ออกจากระบบ
หน้าหลัก >> การจัดการข้อมูลการทดสอบ
รายละเอียดการทดสอบ เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
   
ชื่อการทดสอบ (Test Name)   รหัสการทดสอบ (Test Code)
สิ่งที่ตรวจ/ปริมาตร (Specimen/Volumn)   ห้องปฏิบัติการ
       
รหัสการทดสอบชื่อการทดสอบสิ่งที่ตรวจ/ปริมาตรข้อควรระวังค่าอ้างอิงสามัญ (บาท)คลินิกพิเศษ/รพ.รัฐอื่น (บาท)รพ.เอกชน (บาท)วันทำการ ข้อบ่งชี้ปกติตรวจซ้ำด่วนห้องปฏิบัติการ 
200026β-Cross Laps วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mLงดอาหาร 8-12 ชั่วโมง ควรเจาะเลือด เวลาเดียวกันMales:30-50 years : 0.016-0.584 ng/mL 51-70 years:0-0.704 ng/mL > 70 years : 0-0.854 ng/mL Females:premenopausal 0.025-0.573 ng/mL postmenopausal 0.104-1.008 ng/mL500600700ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันประเมินภาวะBone resorption 2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
20000325-OH Vitami D Total วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL->= 30 ng/mL8001,2001,200ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันRickets Osteomalacia Osteoporosis 2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200004Acid Phosphatase วิธี Citrate buffer,p-NitrophenylphosphateClotted blood 3-5 mLรีบนำส่งทันที ปฏิเสธสิ่ง ส่งตรวจเมื่อ มี hemolysisMale: 0.13-0.63 sigmaU/mL Female: 0.01-0.56 sigmaU/mL 250300350ทุกวันเว้น วันหยุดราชการ ไม่รับตรวจเพิ่ม เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคมะเร็ง ต่อมลูกหมาก 3 ชม3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200177ACTH (0 min) วิธี ChemiluminescenceEDTA blood 2-3 mL ต้องแช่ในน้ำใส่น้ำแข็ง และรีบนำส่งทันที 0 - 46 pg/mL7001,0001,000ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่ม ช่วยในการวินิจฉัยแยกโรคระหว่าง primary- กับ secondary-adrenal insufficiency 3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200211ACTH (120 mins) วิธี ChemiluminescenceEDTA blood 2-3 mL ต้องแช่ในน้ำใส่น้ำแข็ง และรีบนำส่งทันที -7001,0001,000ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่ม ช่วยในการวินิจฉัยแยกโรคระหว่าง primary- กับ secondary-adrenal insufficiency 3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200208ACTH (20 mins) วิธี ChemiluminescenceEDTA blood 2-3 mL ต้องแช่ในน้ำใส่น้ำแข็ง และรีบนำส่งทันที -7001,0001,000ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่ม ช่วยในการวินิจฉัยแยกโรคระหว่าง primary- กับ secondary-adrenal insufficiency 3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200209ACTH (30 mins) วิธี ChemiluminescenceEDTA blood 2-3 mL ต้องแช่ในน้ำใส่น้ำแข็ง และรีบนำส่งทันที -7001,0001,000ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่ม ช่วยในการวินิจฉัยแยกโรคระหว่าง primary- กับ secondary-adrenal insufficiency 3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200178ACTH (60 mins) วิธี ChemiluminescenceEDTA blood 2-3 mL ต้องแช่ในน้ำใส่น้ำแข็ง และรีบนำส่งทันที -7001,0001,000ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่ม ช่วยในการวินิจฉัยแยกโรคระหว่าง primary- กับ secondary-adrenal insufficiency 3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200210ACTH (90 mins) วิธี ChemiluminescenceEDTA blood 2-3 mL ต้องแช่ในน้ำใส่น้ำแข็ง และรีบนำส่งทันที -7001,0001,000ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่ม ช่วยในการวินิจฉัยแยกโรคระหว่าง primary- กับ secondary-adrenal insufficiency 3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200005ACTH วิธี ChemiluminescenceEDTA blood 2-3 mL ต้องแช่ในน้ำใส่น้ำแข็ง และรีบนำส่งทันที 0 - 46 pg/Ml7001,0001,000ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่ม ช่วยในการวินิจฉัยแยกโรคระหว่าง primary- กับ secondary-adrenal insufficiency 3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200268Adiponectin วิธี ElisaClotted blood 5-7 mLงดอาหาร อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง/ปฏิเสธสิ่งส่งตรวจเมื่อมี Hemolysis,LipemicMale : <20 yrs:3.36-18.6 ug/mL >20 yrs :2.0-13.9 ug/mL Female: <20 yrs :3.05-15.6 ug/mL >20 yrs :4.0-19.4 ug/mL1,6001,9001,900วันพุธที่ 2 และ 4 ของเดือน ไม่รับตรวจเพิ่มบ่งชี้ความเสี่ยงโรค Metabolic syndrome, Artheroschle rosis2 สัปดาห์2 สัปดาห์ถัดไป-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200007Alanine aminotransferase วิธี IFCC method with pyridoxal-5-phosphateClotted blood 3-5 mL-0-55 U/L5070100ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันช่วยวินิจฉัยโรคตับที่มีสาเหตุจากเซลล์ตับถูกทำลาย2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200006Alanine aminotransferase วิธี IFCC method with pyridoxal-5-phosphateOther--5070100ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันช่วยวินิจฉัยโรคตับที่มีสาเหตุจากเซลล์ตับถูกทำลาย2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200008Albumin วิธี Bromcresol purpleClotted blood 3-5 mL-34.0-50.0 g/L5070100ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันโรคตับเรื้อรัง โรคไต 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200009Albumin วิธี Bromcresol purpleOther--5070100ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันโรคตับเรื้อรัง โรคไต 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200010Aldolase วิธี Enzymatic end pointClotted blood 3-5 mLรีบนำส่งทันที ปฏิเสธสิ่ง ส่งตรวจเมื่อมีHemolysis2 - 8 sigmaU/mL350450550ทุกวันเว้นวัน หยุดราชการ ไม่รับตรวจเพิ่ม ช่วยในการประเมินผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อ3 ชม3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200011Aldosterone วิธี ElisaClotted blood 3-5 mLปฏิเสธเมื่อมี Hemolysis Lipemic IctericNormal Salt intakeSeated position :25-315 pg/mL Standing : 40 - 310 pg/mLRecumbent:10 - 160 pg/mL1,2001,4001,400ทุกวันพฤหัสบดี ไม่รับตรวจเพิ่ม วินิจฉัยโรคเกี่ยวกับความดันโลหิตสูง1 สัปดาห์1 สัปดาห์-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200012Aldosterone วิธี Elisa24hrs urine-Normal Salt intake : 5-19 ug/24hrs1,2001,4001,400ทุกวันพฤหัสบดี ไม่รับตรวจเพิ่ม วินิจฉัยโรคเกี่ยวกับความดันโลหิตสูง1 สัปดาห์1 สัปดาห์-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200015Alkaline phosphatase isoenzyme วิธี Heat stable and heat labileClotted blood 3-5 mL-1. ถ้าค่า alkaline phosphatase ที่ทนความร้อนได้(Thermostable ALp) อยู่ระหว่าง 25-35% คนไข้มีความผิดปกติเกี่ยวกับตับและกระดูก 2. ถ้าค่า Thermostable ALp มากกว่า 35% คนไข้มีโรคตับ หรือถ้ามีโรคตับและกระดูกร่วมกันโรคตับจะpredominate 3. ถ้าค่า Thermostable ALpน้อยกว่า 25%คนไข้มีโรคกระดูกที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มOsteoblastic activity150220250ทุกวันเว้นวัน หยุดราชการ ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันแยกโรคตับและ โรคกระดูก 3 ชม3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200013Alkaline phosphatase วิธี AMP buffer,p-NitrophenylphosphateClotted blood 3-5 mL-4-15 yrs : 54-369 U/L >15yrs :40-150 U/L5070100ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันโรคตับและ โรคกระดูก 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200014Alkaline phosphatase วิธี AMP buffer,p-NitrophenylphosphateOther--5070100ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันโรคตับและ โรคกระดูก 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200255Amikin (Amikacin) วิธี PETINIAClotted blood 3-5 mL -Therapeutic:peak : 25 - 35 ug/mL Trough : 4 - 8 ug/mL Toxic:peak : > 35ug/mL Trough : >10 ug/mL350420420ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันหาระดับยาAmikacin เพื่อใช้ในการปรับ ระดับยาให้ผู้ป่วย 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200016Ammonia วิธี Bromphenol blueHeparinized blood 1-3 mLแช่ในน้ำที่มี น้ำแข็งและ นำส่งทันที 15 - 51ug/dL200300500ทุกวัน ไม่รับตรวจ เพิ่ม โรคตับ, Reye's syndrome2 ชม-1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200017Amylase วิธี Dyed starch amylopectinClotted blood 3-5 mL-30 - 110 U/L100150200ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันช่วยในการวินิจฉัยโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200018Amylase วิธี Dyed starch amylopectinOther--100150200ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันช่วยในการวินิจฉัยโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200019Amylase วิธี Dyed starch amylopectinrandom urine-32 - 641 U/L100150150ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันช่วยในการวินิจฉัยโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200020Amylase วิธี Dyed starch amylopectin24 hrs urine--100150150ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันช่วยในการวินิจฉัยโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200021Apolipoprotein A-I วิธี Nephelometric methodClotted blood 3-5 mL-Male: 110-205 mg/dL Female: 125 - 215 mg/dL250300300ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ 2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200022Apolipoprotein B วิธี Nephelometric methodClotted blood 3-5 mL-Male: 55 - 140 mg/dL Female: 55 - 125mg/dL250300300ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ 2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200023Aspartate aminotransferase วิธี IFCC method with pyridoxal- 5-phosphateClotted blood 3-5 mLปฏิเสธสิ่ง ส่งตรวจเมื่อ มี Hemolysis 5-34 U/L5070100ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันโรคตับและ กล้ามเนื้อหัวใจ 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200024Aspartate aminotransferase วิธี IFCC method with pyridoxal-5-phosphateOtherปฏิเสธสิ่ง ส่งตรวจเมื่อ มี Hemolysis -5070100ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันโรคตับและ กล้ามเนื้อหัวใจ 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200027b-HCG วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL-Nonpregnant: < 5 mIU/mL Last menstrual period1-10 w : 202 - >231,000 mIU/m L11-15 w : 22,536 ->234,990 mIU/mL 16-22 w : 8,007- 50,064 mIU/mL 23-40 w :1,600 -49,413 mIU/mL300350400ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันเพื่อวินิจฉัยการตั้งครรภ์, การแท้งลูก และการท้องนอกมดลูก 2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200028b-HCG วิธี ChemiluminescenceCSF--300350400ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันเพื่อวินิจฉัยการตั้งครรภ์, การแท้งลูก และการท้องนอกมดลูก 2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200029Blood gases วิธี Amperometry,Conductivity, Reflectance,PhotometryHeparinized syringe 1 or 3 mLรีบนำส่งทันที หรือแช่ในน้ำ ที่มีน้ำแข็ง และนำส่งทันทีpH 37C : 7.350-7.450 pCO2 : 35.0 - 45.0 mmHg pO2 : 83.0 - 108.0 mmHg SO2% : 95 - 98Hct : 43 - 51%220260260ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มดูความสมดุลย์ของภาวะกรดด่างในร่างกาย0.5 ถึง 1 ชม-0.5 ถึง 1 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200030Blood Urea Nitrogen วิธี Urease/glutamate dehydrogenaseClotted blood 3-5 mL -Male: 9-20 mg/dL Female:7-18 mg/dL5070100ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันโรคไต 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200031Blood Urea Nitrogen วิธี Urease/glutamate dehydrogenaseOther--5070100ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันโรคไต 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200033Calcium วิธี O-cresolphthalein methodClotted blood 3-5 mL -8.4 - 10.2 mg/dL5070100ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันโรคกระดูก ขาดวิตามินดี พาราไทรอยด์ โรคไต2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200034Calcium วิธี O-cresolphthalein methodOther--5070100ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันโรคกระดูก ขาดวิตามินดี พาราไทรอยด์ โรคไต2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200035Calcium วิธี O-cresolphthalein methodrandom urine--5070100ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันโรคกระดูก ขาดวิตามินดี พาราไทรอยด์ โรคไต2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200036Calcium วิธี O-cresolphthalein method24 hrs urine-42 - 353 mg/24 hrs5070100ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันโรคกระดูก ขาดวิตามินดี พาราไทรอยด์ โรคไต2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200037Carbondioxide วิธี Enzymatic methodClotted blood 3-5 mL รีบนำส่งทันที 22.0 - 29.0 mmol/L406080ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 ชั่วโมง ประเมินระดับเกลือแร่และภาวะสมดุลย์กรด-ด่างในร่างกาย2 ชม-1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200038Carbondioxide วิธี Enzymatic methodHeparinized bloodรีบนำส่งทันที 22.0 - 29.0 mmol/L406080ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 ชั่วโมง ประเมินระดับเกลือแร่และภาวะสมดุลย์กรด-ด่างในร่างกาย2 ชม-1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200250Carboxyhemoglobin (COHb) วิธี Co-oximetryHeparinized blood ปิดจุกให้สนิท รีบนำส่งทันที non smoker :0 -1.5 % smoker : 1-2 pack/day :4 - 5 % >2packs/day : 8 - 9%300360360ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่ม tissue anoxia 0.5 ถึง 1 ชม-0.5 ถึง 1 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200039Chloride วิธี Ion Selective ElectrodeClotted blood 3-5 mL -98 - 107 mmol/L406080ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 ชั่วโมง ประเมินระดับเกลือแร่และภาวะสมดุลย์กรด-ด่างในร่างกาย2 ชม1 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200040Chloride วิธี Ion Selective ElectrodeHeparinized blood-98 - 107 mmol/L406080ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 ชั่วโมง ประเมินระดับเกลือแร่และภาวะสมดุลย์กรด-ด่างในร่างกาย2 ชม1 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200041Chloride วิธี Ion Selective ElectrodeAscitic fluid--406080ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 ชั่วโมง ประเมินระดับเกลือแร่และภาวะสมดุลย์กรด-ด่างในร่างกาย2 ชม1 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200042Chloride วิธี Ion Selective ElectrodePleural Fluid--406080ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 ชั่วโมง ประเมินระดับเกลือแร่และภาวะสมดุลย์กรด-ด่างในร่างกาย2 ชม1 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200043Chloride วิธี Ion Selective ElectrodeOther--406080ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 ชั่วโมง ประเมินระดับเกลือแร่และภาวะสมดุลย์กรด-ด่างในร่างกาย2 ชม1 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200044Chloride วิธี Ion Selective ElectrodeCSF1-2 mL -119 - 132 mmol/L7090130ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 ชั่วโมง acute menigitis tuberculus meningitis2 ชม1 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200045Chloride วิธี Ion Selective Electroderandom urine--406080ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 ชั่วโมง Renal tubular acidosis2 ชม1 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200046Chloride วิธี Ion Selective Electrode24 hrs urine-110 - 250 mmol / 24hrs406080ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันRenal tubular acidosis2 ชม1 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200047Cholesterol วิธี Cholesterol oxidaseClotted blood 3-5 mL -< 200 mg/dL6080120ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันประเมิน โรคตับ โรคไตอักเสบ ระดับไขมัน2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200048Cholesterol วิธี Cholesterol oxidaseOther--6080120ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันประเมิน โรคตับ โรคไตอักเสบ ระดับไขมัน2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200049CK-MB mass วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL -Male : < 4.87 ng/mL Female : < 3.61 ng/mL380480580ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันวินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200179Cortisol (0 min) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL ควรเจาะ เลือดเวลา เดียวกัน 8.00 am: 5.0 - 25.0 ug/dL 16.00 pm:2.5 - 12.5 ug/dL300350400ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันAdrenal disease 3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200187Cortisol (120 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL --300350400ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มAdrenal disease 3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200180Cortisol (15 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL --300350400ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มAdrenal disease 3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200188Cortisol (150 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL --300350400ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มAdrenal disease 3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200189Cortisol (180 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL --300350400ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มAdrenal disease 3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200181Cortisol (20 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL --300350400ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มAdrenal disease 3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200182Cortisol (30 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL --300350400ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มAdrenal disease 3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200183Cortisol (40 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL --300350400ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มAdrenal disease 3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200184Cortisol (45 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL --300350400ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มAdrenal disease 3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200185Cortisol (60 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL --300350400ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มAdrenal disease 3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200186Cortisol (90 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL --300350400ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มAdrenal disease 3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200050Cortisol วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL ควรเจาะ เลือดเวลา เดียวกัน 8.00 am: 5.0 - 25.0 ug/dL 16.00 pm:2.5 - 12.5 ug/dL300350400ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันAdrenal disease 3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200051C-Peptide วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL -1.1 - 4.4 ng/mL350450550ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันใช้วินิจฉัยผู้ป่วยที่มีการสร้าง Insulin ผิดปกติ2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200052C-Peptide วิธี Chemiluminescencerandom urine--350450550ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันดู Pancreatic function ในผู้ป่วยเบาหวาน2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200053C-Peptide วิธี Chemiluminescence24 hrs urine -17.2 - 181.0 ug / 24hrs350450550ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันดู Pancreatic function ในผู้ป่วยเบาหวาน2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200056Creatine kinase MB fraction วิธี Enzymatic method with immunoinhibitionClotted blood 3-5 mL ปฏิเสธสิ่ง ส่งตรวจเมื่อ มี Hemoysis <= 24 U/L120180240ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันวินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200057Creatine kinase MB fraction วิธี Enzymatic method with immunoinhibitionOtherปฏิเสธสิ่ง ส่งตรวจเมื่อ มี Hemoysis -120180240ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันวินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200054Creatine kinase วิธี Enzymatic method with N- acetyl-L-cysteineClotted blood 3-5 mL -Male: 30 - 200 U/L Female : 29 - 168 U/L100150200ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันวินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200055Creatine kinase วิธี Enzymatic method with N- acetyl-L-cysteineOther--100150200ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันวินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200058Creatinine วิธี EnzymaticClotted blood 3-5 mL -Male: 0.73-1.18 mg/dL Female: 0.55-1.02 mg/dL5070100ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันโรคไต 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200059Creatinine วิธี EnzymaticOther--5070100ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันโรคไต 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200060Creatinine วิธี Enzymaticrandom urine-Male: 40-278 mg/dL Female: 29-226 mg/dL5070100ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันโรคไต 2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200061Creatinine วิธี Enzymatic24 hrs urine -Male:0.82-2.41 g/ 24hrs Female:0.67 - 1.59 g/ 24hrs90110150ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันโรคไต 2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200062Cyclosporine A วิธี ChemiluminescenceEDTA blood 2-3 mL - 9001,1001,300ทุกวัน ไม่รับตรวจ เพิ่ม หาระดับ CyclosporineA เพื่อใช้ในการปรับ ระดับยาให้ผู้ป่วย3 ชม3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200063Cystatin C วิธี NephelometryClotted blood 3-5 mL -0.62-1.11 mg/L250350350ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันดูการทำงานของไต 2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200064DHEA-Sulphate วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL -Male: 80 - 560 ug/dL Female : 35 - 430 ug/dL550650650ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันadrenal carcinoma 3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200256DHT (Dihydrotestosterone) วิธี Enzyme ImmunoassayClotted blood 3-5 mL ปฏิเสธเมื่อมี Hemolysis Lipemic IctericMale: 250-990 pg/mL Female: premenopasual :24-368 pg/mL postmenopausal :10-181 pg/mL1,0001,2001,500ทุก 2 สัปดาห์ วันพุธ ไม่รับตรวจเพิ่มช่วยในการวินิจฉัยกลุ่มโรคที่เกี่ยวกับอวัยวะเพศ ภาวะผิดปกติของขน ตลอดจนมะเร็งต่อมลูกหมาก2 สัปดาห์2 สัปดาห์-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200065Direct Bilirubin วิธี Jendrassik and GrofClotted blood 3-5 mL -0.0 - 0.5 mg/dL5070100ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันโรคตับและระบบ ท่อน้ำดีอุดตัน 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200066Direct Bilirubin วิธี Jendrassik and GrofOther--5070100ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันโรคตับและระบบ ท่อน้ำดีอุดตัน 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200067Direct Renin วิธี ChemiluminescenceEDTA-Blood ห้ามแช่เย็น Upright posture: 4.4-46.1 uIU/mL Supine posture: 2.8-39.9uIU/mL7009001,100ทุกวันพฤหัสบดี ไม่รับตรวจเพิ่ม hypertension Aldosteronism, Addison's disease1 สัปดาห์ภายในวันที่ทำ-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200068Electrolyte วิธี Clotted blood 5-7 mL รีบนำส่งทันที -150220300ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มประเมินระดับเกลือแร่และภาวะสมดุลย์กรด-ด่างในร่างกาย2 ชม1 ชม1.0 ถึง 1.5 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200226Estradiol (120 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL --300350400ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มหาระดับฮอร์โมน Estradiol 2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200222Estradiol (20 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL --300350400ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มหาระดับฮอร์โมน Estradiol 2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200223Estradiol (30 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL --300350400ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มหาระดับฮอร์โมน Estradiol 2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200224Estradiol (60 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL --300350400ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มหาระดับฮอร์โมน Estradiol 2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200225Estradiol (90 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL --300350400ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มหาระดับฮอร์โมน Estradiol 2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200069Estradiol วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL -Male: 25.8-60.7 pg/mL Female :Follicular phase : 12.4-233 pg/mL Ovulation phase : 41.0-398 pg/mL Luteal phase :22.3-341 pg/mL postmenopause :<5.00-138 pg/mL300350400ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันหาระดับฮอร์โมน Estradiol เพื่อช่วยการวินิจฉัยความสามารถในการเจริญพันธุ์ของเพศหญิง 2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200070Everolimus วิธี Nephelometric methodEDTA blood 3-5 mL - 1,5001,6001,700ทุกวันเว้น วัน หยุดราชการ ไม่รับตรวจเพิ่มหาระดับยา Everolimus 1 วันภายในวันที่ทำ-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200071Fructosamine วิธี Nitrotetrazolium-blueClotted blood 3-5 mL -205 - 285 umol/L350500700ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันติดตามโรคเบาหวาน 3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200231FSH (120 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL --300400500ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มดูการทำงานของ Gonadal tissue 3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200227FSH (20 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL --300400500ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มดูการทำงานของ Gonadal tissue 3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200228FSH (30 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL --300400500ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มดูการทำงานของ Gonadal tissue 3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200229FSH (60 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL --300400500ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มดูการทำงานของ Gonadal tissue 3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200230FSH (90 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL --300400500ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มดูการทำงานของ Gonadal tissue 3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200072FSH วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL -Male:0.95-11.95 mIU/mL Female: Follicular phase: 3.03-8.08 mIU/mL Mid cycle peak:2.55-16.69 Luteal phase :1.38-5.47 mIU/mL postmenopause :26.72-133.41 mIU/mL 300400500ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันดูการทำงานของ Gonadal tissue 3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200074Gamma glutamyl transferase [IFCC method วิธี L-gamma-glutamyl-3-carboxy-4-nitranilide/GlycylgClotted blood 3-5 mL -Male: 12-64 U/L Female:9-36 U/L100130170ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันโรคตับและระบบ ท่อน้ำดีอุดตัน 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200075Gamma glutamyl transferase [IFCC method วิธี L-gamma-glutamyl-3-carboxy-4-nitranilide/GlycylgOther--100130170ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันโรคตับและระบบ ท่อน้ำดีอุดตัน 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200171Glucose (120 mins) วิธี Hexokinase/glucose-6- phosphate dehydrogenaseNaF blood --406080ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่ม โรคเบาหวาน 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200172Glucose (150 mins) วิธี Hexokinase/glucose-6- phosphate dehydrogenaseNaF blood --406080ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่ม โรคเบาหวาน 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200173Glucose (180 mins) วิธี Hexokinase/glucose-6- phosphate dehydrogenaseNaF blood --406080ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่ม โรคเบาหวาน 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200174Glucose (240 mins) วิธี Hexokinase/glucose-6- phosphate dehydrogenaseNaF blood --406080ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่ม โรคเบาหวาน 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200168Glucose (30 mins) วิธี Hexokinase/glucose-6- phosphate dehydrogenaseNaF blood --406080ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่ม โรคเบาหวาน 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200169Glucose (60 mins) วิธี Hexokinase/glucose-6- phosphate dehydrogenaseNaF blood --406080ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่ม โรคเบาหวาน 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200170Glucose (90 mins) วิธี Hexokinase/glucose-6- phosphate dehydrogenaseNaF blood --406080ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่ม โรคเบาหวาน 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200081Glucose (CSF) วิธี Hexokinase/glucose-6- phosphate dehydrogenaseCSF1-2 mL -40-75 mg/dL7090130ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่ม tumors, infections, inflammation of CNS2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200651Glucose 1 hr วิธี Hexokinase/glucose-6- phosphate dehydrogenaseNaF blood --406080ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่ม โรคเบาหวาน 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200652Glucose 2 hrs วิธี Hexokinase/glucose-6- phosphate dehydrogenaseNaF blood --406080ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่ม โรคเบาหวาน 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200080Glucose tolerance test วิธี Hexokinase/glucose-6- phosphate dehydrogenaseNaF blood 1-2 mL/tube งดอาหาร 8-12 ชั่วโมง -150300300ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มโรคเบาหวาน 2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200076Glucose วิธี Hexokinase/glucose-6- phosphate dehydrogenaseClotted blood งดอาหาร 8-12 ชั่วโมง 70-100 mg/dL406080ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่ม โรคเบาหวาน 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200078Glucose วิธี Hexokinase/glucose-6- phosphate dehydrogenaseHeparinized bloodงดอาหาร 8-12 ชั่วโมง 70-100 mg/dL406080ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่ม โรคเบาหวาน 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200079Glucose วิธี Hexokinase/glucose-6- phosphate dehydrogenaseOtherงดอาหาร 8-12 ชั่วโมง -406080ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่ม โรคเบาหวาน 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200077Glucose วิธี Hexokinase/glucose-6- phosphate dehydrogenaseNaF blood งดอาหาร 8-12 ชั่วโมง 70-100 mg/dL406080ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่ม โรคเบาหวาน 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200082Glucose(Urine) วิธี Hexokinase/glucose-6- phosphate dehydrogenaserandom urine--408080ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่ม tumors, infections, inflammation of CNS2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200083Glucose(Urine) วิธี Hexokinase/glucose-6- phosphate dehydrogenase24 hrs urine-<0.5 g/24hrs408080ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่ม tumors, infections, inflammation of CNS2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200190Growth hormone(0 min) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL งดอาหารก่อนเจาะอย่างน้อย 30 นาที Male:upto 3 ng/mL Female: upto 8 ng/mL400500600ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันดูความผิดปกติ ของการเจริญ เติบโต3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200196Growth hormone(120 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL --400500600ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มดูความผิดปกติ ของการเจริญ เติบโต3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200263Growth hormone(15 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL --400500 ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มดูความผิดปกติ ของการเจริญ เติบโต3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200265Growth hormone(150 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL --400500 ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มดูความผิดปกติ ของการเจริญ เติบโต3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200197Growth hormone(180 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL --400500600ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มดูความผิดปกติ ของการเจริญ เติบโต3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200191Growth hormone(20 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL --400500600ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มดูความผิดปกติ ของการเจริญ เติบโต3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200198Growth hormone(240 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL --400500600ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มดูความผิดปกติ ของการเจริญ เติบโต3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200192Growth hormone(30 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL --400500600ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มดูความผิดปกติ ของการเจริญ เติบโต3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200193Growth hormone(40 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL --400500600ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มดูความผิดปกติ ของการเจริญ เติบโต3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200264Growth hormone(45 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL --400500 ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มดูความผิดปกติ ของการเจริญ เติบโต3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200194Growth hormone(60 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL --400500600ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มดูความผิดปกติ ของการเจริญ เติบโต3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200195Growth hormone(90 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL --400500600ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มดูความผิดปกติ ของการเจริญ เติบโต3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200085HDL Cholesterol วิธี Accelerator selective detergent methodClotted blood 3-5 mL -40-60 mg/dL80120160ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันไขมันชนิดหนึ่ง ในเลือด 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200086HDL Cholesterol วิธี Accelerator selective detergent methodOther--100150200ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันไขมันชนิดหนึ่ง ในเลือด 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200087High sensitivity CRP วิธี Nephelometry Clotted blood 3-5 mL -< 3 mg/L400500600ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ 2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200088IGF-1 วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL -49-996 ng/mL( ตามช่วงอายุ )8001,0001,000ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันดูความผิดปกติ ของการ เจริญเติบโต3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200089IGF-BP3 วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL -0.7-10 ug/mL( ตามช่วงอายุ )8001,0001,000ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันดูความผิดปกติ ของการ เจริญเติบโต3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200090Inorganic phosphate วิธี Phosphomolybdate methodClotted blood 3-5 mL -2.3-4.7 mg/dL5070100ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันHypothyroidism Hyperthyroidism 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200091Inorganic phosphate วิธี Phosphomolybdate methodOther--5070100ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันHypothyroidism Hyperthyroidism 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200092Inorganic phosphate วิธี Phosphomolybdate methodrandom urine--5070100ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันHypothyroidism Hyperthyroidism 2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200093Inorganic phosphate วิธี Phosphomolybdate method24 hrs urine-0.4-1.3 g / 24hrs5070100ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันHypothyroidism Hyperthyroidism 2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200199Insulin (0 min) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL งดอาหาร 8-12 ชั่วโมง 6-27 uIU/mL250350500ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันMetabolic disease 3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200205Insulin (120 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL --250350500ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มMetabolic disease 3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200206Insulin (180 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL --250350500ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มMetabolic disease 3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200200Insulin (20 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL --250350500ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มMetabolic disease 3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200207Insulin (240 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL --250350500ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มMetabolic disease 3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200201Insulin (30 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL --250350500ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มMetabolic disease 3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200202Insulin (40 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL --250350500ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มMetabolic disease 3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200203Insulin (60 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL --250350500ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มMetabolic disease 3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200204Insulin (90 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL --250350500ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มMetabolic disease 3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200094Insulin วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL งดอาหาร 8-12 ชั่วโมง 6-27 uIU/mL250350500ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันMetabolic disease 3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200280iohexol 13 points (HPLC)EDTA-blood--2,1002,8002,800-----เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200278iohexol 3 points (HPLC)EDTA-blood--9001,2001,200-----เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200279iohexol 5 points (HPLC)EDTA-blood--1,1001,6001,600-----เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200261Iohexol วิธี HPLC, 1 test กรณ๊ส่งมากกว่าหรือเท่ากับ 50 testsEDTA blood 3 mL --630760760วันอังคาร ที่2 และ4 ของเดือน ไม่รับตรวจเพิ่มประเมินการขับของ เสียของไต 2 สัปดาห์วันถัดไป-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200095Ionized calcium วิธี Ion Selective ElectrodeHeparinized blood รีบนำส่งทันที หรือแช่ในน้ำ ที่มีน้ำแข็ง และนำส่ง ทันที4.4-5.2 mg/dL400600800ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่ม CRF, Nephrotic syndrome, Multiple myeloma, critical care0.5 ถึง 1 ชม-0.5 ถึง 1 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200096Ionized magnesium วิธี Ion Selective ElectrodeHeparinized blood รีบนำส่งทันที หรือแช่ในน้ำ ที่มีน้ำแข็ง และนำส่งทันที1.3-1.6 mg/dl400600800ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่ม hypertention, migraine, atherosclerosis, critical care 0.5 ถึง 1 ชม-0.5 ถึง 1 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200098Lactate วิธี AmperometryHeparinized bloodรีบนำส่งทันที หรือแช่ในน้ำ ที่มีน้ำแข็ง และนำส่งทันที0.7-2.5 mmol/L400600700ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มMetabolic acidosis0.5 ถึง 1 ชม-0.5 ถึง 1 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200099Lactate วิธี AmperometryClotted blood 3-5 mLรีบนำส่งทันที0.7-2.5 mmol/L400600700ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มMetabolic acidosis0.5 ถึง 1 ชม-0.5 ถึง 1 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200103LDH isoenzymes วิธี ElectrophoresisClotted blood 3-5 mL ปฏิเสธสิ่ง ส่งตรวจเมื่อ มี Hemoysis และห้าม Freeze สิ่งส่งตรวจ LD-1 : 16.1 - 31.5 % LD-2:29.2 - 41.6 % LD-3:17.0 - 26.2 % LD-4 :5.9 - 12.3 % LD-5:3.2 - 17.3 %550700800ทุกวันศุกร์ ไม่รับตรวจเพิ่ม วินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน และโรคตับ 1 สัปดาห์วันถัดไป -เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200104LDH isoenzymes วิธี ElectrophoresisPleural fluid--550700800ทุกวันศุกร์ ไม่รับตรวจเพิ่ม วินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน และโรคตับ 1 สัปดาห์วันถัดไป -เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200105LDH isoenzymes วิธี ElectrophoresisOther--550700800ทุกวันศุกร์ ไม่รับตรวจเพิ่ม วินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน และโรคตับ 1 สัปดาห์วันถัดไป -เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200100LDH วิธี Lactate to pyruvate rate method Clotted blood 3-5 mL ปฏิเสธสิ่ง ส่งตรวจเมื่อ มี Hemoysis 125-220 U/L100120150ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันวินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200101LDH วิธี Lactate to pyruvate rate method Otherปฏิเสธสิ่ง ส่งตรวจเมื่อ มี Hemoysis -100120150ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันวินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200102LDH วิธี Lactate to pyruvate rate method CSF1-2 mL ปฏิเสธสิ่ง ส่งตรวจเมื่อ มี Hemoysis 7 - 30 U/L100120150ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันbrain tissue damage2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200106LDL cholesterol วิธี Accelerator selective detergent methodClotted blood 3-5 mL -< 130 mg/dL100150200ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันประเมินระดับไขมันใน เลือด 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200107LDL cholesterol วิธี Accelerator selective detergent methodOther--100150200ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันประเมินระดับไขมันใน เลือด 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200237LDL Subclasses วิธี Polyacrylamide gel electrophoresisClotted blood 3-5 mL งดอาหาร อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง VLDL-Cholesterol< 22 mg/dL Midband C< 23 mg/dL Midband B< 15 mg/dL Midband A< 25 mg/dL LDL 1 < 57 mg/dL LDL 2 < 30 mg/dL LDL 3 < 6 mg/dL LDL 4 None Detected LDL 5 None Detected LDL 6 None Detected LDL 7 None Detected HDL-Cholesterol 40-60 mg/dL4,0004,5004,500วันพุธทุก 2 สัปดาห์ ไม่รับตรวจเพิ่มเพื่อประเมินความผิดปกติของระดับไลโปโปรตีนชนิดย่อยในเลือด,dyslipidemia, cardiovascular risk factor 2สัปดาห์2สัปดาห์-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200269Leptin วิธี ElisaClotted blood 5-7 mL ควรเจาะเลือดเวลาเช้าตรู่หรือบ่ายต้นๆ(Hormone หลั่งมากสุด)/ปฏิเสธสิ่งส่งตรวจเมื่อมี HemolysisMale : <1-10yrs : 0.35-2.68 ng/mL >10-15 yrs : 0.2-2.46 ng/mL >15-20 yrs : 0.2-1.74 ng/mL >20 yrs :0.54-4.97 ng/mL Female: <1-10yrs : 0.64-5.04 ng/mL >10-15 yrs : 1.33-6.71 ng/mL >15-20 yrs : 2.21-10.5 ng/mL >20 yrs :2.43-13.4 ng/mL1,6001,9001,900วันพฤหัสบดีที่ 2 และ 4 ของเดือน ไม่รับตรวจเพิ่มLeptin resistant, Leptin deficiency 2 สัปดาห์2 สัปดาห์ถัดไป-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200236LH (120 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL --300400500ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มดูสภาวะไข่ตก และช่วยวินิจฉัย ความผิดปกติ ของต่อม Pituitary และ gonad2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200232LH (20 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL --300400500ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มดูสภาวะไข่ตก และช่วยวินิจฉัย ความผิดปกติ ของต่อม Pituitary และ gonad2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200233LH (30 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL --300400500ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มดูสภาวะไข่ตก และช่วยวินิจฉัย ความผิดปกติ ของต่อม Pituitary และ gonad2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200234LH (60 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL --300400500ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มดูสภาวะไข่ตก และช่วยวินิจฉัย ความผิดปกติ ของต่อม Pituitary และ gonad2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200235LH (90 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL --300400500ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มดูสภาวะไข่ตก และช่วยวินิจฉัย ความผิดปกติ ของต่อม Pituitary และ gonad2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200108Lipase วิธี Two point rate methodClotted blood 3-5 mL -23-300 U/L200300400ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันตับอ่อนอักเสบ 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200109Lipase วิธี Two point rate methodOther--200300400ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันตับอ่อนอักเสบ 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200110Lipid profile วิธี Clotted blood 5-7 mL งดอาหาร อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง-250370500ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันประเมินระดับไขมันใน เลือด 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200112Lipoprotein electrophoresis วิธี ElectrophoresisClotted blood 3-5 mL งดอาหาร อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง ห้าม Freezeสิ่งส่งตรวจalpha-Lipoprotein 22.3-53.3 % pre-beta-Lipoprotein 4.4-23.1 % beta-Lipoprotein38.6-69.4 % 450550600ทุกวันพฤหัสบดี ไม่รับตรวจเพิ่ม เพื่อแยกและตรวจ หาความผิดปกติ แต่ละชนิดของ Lipoprotein1 สัปดาห์วันถัดไป -เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200111Lipoprotein(a) วิธี NephelometryClotted blood 3-5 mL -Male : 2 - 53 mg/dL Female : 2 - 46 mg/dL250300300ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ 2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200113Lithium วิธี Ion Selective ElectrodeClotted blood 3-5 mL -0.5-1.2 mmol/L300400500ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันหาระดับ Lithium ในผู้ที่ได้รับ Lithium carbonate2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200114Liver function test วิธี Clotted blood 5-7 mL - 350500700ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันเพื่อช่วยในการวินิจฉัย โรคตับ 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200244Lohexol (HPLC)---600700700-----เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200115Luteinizing hormone วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL -Male:0.57-12.07 mIU/mL Female:Follicular phase: 1.80-11.78 mIU/mL Mid cycle peak:7.59-89.08 mIU/mL Luteal phase: 0.56-14.0 mIU/mL postmenopause:5.16-61.99 mIU/mL300400500ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันดูสภาวะไข่ตก และช่วยวินิจฉัย ความผิดปกติ ของต่อม Pituitary และ gonad2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200116Magnesium วิธี Methylthymol blueClotted blood 3-5 mL -1.6-2.6 mg/dL70100140ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันเส้นประสาท กล้ามเนื้อ 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200117Magnesium วิธี Methylthymol blueOther--70100140ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันเส้นประสาท กล้ามเนื้อ 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200118Magnesium วิธี Methylthymol bluerandom urine--70100140ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันเส้นประสาท กล้ามเนื้อ 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200119Magnesium วิธี Methylthymol blue24 hrs urine -24-255 mg / 24hrs70100140ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันสมดุลย์ของ magnesium2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200251Methemoglobin (MetHb) วิธี Co-oximetryHeparinized blood ปิดจุกให้สนิท รีบนำส่งทันที 0 - 15 %300360360ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มcyanosis 0.5 ถึง 1 ชม-0.5 ถึง 1 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200252M-Protein (Protein Electrophoresis) วิธี ElectrophoresisClotted blood 3-5 mL ปฏิเสธสิ่ง ส่งตรวจเมื่อ มี Hemoysis และห้าม Freeze สิ่งส่งตรวจ albumin 53.1-65.5 % alpha 1 globulin 2.3-4.6 % alpha 2 globulin 6.5-10.9 % beta 1 globulin 6.5-10.7 % beta 2 globulin 3.7-6.0 % gamma globulin 11.6-18.6 %450550550ทุกวันอังคารที่ 1 และ 3 ของเดือน ไม่รับตรวจเพิ่ม แยกและตรวจหา ความผิดปกติ ของ Protein แต่ละชนิด รายงาน M Protein เพื่อช่วยในการวินิจฉัย Multiple myeloma2สัปดาห์วันถัดไป-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200120Myoglobin วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL -Male: 28-72 ng/mL Female: 25-58 ng/mL380480580ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันวินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200121N-MIID Osteocalcin วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mLปฏิเสธสิ่งส่ง ตรวจเมื่อมี HemoysisFemale: premenopausal 11-43 ng/mLpostmenopausal 15-46 ng/mLMale: 18-30 years 24-70 ng/mL 30-50 years 14-42ng/mL 50-70 years 14-46 ng/mL500600700ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันเป็น bone marker ติดตามการรักษาโรคกระดูกพรุน2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200176OGTT 2 tubes วิธี Hexokinase/glucose-6- phosphate dehydrogenaseNaF blood 1-2 mL/tube งดอาหาร 8-12 ชั่วโมง -80160160ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มโรคเบาหวาน 2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200175OGTT 3 tubes วิธี Hexokinase/glucose-6- phosphate dehydrogenaseNaF blood 1-2 mL/tube งดอาหาร 8-12 ชั่วโมง -120240240ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มโรคเบาหวาน 2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200122Potassium วิธี Ion Selective ElectrodeClotted blood 3-5 mL ปฏิเสธสิ่งส่ง ตรวจเมื่อมี Hemoysis 3.50-5.10 mmol/L406080ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 ชั่วโมง ประเมินระดับเกลือแร่และภาวะสมดุลย์กรด-ด่างในร่างกาย2 ชม1 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200123Potassium วิธี Ion Selective ElectrodeHeparinized bloodปฏิเสธสิ่งส่ง ตรวจเมื่อมี Hemoysis 3.50-5.10 mmol/L406080ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 ชั่วโมง ประเมินระดับเกลือแร่และภาวะสมดุลย์กรด-ด่างในร่างกาย2 ชม1 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200124Potassium วิธี Ion Selective ElectrodeOtherปฏิเสธสิ่งส่ง ตรวจเมื่อมี Hemoysis -406080ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 ชั่วโมง ประเมินระดับเกลือแร่และภาวะสมดุลย์กรด-ด่างในร่างกาย2 ชม1 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200125Potassium วิธี Ion Selective ElectrodeRandom urineปฏิเสธสิ่งส่ง ตรวจเมื่อมี Hemoysis -406080ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 ชั่วโมง ประเมินระดับเกลือแร่และภาวะสมดุลย์กรด-ด่างในร่างกาย2 ชม1 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200126Potassium วิธี Ion Selective Electrode24 hrs urineปฏิเสธสิ่งส่ง ตรวจเมื่อมี Hemoysis 25 - 125 mmol / 24hrs406080ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 ชั่วโมง ประเมินระดับเกลือแร่และภาวะสมดุลย์กรด-ด่างในร่างกาย2 ชม1 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200127proBNP วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL - < 125 pg/mL1,0001,2001,200ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันหัวใจล้มเหลวจาก ความผิดปกติของ Left Venticular2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200216Progesterone (120 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL --350450550ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มติดตาม Ovulation 3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200212Progesterone (20 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL --350450550ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มติดตาม Ovulation 3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200213Progesterone (30 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL --350450550ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มติดตาม Ovulation 3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200214Progesterone (60 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL --350450550ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มติดตาม Ovulation 3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200215Progesterone (90 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL --350450550ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มติดตาม Ovulation 3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200128Progesterone วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL -Male:0.27-0.90 ng/mL Female:Follicular phase: 0.33-1.2 ng/mL Luteal phase: 0.72-17.8 ng/mL postmenopause:0-1.0 ng/mL350450550ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันติดตาม Ovulation 3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200129Prolactin วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL -Male: 3.46-19.40 ng/mL Female: 5.18-26.53 ng/mL300350400ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันดูการทำงาน ของต่อมgonad 2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200130Protein electrophoresis วิธี ElectrophoresisClotted blood 3-5 mL ปฏิเสธสิ่ง ส่งตรวจเมื่อ มี Hemoysis และห้าม Freeze สิ่งส่งตรวจ albumin 53.8 - 65.2 % alpha 1 globulin 1.1 - 3.7 % alpha 2 globulin 8.5 - 14.5 % beta globulin 8.6 - 14.8 % gamma globulin 9.2 - 18.2 %350450450ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันแยกและตรวจหา ความผิดปกติ ของ Protein แต่ละชนิด 1 สัปดาห์วันถัดไป-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200131PTH วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL -15 - 65 pg/mL300400400ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันดูการทำงานของ Parathyroid gland2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200032Serum Calcitonin วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL -Male :0 - 18.2 pg/mL Female :0 - 11.5 pg/mL9001,2001,500ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันmedullary thyroid carcinoma3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200132Serum Free T3 วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL -1.71 - 3.71 pg/mL200250300ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันไทรอยด์ 2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200133Serum Free T4 วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL -0.70 - 1.48ng/dL200250300ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันไทรอยด์ 2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200134Serum iron วิธี Chromophore FereneClotted blood 3-5 mL -35 - 150 ug/dL80120160ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันIron deficiency anemia 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200135Serum iron วิธี Chromophore FereneOther--80120160ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันIron deficiency anemia 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200275Serum OsmolalityClotted blood--120150150-----เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200136Serum T3 วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL -58-159 ng/dL200250300ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันไทรอยด์ 2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200137Serum total T4 วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL -4.87-11.72 ug/dL200250300ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันไทรอยด์ 2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200138Serum TSH วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL -0.35-4.94 uIU/mL200250300ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันไทรอยด์ 2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200139SHBG วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL -Male : 10-57 nmol/L Female:18 -144 nmol/L550650650ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันประกอบการ ประเมินระดับ ฮอร์โมนเพศชาย3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200140Sodium วิธี Ion Selective ElectrodeClotted blood 3-5 mL -136-145 mmol/L406080ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 ชั่วโมง ประเมินระดับเกลือแร่และภาวะสมดุลย์กรด-ด่างในร่างกาย2 ชม1 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200141Sodium วิธี Ion Selective ElectrodeHeparinized blood-136-145 mmol/L406080ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 ชั่วโมง ประเมินระดับเกลือแร่และภาวะสมดุลย์กรด-ด่างในร่างกาย2 ชม1 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200142Sodium วิธี Ion Selective ElectrodeOther--406080ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 ชั่วโมง ประเมินระดับเกลือแร่และภาวะสมดุลย์กรด-ด่างในร่างกาย2 ชม1 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200143Sodium วิธี Ion Selective ElectrodeRandom urine--406080ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 ชั่วโมง ภาวะขาดน้ำ2 ชม1 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200144Sodium วิธี Ion Selective Electrode24 hrs urine-40 - 220 mmol / 24hrs406080ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันโรคไต2 ชม1 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200266ST2 (growth ST imulation expressed gene 2) วิธี ElisaClotted blood 3-5 mL ปฏิเสธสิ่งส่งตรวจเมื่อมี Hemoysis <35 ng/mL1,2001,4501,700ทุก 2 สัปดาห์ วันอังคาร ไม่รับตรวจเพิ่มช่วยในการวินิจฉัยและติดตามโรคหัวใจล้มเหลว (Chronic heart failure)2 สัปดาห์2 สัปดาห์-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200221Testosterone (120 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL --250350350ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มประกอบการ ประเมินระดับ ฮอร์โมนเพศชาย3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200217Testosterone (20 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL --250350350ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มประกอบการ ประเมินระดับ ฮอร์โมนเพศชาย3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200218Testosterone (30 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL --250350350ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มประกอบการ ประเมินระดับ ฮอร์โมนเพศชาย3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200219Testosterone (60 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL --250350350ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มประกอบการ ประเมินระดับ ฮอร์โมนเพศชาย3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200220Testosterone (90 mins) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL --250350350ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่มประกอบการ ประเมินระดับ ฮอร์โมนเพศชาย3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200145Testosterone(total) วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL -Male: 160-767 ng/dL Female: Ovulating :0-73 ng/dL post menopause :0-43 ng/dL250350350ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันประกอบการ ประเมินระดับ ฮอร์โมนเพศชาย3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200146TIBC วิธี Chromophore FereneClotted blood 3-5 mL -250-450 ug/dL80120160ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันAnemia 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200147TIBC วิธี Chromophore FereneOther--80120160ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันAnemia 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200247Total 25-OH vitamin D2/D3 (LC-MS/MS)Clotted blood 3-5 mLนำส่งทันที>= 30 ng/mL1,4001,7002,500ทุกวันศุกร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน ไม่รับตรวจเพิ่มrickets, Osteomalacia Osteoporosis2 สัปดาห์วันถัดไป-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200247Total 25-OH vitamin D2/D3 (LC-MS/MS)Clotted blood 3-5 mLนำส่งทันที>= 30 ng/mL1,4001,7002,500ทุกวันศุกร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน ไม่รับตรวจเพิ่มrickets, Osteomalacia Osteoporosis2 สัปดาห์วันถัดไป-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200246Total 25-OH Vitamin D2/D3 (LC-MS/MS, chrom system)---1,9002,3002,700-----เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200246Total 25-OH Vitamin D2/D3 (LC-MS/MS, chrom system)---1,9002,3002,700-----เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200259Total 25-OH vitamin D2/D3 (LC-MS/MS, chrom system-1 test กรณีส่งมากกว่าหรือเท่ากับ 50 tests)---1,8002,2002,200-----เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200260Total 25-OH vitamin D2/D3 (LC-MS/MS-1 test กรณีส่งมากกว่าหรือเท่ากับ 50 test)---1,2001,4001,400-----เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200253Total 25-OH vitamin D2/D3 วิธี LC-MS/MS, chrom system -50 testsClotted blood 3-5 mL นำส่งทันที>=30 ng/mL61,10067,50067,500วันพฤหัสบดี ที่2 และ4 ของเดือน ไม่รับตรวจเพิ่มโครงการวิจัยเท่านั้น2 สัปดาห์วันถัดไป-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200254Total 25-OH vitamin D2/D3 วิธี LC-MS/MS-50 testsClotted blood 3-5 mL นำส่งทันที>=30 ng/mL32,10035,50035,500วันศุกร์ที่ 1 และ3 ของเดือน ไม่รับตรวจเพิ่มโครงการวิจัยเท่านั้น2 สัปดาห์วันถัดไป-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200259Total 25-OH vitamin D3/D3 วิธี LC-MS/MS, chrom system-1test กรณีส่งมากว่าหรือเท่ากับ 50 testsClotted blood 3-5 mLนำส่งทันที>=30 ng/mL2,6003,1003,100วันพฤหัสบดี ที่2 และ4 ของเดือน ไม่รับตรวจเพิ่มRickets,osteomalacia, osteoporrosis2 สัปดาห์วันถัดไป-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200260Total 25-OH vitamin D3/D3 วิธี LC-MS/MS-1test กรณีส่งมากว่าหรือเท่ากับ 50 testsClotted blood 3-5 mL นำส่งทันที>=30 ng/mL1,9502,3502,350วันศุกร์ที่ 1 และ3 ของเดือน ไม่รับตรวจเพิ่มRickets, osteomalacia,osteoporrosis2 สัปดาห์วันถัดไป-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200148Total Bilirubin วิธี Jendrassik and GrofClotted blood 3-5 mL -0.2-1.2 mg/dL5070100ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันโรคตับและระบบ ท่อน้ำดีอุดตัน 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200149Total Bilirubin วิธี Jendrassik and GrofOther--5070100ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันโรคตับและระบบ ท่อน้ำดีอุดตัน 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200150Total P1NP วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL -Male: 48.0-68.6 ng/mL Female:premenopausal 15.13-58.59 ng/mL postmenopausal 16.27-73.87 ng/mL 600700800ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันโรคกระดูกพรุน 2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200151Total P1NP วิธี ChemiluminescenceHeparinized blood-Male: 48.0-68.6 ng/mL Female:premenopausal 15.13-58.59 ng/mL postmenopausal 16.27-73.87 ng/mL 600700800ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันโรคกระดูกพรุน 2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200152Total protein วิธี Biuret methodClotted blood 3-5 mL-64.0-83.0 g/L5070100ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันหาพลาสมาโปรตีนรวม2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200153Total protein วิธี Biuret methodOther--5070100ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันหาพลาสมาโปรตีนรวม 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200154Total protein(CSF) วิธี Pyrogallol red-molybdateCSF1-2 mL -15-45 mg/dL100150150ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันMeningitis Cerebral hemorrhage2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200155Total protein(Urine) วิธี Pyrogallol red-molybdateRandom urine -0-12 mg/dL70100140ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันโรคไต 2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200156Total protein(Urine) วิธี Pyrogallol red-molybdate24 hrs Urine-0-149 mg/24hrs90110150ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันโรคไต 2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200157Triglyceride วิธี Lipase/Glycerol kinase/glycerol-3-phosphate oxidClotted blood 3-5 mL งดอาหาร อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง 30-150 mg/dL6090120ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันประเมินระดับไขมันใน เลือด 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200158Triglyceride วิธี Lipase/Glycerol kinase/glycerol-3-phosphate oxidOther--6090120ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันประเมินระดับไขมันใน เลือด 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200267Troponin I วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL ปฏิเสธสิ่งส่งตรวจเมื่อมี Hemoysis Male: <34.2 ng/L Female: <15.6 ng/L260320320ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันช่วยวินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 2 ชม0.5 ถึง 1.0 ชม0.5 ถึง 1.0 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200159Troponin T วิธี ChemiluminescenceClotted blood 3-5 mL ปฏิเสธสิ่งส่ง ตรวจเมื่อมี Hemoysis < 14 ng/L400500600ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันวินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 2 ชม0.5 ถึง 1.0 ชม0.5 ถึง 1.0 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200160Urea วิธี Urease/glutamate dehydrogenaseRandom urine - 5070100ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันโรคไต 2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200161Urea วิธี Urease/glutamate dehydrogenase24 hrs urine-7-20 g/24hrs5070100ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันโรคไต 2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200162Uric acid วิธี UricaseClotted blood 3-5 mL -Male: 3.5-7.2 mg/dL Female: 2.6-6.0 mg/dL6080120ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันโรคเกาท์ นิ่ว 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200163Uric acid วิธี UricaseOther--6080120ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันโรคเกาท์ นิ่ว 2 ชม1 ถึง 2 ชม1.5 ถึง 2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200164Uric acid วิธี UricaseRandom urine--6080120ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันโรคเกาท์ นิ่ว 2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200165Uric acid วิธี Uricase24 hrs urine-150-990 mg/24hrs6080120ทุกวัน ขอตรวจเพิ่ม ได้ใน 1 วันโรคเกาท์ นิ่ว 2 ชม1 ถึง 2 ชม2 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200243Urine 3-Methoxytyramine (HPLC)HPLC--1,5001,8002,500-----เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200240Urine 5 -HIAA (HPLC)---1,4001,7002,500-----เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200241Urine Catecholamines (HPLC)---1,6001,9002,500-----เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200239Urine HVA (HPLC)HPLC--1,4001,7002,500-----เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200242Urine Metanephrines และ Normetanephrine (HPLC)HPLC--1,5001,8002,500-----เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200238Urine NGAL วิธี ChemiluminescenceRandom urine ส่งทันที หรืออย่างช้า ส่งภายใน 24 hrs< 131.7 ng/mL2,0002,5002,500ทุกวัน ไม่รับตรวจเพิ่ม Acute Kidney Injury 3 ชม1 ถึง 3 ชม3 ชมเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200276Urine OsmolalityRandom/Spot urine--120150150-----เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200166Urine VMA (HPLC)HPLC--1,5001,8002,500-----เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200245Urinr Free Cortisol (LC-MS/MS)LC-MS/MS--1,3501,6502,000-----เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200245Urinr Free Cortisol (LC-MS/MS)LC-MS/MS--1,3501,6502,000-----เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200248Vitamin A/E (HPLC, RECIPE)---1,2001,4001,400-----เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200249Vitamin A/E (UPLC)---1,0001,2001,200-----เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200248Vitamin A/E วิธี HPLC RECIPEEDTA blood 3 mL นำส่งทันที vitamin A: neonates : 0.1 - 0.3 mg/L infants up to 1 year : 0.15 - 0.4 mg/L children up to 10 years :0.2 - 0.5 mg/L adolescents: 0.3 - 0.6 mg/L adults: 0.3 - 0.6 mg/L vitamin E:premature infannts1 - 5 mg/L children (1-12year)3 - 9 mg/L adolescents (13-19 years)6-10 mg/L adult 5- 18 mg/L1,5701,8901,890ทุกวันพฤหัสบดีที่ 1 และ3 ของเดือน ไม่รับตรวจเพิ่ม Vitamin A ประเมินภาวะพร่องวิติน Aหรือภาวะ Vitamin A toxicity Vitamin E ประเมินภาวะ motor and sensory neuropathiesเนื่องจากพร่อง Vitamin E2 สัปดาห์วันถัดไป-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200249Vitamin A/E วิธี UHPLCEDTA blood 3 mL นำส่งทันที vitamin A: neonates : 0.1 - 0.3 mg/L infants up to 1 year : 0.15 - 0.4 mg/L children up to 10 years :0.2 - 0.5 mg/L adolescents: 0.3 - 0.6 mg/L adults: 0.3 - 0.6 mg/L vitamin E:premature infannts1 - 5 mg/L children (1-12year)3 - 9 mg/L adolescents (13-19 years)6-10 mg/L adult 5- 18 mg/L1,1001,3201,320ทุกวันพฤหัสบดีที่ 1 และ3 ของเดือน ไม่รับตรวจเพิ่ม Vitamin A ประเมินภาวะพร่องวิติน Aหรือภาวะ Vitamin A toxicity Vitamin E ประเมินภาวะ motor and sensory neuropathiesเนื่องจากพร่อง Vitamin E2 สัปดาห์วันถัดไป-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200273Vitamin B1 (HPLC. RECIPE)---1,8002,2002,200-----เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200273Vitamin B1 (HPLC. RECIPE)---1,8002,2002,200-----เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200274Vitamin B2 (HPLC. RECIPE)---1,8002,2002,200-----เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200257Vitamin C (HPLC)---1,3001,6001,600-----เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200257Vitamin C วิธี HPLCClotted blood 3-5 mL เก็บในภาชนะทึบแสงและรีบนำส่งทันที2-14 mg/L1,5501,9001,900วันศุกร์ ไม่รับตรวจเพิ่มประเมินภาวะพร่องวิตามินซี และโรคลักปิดลักเปิด2 สัปดาห์วันถัดไป-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336
200258Vitamin C วิธี HPLC-1 test กรณีส่งมากกว่าหรือเท่ากับ 50 testsClotted blood 3-5 mL เก็บในภาชนะทึบแสงและรีบนำส่งทันที2-14 mg/L1,2001,4501,450วันศุกร์ ไม่รับตรวจเพิ่มประเมินภาวะพร่องวิตามินซี และโรคลักปิดลักเปิด2 สัปดาห์วันถัดไป-เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) Tel:02-2011336