ออกจากระบบ
หน้าหลัก >> การจัดการข้อมูลการทดสอบ
รายละเอียดการทดสอบ ตรวจเนื้อเยื่อ (Histocompatibility and Immunogenetics) Tel: 02-2011780
   
ชื่อการทดสอบ (Test Name)   รหัสการทดสอบ (Test Code)
สิ่งที่ตรวจ/ปริมาตร (Specimen/Volumn)   ห้องปฏิบัติการ
       
รหัสการทดสอบชื่อการทดสอบสิ่งที่ตรวจ/ปริมาตรข้อควรระวังค่าอ้างอิงสามัญ (บาท)คลินิกพิเศษ/รพ.รัฐอื่น (บาท)รพ.เอกชน (บาท)วันทำการ ข้อบ่งชี้ปกติตรวจซ้ำด่วนห้องปฏิบัติการ 
500003Autoantibody (T,B): Kidney Transplantation Heparinized Blood 40 ml. and Clotted blood 10 ml. - -1,5002,5002,500พุธ, พฤหัสกรณีที่ผู้ป่วยต้องการ ปลูกถ่ายไต1 อาทิตย์1 อาทิตย์-ตรวจเนื้อเยื่อ (Histocompatibility and Immunogenetics) Tel: 02-2011780
500006HLA Antibody Screening Clotted blood 10 ml. - -1,8002,4002,400วันราชการ ต้องการหา HLA antibody3 วัน2 วัน1 วันตรวจเนื้อเยื่อ (Histocompatibility and Immunogenetics) Tel: 02-2011780
500010HLA Antibody-Single Antigen Class I Clotted blood 10 ml. - -10,00013,00013,000วันราชการ ต้องการทดสอบหา Donor-specific antibody3 วัน-2 วันตรวจเนื้อเยื่อ (Histocompatibility and Immunogenetics) Tel: 02-2011780
500011HLA Antibody-Single Antigen Class II Clotted blood 10 ml. - -9,00012,00012,000วันราชการ ต้องการทดสอบหาDonor-specific antibody3 วัน-2 วันตรวจเนื้อเยื่อ (Histocompatibility and Immunogenetics) Tel: 02-2011780
500017HLA-A DNA Typing Steriled EDTA Blood 10 ml. - -3,8004,1004,100วันราชการ -1 อาทิตย์1 อาทิตย์-ตรวจเนื้อเยื่อ (Histocompatibility and Immunogenetics) Tel: 02-2011780
500021HLA-A DNA Typing, high resolution Steriled EDTA Blood 10 ml. - -4,8006,0006,000วันราชการ -1 อาทิตย์1 อาทิตย์-ตรวจเนื้อเยื่อ (Histocompatibility and Immunogenetics) Tel: 02-2011780
500001HLA-A, B DNA Typing: Kidney Transplantation Steriled EDTA Blood 10 ml. - -6,0007,8007,800พุธ, พฤหัส กรณีที่ผู้ป่วยต้องการ ปลูกถ่ายไต1 อาทิตย์1 อาทิตย์-ตรวจเนื้อเยื่อ (Histocompatibility and Immunogenetics) Tel: 02-2011780
500013HLA-A,B,C DNA Typing Steriled EDTA Blood 10 ml. - -8,00010,00010,000วันราชการ -2 อาทิตย์2 อาทิตย์-ตรวจเนื้อเยื่อ (Histocompatibility and Immunogenetics) Tel: 02-2011780
500012HLA-ABC Serologic Typing Heparinized Blood 40 ml. and steriled EDTA Blood 10 ml. - -5,3007,0007,000จันทร์, อังคาร กรณีที่ผู้ป่วยต้องการ ปลูกถ่ายไขกระดูก1 อาทิตย์1 อาทิตย์-ตรวจเนื้อเยื่อ (Histocompatibility and Immunogenetics) Tel: 02-2011780
500018HLA-B DNA Typing Steriled EDTA Blood 10 ml. - -4,0004,4004,400วันราชการ -1 อาทิตย์1 อาทิตย์-ตรวจเนื้อเยื่อ (Histocompatibility and Immunogenetics) Tel: 02-2011780
500022HLA-B DNA Typing, high resolution Steriled EDTA Blood 10 ml. - -7,5009,5009,500วันราชการ -1 อาทิตย์1 อาทิตย์-ตรวจเนื้อเยื่อ (Histocompatibility and Immunogenetics) Tel: 02-2011780
500024HLA-B27 DNA Typing Steriled EDTA Blood 10 ml. - -1,8001,9001,900วันราชการ -1 อาทิตย์1 อาทิตย์-ตรวจเนื้อเยื่อ (Histocompatibility and Immunogenetics) Tel: 02-2011780
500015HLA-B27 Serologic Typing: Disease association Steriled EDTA Blood 10 ml. - -8501,1001,100วันราชการ ต้องการ ทดสอบ HLA-B27 typing3 วัน3 วัน-ตรวจเนื้อเยื่อ (Histocompatibility and Immunogenetics) Tel: 02-2011780
500023HLA-C DNA Typing, high resolution Steriled EDTA Blood 10 ml. - -3,2004,0004,000วันราชการ -1 อาทิตย์1 อาทิตย์-ตรวจเนื้อเยื่อ (Histocompatibility and Immunogenetics) Tel: 02-2011780
500020HLA-DQ DNA Typing Steriled EDTA Blood 10 ml. - -2,0002,5002,500วันราชการ -1 อาทิตย์1 อาทิตย์-ตรวจเนื้อเยื่อ (Histocompatibility and Immunogenetics) Tel: 02-2011780
500019HLA-DR DNA Typing Steriled EDTA Blood 10 ml. - -2,6004,0004,000วันราชการ -1 อาทิตย์1 อาทิตย์-ตรวจเนื้อเยื่อ (Histocompatibility and Immunogenetics) Tel: 02-2011780
500014HLA-DR, DQ DNA High resolution Steriled EDTA Blood 20 ml. - -9,80013,00013,000จันทร์, อังคาร กรณีที่ผู้ป่วยต้องการ ปลูกถ่ายไขกระดูก2 อาทิตย์2 อาทิตย์-ตรวจเนื้อเยื่อ (Histocompatibility and Immunogenetics) Tel: 02-2011780
500002HLA-DR, DQ DNA typing: Kidney Transplantation Steriled EDTA Blood 10 ml. - -4,5006,0006,000พุธ, พฤหัส กรณีที่ผู้ป่วยต้องการ ปลูกถ่ายไต1 อาทิตย์1 อาทิตย์-ตรวจเนื้อเยื่อ (Histocompatibility and Immunogenetics) Tel: 02-2011780
500026KIR Genotyping Steriled EDTA Blood 10 ml. - -5,6006,2006,200วันราชการ -1 อาทิตย์1 อาทิตย์-ตรวจเนื้อเยื่อ (Histocompatibility and Immunogenetics) Tel: 02-2011780
500004Lymphocyte crossmatch T, B : Kidney Transplantation Heparinized Blood 40 ml. (donor) and Clotted Blood 10 ml. (ผู้ป่วย) - -1,5002,5002,500พุธ, พฤหัสกรณีที่ผู้ป่วยต้องการ ปลูกถ่ายไต1 อาทิตย์1 อาทิตย์-ตรวจเนื้อเยื่อ (Histocompatibility and Immunogenetics) Tel: 02-2011780
500005Monthly Blood Collection : Kidney Transplantation Clotted blood 10 ml. - -60  วันราชการ ผู้ป่วยที่รอไตส่งเลือดประจำเดือน-เจาะส่ง มาใหม่-ตรวจเนื้อเยื่อ (Histocompatibility and Immunogenetics) Tel: 02-2011780
500007PRA HLA class I Clotted blood 10 ml. - -4,0005,2005,200วันราชการ กรณีผู้ป่วยรอเปลี่ยนไตมีผล HLA Ab เป็นบวก3 วัน-2 วันตรวจเนื้อเยื่อ (Histocompatibility and Immunogenetics) Tel: 02-2011780
500009PRA HLA class I&II Clotted blood 10 ml. - -6,0007,8007,800วันราชการ กรณีผู้ป่วยรอเปลี่ยนไตมีผล HLA Ab เป็นบวก3 วัน-2 วันตรวจเนื้อเยื่อ (Histocompatibility and Immunogenetics) Tel: 02-2011780
500008PRA HLA class II Clotted blood 10 ml. - -3,2004,2004,200วันราชการ กรณีผู้ป่วยรอเปลี่ยนไตมีผล HLA Ab เป็นบวก3 วัน-2 วันตรวจเนื้อเยื่อ (Histocompatibility and Immunogenetics) Tel: 02-2011780
500006Transfusion Reaction : HLA Antibody Screening Clotted blood 10 ml. - -1,8002,4002,400วันราชการ เมื่อผู้ป่วยมี platelet refractoriness3 วัน2 วัน1 วันตรวจเนื้อเยื่อ (Histocompatibility and Immunogenetics) Tel: 02-2011780
500016Transfusion Reaction : Crossmatch for HLA compatible platelet ผู้มารับทำ Crossmatch 1 ราย EDTA Blood 10 ml. (donor) Clotted Blood 5 ml. (ผู้ป่วย) - -600800800วันราชการ กรณีที่ผู้ป่วยต้องการ HLA-compatible platelets2 วัน2 วัน-ตรวจเนื้อเยื่อ (Histocompatibility and Immunogenetics) Tel: 02-2011780