ออกจากระบบ
หน้าหลัก >> การจัดการข้อมูลการทดสอบ
รายละเอียดการทดสอบ จุลทรรศนศาสตร์คลินิก (Clinical Microscopy) Tel:02-2011330
   
ชื่อการทดสอบ (Test Name)   รหัสการทดสอบ (Test Code)
สิ่งที่ตรวจ/ปริมาตร (Specimen/Volumn)   ห้องปฏิบัติการ
       
รหัสการทดสอบชื่อการทดสอบสิ่งที่ตรวจ/ปริมาตรข้อควรระวังค่าอ้างอิงสามัญ (บาท)คลินิกพิเศษ/รพ.รัฐอื่น (บาท)รพ.เอกชน (บาท)วันทำการ ข้อบ่งชี้ปกติตรวจซ้ำด่วนห้องปฏิบัติการ 
1500165-Hydroxy Indol Acetic Acid in urine (5-HIAA) วิธี Manualปัสสาวะ 24 ชั่วโมง 10 ml Conc. HCLนำส่งทันทีNegative5080100ทำทุกวัน ในเวลาราชการCarcinoid tumors3.5 ชม.-1.5 ชม.จุลทรรศนศาสตร์คลินิก (Clinical Microscopy) Tel:02-2011330
150025Albumin / Creatinine Ratio in urine วิธี Turbidimetric Methodปัสสาวะตอน ตื่นนอนเช้า 10 mlนำส่งทันที< 30 mg/g200270270ทำทุกวัน Diabetic nephropathy3.5 ชม.-1.5 ชม.จุลทรรศนศาสตร์คลินิก (Clinical Microscopy) Tel:02-2011330
150017Alkaptonuria in urine วิธี Manual ปัสสาวะในภาชนะ สะอาด 20 mlนำส่งทันทีNegative5080100ทำทุกวัน ในเวลาราชการMetabolic disability3.5 ชม.-1.5 ชม.จุลทรรศนศาสตร์คลินิก (Clinical Microscopy) Tel:02-2011330
150015Ascitic fluid Cell count and Differential วิธี Manual หรือ วิธี Fluorescence Flowcytometry (Automate)น้ำในช่องท้อง 3 ml EDTAนำส่งทันทีWbc < 100 Cells/cumm.150200200ทำทุกวัน -3.5 ชม.-2 ชม.จุลทรรศนศาสตร์คลินิก (Clinical Microscopy) Tel:02-2011330
150003Bence Jones Protein in urine วิธี Manualปัสสาวะในภาชนะสะอาด 20 mlนำส่งทันทีNegative80100100ทำทุกวันในเวลาราชการMultiplemyeloma3.5 ชม.-1.5 ชม.จุลทรรศนศาสตร์คลินิก (Clinical Microscopy) Tel:02-2011330
150027Bronchoalveolar lavage Cell count and Differential วิธี Manualน้ำล้างปอด 2 - 3 mlนำส่งทันที-150200200ทำทุกวัน -3.5 ชม-2 ชม.จุลทรรศนศาสตร์คลินิก (Clinical Microscopy) Tel:02-2011330
150023Cryptosporidium parvum oocyst in feces วิธี Modified Acid Fast Stainอุจจาระใส่ในภาชนะที่สะอาดนำส่งทันทีNegative100150100ทำทุกวันในเวลาราชการการติดเชื้อในผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานต่ำ3.5 ชม.-2 ชม.จุลทรรศนศาสตร์คลินิก (Clinical Microscopy) Tel:02-2011330
150012CSF Cell count and Differential วิธี Manual หรือ วิธี Fluorescence Flowcytometry (Automate)น้ำไขสันหลัง 2 - 3 mlนำส่งทันทีWbc 0 - 5 Cells/cumm. (Adult) Wbc 0 - 30 Cells/cumm (Neonates) 150200200ทำทุกวันMeningeal infection Subarachnoid hemorrhage CNS malignancy3.5 ชม.-2 ชม.จุลทรรศนศาสตร์คลินิก (Clinical Microscopy) Tel:02-2011330
150010Fecal examination (Bile fluid) for parasite3 mlนำส่งทันทีNegative60100100ทำทุกวัน ในเวลาราชการParasite1 วัน-1.5 ชม.จุลทรรศนศาสตร์คลินิก (Clinical Microscopy) Tel:02-2011330
150006Fecal examination (Bronchoalveolar lavage fluid) for parasite3 mlนำส่งทันทีNegative60100100ทำทุกวัน ในเวลาราชการ Parasite1 วัน-1.5 ชม.จุลทรรศนศาสตร์คลินิก (Clinical Microscopy) Tel:02-2011330
150008Fecal examination (Duodenum) for parasite3 mlนำส่งทันทีNegative60100100ทำทุกวัน ในเวลาราชการParasite1 วัน-1.5 ชม.จุลทรรศนศาสตร์คลินิก (Clinical Microscopy) Tel:02-2011330
150004Fecal examination (Feces) for parasite - Wbc - Rbc - Ova and Parasites วิธี Direct smear & Concentrationอุจจาระใส่ ในภาชนะที่สะอาด- Negative Negative Negative60100100ทำทุกวันDetection & Identification of Parasite1 วัน-1.5 ชม.จุลทรรศนศาสตร์คลินิก (Clinical Microscopy) Tel:02-2011330
150007Fecal examination (Gastric content) for parasite3 mlนำส่งทันทีNegative60100100ทำทุกวัน ในเวลาราชการParasite1 วัน-1.5 ชม.จุลทรรศนศาสตร์คลินิก (Clinical Microscopy) Tel:02-2011330
150009Fecal examination (Others) for parasite3 mlนำส่งทันทีNegative60100100ทำทุกวัน ในเวลาราชการParasite1 วัน-1.5 ชม.จุลทรรศนศาสตร์คลินิก (Clinical Microscopy) Tel:02-2011330
150005Fecal examination (Sputum) for parasite3 mlนำส่งทันทีNegative60100100ทำทุกวัน ในเวลาราชการParasite1 วัน-1.5 ชม.จุลทรรศนศาสตร์คลินิก (Clinical Microscopy) Tel:02-2011330
150018Hemosiderin in urine วิธี Manual ปัสสาวะในภาชนะ สะอาด 20 mlนำส่งทันทีNegative80100120ทำทุกวัน ในเวลาราชการHemoglobinuria3.5 ชม.-1.5 ชม.จุลทรรศนศาสตร์คลินิก (Clinical Microscopy) Tel:02-2011330
150019Melanin in urine วิธี Manual ปัสสาวะในภาชนะ สะอาด 20 mlนำส่งทันทีNegative5080100ทำทุกวัน ในเวลาราชการMalignant melanoma3.5 ชม.-1.5 ชม.จุลทรรศนศาสตร์คลินิก (Clinical Microscopy) Tel:02-2011330
150001Microalbumin in urine วิธี turbidimetric methodปัสสาวะตอน ตื่นนอนเช้า 10 mlนำส่งทันที< 2.9 mg/dl150200200ทำทุกวัน Diabetic nephropathy3.5 ชม.-1.5 ชม.จุลทรรศนศาสตร์คลินิก (Clinical Microscopy) Tel:02-2011330
150024Microsporidia spp. spore in feces วิธี Modified Trichrome Stain or Gram- Chromotope Stainอุจจาระใส่ ในภาชนะที่สะอาดนำส่งทันทีNegative150200200ทำทุกวัน ในเวลาราชการการติดเชื้อใน ผู้ป่วยที่มีภูมิ ต้านทานต่ำ3.5 ชม.-2 ชม.จุลทรรศนศาสตร์คลินิก (Clinical Microscopy) Tel:02-2011330
150011Occult blood in feces วิธี Immunochromatographic Sandwich Methodอุจจาระใส่ ในภาชนะที่สะอาดนำส่งทันทีNegative < 50ng/dl. 60100100ทำทุกวัน ในเวลาราชการDetection of gastrointestinal bleedingภาย ใน 1 วัน-1.5 ชม.จุลทรรศนศาสตร์คลินิก (Clinical Microscopy) Tel:02-2011330
150022Other (body fluid) Cell count and Differential วิธี Manual หรือ วิธี Fluorescence Flowcytometry (Automate)3 mlนำส่งทันที- 150200200ทำทุกวัน -3.5 ชม.-2 ชม.จุลทรรศนศาสตร์คลินิก (Clinical Microscopy) Tel:02-2011330
150026Pericardial fluid Cell count and Differential วิธี Manual หรือ วิธี Fluorescence Flowcytometry (Automate)น้ำในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ 3 ml.นำส่งทันที- 150200200ทำทุกวัน -3.5 ชม.-2 ชม.จุลทรรศนศาสตร์คลินิก (Clinical Microscopy) Tel:02-2011330
150028Peritoneal dialysate Cell count and Differential วิธี Manual หรือ วิธี Fluorescence Flowcytometry (Automate)น้ำล้างช่องท้อง 3 ml.นำส่งทันที- 150200200ทำทุกวัน -3.5 ชม.-2 ชม.จุลทรรศนศาสตร์คลินิก (Clinical Microscopy) Tel:02-2011330
150021 Peritoneal fluid Cell count and Differential วิธี Manual หรือ วิธี Fluorescence Flowcytometry (Automate)น้ำในช่องท้อง 3 ml EDTAนำส่งทันที- 150200200ทำทุกวัน -3.5 ชม.-2 ชม.จุลทรรศนศาสตร์คลินิก (Clinical Microscopy) Tel:02-2011330
150020Phenylketonuria in urine วิธี Manual ปัสสาวะในภาชนะ สะอาด 20 mlนำส่งทันทีNegative5080100ทำทุกวัน ในเวลาราชการScreening of new born3.5 ชม.-1.5 ชม.จุลทรรศนศาสตร์คลินิก (Clinical Microscopy) Tel:02-2011330
150013 Pleural cell count and Differential วิธี Manual หรือ วิธี Fluorescence Flowcytometry (Automate)น้ำช่องปอด 3 ml EDTAนำส่งทันทีWbc < 100 Cells/cumm. (Transudate) Wbc > 100 Cells/cumm. (Exudate)150200200ทำทุกวันDifferentiate transudate and exudate Infection3.5 ชม.-2 ชม.จุลทรรศนศาสตร์คลินิก (Clinical Microscopy) Tel:02-2011330
150014Synovial fluid cell count and Differential วิธี Manual หรือ วิธี Fluorescence Flowcytometry (Automate)น้ำในข้อ 3 ml EDTA ใช้ Heparin ไม่ได้นำส่งทันทีWbc 0 - 150 Cells/cumm. 150200200ทำทุกวันInflammatory Infectious Hemorrhagic3.5 ชม.-2 ชม.จุลทรรศนศาสตร์คลินิก (Clinical Microscopy) Tel:02-2011330
150002UrinalysisRoutine Physical examination - Color - Transparency Chemical examination - Sp. gr. - pH - Protein - Glucose - Ketones - Bilirubin - Blood - Nitrite - Urobilinogen - Leukocyte esterase Microscopic examinationRbcWbcCasts - Hyaline cast - Granular cast - Wbc cast - Rbc cast - Waxy cast - Epithelial cast - Fatty cast - Bacterial cast - Broad cast - Mixed cast Epithelial Cell - Squamous epithelial cell - Renal tubular epithelial cell - Bladder epithelial cell - Caudate epithelial cell - Oval fat bodies CrystalsOther - Bacteria - Fungi (yeast) - Parasitesปัสสาวะปริมาตร 15 ml.นำส่งทันทีColor(Straw-amber) Transparency(clear) Sp.gr(1.003 - 1.030) pH(5 - 8) Negative Negative Negative Negative Negative Negative Negative Negative Rbc(0 - 2/hpf) Wbc(0 - 5/hpf) Hyaline cast(0 - 1/lpf) Granular cast(0 - 1/lpf) Negative Negative Negative Negative Negative Negative Negative Negative Variable 0 - 1 Cell/HPF 0 - 2 Cell/HPF 0 - 1 Cell/HPF Negative Variable Variable Negative Negative80120120ทำทุกวันRenal lesionand disorderof the kidneyand genitoUrinary tract3.5 ชม.-1.5 ชม.จุลทรรศนศาสตร์คลินิก (Clinical Microscopy) Tel:02-2011330