ออกจากระบบ
หน้าหลัก >> การจัดการข้อมูลการทดสอบ
รายละเอียดการทดสอบ จุลพยาธิวิทยา (Histopathology) Tel:02-2011485
   
ชื่อการทดสอบ (Test Name)   รหัสการทดสอบ (Test Code)
สิ่งที่ตรวจ/ปริมาตร (Specimen/Volumn)   ห้องปฏิบัติการ
       
รหัสการทดสอบชื่อการทดสอบสิ่งที่ตรวจ/ปริมาตรข้อควรระวังค่าอ้างอิงสามัญ (บาท)คลินิกพิเศษ/รพ.รัฐอื่น (บาท)รพ.เอกชน (บาท)วันทำการ ข้อบ่งชี้ปกติตรวจซ้ำด่วนห้องปฏิบัติการ 
11629BRAF mutation (V600E/K)ชิ้นเนื้อจาก formaline fixed--7,4008,9008,900จันทร์ - ศุกร์-10 วันทำการ--จุลพยาธิวิทยา (Histopathology) Tel:02-2011485
11639+08769(6times)BRAF mutation test [exon 11 and 15] (COLD PCR with direct sequencing) + Direct sequencingชิ้นเนื้อจาก formaline fixed--3,7004,9904,990จันทร์ - ศุกร์-10 วันทำการ--จุลพยาธิวิทยา (Histopathology) Tel:02-2011485
11636+08769(12times)C-KIT mutation test [exon 9, 11, 13 and 17] (PCR with direct sequencing)ชิ้นเนื้อจาก formaline fixed--5,6507,2807,280จันทร์ - ศุกร์-10 วันทำการ--จุลพยาธิวิทยา (Histopathology) Tel:02-2011485
11603EGFR mutation (exon18, 19, 20 and 21)ชิ้นเนื้อจาก formaline fixed--9,20011,00011,000จันทร์ - ศุกร์-10 วันทำการ--จุลพยาธิวิทยา (Histopathology) Tel:02-2011485
11602+11639Extended RAS mutation test for colon cancer (pyrosequencing technic)[KRAS codon 58, 59, 117, 146 and NRAS codon 12, 13, 58, 59, 61, 117, 146 ]ชิ้นเนื้อจาก formaline fixed--12,30015,20015,200จันทร์ - ศุกร์-10 วันทำการ--จุลพยาธิวิทยา (Histopathology) Tel:02-2011485
11601FISH for ALK rearrangementชิ้นเนื้อจาก formaline fixedดูใน request form for ALK break apart FISH-17,50021,00021,000จันทร์ - ศุกร์-10 วันทำการ--จุลพยาธิวิทยา (Histopathology) Tel:02-2011485
11601FISH for ALK rearrangementชิ้นเนื้อจาก formaline fixedดูใน request form for ALK break apart FISH-17,50021,00021,000จันทร์ - ศุกร์-10 วันทำการ--จุลพยาธิวิทยา (Histopathology) Tel:02-2011485
11656FISH for EWSR1 Rearrangementชิ้นเนื้อจาก formaline fixed--7,4008,9008,900จันทร์ - ศุกร์-10 วันทำการ--จุลพยาธิวิทยา (Histopathology) Tel:02-2011485
11640+08769(3times)HER2 mutation test [exon 20] (PCR with direct sequencing) + Direct sequencingชิ้นเนื้อจาก formaline fixed--2,7503,9203,920จันทร์ - ศุกร์-10 วันทำการ--จุลพยาธิวิทยา (Histopathology) Tel:02-2011485
15931+11624Immunoglobulin heavy chain (IgH) gene rearrangement + Gene scan for lymphoma B cell (commercial kit assay)ชิ้นเนื้อจาก formaline fixedZenker หรือ B5-14,30016,80016,800จันทร์ - ศุกร์-10 วันทำการ--จุลพยาธิวิทยา (Histopathology) Tel:02-2011485
15932+11625Immunoglobulin heavy chain (IgH) gene rearrangement + Gene scan for lymphoma B cell (Home-brew PCR assay)ชิ้นเนื้อจาก formaline fixedZenker หรือ B5-3,3004,5504,550จันทร์ - ศุกร์-10 วันทำการ--จุลพยาธิวิทยา (Histopathology) Tel:02-2011485
11635+08769(10times)PDGFRA mutation test [exon 12, 14 and 18] (PCR with direct sequencing)ชิ้นเนื้อจาก formaline fixed--4,9006,4006,400จันทร์ - ศุกร์-10 วันทำการ--จุลพยาธิวิทยา (Histopathology) Tel:02-2011485
11630+08769(2times)RT-PCR for fusion gene in sarcoma -Synovial sarcoma -Ewings sarcoma -Alveolar Rhabdomyosarcoma -Mesenchymal Chondrosarcoma -Infantile Fibrosarcoma -Desmoplastic Small Round Cell Tumor -Myxoid/Round Cell Liposarcoma -Extraskeletal Myxoid Chondrosarcoma -Solitary Fibrous Tumorชิ้นเนื้อจาก formaline fixed--3,4004,5804,580จันทร์ - ศุกร์-10 วันทำการ--จุลพยาธิวิทยา (Histopathology) Tel:02-2011485
15929+11622T cell receptor (TCR) gamma chain gene rearrangement + Gene scan for lymphoma T cell (commercial kit assay)ชิ้นเนื้อจาก formaline fixedZenker หรือ B5-11,40013,80013,800จันทร์ - ศุกร์-10 วันทำการ--จุลพยาธิวิทยา (Histopathology) Tel:02-2011485
15930+11623T cell receptor (TCR) gamma chain gene rearrangement + Gene scan for lymphoma T cell (Home-brew PCR assay)ชิ้นเนื้อจาก formaline fixedZenker หรือ B5-3,4004,6504,650จันทร์ - ศุกร์-10 วันทำการ--จุลพยาธิวิทยา (Histopathology) Tel:02-2011485