase วิธี AMP buffer,p-NitrophenylphosphateClotted blood 3-5 mL-4-15 yrs : 54-369 U/L>15yrs :40-150 U/L5070100ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคตับและโรคกระดูก2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200014Alkaline phosphatase วิธี AMP buffer,p-NitrophenylphosphateOther--5070100ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคตับและโรคกระดูก2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200255Amikin (Amikacin) วิธี PETINIAClotted blood 3-5 mL -Therapeutic:peak : 25 - 35 ug/mL Trough : 4 - 8 ug/mL Toxic:peak : > 35ug/mL Trough : >10 ug/mL350420420ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันหาระดับยาAmikacin เพื่อใช้ในการปรับ ระดับยาให้ผู้ป่วย 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200016Ammonia วิธี Bromphenol blueHeparinized blood 1-3 mLแช่ในน้ำที่มี น้ำแข็งและ นำส่งทันที15 - 51ug/dL300400400ทุกวัน ไม่รับตรวจ เพิ่มเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคตับ, Reyes syndrome2 ชม-1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200017Amylase วิธี Dyed starch amylopectinClotted blood 3-5 mL-30 - 110 U/L100150200ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันช่วยในการวินิจฉัยโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200018Amylase วิธี Dyed starch amylopectinOther--100150200ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันช่วยในการวินิจฉัยโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200019Amylase วิธี Dyed starch amylopectinrandom urine-32 - 641 U/L100150150ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันช่วยในการวินิจฉัยโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200020Amylase วิธี Dyed starch amylopectin24 hrs urine--100150150ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันช่วยในการวินิจฉัยโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200021Apolipoprotein A-I วิธี Nephelometric methodClotted blood 3-5 mL-Male: 110-205 mg/dL Female: 125 - 215 mg/dL250300300ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ 2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200022Apolipoprotein B วิธี Nephelometric methodClotted blood 3-5 mL-Male: 55 - 140 mg/dL Female: 55 - 125mg/dL250300300ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ 2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200023Aspartate aminotransferase วิธี IFCC method with pyridoxal- 5-phosphateClotted blood 3-5 mLปฏิเสธสิ่ง ส่งตรวจเมื่อ มี Hemolysis5-34 U/L5070100ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคตับและกล้ามเนื้อหัวใจ2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200024Aspartate aminotransferase วิธี IFCC method with pyridoxal-5-phosphateOtherปฏิเสธสิ่ง ส่งตรวจเมื่อ มี Hemolysis-5070100ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคตับและกล้ามเนื้อหัวใจ2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200026b-Cross Laps วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mLงดอาหาร 8-12 ชั่วโมง ควรเจาะเลือด เวลาเดียวกัน/ปฏิเสธสิ่งส่งตรวจเมื่อมี hemolysisMales:30-50 years : 0.016-0.584 ng/mL 51-70 years:0-0.704 ng/mL >70 years : 0-0.854 ng/mL Females:premenopausal 0.025-0.573 ng/mL postmenopausal 0.104-1.008 ng/mL500600700ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันประเมินภาวะBone resorption2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200027b-HCG วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL-Nonpregnant : < 5 mIU/mL Last menstrual period 1-10 w : 202 - >231,000 mIU/mL 11-15 w : 22,536 ->234,990 mIU/mL 16-22 w : 8,007 - 50,064 mIU/mL 23-40 w :1,600 -49,413 mIU/mL300350400ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันเพื่อวินิจฉัยการตั้งครรภ์, การแท้งลูก และการท้องนอกมดลูก2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200028b-HCG วิธี ChemiluminescenceCSF--300350400ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันเพื่อวินิจฉัยการตั้งครรภ์, การแท้งลูก และการท้องนอกมดลูก 2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200029Blood gases วิธี Amperometry,Conductivity, Reflectance,PhotometryHeparinized syringe 1 or 3 mLรีบนำส่งทันที หรือแช่ในน้ำ ที่มีน้ำแข็ง และนำส่งทันทีpH 37C : 7.350-7.450 pCO2 : 35.0 - 45.0 mmHg pO2 : 83.0 - 108.0 mmHg SO2% : 95 - 98Hct : 43 - 51%220260260ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มดูความสมดุลย์ของภาวะกรดด่างในร่างกาย0.5 ถึง 1 ชม-0.5 ถึง 1 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200030Blood Urea Nitrogen วิธี Urease/glutamate dehydrogenaseClotted blood 3-5 mL-Male: 9-20 mg/dLFemale:7-18 mg/dL5070100ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคไต2 ชม1 ถึง 2 ชม1 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200031Blood Urea Nitrogen วิธี Urease/glutamate dehydrogenaseOther--5070100ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคไต2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200033Calcium วิธี O-cresolphthalein methodClotted blood 3-5 mL-8.4 - 10.2 mg/dL5070100ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคกระดูกขาดวิตามินดี พาราไทรอยด์โรคไต2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200034Calcium วิธี O-cresolphthalein methodOther--5070100ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคกระดูกขาดวิตามินดี พาราไทรอยด์โรคไต2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200035Calcium วิธี O-cresolphthalein methodrandom urine--5070100ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคกระดูกขาดวิตามินดี พาราไทรอยด์โรคไต2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200036Calcium วิธี O-cresolphthalein method24 hrs urine-42 - 353 mg/24 hrs5070100ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคกระดูกขาดวิตามินดี พาราไทรอยด์โรคไต2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200037Carbondioxide วิธี Enzymatic methodClotted blood 3-5 mL รีบนำส่งทันที 22.0 - 29.0 mmol/L406080ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 ชั่วโมง ประเมินระดับเกลือแร่และภาวะสมดุลย์กรด-ด่างในร่างกาย2 ชม-1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200038Carbondioxide วิธี Enzymatic methodHeparinized bloodรีบนำส่งทันที 22.0 - 29.0 mmol/L406080ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 ชั่วโมง ประเมินระดับเกลือแร่และภาวะสมดุลย์กรด-ด่างในร่างกาย2 ชม-1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200250Carboxyhemoglobin (COHb) วิธี Co-oximetryHeparinized blood ปิดจุกให้สนิท รีบนำส่งทันที non smoker :0 -1.5 % smoker : 1-2 pack/day :4 - 5 % >2packs/day : 8 - 9%300360360ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่ม tissue anoxia 0.5 ถึง 1 ชม-0.5 ถึง 1 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200039Chloride วิธี Ion Selective ElectrodeClotted blood 3-5 mL -98 - 107 mmol/L406080ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 ชั่วโมง ประเมินระดับเกลือแร่และภาวะสมดุลย์กรด-ด่างในร่างกาย2 ชม1 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200040Chloride วิธี Ion Selective ElectrodeHeparinized blood-98 - 107 mmol/L406080ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 ชั่วโมง ประเมินระดับเกลือแร่และภาวะสมดุลย์กรด-ด่างในร่างกาย2 ชม1 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200041Chloride วิธี Ion Selective ElectrodeAscitic fluid--406080ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 ชั่วโมง ประเมินระดับเกลือแร่และภาวะสมดุลย์กรด-ด่างในร่างกาย2 ชม1 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200042Chloride วิธี Ion Selective ElectrodePleural Fluid--406080ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 ชั่วโมง ประเมินระดับเกลือแร่และภาวะสมดุลย์กรด-ด่างในร่างกาย2 ชม1 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200043Chloride วิธี Ion Selective ElectrodeOther--406080ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 ชั่วโมง ประเมินระดับเกลือแร่และภาวะสมดุลย์กรด-ด่างในร่างกาย2 ชม1 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200044Chloride วิธี Ion Selective ElectrodeCSF1-2 mL-119 - 132 mmol/L7090130ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 ชั่วโมงเพื่อช่วยในการวินิจฉัย acute menigitistuberculus meningitis2 ชม1 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200045Chloride วิธี Ion Selective Electroderandom urine--406080ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 ชั่วโมงเพื่อช่วยในการวินิจฉัย Renal tubular acidosis2 ชม1 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200046Chloride วิธี Ion Selective Electrode24 hrs urine-110 - 250 mmol / 24hrs406080ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันเพื่อช่วยในการวินิจฉัย Renal tubular acidosis2 ชม1 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200047Cholesterol วิธี Cholesterol oxidaseClotted blood 3-5 mL -< 200 mg/dL6080120ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันประเมิน โรคตับ โรคไตอักเสบ ระดับไขมัน2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200048Cholesterol วิธี Cholesterol oxidaseOther--6080120ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันประเมิน โรคตับ โรคไตอักเสบ ระดับไขมัน2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200049CK-MB mass วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mLปฏิเสธสิ่งส่งตรวจเมื่อมี HemolysisMale : < 4.87 ng/mLFemale : < 3.61 ng/mL380480580ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันวินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200179Cortisol (0 min) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mLควรเจาะ เลือดเวลา เดียวกัน8.00 am: 5.0 - 25.0 ug/dL16.00 pm:2.5 - 12.5 ug/dL300350400ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันเพื่อช่วยในการวินิจฉัย Adrenal disease3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200187Cortisol (120 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL--300350400ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มเพื่อช่วยในการวินิจฉัย Adrenal disease3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200180Cortisol (15 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL--300350400ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มเพื่อช่วยในการวินิจฉัย Adrenal disease3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200188Cortisol (150 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL--300350400ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มเพื่อช่วยในการวินิจฉัย Adrenal disease3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200189Cortisol (180 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL--300350400ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มเพื่อช่วยในการวินิจฉัย Adrenal disease3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200181Cortisol (20 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL--300350400ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มเพื่อช่วยในการวินิจฉัย Adrenal disease3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200182Cortisol (30 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL--300350400ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มเพื่อช่วยในการวินิจฉัย Adrenal disease3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200183Cortisol (40 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL--300350400ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มเพื่อช่วยในการวินิจฉัย Adrenal disease3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200184Cortisol (45 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL--300350400ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มเพื่อช่วยในการวินิจฉัย Adrenal disease3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200185Cortisol (60 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL--300350400ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มเพื่อช่วยในการวินิจฉัย Adrenal disease3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200186Cortisol (90 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL--300350400ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มเพื่อช่วยในการวินิจฉัย Adrenal disease3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200050Cortisol วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mLควรเจาะ เลือดเวลา เดียวกัน8.00 am: 5.0 - 25.0 ug/dL16.00 pm:2.5 - 12.5 ug/dL300350400ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันเพื่อช่วยในการวินิจฉัย Adrenal disease3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200051C-Peptide วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mLปฏิเสธสิ่งส่งตรวจเมื่อมี Hemolysis1.1 - 4.4 ng/mL350450550ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันใช้วินิจฉัยผู้ป่วยที่มีการสร้างInsulin ผิดปกติ2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200052C-Peptide วิธี Chemiluminescencerandom urine--350450550ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันดู Pancreatic function ในผู้ป่วยเบาหวาน2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200053C-Peptide วิธี Chemiluminescence24 hrs urine -17.2 - 181.0 ug / 24hrs350450550ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันดู Pancreatic function ในผู้ป่วยเบาหวาน2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200056Creatine kinase MB fraction วิธี Enzymatic method with immunoinhibitionClotted blood 3-5 mL ปฏิเสธสิ่ง ส่งตรวจเมื่อ มี Hemoysis <= 24 U/L120180240ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันวินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200057Creatine kinase MB fraction วิธี Enzymatic method with immunoinhibitionOtherปฏิเสธสิ่ง ส่งตรวจเมื่อ มี Hemoysis -120180240ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันวินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200054Creatine kinase วิธี Enzymatic method with N- acetyl-L-cysteineClotted blood 3-5 mL -Male: 30 - 200 U/L Female : 29 - 168 U/L100150200ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันวินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200055Creatine kinase วิธี Enzymatic method with N- acetyl-L-cysteineOther--100150200ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันวินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200058Creatinine วิธี EnzymaticClotted blood 3-5 mL-Male: 0.73-1.18 mg/dLFemale: 0.55-1.02 mg/dL5070100ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคไต2 ชม1 ถึง 2 ชม1 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200059Creatinine วิธี EnzymaticOther--5070100ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคไต2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200060Creatinine วิธี Enzymaticrandom urine-Male: 40-278 mg/dLFemale: 29-226 mg/dL5070100ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคไต2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200061Creatinine วิธี Enzymatic24 hrs urine-Male:0.82-2.41 g/ 24hrsFemale:0.67 - 1.59 g/ 24hrs90110150ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคไต2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200062Cyclosporine A วิธี ChemiluminescenceEDTA blood 2-3 mL--1,0001,2001,200ทุกวัน ไม่รับตรวจ เพิ่มหาระดับ CyclosporineAเพื่อใช้ในการปรับระดับยาให้ผู้ป่วย3 ชม3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200063Cystatin C วิธี NephelometryClotted blood 3-5 mL -0.62-1.11 mg/L250350350ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันดูการทำงานของไต 2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200064DHEA-Sulphate วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL-Male: 80 - 560 ug/dLFemale : 35 - 430 ug/dL550650650ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันเพื่อช่วยในการวินิจฉัย adrenal carcinoma3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200256DHT (Dihydrotestosterone) วิธี Enzyme ImmunoassayClotted blood 3-5 mL ปฏิเสธเมื่อมี Hemolysis Lipemic IctericMale: 250-990 pg/mL Female: premenopasual :24-368 pg/mL postmenopausal :10-181 pg/mL1,0001,2001,500ทุก 2 สัปดาห์ วันพุธ ไม่รับตรวจเพิ่มช่วยในการวินิจฉัยกลุ่มโรคที่เกี่ยวกับอวัยวะเพศ ภาวะผิดปกติของขน ตลอดจนมะเร็งต่อมลูกหมาก2 สัปดาห์2 สัปดาห์-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200065Direct Bilirubin วิธี Jendrassik and GrofClotted blood 3-5 mL-0.0 - 0.5 mg/dL5070100ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคตับ และระบบท่อน้ำดีอุดตัน2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200066Direct Bilirubin วิธี Jendrassik and GrofOther--5070100ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคตับ และระบบท่อน้ำดีอุดตัน2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200067Direct Renin วิธี ChemiluminescenceEDTA-Bloodห้ามแช่เย็นUpright posture: 4.4-46.1 uIU/mLSupine posture: 2.8-39.9uIU/mL8001,0001,000ทุกวันพฤหัสบดี ไม่รับตรวจเพิ่มเพื่อช่วยในการวินิจฉัย hypertensionAldosteronism,Addisons disease1 สัปดาห์ภายในวันที่ทำ-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200068Electrolyte วิธีClotted blood 5-7 mLรีบนำส่งทันที-150220300ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มประเมินระดับเกลือแร่และภาวะสมดุลย์กรด-ด่างในร่างกาย2 ชม1 ชม1 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200226Estradiol (120 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mLปฏิเสธสิ่งส่งตรวจเมื่อมี Hemolysis-300350400ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มหาระดับฮอร์โมน Estradiol2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200222Estradiol (20 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mLปฏิเสธสิ่งส่งตรวจเมื่อมี Hemolysis-300350400ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มหาระดับฮอร์โมน Estradiol2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200223Estradiol (30 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mLปฏิเสธสิ่งส่งตรวจเมื่อมี Hemolysis-300350400ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มหาระดับฮอร์โมน Estradiol2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200224Estradiol (60 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mLปฏิเสธสิ่งส่งตรวจเมื่อมี Hemolysis-300350400ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มหาระดับฮอร์โมน Estradiol2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200225Estradiol (90 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mLปฏิเสธสิ่งส่งตรวจเมื่อมี Hemolysis-300350400ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มหาระดับฮอร์โมน Estradiol2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200069Estradiol วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mLปฏิเสธสิ่งส่งตรวจเมื่อมี HemolysisMale: 25.8-60.7 pg/mL Female :Follicular phase : 12.4-233 pg/mL Ovulation phase : 41.0-398 pg/mL Luteal phase :22.3-341 pg/mL postmenopause :<5.00-138 pg/mL Health pregnant women 1st trimester : 154-3243 pg/mL 2nd trimester : 1561-21280 pg/mL 3rd trimester: 8525- >30000 pq/mL300350400ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันหาระดับฮอร์โมน Estradiol เพื่อช่วยการวินิจฉัยความสามารถในการเจริญพันธุ์ของเพศหญิง2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200070Everolimus วิธี Nephelometric methodEDTA blood 3-5 mL - 1,5001,6001,700ทุกวันเว้น วัน หยุดราชการ ไม่รับตรวจเพิ่มหาระดับยา Everolimus 1 วันภายในวันที่ทำ-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200071Fructosamine วิธี Nitrotetrazolium-blueClotted blood 3-5 mL-205 - 285 umol/L350500700ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันติดตามโรคเบาหวาน2 ชม1 ถึง 2 ชม-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200231FSH (120 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL--300400500ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มดูการทำงานของ Gonadal tissue2 ชม1 ถึง 2 ชม-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200227FSH (20 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL--300400500ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มดูการทำงานของ Gonadal tissue2 ชม1 ถึง 2 ชม-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200228FSH (30 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL--300400500ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มดูการทำงานของ Gonadal tissue2 ชม1 ถึง 2 ชม-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200229FSH (60 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL--300400500ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มดูการทำงานของ Gonadal tissue2 ชม1 ถึง 2 ชม-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200230FSH (90 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL--300400500ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มดูการทำงานของ Gonadal tissue2 ชม1 ถึง 2 ชม-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200072FSH วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL-Male:0.95-11.95 mIU/mLFemale: Follicular phase: 3.03-8.08 mIU/mLMid cycle peak:2.55-16.69Luteal phase :1.38-5.47 mIU/mLpostmenopause :26.72-133.41 mIU/mL300400500ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันดูการทำงานของ Gonadal tissue2 ชม1 ถึง 2 ชม-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200074Gamma glutamyl transferase [IFCC method วิธี L-gamma-glutamyl-3-carboxy-4-nitranilide/GlycylglycineClotted blood 3-5 mL-Male: 12-64 U/LFemale:9-36 U/L130160160ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคตับและระบบท่อน้ำดีอุดตัน2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200075Gamma glutamyl transferase [IFCC method วิธี L-gamma-glutamyl-3-carboxy-4-nitranilide/GlycylglycineOther--130160160ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคตับและระบบท่อน้ำดีอุดตัน2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200171Glucose (120 mins) วิธี Hexokinase/glucose-6- phosphate dehydrogenaseNaF blood--406080ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคเบาหวาน2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200172Glucose (150 mins) วิธี Hexokinase/glucose-6- phosphate dehydrogenaseNaF blood--406080ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคเบาหวาน2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200173Glucose (180 mins) วิธี Hexokinase/glucose-6- phosphate dehydrogenaseNaF blood--406080ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคเบาหวาน2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200174Glucose (240 mins) วิธี Hexokinase/glucose-6- phosphate dehydrogenaseNaF blood--406080ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคเบาหวาน2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200168Glucose (30 mins) วิธี Hexokinase/glucose-6- phosphate dehydrogenaseNaF blood--406080ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคเบาหวาน2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200169Glucose (60 mins) วิธี Hexokinase/glucose-6- phosphate dehydrogenaseNaF blood--406080ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคเบาหวาน2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200170Glucose (90 mins) วิธี Hexokinase/glucose-6- phosphate dehydrogenaseNaF blood--406080ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคเบาหวาน2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200081Glucose (CSF) วิธี Hexokinase/glucose-6- phosphate dehydrogenaseCSF1-2 mL-40-75 mg/dL7090130ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มเพื่อช่วยในการวินิจฉัย tumors,infections,inflammation of CNS2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200651Glucose 1 hr วิธี Hexokinase/glucose-6- phosphate dehydrogenaseNaF blood--406080ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคเบาหวาน2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200652Glucose 2 hrs วิธี Hexokinase/glucose-6- phosphate dehydrogenaseNaF blood--406080ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคเบาหวาน2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200080Glucose tolerance test วิธี Hexokinase/glucose-6- phosphate dehydrogenaseNaF blood 1-2 mL/tubeงดอาหาร 8-12 ชั่วโมง-170300300ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคเบาหวาน2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200076Glucose วิธี Hexokinase/glucose-6- phosphate dehydrogenaseClotted bloodงดอาหาร 8-12 ชั่วโมง70-100 mg/dL406080ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคเบาหวาน2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200078Glucose วิธี Hexokinase/glucose-6- phosphate dehydrogenaseHeparinized bloodงดอาหาร 8-12 ชั่วโมง70-100 mg/dL406080ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคเบาหวาน2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200079Glucose วิธี Hexokinase/glucose-6- phosphate dehydrogenaseOtherงดอาหาร 8-12 ชั่วโมง-406080ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคเบาหวาน2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200077Glucose วิธี Hexokinase/glucose-6- phosphate dehydrogenaseNaF bloodงดอาหาร 8-12 ชั่วโมง70-100 mg/dL406080ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคเบาหวาน2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200082Glucose(Urine) วิธี Hexokinase/glucose-6- phosphate dehydrogenaserandom urine--408080ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มเพื่อช่วยในการวินิจฉัย tumors,infections,inflammation of CNS2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200083Glucose(Urine) วิธี Hexokinase/glucose-6- phosphate dehydrogenase24 hrs urine-<0.5 g/24hrs408080ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มเพื่อช่วยในการวินิจฉัย tumors,infections,inflammation of CNS2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200190Growth hormone(0 min) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mLงดอาหารก่อนเจาะอย่างน้อย 30 นาทีMale:upto 3 ng/mLFemale: upto 8 ng/mL600700700ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันดูความผิดปกติของการเจริญเติบโต3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200196Growth hormone(120 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL--600700700ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มดูความผิดปกติของการเจริญเติบโต3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200263Growth hormone(15 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL--600700700ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มดูความผิดปกติของการเจริญเติบโต3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200265Growth hormone(150 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL--600700700ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มดูความผิดปกติของการเจริญเติบโต3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200197Growth hormone(180 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL--600700700ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มดูความผิดปกติของการเจริญเติบโต3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200191Growth hormone(20 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL--600700700ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มดูความผิดปกติของการเจริญเติบโต3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200198Growth hormone(240 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL--600700700ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มดูความผิดปกติของการเจริญเติบโต3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200192Growth hormone(30 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL--600700700ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มดูความผิดปกติของการเจริญเติบโต3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200193Growth hormone(40 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL--600700700ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มดูความผิดปกติของการเจริญเติบโต3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200264Growth hormone(45 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL--600700700ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มดูความผิดปกติของการเจริญเติบโต3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200194Growth hormone(60 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL--600700700ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มดูความผิดปกติของการเจริญเติบโต3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200195Growth hormone(90 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL--600700700ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มดูความผิดปกติของการเจริญเติบโต3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200085HDL Cholesterol วิธี Accelerator selective detergent methodClotted blood 3-5 mL-Male:>=40 mg/dL Female:>=50 mg/dL100140140ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันไขมันชนิดหนึ่งในเลือด2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200086HDL Cholesterol วิธี Accelerator selective detergent methodOther--100150200ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันไขมันชนิดหนึ่ง ในเลือด 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200087High sensitivity CRP วิธี Nephelometry Clotted blood 3-5 mL -< 3 mg/L400500600ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ 2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200088IGF-1 วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL -49-996 ng/mL( ตามช่วงอายุ )8001,0001,000ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันดูความผิดปกติ ของการ เจริญเติบโต3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200089IGF-BP3 วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL -0.7-10 ug/mL( ตามช่วงอายุ )8001,0001,000ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันดูความผิดปกติ ของการ เจริญเติบโต3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200090Inorganic phosphate วิธี Phosphomolybdate methodClotted blood 3-5 mL-2.3-4.7 mg/dL558080ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันเพื่อช่วยในการวินิจฉัย Hypothyroidism Hyperthyroidism2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200091Inorganic phosphate วิธี Phosphomolybdate methodOther--558080ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันเพื่อช่วยในการวินิจฉัย Hypothyroidism Hyperthyroidism2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200092Inorganic phosphate วิธี Phosphomolybdate methodrandom urine--558080ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันเพื่อช่วยในการวินิจฉัย Hypothyroidism Hyperthyroidism2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200093Inorganic phosphate วิธี Phosphomolybdate method24 hrs urine-0.4-1.3 g / 24hrs558080ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันเพื่อช่วยในการวินิจฉัย Hypothyroidism Hyperthyroidism2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200199Insulin (0 min) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mLงดอาหาร 8-12 ชั่วโมง6-27 uIU/mL250350500ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันเพื่อช่วยในการวินิจฉัย Metabolic disease3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200205Insulin (120 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL--250350500ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มเพื่อช่วยในการวินิจฉัย Metabolic disease3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200206Insulin (180 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL--250350500ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มเพื่อช่วยในการวินิจฉัย Metabolic disease3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200200Insulin (20 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL--250350500ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มเพื่อช่วยในการวินิจฉัย Metabolic disease3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200207Insulin (240 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL--250350500ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มเพื่อช่วยในการวินิจฉัย Metabolic disease3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200201Insulin (30 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL--250350500ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มเพื่อช่วยในการวินิจฉัย Metabolic disease3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200202Insulin (40 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL--250350500ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มเพื่อช่วยในการวินิจฉัย Metabolic disease3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200203Insulin (60 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL--250350500ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มเพื่อช่วยในการวินิจฉัย Metabolic disease3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200204Insulin (90 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL--250350500ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มเพื่อช่วยในการวินิจฉัย Metabolic disease3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200094Insulin วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mLงดอาหาร 8-12 ชั่วโมง6-27 uIU/mL250350500ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันเพื่อช่วยในการวินิจฉัยMetabolic disease3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200244Iohexol (HPLC)EDTA blood 3mL--600700700ทุกวันอังคารที่2 และ4 ของเดือน ไม่รับตรวจเพิ่มประเมินการขับของเสียของไต2 สัปดาห์วันถัดไป-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200280iohexol 13 points (HPLC)EDTA blood 3mL--2,1002,8002,800ทุกวันอังคารที่2 และ4 ของเดือน ไม่รับตรวจเพิ่มประเมินการขับของเสียของไต2 สัปดาห์วันถัดไป-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200278iohexol 3 points (HPLC)EDTA blood 3mL--9001,2001,200ทุกวันอังคารที่2 และ4 ของเดือน ไม่รับตรวจเพิ่มประเมินการขับของเสียของไต2 สัปดาห์วันถัดไป-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200279iohexol 5 points (HPLC)EDTA blood 3mL--1,1001,6001,600ทุกวันอังคารที่2 และ4 ของเดือน ไม่รับตรวจเพิ่มประเมินการขับของเสียของไต2 สัปดาห์วันถัดไป-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200261Iohexol วิธี HPLC, 1 test กรณ๊ส่งมากกว่าหรือเท่ากับ 50 testsEDTA blood 3 mL --630760760วันอังคาร ที่2 และ4 ของเดือน ไม่รับตรวจเพิ่มประเมินการขับของ เสียของไต 2 สัปดาห์วันถัดไป-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200095Ionized calcium วิธี Ion Selective ElectrodeHeparinized bloodรีบนำส่งทันที หรือแช่ในน้ำ ที่มีน้ำแข็ง และนำส่ง ทันที4.4-5.2 mg/dL400600800ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มเพื่อช่วยในการวินิจฉัย CRF, Nephrotic syndrome, Multiple myeloma, critical care0.5 ถึง 1 ชม-0.5 ถึง 1 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200096Ionized magnesium วิธี Ion Selective ElectrodeHeparinized bloodรีบนำส่งทันที หรือแช่ในน้ำ ที่มีน้ำแข็ง และนำส่งทันที1.3-1.6 mg/dl400600800ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มเพื่อช่วยในการวินิจฉัย hypertention, migraine, atherosclerosis, critical care0.5 ถึง 1 ชม-0.5 ถึง 1 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200277Ketone serum (Beta-Hydroxybutyrate)Clotted blood 3-5 mL-0.02 - 0.27 mmol/L150200200ทุกวัน ขอตรวจเพิ่มได้ 1 วันช่วยในการติดตามการรักษาภาวะ Diabetic ketoacidosis หรือภาวะ Ketosis2 ชม0.5 ถึง 1.0 ชม-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200098Lactate วิธี AmperometryHeparinized bloodรีบนำส่งทันที หรือแช่ในน้ำ ที่มีน้ำแข็ง และนำส่งทันที0.7-2.5 mmol/L400600700ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มเพื่อช่วยในการวินิจฉัย Metabolic acidosis0.5 ถึง 1 ชม-0.5 ถึง 1 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200099Lactate วิธี AmperometryClotted blood 3-5 mLรีบนำส่งทันที0.7-2.5 mmol/L400600700ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มเพื่อช่วยในการวินิจฉัย Metabolic acidosis0.5 ถึง 1 ชม-0.5 ถึง 1 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200103LDH isoenzymes วิธี ElectrophoresisClotted blood 3-5 mL ปฏิเสธสิ่ง ส่งตรวจเมื่อ มี Hemoysis และห้าม Freeze สิ่งส่งตรวจ LD-1 : 16.1 - 31.5 % LD-2:29.2 - 41.6 % LD-3:17.0 - 26.2 % LD-4 :5.9 - 12.3 % LD-5:3.2 - 17.3 %550700800ทุกวันศุกร์ ไม่รับตรวจเพิ่ม วินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน และโรคตับ 1 สัปดาห์วันถัดไป -เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200104LDH isoenzymes วิธี ElectrophoresisPleural fluid--550700800ทุกวันศุกร์ ไม่รับตรวจเพิ่ม วินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน และโรคตับ 1 สัปดาห์วันถัดไป -เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200105LDH isoenzymes วิธี ElectrophoresisOther--550700800ทุกวันศุกร์ ไม่รับตรวจเพิ่ม วินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน และโรคตับ 1 สัปดาห์วันถัดไป -เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200100LDH วิธี Lactate to pyruvate rate methodClotted blood 3-5 mLปฏิเสธสิ่งส่งตรวจเมื่อมี Hemolysis125-220 U/L100120150ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันวินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200101LDH วิธี Lactate to pyruvate rate methodOtherปฏิเสธสิ่งส่งตรวจเมื่อมี Hemolysis-100120150ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันวินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200102LDH วิธี Lactate to pyruvate rate methodCSF1-2 mLปฏิเสธสิ่งส่งตรวจเมื่อมี Hemolysis7 - 30 U/L100120150ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันbrain tissue damage2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200106LDL cholesterol วิธี Accelerator selective detergent methodClotted blood 3-5 mL-< 130 mg/dL150200200ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันประเมินระดับไขมันในเลือด2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200107LDL cholesterol วิธี Accelerator selective detergent methodOther--150200200ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันประเมินระดับไขมันในเลือด2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200237LDL Subclasses วิธี Polyacrylamide gel electrophoresisClotted blood 3-5 mL งดอาหาร อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง VLDL-Cholesterol< 22 mg/dL Midband C< 23 mg/dL Midband B< 15 mg/dL Midband A< 25 mg/dL LDL 1 < 57 mg/dL LDL 2 < 30 mg/dL LDL 3 < 6 mg/dL LDL 4 None Detected LDL 5 None Detected LDL 6 None Detected LDL 7 None Detected HDL-Cholesterol 40-60 mg/dL4,0004,5004,500วันพุธทุก 2 สัปดาห์ ไม่รับตรวจเพิ่มเพื่อประเมินความผิดปกติของระดับไลโปโปรตีนชนิดย่อยในเลือด,dyslipidemia, cardiovascular risk factor 2สัปดาห์2สัปดาห์-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200269Leptin วิธี ElisaClotted blood 5-7 mLควรเจาะเลือดเวลาเช้าตรู่หรือบ่ายต้นๆ(Hormone หลั่งมากสุด)/ปฏิเสธสิ่งส่งตรวจเมื่อมี HemolysisMale : <1-10yrs : 0.35-2.68 ng/mL >10-15 yrs : 0.2-2.46 ng/mL >15-20 yrs : 0.2-1.74 ng/mL >20 yrs :0.54-4.97 ng/mLFemale: <1-10yrs : 0.64-5.04 ng/mL >10-15 yrs : 1.33-6.71 ng/mL >15-20 yrs : 2.21-10.5 ng/mL >20 yrs :2.43-13.4 ng/mL1,4001,7001,700วันพฤหัสบดีที่ 2 และ 4 ของเดือน ไม่รับตรวจเพิ่มLeptin resistant, Leptin deficiency2 สัปดาห์2 สัปดาห์ถัดไป-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200236LH (120 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL --300400500ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มดูสภาวะไข่ตก และช่วยวินิจฉัย ความผิดปกติ ของต่อม Pituitary และ gonad2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200232LH (20 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL --300400500ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มดูสภาวะไข่ตก และช่วยวินิจฉัย ความผิดปกติ ของต่อม Pituitary และ gonad2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200233LH (30 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL --300400500ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มดูสภาวะไข่ตก และช่วยวินิจฉัย ความผิดปกติ ของต่อม Pituitary และ gonad2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200234LH (60 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL --300400500ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มดูสภาวะไข่ตก และช่วยวินิจฉัย ความผิดปกติ ของต่อม Pituitary และ gonad2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200235LH (90 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL --300400500ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มดูสภาวะไข่ตก และช่วยวินิจฉัย ความผิดปกติ ของต่อม Pituitary และ gonad2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200108Lipase วิธี Two point rate methodClotted blood 3-5 mL-23-300 U/L250350350ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันเพื่อช่วยในการวินิจฉัยตับอ่อนอักเสบ2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200109Lipase วิธี Two point rate methodOther--250350350ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันเพื่อช่วยในการวินิจฉัยตับอ่อนอักเสบ2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200110Lipid profile วิธี Clotted blood 5-7 mL งดอาหาร อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง-250370500ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันประเมินระดับไขมันใน เลือด 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200112Lipoprotein electrophoresis วิธี ElectrophoresisClotted blood 3-5 mL งดอาหาร อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง ห้าม Freezeสิ่งส่งตรวจalpha-Lipoprotein 22.3-53.3 % pre-beta-Lipoprotein 4.4-23.1 % beta-Lipoprotein38.6-69.4 % 450550600ทุกวันพฤหัสบดี ไม่รับตรวจเพิ่ม เพื่อแยกและตรวจ หาความผิดปกติ แต่ละชนิดของ Lipoprotein1 สัปดาห์วันถัดไป -เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200111Lipoprotein(a) วิธี NephelometryClotted blood 3-5 mL -Male : 2 - 53 mg/dL Female : 2 - 46 mg/dL250300300ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ 2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200113Lithium วิธี Ion Selective ElectrodeClotted blood 3-5 mL-0.5-1.2 mmol/L350450450ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันหาระดับ Lithium ในผู้ที่ได้รับLithiumcarbonate2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200114Liver function test วิธี Clotted blood 5-7 mL - 350500700ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันเพื่อช่วยในการวินิจฉัย โรคตับ 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200115Luteinizing hormone วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL -Male:0.57-12.07 mIU/mL Female:Follicular phase: 1.80-11.78 mIU/mL Mid cycle peak:7.59-89.08 mIU/mL Luteal phase: 0.56-14.0 mIU/mL postmenopause:5.16-61.99 mIU/mL300400500ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันดูสภาวะไข่ตก และช่วยวินิจฉัย ความผิดปกติ ของต่อม Pituitary และ gonad2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200116Magnesium วิธี Methylthymol blueClotted blood 3-5 mL-1.6-2.6 mg/dL70100140ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันตรวจหาปริมาณของ Magnesium ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการทำงานของเส้นประสาท กล้ามเนื้อ2 ชม1 ถึง 2 ชม-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200117Magnesium วิธี Methylthymol blueOther--70100140ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันตรวจหาปริมาณของ Magnesium ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการทำงานของเส้นประสาท กล้ามเนื้อ2 ชม1 ถึง 2 ชม-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200118Magnesium วิธี Methylthymol bluerandom urine--70100140ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันตรวจหาปริมาณของ Magnesium ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการทำงานของเส้นประสาท กล้ามเนื้อ2 ชม1 ถึง 2 ชม-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200119Magnesium วิธี Methylthymol blue24 hrs urine-24-255 mg / 24hrs70100140ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันตรวจหาปริมาณของ Magnesium ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการทำงานของเส้นประสาท กล้ามเนื้อ2 ชม1 ถึง 2 ชม-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200251Methemoglobin (MetHb) วิธี Co-oximetryHeparinized blood ปิดจุกให้สนิท รีบนำส่งทันที 0 - 15 %300360360ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มcyanosis 0.5 ถึง 1 ชม-0.5 ถึง 1 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200252M-Protein (Protein Electrophoresis) วิธี ElectrophoresisClotted blood 3-5 mLปฏิเสธสิ่ง ส่งตรวจเมื่อ มี Hemoysis และห้าม Freeze สิ่งส่งตรวจalbumin 60.3-72.8% alpha 1 globulin 1.0-2.6% alpha 2 globulin 7.2-11.8% beta 1 globulin 5.6-9.1% beta 2 globulin 2.2-5.7% gamma globulin 6.2-15.4%450550550ทุกวันพุธกับศุกร์ ขอตรวจเพิ่มได้ใน1วันแยกและตรวจหาความผิดปกติของ Protein แต่ละชนิด รายงาน M Protein เพื่อช่วยในการวินิจฉัย Multiple myeloma1สัปดาห์วันถัดไป-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200120Myoglobin วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL -Male: 28-72 ng/mL Female: 25-58 ng/mL380480580ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันวินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200121N-MIID Osteocalcin วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mLปฏิเสธสิ่งส่ง ตรวจเมื่อมี HemoysisFemale: premenopausal 11-43 ng/mLpostmenopausal 15-46 ng/mLMale: 18-30 years 24-70 ng/mL 30-50 years 14-42ng/mL 50-70 years 14-46 ng/mL500600700ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันเป็น bone marker ติดตามการรักษาโรคกระดูกพรุน2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200176OGTT 2 tubes วิธี Hexokinase/glucose-6- phosphate dehydrogenaseNaF blood 1-2 mL/tubeงดอาหาร 8-12 ชั่วโมง-170300300ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคเบาหวาน2 ชม1 ถึง 2 ชม-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200175OGTT 3 tubes วิธี Hexokinase/glucose-6- phosphate dehydrogenaseNaF blood 1-2 mL/tubeงดอาหาร 8-12 ชั่วโมง-170300300ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคเบาหวาน2 ชม1 ถึง 2 ชม-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200271Plasma amino acidHeparined blood 3 - 5 mLแช่น้ำแข็งขณะนำส่ง และต้องส่งภายใน 4 ชั่วโมง หลังจากเก็บตัวอย่าง-2,5002,8502,900ทุกวันจันทร์ ไม่รับตรวจเพิ่มวินิจฉัยโรคกลุ่ม amino acid disorder และ new born error metabolism1 สัปดาหฺ์1 สัปดาห์-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200122Potassium วิธี Ion Selective ElectrodeClotted blood 3-5 mL ปฏิเสธสิ่งส่ง ตรวจเมื่อมี Hemoysis 3.50-5.10 mmol/L406080ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 ชั่วโมง ประเมินระดับเกลือแร่และภาวะสมดุลย์กรด-ด่างในร่างกาย2 ชม1 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200123Potassium วิธี Ion Selective ElectrodeHeparinized bloodปฏิเสธสิ่งส่ง ตรวจเมื่อมี Hemoysis 3.50-5.10 mmol/L406080ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 ชั่วโมง ประเมินระดับเกลือแร่และภาวะสมดุลย์กรด-ด่างในร่างกาย2 ชม1 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200124Potassium วิธี Ion Selective ElectrodeOtherปฏิเสธสิ่งส่ง ตรวจเมื่อมี Hemoysis -406080ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 ชั่วโมง ประเมินระดับเกลือแร่และภาวะสมดุลย์กรด-ด่างในร่างกาย2 ชม1 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200125Potassium วิธี Ion Selective ElectrodeRandom urineปฏิเสธสิ่งส่ง ตรวจเมื่อมี Hemoysis -406080ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 ชั่วโมง ประเมินระดับเกลือแร่และภาวะสมดุลย์กรด-ด่างในร่างกาย2 ชม1 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200126Potassium วิธี Ion Selective Electrode24 hrs urineปฏิเสธสิ่งส่ง ตรวจเมื่อมี Hemoysis 25 - 125 mmol / 24hrs406080ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 ชั่วโมง ประเมินระดับเกลือแร่และภาวะสมดุลย์กรด-ด่างในร่างกาย2 ชม1 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200127proBNP วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mLปฏิเสธสิ่งส่งตรวจเมื่อมี Hemolysis< 125 pg/mL1,5001,7001,700ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันหัวใจล้มเหลวจากความผิดปกติของ Left Venticular2 ชม1 ถึง 2 ชม-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200216Progesterone (120 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL --350450550ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มติดตาม Ovulation 3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200212Progesterone (20 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL --350450550ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มติดตาม Ovulation 3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200213Progesterone (30 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL --350450550ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มติดตาม Ovulation 3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200214Progesterone (60 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL --350450550ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มติดตาม Ovulation 3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200215Progesterone (90 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL --350450550ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มติดตาม Ovulation 3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200128Progesterone วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL -Male:0.27-0.90 ng/mL Female:Follicular phase: 0.33-1.2 ng/mL Luteal phase: 0.72-17.8 ng/mL postmenopause:0-1.0 ng/mL350450550ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันติดตาม Ovulation 3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200129Prolactin วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL -Male: 3.46-19.40 ng/mL Female: 5.18-26.53 ng/mL300350400ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันดูการทำงาน ของต่อมgonad 2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200130Protein electrophoresis วิธี ElectrophoresisClotted blood 3-5 mLปฏิเสธสิ่ง ส่งตรวจเมื่อ มี Hemoysis และห้าม Freeze สิ่งส่งตรวจalbumin 60.3 - 72.8 %alpha 1 globulin 1.0 - 2.6 %alpha 2 globulin 7.2 - 11.8 % beta 1 globulin 5.9 - 9.1 %beta 2 globulin 2.2 - 5.7 %gamma globulin 6.2 - 15.4 %350450450ทุกวันพุธกับศุกร์ ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันแยกและตรวจหาความผิดปกติของ Proteinแต่ละชนิด1 สัปดาห์วันถัดไป-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200131PTH วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mLปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ เมื่อมี Hemoysis15 - 65 pg/mL300400400ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันดูการทำงานของParathyroidgland2 ชม1 ถึง 2 ชม-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200270Salivary CortisolSaliva1.ล้างมือให้สะอาดก่อนเก็บน่ำลาย2.งดทาครีมและเครื่องสำอางทุกชนิด3.ห้ามแปรงฟันหรือใช้ไหมขัดฟันในช่วง 30 นาที ก่อนเก็บน้ำลาย4.งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และงดสูบบุหรี่ในวันที่เก็บ5.งดรับประทานอาหารและน้ำในช่วง 1 ชม. ก่อนเก็บน้ำลาย6.ปฏิเสธสิ่งส่งตรวจเมื่อมีเลือดเจือปนMorning hours 6-10 a.m.:< 0.874 ug/dL Afternoon hours 4-8 p.m.:< 0.350 ug/dL Midnight +- 30 minutes:<0.410 ug/dL460550550ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรค Cushings syndrome2 ชม1 ถึง 2 ชม-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200032Serum Calcitonin วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL-Male :0 - 18.2 pg/mLFemale :0 - 11.5 pg/mL9001,2001,500ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันเพื่อช่วยในการวินิจฉัย medullary thyroid carcinoma3 ชม1 ถึง 3 ชม-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200132Serum Free T3 วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL-1.88 - 3.18 pg/mL200250300ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันช่วยวินิจฉัยความผิดปกติของต่อมไทรอยด์2 ชม1 ถึง 2 ชม-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200133Serum Free T4 วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL-0.70 - 1.48ng/dL200250300ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันช่วยวินิจฉัยความผิดปกติของต่อมไทรอยด์2 ชม1 ถึง 2 ชม-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200134Serum iron วิธี Chromophore FereneClotted blood 3-5 mL-35 - 150 ug/dL80120160ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันเพื่อช่วยในการวินิจฉัย Iron deficiency anemia2 ชม1 ถึง 2 ชม-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200135Serum iron วิธี Chromophore FereneOther--80120160ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันเพื่อช่วยในการวินิจฉัย Iron deficiency anemia2 ชม1 ถึง 2 ชม-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200275Serum Osmolality วิธี Freezing point depressionClotted blood-285 - 290 mOsm/kg120150150ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มช่วยในการวิเคราะห์และรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางด้านรักษาสมดุลของน้ำและ electrolyte2 ชม1 ถึง 2 ชม-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200136Serum T3 วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL-64-152 ng/dL200250300ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันช่วยวินิจฉัยความผิดปกติของต่อมไทรอยด์2 ชม1 ถึง 2 ชม-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200137Serum total T4 วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL-4.87-11.72 ug/dL200250300ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันช่วยวินิจฉัยความผิดปกติของต่อมไทรอยด์2 ชม1 ถึง 2 ชม-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200138Serum TSH วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL-0.35-4.94 uIU/mL200250300ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันช่วยวินิจฉัยความผิดปกติของต่อมไทรอยด์2 ชม1 ถึง 2 ชม-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200139SHBG วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL -Male : 10-57 nmol/L Female:18 -144 nmol/L550650650ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันประกอบการ ประเมินระดับ ฮอร์โมนเพศชาย3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200140Sodium วิธี Ion Selective ElectrodeClotted blood 3-5 mL -136-145 mmol/L406080ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 ชั่วโมง ประเมินระดับเกลือแร่และภาวะสมดุลย์กรด-ด่างในร่างกาย2 ชม1 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200141Sodium วิธี Ion Selective ElectrodeHeparinized blood-136-145 mmol/L406080ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 ชั่วโมง ประเมินระดับเกลือแร่และภาวะสมดุลย์กรด-ด่างในร่างกาย2 ชม1 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200142Sodium วิธี Ion Selective ElectrodeOther--406080ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 ชั่วโมง ประเมินระดับเกลือแร่และภาวะสมดุลย์กรด-ด่างในร่างกาย2 ชม1 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200143Sodium วิธี Ion Selective ElectrodeRandom urine--406080ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 ชั่วโมงเพื่อช่วยในการวินิจฉัยภาวะขาดน้ำ2 ชม1 ชม-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200144Sodium วิธี Ion Selective Electrode24 hrs urine-40 - 220 mmol / 24hrs406080ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคไต2 ชม1 ชม-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200221Testosterone (120 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL --250350350ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มประกอบการ ประเมินระดับ ฮอร์โมนเพศชาย3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200217Testosterone (20 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL --250350350ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มประกอบการ ประเมินระดับ ฮอร์โมนเพศชาย3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200218Testosterone (30 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL --250350350ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มประกอบการ ประเมินระดับ ฮอร์โมนเพศชาย3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200219Testosterone (60 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL --250350350ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มประกอบการ ประเมินระดับ ฮอร์โมนเพศชาย3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200220Testosterone (90 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL --250350350ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มประกอบการ ประเมินระดับ ฮอร์โมนเพศชาย3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200145Testosterone(total) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL-Male <21 Year T1 : 2.56-29.29 T2 : 3.86-278.59 T3 : 8.91-655.39 T4 : 19.96-745.45 T5 : 16.64-902.09 21-49 Year : 240-871 >=50 Year : 221-716 Female <21 Year T1 : 1.18-32.30 T2 : 5.05-22.21 T3 : 7.43-41.24 T4 : 15.29-53.67 T5 : 17.02-98.78 21-49 Year : 14-53 >=50 Year : 12-36 T=Tanner Stage250350350ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันประกอบการประเมินระดับฮอร์โมนเพศชาย3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200146TIBC วิธี Chromophore FereneClotted blood 3-5 mL-250-450 ug/dL80120160ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันเพื่อช่วยในการวินิจฉัย Anemia2 ชม1 ถึง 2 ชม-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200147TIBC วิธี Chromophore FereneOther--80120160ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันเพื่อช่วยในการวินิจฉัย Anemia2 ชม1 ถึง 2 ชม-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200247Total 25-OH vitamin D2/D3 (LC-MS/MS)Clotted blood 3-5 mLนำส่งทันที>= 30 ng/mL1,4001,7002,500ทุกวันศุกร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน ไม่รับตรวจเพิ่มrickets, Osteomalacia Osteoporosis2 สัปดาห์วันถัดไป-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200246Total 25-OH vitamin D2/D3 (LC-MS/MS, chrom system)Clotted blood 3-5 mLนำส่งทันที>= 30 ng/mL1,9002,3002,700ทุกวันอังคารที่2 และ4 ของเดือน ไม่รับตรวจเพิ่มrickets, Osteomalacia Osteoporosis2 สัปดาห์วันถัดไป-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200253Total 25-OH vitamin D2/D3 วิธี LC-MS/MS, chrom system -50 testsClotted blood 3-5 mLนำส่งทันที>=30 ng/mL61,10067,50067,500วันพฤหัสบดี ที่2 และ4 ของเดือน ไม่รับตรวจเพิ่มโครงการวิจัยเท่านั้น2 สัปดาห์วันถัดไป-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200254Total 25-OH vitamin D2/D3 วิธี LC-MS/MS-50 testsClotted blood 3-5 mL นำส่งทันที>=30 ng/mL32,10035,50035,500วันศุกร์ที่ 1 และ3 ของเดือน ไม่รับตรวจเพิ่มโครงการวิจัยเท่านั้น2 สัปดาห์วันถัดไป-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200260Total 25-OH vitamin D3/D3 LC-MS/MS-1test กรณีส่งมากกว่าหรือเท่ากับ 50 testsClotted blood 3-5 mLนำส่งทันที>= 30 ng/mL1,2001,4001,400ทุกวันศุกร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน ไม่รับตรวจเพิ่มrickets, Osteomalacia Osteoporosis2 สัปดาห์วันถัดไป-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200259Total 25-OH vitamin D3/D3 วิธี LC-MS/MS, chrom system-1test กรณีส่งมากกว่าหรือเท่ากับ 50 testClotted blood 3-5 mLนำส่งทันที>= 30 ng/mL1,8002,2002,200ทุกวันพฤหัสบดีที่2 และ4 ของเดือน ไม่รับตรวจเพิ่มrickets, Osteomalacia Osteoporosis2 สัปดาห์วันถัดไป-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200148Total Bilirubin วิธี Jendrassik and GrofClotted blood 3-5 mL-0.2-1.2 mg/dL5070100ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคตับและระบบท่อน้ำดีอุดตัน2 ชม1 ถึง 2 ชม-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200149Total Bilirubin วิธี Jendrassik and GrofOther--5070100ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคตับและระบบท่อน้ำดีอุดตัน2 ชม1 ถึง 2 ชม-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200150Total P1NP วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mLปฏิเสธสิ่งส่งตรวจเมื่อมี HemoysisMale: 48.0-68.6 ng/mLFemale:premenopausal 15.13-58.59 ng/mLpostmenopausal 16.27-73.87 ng/mL600700800ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคกระดูกพรุน2 ชม1 ถึง 2 ชม-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200151Total P1NP วิธี ChemiluminescenceHeparinized bloodปฏิเสธสิ่งส่งตรวจเมื่อมี HemoysisMale: 48.0-68.6 ng/mLFemale:premenopausal 15.13-58.59 ng/mLpostmenopausal 16.27-73.87 ng/mL600700800ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคกระดูกพรุน2 ชม1 ถึง 2 ชม-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200152Total protein วิธี Biuret methodClotted blood 3-5 mL-64.0-83.0 g/L5070100ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันหาพลาสมาโปรตีนรวม2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200153Total protein วิธี Biuret methodOther--5070100ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันหาพลาสมาโปรตีนรวม 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200154Total protein(CSF) วิธี Pyrogallol red-molybdateCSF1-2 mL-15-45 mg/dL100150150ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันเพื่อช่วยในการวินิจฉัย Meningitis Cerebralhemorrhage2 ชม1 ถึง 2 ชม-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200155Total protein(Urine) วิธี Pyrogallol red-molybdateRandom urine-0-12 mg/dL70100140ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคไต2 ชม1 ถึง 2 ชม-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200156Total protein(Urine) วิธี Pyrogallol red-molybdate24 hrs Urine-0-149 mg/24hrs90110150ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคไต2 ชม1 ถึง 2 ชม-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200157Triglyceride วิธี Lipase/Glycerol kinase/glycerol-3-phosphate oxidClotted blood 3-5 mLงดอาหาร อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง< 150 mg/dL6090120ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันประเมินระดับไขมันในเลือด2 ชม1 ถึง 2 ชม-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200158Triglyceride วิธี Lipase/Glycerol kinase/glycerol-3-phosphate oxidOther--6090120ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันประเมินระดับไขมันใน เลือด 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200267Troponin I วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mLปฏิเสธสิ่งส่งตรวจเมื่อมี HemoysisMale: <34.2 ng/LFemale: <15.6 ng/L260320320ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันช่วยวินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน1 ชม0.5 ถึง 1.0 ชม-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200159Troponin T วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mLปฏิเสธสิ่งส่ง ตรวจเมื่อมี Hemoysis< 14 ng/L400500600ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันวินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน2 ชม0.5 ถึง 1.0 ชม0.5 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200160Urea วิธี Urease/glutamate dehydrogenaseRandom urine--5070100ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคไต2 ชม1 ถึง 2 ชม-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200161Urea วิธี Urease/glutamate dehydrogenase24 hrs urine-7-20 g/24hrs5070100ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคไต2 ชม1 ถึง 2 ชม-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200162Uric acid วิธี UricaseClotted blood 3-5 mL-Male: 3.5-7.2 mg/dLFemale: 2.6-6.0 mg/dL6080120ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคเกาท์นิ่ว2 ชม1 ถึง 2 ชม-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200163Uric acid วิธี UricaseOther--6080120ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคเกาท์นิ่ว2 ชม1 ถึง 2 ชม-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200164Uric acid วิธี UricaseRandom urine--6080120ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคเกาท์นิ่ว2 ชม1 ถึง 2 ชม-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200165Uric acid วิธี Uricase24 hrs urine-150-990 mg/24hrs6080120ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคเกาท์นิ่ว2 ชม1 ถึง 2 ชม-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200243Urine 3-Methoxytyramine (HPLC)24 hrs urine 20% HCI 15 mL/Lระหว่างเก็บให้แช่ตู้เย็น/เก็บในภาชนะทึบแสง18-40y: <459.8 ug/24hrs 40-60y: <426.4 ug/24hrs >60y: <384.6 ug/24hrs1,5001,8002,500ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี ไม่รับตรวจเพิ่มPheochromocytoma, Neuroblastoma, Gaglioneuroma1 สัปดาห์1 วันถัดไป-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200240Urine 5 -HIAA (HPLC)24 hrs urine glacial acetic acid 15 mL/L หรือ 20% HCI 15 mL/Lระหว่างเก็บให้แช่ตู้เย็น2-9 mg/24hrs1,4001,7002,500ทุกวันพุธ ไม่รับตรวจเพิ่มCarcinoid tumor1 สัปดาห์วันถัดไป-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200241Urine Catecholamines (HPLC)24 hrs urine 20% HCI 15 mL/Lระหว่งเก็บให้แช่ตู้เย็น/เก็บในภาชนะทึบแสงEpinephrine:4-20 ug/24hrs Norepinephine:23-105 ug/24hrs Dopamine:190-450 ug/24hrs1,6001,9002,500ทุกวันศุกร์ ไม่รับตรวจเพิ่มPheochromocytoma, Neuroblastoma, Gaglioneuroma1 สัปดาห์ภายในวันที่ทำ-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200245Urine Free Cortisol (LC-MS/MS)24 hrs Urineระหว่างเก็บให้แช่ตู้เย็น/เก็บในภาชนะทึบแสงAge 0-2years: Not established, Age 3-8years: 1.4-20 mg/24hrs, Age 9-12years: 2.6-37 mg/24hrs, Age 13-17years: 4-56 mg/24hrs, Age>=18years: 3.5-45 mg/24hrs1,3501,6502,000ทุกวันอังคารที่1 และ3 ของเดือน ไม่รับตรวจเพิ่มAdrenal disease2 สัปดาห์วันถัดไป-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200239Urine HVA (HPLC)24 hrs urine 20% HCI 15 mL/Lระหว่างเก็บให้แช่ตู้เย็น1.82-6.92 mg/24hrs1,4001,7002,500ทุกวันพุธ ไม่รับตรวจเพิ่มPheochromocytoma, Neuroblastoma, Gaglioneuroma1 สัปดาห์วันถัดไป-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200242Urine Metanephrines และ Normetanephrine (HPLC)24 hrs urine 20% HCI 15 mL/Lระหว่างเก็บให้แช่ตู้เย็น/เก็บในภาชนะทึบแสงMetanephrine:Male:<374.7 ug/24hrs Female:<276.1 ug/24hrs Normetanephrine:Male:8-40y:<659.5 ug/24hrs 40-60y:<778.6 ug/24hrs >60y:<824.4 ug/24hrs Female:18-40y:<549.6 ug/24hrs 40-60y:<632.0 ug/24hrs >60y:<668.7 ug/24hrs1,5001,8002,500ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี ไม่รับตรวจเพิ่มPheochromocytoma, Neuroblastoma, Gaglioneuroma1 สัปดาห์วันถัดไป-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200238Urine NGAL วิธี ChemiluminescenceRandom urine ส่งทันที หรืออย่างช้า ส่งภายใน 24 hrs< 131.7 ng/mL2,0002,5002,500ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่ม Acute Kidney Injury 3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200272Urine organic acid(GC-MS)random urine 3 - 5 mLนำส่งทันที-2,5002,7502,900ทุกวันอังคารวินิจฉัยโรคกลุ่ม organic acid disorder และ new born error metabolism1 สัปดาหฺ์1 สัปดาห์-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200276Urine Osmolality วิธี Freezing point depressionRandom/Spot urine-50-1400 mOsm/kg120150150ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มช่วยในการวิเคราะห์และรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางด้านสมดุลของน้ำและ electrolyte2 ชมวันถัดไป-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200166Urine VMA (HPLC)24 hrs urine 20% HCI 15 mL/Lระหว่างเก็บให้แช่ตู้เย็น1.6-7.3 mg/24hrs1,5001,8002,500ทุกวันพุธ ไม่รับตรวจเพิ่มPheochromocytoma, Neuroblastoma, Gaglioneuroma1 สัปดาห์วันถัดไป-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200249Vitamin A/E วิธี HPLCEDTA blood 3mLนำส่งทันทีvitamin A: neonates : 0.1 - 0.3 mg/L infants up to 1 year : 0.15 - 0.4 mg/L children up to 10 years :0.2 - 0.5 mg/L adolescents: 0.3 - 0.6 mg/L adults: 0.3 - 0.6 mg/L vitamin E:premature infannts1 - 5 mg/L children (1-12year)3 - 9 mg/L adolescents (13-19 years)6-10 mg/L adult 5- 18 mg/L1,0001,2001,200ทุกวันพฤหัสบดีที่2 และ4 ของเดือน ไม่รับตรวจเพิ่มVitamin A ประเมินภาวะพร่องวิติน Aหรือภาวะ Vitamin A toxicity Vitamin E ประเมินภาวะ motor and sensory neuropathiesเนื่องจากพร่อง Vitamin E2 สัปดาห์วันถัดไป-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200248Vitamin A/E วิธี HPLC RecipeEDTA blood 3mLนำส่งทันทีVitaminA: neonates: 0.1-0.3 mg/L infants up to 1 year : 0.15-0.4 mg/L children up to 10 year :0.2-0.5 mg/L adolescents: 0.3-0.6 mg/L adults: 0.3-0.6 mg/L vitamin E : premature infannts1-5 mg/L children (1-12year) 3-9 mg/L adolescents (13-19year) 6-10 mg/L adult 5-18 mg/L1,2001,4001,400ทุกวันพฤหัสบดีที่ 1 และ 3 ของเดือน ไม่รับตรวจเพิ่มVitamin A ประเมินภาวะพร่องวิดิน A หรือภาวะ Vitamin A toxicity Vitamin E ประเมินภาวะ Motor and sensory neuropathies เนื่องจากพร่อง Vitamin E2 สัปดาห์วันถัดไป-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200273Vitamin B1 (HPLC)EDTA blood 3mLเก็บในภาชนะที่ทึบแสงและรีบนำส่งทันที28 - 85 ug/L1,8002,2002,200วันพุธที่ 1 และ 3 ของเดือน ไม่รับตรวจเพิ่มประเมินภาวะพร่องวิตามินบี 12 สัปดาห์วันถัดไป-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200274Vitamin B2 (HPLC)EDTA blood 3 mLเก็บในภาชนะทึบแสงและนำส่งทันที180 - 295 ug/L1,8002,2002,200วันจันทร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน ไม่รับตรวจเพิ่มประเมินภาวะพร่องวิตามินบี 2 และโรคปากนกกระจอก2 สัปดาห์วันถัดไป-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200257Vitamin C วิธี HPLCClotted blood 3-5 mLเก็บในภาชนะทึบแสงและรีบนำส่งทันที2-14 mg/L1,3001,6001,600วันศุกร์ ไม่รับตรวจเพิ่มประเมินภาวะพร่องวิตามินซี และโรคลักปิดลักเปิด2 สัปดาห์วันถัดไป-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200258Vitamin C วิธี HPLC-1 test กรณีส่งมากกว่าหรือเท่ากับ 50 testsClotted blood 3-5 mL เก็บในภาชนะทึบแสงและรีบนำส่งทันที2-14 mg/L1,2001,4501,450วันศุกร์ ไม่รับตรวจเพิ่มประเมินภาวะพร่องวิตามินซี และโรคลักปิดลักเปิด2 สัปดาห์วันถัดไป-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336