ออกจากระบบ
หน้าหลัก >> การจัดการข้อมูลการทดสอบ
รายละเอียดการทดสอบ คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
   
ชื่อการทดสอบ (Test Name)   รหัสการทดสอบ (Test Code)
สิ่งที่ตรวจ/ปริมาตร (Specimen/Volumn)   ห้องปฏิบัติการ
       
รหัสการทดสอบชื่อการทดสอบสิ่งที่ตรวจ/ปริมาตรข้อควรระวังค่าอ้างอิงสามัญ (บาท)คลินิกพิเศษ/รพ.รัฐอื่น (บาท)รพ.เอกชน (บาท)วันทำการ ข้อบ่งชี้ปกติตรวจซ้ำด่วนห้องปฏิบัติการ 
600122ABO grouping - Microcolumn agglutination method---220260260-----คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600047ABO, Rh (CDEce) MNSs Phenotyping โดยวิธี Microcolumn agglutination EDTA-blood 7 ml.--550700800ในเวลาราชการต้องการหมู่โลหิตระบบอื่นที่ไม่ใช้ระบบ ABO6060-คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600040ABO, Rh Typing EDTA-blood 7 ml.--200250300ตลอดเวลา 24 ชม.กรณีที่ต้องการทราบหมู่โลหิต6060-คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600101ABO, Rh typing Screening test and crossmatch 1 unit EDTA 7 ml. & Clotted blood 7 ml.--400500500ตลอดเวลา 24 ชม.เพื่อให้เลือดแก่ผู้ป่วย18018090คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600110ABO, Rh typing Screening test and crossmatch 10 units EDTA 7 ml. & Clotted blood 7 ml.--750900900ตลอดเวลา 24 ชม.เพื่อให้เลือดแก่ผู้ป่วย18018090คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600102ABO, Rh typing Screening test and crossmatch 2 units EDTA 7 ml. & Clotted blood 7 ml.--450550550ตลอดเวลา 24 ชม.เพื่อให้เลือดแก่ผู้ป่วย18018090คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600103ABO, Rh typing Screening test and crossmatch 3 units EDTA 7 ml. & Clotted blood 7 ml.--450550550ตลอดเวลา 24 ชม.เพื่อให้เลือดแก่ผู้ป่วย18018090คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600104ABO, Rh typing Screening test and crossmatch 4 units EDTA 7 ml. & Clotted blood 7 ml.--500600600ตลอดเวลา 24 ชม.เพื่อให้เลือดแก่ผู้ป่วย18018090คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600105ABO, Rh typing Screening test and crossmatch 5 units EDTA 7 ml. & Clotted blood 7 ml.--550700700ตลอดเวลา 24 ชม.เพื่อให้เลือดแก่ผู้ป่วย18018090คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600106ABO, Rh typing Screening test and crossmatch 6 units EDTA 7 ml. & Clotted blood 7 ml.--570700700ตลอดเวลา 24 ชม.เพื่อให้เลือดแก่ผู้ป่วย18018090คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600107ABO, Rh typing Screening test and crossmatch 7 units EDTA 7 ml. & Clotted blood 7 ml.--600750750ตลอดเวลา 24 ชม.เพื่อให้เลือดแก่ผู้ป่วย18018090คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600108ABO, Rh typing Screening test and crossmatch 8 units EDTA 7 ml. & Clotted blood 7 ml.--650780780ตลอดเวลา 24 ชม.เพื่อให้เลือดแก่ผู้ป่วย18018090คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600109ABO, Rh typing Screening test and crossmatch 9 units EDTA 7 ml. & Clotted blood 7 ml.--700840840ตลอดเวลา 24 ชม.เพื่อให้เลือดแก่ผู้ป่วย18018090คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600111ABO, Rh typing Screening test and crossmatching with filtration 1 unit EDTA 7 ml. & Clotted blood 7 ml.--1,8002,2002,200ตลอดเวลา 24 ชม.เพื่อให้เลือดแก่ผู้ป่วยที่มีภาวะ febrile non hemolytic transfution reaction180180120คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600120ABO, Rh typing Screening test and crossmatching with filtration 10 units EDTA 7 ml. & Clotted blood 7 ml.--15,00019,00019,000ตลอดเวลา 24 ชม.เพื่อให้เลือดแก่ผู้ป่วยที่มีภาวะ febrile non hemolytic transfution reaction180180120คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600112ABO, Rh typing Screening test and crossmatching with filtration 2 units EDTA 7 ml. & Clotted blood 7 ml.--3,3004,0004,000ตลอดเวลา 24 ชม.เพื่อให้เลือดแก่ผู้ป่วยที่มีภาวะ febrile non hemolytic transfution reaction180180120คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600113ABO, Rh typing Screening test and crossmatching with filtration 3 units EDTA 7 ml. & Clotted blood 7 ml.--4,7005,7005,700ตลอดเวลา 24 ชม.เพื่อให้เลือดแก่ผู้ป่วยที่มีภาวะ febrile non hemolytic transfution reaction180180120คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600114ABO, Rh typing Screening test and crossmatching with filtration 4 units EDTA 7 ml. & Clotted blood 7 ml.--6,2007,5007,500ตลอดเวลา 24 ชม.เพื่อให้เลือดแก่ผู้ป่วยที่มีภาวะ febrile non hemolytic transfution reaction180180120คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600115ABO, Rh typing Screening test and crossmatching with filtration 5 units EDTA 7 ml. & Clotted blood 7 ml.--7,6009,2009,200ตลอดเวลา 24 ชม.เพื่อให้เลือดแก่ผู้ป่วยที่มีภาวะ febrile non hemolytic transfution reaction180180120คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600116ABO, Rh typing Screening test and crossmatching with filtration 6 units EDTA 7 ml. & Clotted blood 7 ml.--9,00011,00011,000ตลอดเวลา 24 ชม.เพื่อให้เลือดแก่ผู้ป่วยที่มีภาวะ febrile non hemolytic transfution reaction180180120คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600117ABO, Rh typing Screening test and crossmatching with filtration 7 units EDTA 7 ml. & Clotted blood 7 ml.--11,00014,00014,000ตลอดเวลา 24 ชม.เพื่อให้เลือดแก่ผู้ป่วยที่มีภาวะ febrile non hemolytic transfution reaction180180120คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600118ABO, Rh typing Screening test and crossmatching with filtration 8 units EDTA 7 ml. & Clotted blood 7 ml.--12,00015,00015,000ตลอดเวลา 24 ชม.เพื่อให้เลือดแก่ผู้ป่วยที่มีภาวะ febrile non hemolytic transfution reaction180180120คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600119ABO, Rh typing Screening test and crossmatching with filtration 9 units EDTA 7 ml. & Clotted blood 7 ml.--14,00017,00017,000ตลอดเวลา 24 ชม.เพื่อให้เลือดแก่ผู้ป่วยที่มีภาวะ febrile non hemolytic transfution reaction180180120คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600041ABO, Rh Typing, Antibody Screening (ANC) EDTA blood 7 ml.--350400450ตลอดเวลา 24 ชม.กรณีผู้ป่วยต้องการทราบหมู่โลหิตและ alloantibody เฉพาะผู้ป่วยฝากครรภ์303030คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600043Anti - D Titer Clotted blood 7 ml.--200250300ในเวลาราชการกรณีผู้ป่วยต้องการทราบความแรงของ Anti - D120120-คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600086Anti-A , Anti-B titer (tube test) Clotted blood 7 ml.--220350350ในเวลาราชการกรณีผู้ป่วยต้องการทราบความแรงของ Anti - A และ Anti-B120120-คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600087Anti-A titer (tube test) Clotted blood 7 ml.--220350350ในเวลาราชการกรณีผู้ป่วยต้องการทราบความแรงของ Anti - A120120-คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600088Anti-B titer (tube test) Clotted blood 7 ml.--220350350ในเวลาราชการกรณีผู้ป่วยต้องการทราบความแรงของ Anti - B120120-คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600018Antibody identificationClotted blood 10-15 ml.--500700700ในเวลาราชการกรณีที่ผู้ป่วยตรวจพบมีAntibody และมี specimen ปริมาณน้อย9090-คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600011Antibody identification/1antibody*Clotted blood 10-15 ml.--250350400ในเวลาราชการกรณีที่ผู้ป่วยตรวจพบมีAntibody9090-คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600015Autologous blood* วิธี ManualEDTA 7 ml. & Clotted blood 7 ml.--1,9002,3002,300ในเวลาราชการกรณีที่ผู้ป่วยต้องการใช้เลือดตนเองในการผ่าตัด9090-คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600097Blood warmer set ---500500500ตลอดเวลา 24 ชม.กรณีใช้ทำหัตถการ5--คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600046Complete Red Blood Cell Phenotyping โดยวิธี Microcolumn agglutination EDTA blood 7 ml.--1,5001,6001,800ในเวลาราชการต้องการหมู่โลหิตระบบอื่นที่ไม่ใช้ระบบ ABO180180-คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600121Cross matching 1 unit - Microcolumn agglutination method---150180180-----คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600003Cryoprecipitate EDTA blood 7 ml.--500600600ตลอดเวลา 24 ชม.ให้แก่ผู้ป่วย hemophilia A909060คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600030Cryo-Removed Plasma (CRP) EDTA blood 7 ml.--500600600ตลอดเวลา 24 ชม.ให้แก่ผู้ป่วย hemophilia B606030คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600057DCT Monospecific 2 ชนิด (IgG, C3d) EDTA blood 7 ml.--200250250ในเวลาราชการกรณีที่ผู้ป่วยต้องการทราบชนิดของ antibody ที่จับอยู่บน rbc 3030-คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600056DCT Monospecific 5 ชนิด (IgG,IgA, IgM,C3c,C3d) EDTA blood 7 ml.--400500500ในเวลาราชการกรณีที่ผู้ป่วยต้องการทราบชนิดของ antibody ที่จับอยู่บน rbc 3030-คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600055DCT โดยวิธี Microcolumn agglutination test EDTA blood 7 ml.--100150150ตลอดเวลา 24 ชม.กรณีที่สงสัยว่าผู้ป่วยมี Autoantibody3030-คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600009Direct antiglobulin test*EDTA blood 7 ml.--60100100ตลอดเวลา 24 ชม.กรณีที่สงสัยว่าผู้ป่วยมี Autoantibody2020-คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600091Double bag 450 mL ---150150150ตลอดเวลา 24 ชม.กรณีใช้ทำหัตถการ10--คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600048Fibrin Glue 100 IU/ 2mL (No Set) ---700850900ตลอดเวลา 24 ชม.กรณีใช้ปิดปากแผลเพื่อให้โลหิตหยุดไหล202015คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600051Fibrin Glue 100 IU/ 2mL (With Set) ---8001,0001,100ตลอดเวลา 24 ชม.กรณีใช้ปิดปากแผลเพื่อให้โลหิตหยุดไหล202015คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600049Fibrin Glue 250 IU/ 2mL (No Set) ---1,2001,4001,500ตลอดเวลา 24 ชม.กรณีใช้ปิดปากแผลเพื่อให้โลหิตหยุดไหล202015คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600052Fibrin Glue 250 IU/ 2mL (With Set) ---1,3001,5001,600ตลอดเวลา 24 ชม.กรณีใช้ปิดปากแผลเพื่อให้โลหิตหยุดไหล202015คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600050Fibrin Glue 250 IU/ 5mL (No Set) ---2,5003,0003,000ตลอดเวลา 24 ชม.กรณีใช้ปิดปากแผลเพื่อให้โลหิตหยุดไหล202015คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600053Fibrin Glue 250 IU/ 5mL (With Set) ---2,6003,1003,200ตลอดเวลา 24 ชม.กรณีใช้ปิดปากแผลเพื่อให้โลหิตหยุดไหล202015คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600002Fresh frozen plasma (FFP)* EDTA blood 7 ml.--1,0001,2001,200ตลอดเวลา 24 ชม.ในกรณีที่ผู้ป่วยมี Coagulopathy454545คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600034Fresh frozen plasma / filtration* วิธี Manual Infecious Marker Screening - Serology (HIV Ag/Ab,Anti-HCV,HBsAg,Syphilis CMIA, RPR) - Nucleic Acid Test (HIV RNA, HCV RNA,HBV DNA)EDTA blood 7 ml.--1,0001,2001,200ตลอดเวลา 24 ชม.ในกรณีที่ผู้ป่วยมี Coagulopathy 606045คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600035Fresh frozen plasma, filtration and irradiation* EDTA blood 7 ml.--1,4001,6001,600ตลอดเวลา 24 ชม.ในกรณีที่ผู้ป่วยมี Coagulopathy 606045คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600017Indirect Antiglobulin Test EDTA 7 ml. & Clotted blood 7 ml.--100150150ตลอดเวลา 24 ชม.กรณีที่สงสัยว่าผู้ป่วยมี Alloantibody454530คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600004Leukapheresis ---9,00012,00012,000ในเวลาราชการกรณีที่ผู้ป่วยมีภาวะเม็ดโลหิตขาวสูง180180-คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600045Leukocyte depleted platelet concentrate 4 units (Filtration and irradiation) EDTA blood 7 ml.--7,0008,5009,000ตลอดเวลา 24 ชม.กรณีผู้ป่วยมี Platelet ต่ำ606060คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600044Leukocyte depleted platelet concentrate 4 units (Filtration method) EDTA blood 7 ml.--6,6008,0008,500ตลอดเวลา 24 ชม.กรณีผู้ป่วยมี Platelet ต่ำ606060คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600014Leukocyte depleted red blood cell* โดยวิธี Filtration EDTA 7 ml. & Clotted blood 7 ml.--1,0001,2001,200ตลอดเวลา 24 ชม.กรณีที่ผู้ป่วยมีภาวะซีด180180120คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600021Leukocyte depleted red blood cell, Filtration and irradiation* EDTA 7 ml. & Clotted blood 7 ml.--1,4001,6001,600ตลอดเวลา 24 ชม.กรณีที่ผู้ป่วยมีภาวะซีด18018090คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600013Leukocyte poor red blood cell (LPRC)* โดยวิธี centrifugation EDTA 7 ml. & Clotted blood 7 ml.--1,0001,2001,200ตลอดเวลา 24 ชม.กรณีที่ผู้ป่วยมีภาวะซีด18018090คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600100Leukocyte removal from platelet by filtration ---2,5003,0003,000ตลอดเวลา 24 ชม.กรณีใช้ลดเม็ดโลหิตขาว30--คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600099Leukocyte removal from RBC by filtration ---1,5002,0002,000ตลอดเวลา 24 ชม.กรณีใช้ลดเม็ดโลหิตขาว30--คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600098Normal Saline Solution (NSS) 100 mL ---212121ตลอดเวลา 24 ชม.กรณีใช้ทำหัตถการ10--คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600039Nucleic acid test for blood product (HIV RNA, HCV RNA, HBV DNA)* Comfirmation test EDTA blood 7 ml.--7509001,100ในเวลาราชการกรณีตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อในผู้บริจาคโลหิต450450450คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600037Nucleic acid test for blood product (HIV RNA, HCV RNA, HBV DNA)* Individual test EDTA blood 7 ml.--9501,2001,400ในเวลาราชการกรณีตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อในผู้บริจาคโลหิต450450450คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600038Nucleic acid test for blood product (HIV RNA, HCV RNA, HBV DNA)* Minipool test EDTA blood 7 ml.--650750900ในเวลาราชการกรณีตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อในผู้บริจาคโลหิต450450450คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600020Packed red cell (PRC)* EDTA 7 ml. & Clotted blood 7 ml.--1,1001,4001,400ตลอดเวลา 24 ชม.กรณีที่ผู้ป่วยมีภาวะซีด180180120คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600019Peripheral stem cell collection วิธี Semi-automation ---11,00015,00015,000ในเวลาราชการกรณีที่ต้องการเก็บ stem cell ให้ผู้ป่วย300300-คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600005Plasma exchange วิธี Semi-automation ---9,00012,00012,000ในเวลาราชการกรณีที่ผู้ป่วยต้องการกำจัด pathologic substance ในกระแสเลือด180180-คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600096Plasma transfer set ---202020ตลอดเวลา 24 ชม.กรณีใช้ทำหัตถการ10--คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600001Platelet concentrate EDTA blood 7 ml.--500600600ตลอดเวลา 24 ชม.กรณีที่ผู้ป่วยมี Platelets ต่ำ303010คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600022Pooled leukocyte poor platelet concentrate (LPPC)* 3 unit EDTA blood 7 ml.--1,8002,2002,200ตลอดเวลา 24 ชม.กรณีที่ผู้ป่วยมี Platelets ต่ำ303010คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600023Pooled leukocyte poor platelet concentrate (LPPC)* 4 unit วิธี Manual Infecious Marker Screening - Serology (HIV Ag/Ab,Anti-HCV,HBsAg,Syphilis CMIA, RPR) - Nucleic Acid Test (HIV RNA, HCV RNA,HBV DNA)EDTA blood 7 ml.--4,5005,0005,000ตลอดเวลา 24 ชม.กรณีที่ผู้ป่วยมี Platelets ต่ำ202010คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600024Pooled leukocyte poor platelet concentrate (LPPC)* 5 unit EDTA blood 7 ml.--4,5005,0005,000ตลอดเวลา 24 ชม.กรณีที่ผู้ป่วยมี Platelets ต่ำ303010คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600083RBC Phenotyping , c , tube test EDTA blood 7 ml.--80130130ในเวลาราชการต้องการหมู่โลหิตระบบอื่นที่ไม่ใช้ระบบ ABO6060-คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600081RBC Phenotyping , C , tube test EDTA blood 7 ml.--90150150ในเวลาราชการต้องการหมู่โลหิตระบบอื่นที่ไม่ใช้ระบบ ABO6060-คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600058RBC Phenotyping , Dia , tube test EDTA blood 7 ml.--310400400ในเวลาราชการต้องการหมู่โลหิตระบบอื่นที่ไม่ใช้ระบบ ABO6060-คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600082RBC Phenotyping , e , tube test EDTA blood 7 ml.--90150150ในเวลาราชการต้องการหมู่โลหิตระบบอื่นที่ไม่ใช้ระบบ ABO6060-คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600080RBC Phenotyping , E , tube test EDTA blood 7 ml.--70120120ในเวลาราชการต้องการหมู่โลหิตระบบอื่นที่ไม่ใช้ระบบ ABO6060-คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600060RBC Phenotyping , Fya , tube test EDTA blood 7 ml.--140200200ในเวลาราชการต้องการหมู่โลหิตระบบอื่นที่ไม่ใช้ระบบ ABO6060-คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600061RBC Phenotyping , Fya, Microcolumn agglutination test EDTA blood 7 ml.--140200200ในเวลาราชการต้องการหมู่โลหิตระบบอื่นที่ไม่ใช้ระบบ ABO6060-คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600062RBC Phenotyping , Fyb , tube test EDTA blood 7 ml.--160250250ในเวลาราชการต้องการหมู่โลหิตระบบอื่นที่ไม่ใช้ระบบ ABO6060-คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600063RBC Phenotyping , Fyb, Microcolumn agglutination test EDTA blood 7 ml.--140200200ในเวลาราชการต้องการหมู่โลหิตระบบอื่นที่ไม่ใช้ระบบ ABO6060-คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600085RBC Phenotyping , homemade antiserum , tube test EDTA blood 7 ml.--408080ในเวลาราชการต้องการหมู่โลหิตระบบอื่นที่ไม่ใช้ระบบ ABO6060-คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600073RBC Phenotyping , Jka , Microcolumn agglutination test EDTA blood 7 ml.--130200200ในเวลาราชการต้องการหมู่โลหิตระบบอื่นที่ไม่ใช้ระบบ ABO6060-คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600072RBC Phenotyping , Jka , tube test EDTA blood 7 ml.--150200200ในเวลาราชการต้องการหมู่โลหิตระบบอื่นที่ไม่ใช้ระบบ ABO6060-คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600075RBC Phenotyping , Jkb, Microcolumn agglutination test EDTA blood 7 ml.--130200200ในเวลาราชการต้องการหมู่โลหิตระบบอื่นที่ไม่ใช้ระบบ ABO6060-คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600074RBC Phenotyping , Jkb, tube test EDTA blood 7 ml.--140200200ในเวลาราชการต้องการหมู่โลหิตระบบอื่นที่ไม่ใช้ระบบ ABO6060-คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600084RBC Phenotyping , K , tube test EDTA blood 7 ml.--100150150ในเวลาราชการต้องการหมู่โลหิตระบบอื่นที่ไม่ใช้ระบบ ABO6060-คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600078RBC Phenotyping , Lea , tube test EDTA blood 7 ml.--80150150ในเวลาราชการต้องการหมู่โลหิตระบบอื่นที่ไม่ใช้ระบบ ABO6060-คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600077RBC Phenotyping , Lea + Leb, tube test EDTA blood 7 ml.--130200200ในเวลาราชการต้องการหมู่โลหิตระบบอื่นที่ไม่ใช้ระบบ ABO6060-คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600079RBC Phenotyping , Leb, tube test EDTA blood 7 ml.--90150150ในเวลาราชการต้องการหมู่โลหิตระบบอื่นที่ไม่ใช้ระบบ ABO6060-คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600065RBC Phenotyping , M , Microcolumn agglutination test EDTA blood 7 ml.--130200200ในเวลาราชการต้องการหมู่โลหิตระบบอื่นที่ไม่ใช้ระบบ ABO6060-คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600064RBC Phenotyping , M , tube test EDTA blood 7 ml.--80150150ในเวลาราชการต้องการหมู่โลหิตระบบอื่นที่ไม่ใช้ระบบ ABO6060-คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600067RBC Phenotyping , N , Microcolumn agglutination test EDTA blood 7 ml.--130200200ในเวลาราชการต้องการหมู่โลหิตระบบอื่นที่ไม่ใช้ระบบ ABO6060-คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600066RBC Phenotyping , N , tube test EDTA blood 7 ml.--80150150ในเวลาราชการต้องการหมู่โลหิตระบบอื่นที่ไม่ใช้ระบบ ABO6060-คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600076RBC Phenotyping , P1 , Microcolumn agglutination test EDTA blood 7 ml.--140200200ในเวลาราชการต้องการหมู่โลหิตระบบอื่นที่ไม่ใช้ระบบ ABO6060-คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600071RBC Phenotyping , s , Microcolumn agglutination test EDTA blood 7 ml.--140200200ในเวลาราชการต้องการหมู่โลหิตระบบอื่นที่ไม่ใช้ระบบ ABO6060-คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600069RBC Phenotyping , S , Microcolumn agglutination test EDTA blood 7 ml.--140200200ในเวลาราชการต้องการหมู่โลหิตระบบอื่นที่ไม่ใช้ระบบ ABO6060-คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600070RBC Phenotyping , s , tube test EDTA blood 7 ml.--170250250ในเวลาราชการต้องการหมู่โลหิตระบบอื่นที่ไม่ใช้ระบบ ABO6060-คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600068RBC Phenotyping , S , tube test EDTA blood 7 ml.--200300300ในเวลาราชการต้องการหมู่โลหิตระบบอื่นที่ไม่ใช้ระบบ ABO6060-คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600059RBC Phenotyping ,Dia , Microcolumn agglutination test EDTA blood 7 ml.--660800800ในเวลาราชการต้องการหมู่โลหิตระบบอื่นที่ไม่ใช้ระบบ ABO6060-คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
ุ600123Rh (D) typing - Microcolumn agglutination method---160190190-----คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600008Rh complete typing EDTA blood 7 ml.--350500500ในเวลาราชการต้องการหมู่โลหิตระบบอื่นที่ไม่ใช้ระบบ ABO6060-คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600036Serological Screening for Blood Product (HIV Ag/Ab, Anti-HCV, HBsAg, syphilis)* Clotted blood 7 ml.--450550700ในเวลาราชการกรณีตรวจหาการติดเชื้อในผู้บริจาคโลหิต120120120คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600095Single bag CPD-A1 450 mL ---200200200ตลอดเวลา 24 ชม.กรณีใช้ทำหัตถการ10--คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600025Single donor granulocyte* EDTA 7 ml. & Clotted blood 7 ml.--7,0008,0008,000ในเวลาราชการกรณีที่ผู้ป่วยต้องการเม็ดโลหิตขาว9090-คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600026Single donor platelet closed system*EDTA blood 7 ml.--10,00012,00012,000ดูเอกสารหน้า ?กรณีที่ผู้ป่วยมี Platelets ต่ำ303010คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600028Single donor platelet closed system, filtration and irradiation* EDTA blood 7 ml.--13,00015,00015,000ดูเอกสารหน้า ?กรณีที่ผู้ป่วยมี Platelets ต่ำ303010คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600027Single donor platelet closed system, filtration* EDTA blood 7 ml.--12,00014,00014,000ดูเอกสารหน้า ?กรณีที่ผู้ป่วยมี Platelets ต่ำ303010คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600032Single donor red cell, filtration (SDRF)* วิธี Semi-automation Infecious Marker Screening - Serology (HIV Ag/Ab,Anti-HCV,HBsAg,Syphilis CMIA, RPR) - Nucleic Acid Test (HIV RNA, HCV RNA,HBV DNA)EDTA 7 ml. & Clotted blood 7 ml.--3,0003,2003,200ตลอดเวลา 24 ชม. กรณีที่ผู้ป่วยมีภาวะซีด18018090คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600033Single donor red cell, filtration and irradiation (SDFI)* EDTA 7 ml. & Clotted blood 7 ml.--3,4003,6003,600ตลอดเวลา 24 ชม.กรณีที่ผู้ป่วยมีภาวะซีด18018090คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600092Transfer bag 300 mL ---606060ตลอดเวลา 24 ชม.กรณีใช้ทำหัตถการ10--คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600093Transfer bag 600 mL ---100100100ตลอดเวลา 24 ชม.กรณีใช้ทำหัตถการ10--คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600094Transfer bag Aliquot ---250250250ตลอดเวลา 24 ชม.กรณีใช้ทำหัตถการ10--คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600042Type and Screen EDTA 7 ml. & Clotted blood 7 ml.--350400400ตลอดเวลา 24 ชม.กรณีผู้ป่วยต้องการขอโลหิตเตรียมผ่าตัดชนิด elective ที่ไม่ค่อยใช้โลหิต606060คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600089การเตรียม Bone Marrow ที่มีหมู่โลหิต ABO incompatible Bone marrow--1,2002,5002,500ในเวลาราชการกรณีผู้ป่วยปลูกถ่ายไขกระดูก180180-คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600090การปั่นแยก Bone Marrow Bone marrow--200500500ในเวลาราชการกรณีผู้ป่วยปลูกถ่ายไขกระดูก120120-คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600029ค่าบริการฉายแสงเลือด* ---350420420ตลอดเวลา 24 ชม. เพื่อป้องกันการเกิด transfusion associated151515คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219
600054เชื่อมถุงโลหิตด้วยเครื่องอัตโนมัติ ---130150150ตลอดเวลา 24 ชม. เพื่อเชื่อมถุงโลหิตด้วยกัน555คลังเลือด (Blood Bank) Tel: 02-2011219